Summary ZHB 3

1130 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - ZHB 3

 • 1.1 Anatomie orbita en oog

 • Welke botten vormen de orbita
  Os frontale, os maxilla, os zygomaticum, os lacrimale, os sphenoidale, os ethmoidale en os palatinum
 • Welke 3 belangrijke spieren vind je rondom het oog
  M. Orbicularis oculi, m. Levator palpebrae superiores en m. Tarsalis
 • Wat is de functie van de m. Levator palpebrae superiores
  Oogbol heffen
 • Wat is de functie van de m. Tarsalis
  Oogbol openen
 • Welke bindweefselstructuren vind je rondom de orbita
  Septum orbitale, lig. Palpebrael laterale, lig. Palpebrale mediale, septum orbitale, conjunctiva palpebrae, conjunctiva bulbi en vagina bulbi
 • Hoe wordt het vagina bulbi ook wel genoemd
  Kapsel van Tenon
 • Wat bevindt zich in de tarsus van het oog
  De glandulae tarsales = klieren van Meibom
 • Waar spelen de glandulae tarsales een belangrijke rol bij
  Bij de kwaliteit van traanfilm
 • Welke bindweefselrand loopt van de tarsus naar de orbitarand op de periorbita = periost
  Bindweefsel bestaande uit ligamentum palpebrale laterale en mediale
 • Welke zenuwen lopen buiten de conus
  N. Trochlearis, n. Frontalis en n. Lacrimalis
 • Welke zenuwen lopen binnen de conus
  N. Nasociliaris, n. Oculomotorius en n. Abducens
 • Door welke arterie worden de orbita gevasculariseerd
  Door de a. Opthalmica
 • Waardoor kunnen infecties van de orbita zich gemakkelijk verspreiden
  Alle venen in de orbita zijn kleploos
 • Uit welke structuren bestaat het traanapparaat
  Gl. Lacrimalis
  punctum lacrimale
  canaliculus lacimalis
  saccus lacrimalis
  ductus nasolacrimalis
  meatus nasi inferior
 • Welke 6 bewegen zijn er in het oog mogelijk
  Mediale/laterale rotatie, elevatie/depressie en interne (intorsie) en externe rotatie (extorsie)
 • Welke extrinsieke oogspieren hebben we
  M. Rectus superior, m. Rectus inferior, m. Rectus medialis, m. Rectus lateralis, m. Obliquus superior en m. Obliquus inferior
 • Welke extrinsieke oogspieren worden door N3 geinnerveerd
  M. Rectus superior
  m. Rectus inferior
  m. Rectus medialis
  m. Obliquus inferior
 • Welke bewegingen van het oog zijn door de m. Rectus superior mogelijk
  Elevatie, adductie en intorsie
 • Welke bewegingen van het oog zijn door de m. Rectus inferior mogelijk
  Depressie, adductie en extorsie
 • Welke beweging van het oog is door de m. Rectus medialis mogelijk
  Adductie
 • Welke beweging van het oog is door de m. Obliquus superior mogelijk
  Depressie, abductie en intorsie
 • Welke bewegingen van het oog is door de m. Obliquus inferior mogelijk
  Elevatie, abductie en extorsie
 • Wat is de anulus tendineus communis
  Ringvormige pees waar de rechte oogspieren aan vastzitten
 • Over welke structuur loop de anulus tendineus communis heen
  Over de fissura orbitalis superior
 • Kan je een bepaalde oogspier testen door een patient omhoog te laten kijken
  Nee hierbij is geen onderscheid te maken tussen de m. Rectus superior en de m. Obliquue inferior
 • Welke spier test je door de patient naar buiten en omhoog te laten kijken (abductie)
  De m. Rectus superior
 • Welke spier test je door de patient naar binnen en omhoog te laten kijken (adductie)
  De m. Obliquue inferior
 • Welke 3 lagen zijn er te onderscheiden in het oog
  Tunica fibrosa, tunica vasculosa en tunica nervosa
 • Welke structuren behoren tot de tunica fibrosa van het oog
  Sclera en cornea --> stevig
 • Welke structuren behoren tot de tunica vasculosa van het oog
  Chloroidea, corpus ciliare en iris --> bloedvaten
 • Welke structuur behoort tot de tunica nervosa
  Retina
 • Welke twee ruimtes onderscheiden we in het oog
  De voorste en achterste oogkamer --> gescheide door de irisi
 • Hoe wordt de positie van de lens bepaald in het oog
  De lens is opgehangen aan het corpus ciliare met zonulavezels
 • Hoe noemen we kamervocht ook wel
  Humor aquosus
 • Waar heeft de hoeveelheid kamervocht effect op
  Op de druk in het oