Summary ZHB 1

-
303 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - ZHB 1

 • 1 Rond de Hersenen en subarachnoidale ruimte 1

 • Waar bestaat het centrale zenuwstelsel uit?
  CZS: Hersenen (encephalon) en ruggenmerg (myelum)
 • Waar bestaat het perifere zenuwstelsel uit?
  PZS: hersenzenuwen (nervi craniales), ruggenmergszenuwen (nervi spinales), sensibele en autonome ganglia
 • Wat is de organisatie van het zenuwstelsel?
  -Centraal zenuwstelsel
  -Perifeer zenuwstelsel: onderverdeeld in afferent en efferent
  -Afferent: somatisch en visceraal. DUS GEEN AUTONOOM!!!
  -Efferent: somatisch en autonoom.  
 • Uit welke structuren is het centrale zenuwstelsel opgebouwd?
  -Cerebrale hemisfeer
  -Diencephalon
  -Mesencephalon
  -Pons + Cerebellum
  -Medulla
  -Ruggenmerg
 • Welke ruimtes bevinden zich in bovengenoemde structuren ?
  - Lateraal ventrikel
  - Derde ventrikel
  - Aquaductus cerebri
  - Vierde ventrikel
  -Centraal kanaal -- > kanaal in ruggenmerg
 • Waar is de hersenstam uit opgebouwd?
  Hersenstam: mesencephalon, pons, medulla
 • Hoe wordt het CZS ondersteund en beschermd? 
  Door bot en membranous coverings. The brain is located wihtin the cranial cavity of the skull and the spinal cord lies in the vertebral, or spinal, canal within the vertebral column, or spine.  In de botachtige omsluiting zijn de hersenen en ruggenmerg omgeven door drie concentrische membraan enveloppen. Het buitenste vlies is de dura mater, de middelste is de arachnoid mater en de binnenste de pia mater. 
 • Wat is de dura mater?
  De craniale dura mater is een taai, fibreus membraan dat de hersenen omgeeft als een loszittende zak.
   
  In some regions, such as the floor of the cranial cavity and the midline of the cranial roof, the dura is tightly adherent to the interior surface of the skull, while elsewhere, such as the frontoparietal area, the two are separated by a narrow extradural space.

 • Wat gebeurt er met de dura mater in het midden?
  In de midline loopt een verticale sheet van dura, de falx cerebri, vanaf het craniale dak in de grote longitudinale fissura tussen de twee cerebrale hemisferen. De falx heeft daarom een verbonden grens die verbonden is (adheres to) het binnenste oppervlak van de schedel en de een vrije rand die boven het corpus callosum ligt. Anterieur is de falx verbonden aan de bony ridge van de crista galli. 
 • Wat gebeurt er posterieur met de dura mater?
  Posterieur gaat het over in de horizontale plaat van dura, de tentorium cerebelli.
 • Hoe loopt de tentorium cerebelli?
  Loopt naar binnen van de occipotemporale regio van de schedel om in de fissura transversa cerebelli terecht te komen, tussen het posterieure gedeelte van de cerebrale hemisferen en het cerebellum. Het tentorium heeft een vrije rand die de mesencephalon (midbrain). In de midline vormt het tentorium superieur een geheel met de falx cerebri. 
 • Waar is de dura mater uit opgebouwd?
  Uit twee lagen. Een endostaal blad (buiten, botvlies dat tegen schedel aanligt) en een menigeaal blad (binnen, is helemaal vergroeid met endostaal blad). Deze zijn normaal gesproken dicht aan elkaar verbonden maar op bepaalde locaties splitsen ze en omgeven ze bloed gevulde ruimtes, de durale veneuze sinussen. De veneuze sinussen zijn verantwoordelijk voor de drainage van de hersenen. 
 • Waar liggen de grote veneuze sinussen?
  De superior sagittale sinus is aan de bovengrens van de falx cerebri verbonden.
  Sinus rectus en sinus transverus zijn verbonden aan de tentorium cerebelli.
  Sinus cavernosus is verbonden met de vloer van de cavitas cranii. 
 • Wat gebeurt er met bloed van de hersenen?

  Veneus bloed van de hersenen stroomt in de sinussen door een serie van veneuze kanalen en de sinussen draineren vervolgens in de v. jugularis interna, waardoor het bloed weer terechtkomt in de algemene extracraniale circulatie.  -- > veneus sinsus styeem nog nakijken
 • Waar loopt sinus sagittalis superior?
  -          Sinus sagittalis superior: loopt in het mediale vlak, het dichtst bij de schedel;
 • Waar loopt de sinus sagittalis inferior?
  -De sinus sagittalis inferior loopt ook in het mediale vlak, maar dan dieper in de hersenen: onder het dubbelblad van de duramater;
 • Waar loopt de sinus rectus?
  -De sinus rectus loopt in het dubbelblad boven het cerebellum;
 • Waar loopt de sinus transversus?
  De sinus transversus ligt in het transversale vlak;
 • Waar loopt de sinus sigmoïdeus?
  -De sinus sigmoïdeus (te herkennen aan S-bocht) komt uit in de vena jugularis (de halsvene), waardoor zuurstofarm bloed de hersenen kan verlaten;
 • Waar loopt de sinus petrosus superior?
  -De sinus petrosus superior loopt langs het rotsbeen kotm uit in de sinus sigmoïdeus waar het de schedel uit kan;
 • Waar loopt de sinus cavernosum?
  De sinus cavernosus loopt aan weerzijden van het Turkse zadel (sella Turcica). Dit is een botstructuur in de hersenen waar de hypofyse in ligt. De sinus cavernosus bestaat uit intra-extracraniële anastomosen. 
 • Waar heeft de sinus cavernosum een verbinding mee en waarom is dat gevaarlijk?
  -De sinus cavernosus heeft een verbinding met venen die naar het aangezicht lopen, waardoor bloed via de vena jugularis afgevoerd kan worden. In deze venen zitten geen kleppen, omdat het bloed met de zwaartekracht mee kan bewegen.

  De betreffende delen van het aangezicht die door de sinus cavernosus gedraineerd worden, worden de gevarenzone (triangle of death) genoemd, omdat geïnfecteerd bloed vanaf het gezicht (vaak vanaf de neus) zo bij de hersenen kan komen en een ontsteking in de hersenen kan veroorzaken. 
 • Hoe verloopt de veneuze drainage van de hersenen?
  -Venous drainage of the brain involves deep veins, superficials veisn and dural venous sinuses.


  -Deep cerebral veins drain into the great cerebral vein, which is continuous with the straight sinus.

  -Superficial veins empty principally into the superior sagittal sinus and the cavernous sinus.


  -The superior sagittal sinus and straight sinuses meet at the confluence of the sinuses.


  -From the confluence of the sinuses, venous blood flows, via the transverse sinus and sigmoid sinus, into the internal jugular vein. 
 • Wat is de bloedvoorziening van de dura? Waar kan een ruptuur tot leiden?
  De dura mater wordt van bloed voorzien door grote arteriën die tussen de dura en de schedel in lopen, de aa. meningea media. De grootste van deze arteriën is de arteria meningea media. Deze arterie komt binnen in de hersenen ter plaatse van de slaap. Dit is een zwakke plek in de schedel, omdat hier verschillende schedelbotten samenkomen.

  Een trauma kan een ruptuur van deze arterie veroorzaken. Een ruptuur van de a. meningea media zorgt dus voor een epidurale bloeding, het bloed hoopt zich dan op tussen de dura en de schedel
 • Wat gebeurt er als bloed zich ophoopt in de epidurale ruimte?
  Een ruptuur van de a. meningea media zorgt dus voor een epidurale bloeding, het bloed hoopt zich dan op tussen de dura en de schedel. Door het bloed dat zich dan ophoopt, worden de hersenen verdrukt in de richting van het achterhoofdsgat, richting het ruggenmerg. Hierdoor raakt de hersenstam in de verdrukking.


  In de hersenstam zitten allerlei belangrijke centra, zoals het ademhalingscentrum. Door verdrukking hiervan kan een patiënt in coma raken en uiteindelijk overlijden aan de gevolgen van een epidurale bloeding. Door de heemgroepen in bloed kleurt een bloeding wit op een CT-scan. 
 • Wat is de arachnoid mater?
  Dit is een zachte, doorzichtig membraan dat net als de dura mater de hersenen losjes omgeeft. Het is seperated van de dura door een smalle subdurale ruimte waardoor venen lopen die naar de durale veneuze sinussen gaan. 
 • Wat is de pia mater?
  De pia mater is een microscopisch dun, delicaat en hoog vasculair membraan die nauw is verbonden aan het oppervlak van de hersenen. Het volgt de inkepingen en bochten.
 • Wat ligt er tussen de pia en het arachnoid?
  Tussen de pia en het arachnoid ligt de subarachnoidale ruimte. Dit bevat een filamenteus netwerk van bindweefsel en strands (trabeculae) en verschillende aders en venen steken er over. Het bevat ook cerebrospinale vloeistof (CSF), die wordt geproduceerd door de plexus choroidïus in de cerebrale ventrikels. Deze vloeistof dient als bescherming voor de hersenen en het ruggenmerg omdat het als schokdemper fungeert. 
 • Wat zijn de ankervenen?
  De oppervlakkige venen die bloed verzamelen vanuit de hersenen, de dura ingaan en vervolgens uitmonden in een veneuze sinus heten ankervenen.

  Als één van deze ankervenen barst (bijvoorbeeld door een trauma), ontstaat er een subdurale bloeding. Er hoopt zich dan bloed op tussen de arachnoïdea en de dura mater. Dit is een veneuze bloeding en deze volgt in zekere zin de contouren van de hersenen.
 • Wat zijn de gevolgen van een subdurale bloeding?
  Net zoals bij de epidurale bloeding zal ook hierbij uiteindelijk compressie van de hersenstam optreden, waardoor de patiënt in coma kan raken en overlijden. Deze bloeding verloopt echter wel trager dan een epidurale bloeding, omdat de druk in venen lager is dan in arteriën.
   
 • Wat is gevolg van het feit dat het arachnoid los rond de hersenen ligt en de pia de contouren strak volgt?
  Omdat het arachnoid los rond de hersenen ligt en de pia de contouren strak volgt is er een grote variatie in diepte van subarachnoidale ruimte. Waar het arachnoïd over significante depressies of fissuras wordt gespannen, worden er subarachnoïdale cisterna gevormd.
   
  De subarachnoïdale ruimte bevindt zich helemaal rondom de hersenen én het ruggenmerg. 
 • Welke twee cisterna zijn met name groot?
  - Cisterna magna 
  - Cisterna interpenduncularis, cisterna baslisaris.
 • Waar ligt cisterna magna?
  -Cisterna magna (cerebellomedullary cistern): ligt tussen het cerebellum en het dorsale oppervlak van de medulla. CSF stroomt in deze cistern vanaf het vierde ventrikel. 
 • Waar ligt de cisterna basilaris?
  -Cisterna interpeduncularis, cisterna basalis. Is located at the base of the brain ( Fig. 5.4 ) where the arachnoid spans the space between the two temporal lobes. This cistern contains the optic chiasm. The cistern is deepest between the two cerebral peduncles of the midbrain.
 • Wat zijn de andere cisternen?
  -Other cisterns include the superior cistern lying between the posterior portion (splenium) of the corpus callosum and the cerebellum and the pontine cistern through which runs the basilar artery ( Fig. 5.4 ).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar liggen de oppervlakkige bloedvaten? Waar kunnen ze voor zorgen?
Oppervlakkige bloedvaten liggen in subarachnoïdale ruimte. Op de aftakkingen van vaten kunnen aneurysma ontstaan. Verwijdingen van bloedvat. In hersenen ziet het eruit als besvormige uitstulping.

Als aneurysme knap zal er bloed komen in subarachnoïdale ruimte. Dit kan je op scan ook goed herkennen, je kunt circkel van willis zien. Bloed kan mooi rondom takken van willis ophopen, er is ruimte. 
De oppervlakkige takken vasculariseren de buitenkant van de hersenen: de cortex. Er zijn drie grote corticale takken:
-De arteria cerebri anterior: vasculariseert de middenzijde en voorzijde van hersenen. Het verzorgingsgebied van deze arterie lijkt op een hanenkam;


-De arteria cerebri media: vasculariseert de zijkanten van de cortex en heeft het grootste verzorgingsgebied van de drie corticale takken;


-De arteria cerebri posterior vasculariseert de achterzijde en onderzijde van de hersenen. 
 In het arteriële systeem van de hersenen kunnen perforerende takken en oppervlakkige takken worden onderscheiden. Waar zorgen de perforerende takken voor?
De perforerende takken zorgen voor de bloedvoorziening van het centrale deel van de hersenen. 
Hoe worden de systemen van de carotis interna en a. Basilaris met elkaar verbonden?
 
De systemen van de carotis interna en a. basilaris worden met elkaar verbonden via de a. communicans posterior. Zo wordt de cirkel van Willis gevormd. 
Wat voorziet de a. Cerebelli superior?
. De a. cerebelli superior voorziet het superieure aspect van het cerebellum
Wat voorziet de a. Cerebri posterior?
-. De a. cerebri posterior draait om het mesencephalon heen om de visuele cortex en de occipitaal kwab en inferomediale aspect van de temporaalkwab van bloed te voorzien.

 
Wat voorziet de a. Labyrinthine?
het binnenoor. 
Wat voorziet de a. Cerebelli inferior anterior?
-Deze voorziet de anterieure en inferieure gedeeltes van het cerebellum. 
Wat voorziet de cerebelli inferior?
Deze voorziet het inferieure aspect van het cerebellum. 
Wat voorziet de anterieure en posterieure a. Spinalis?
De medulla en ruggenmerg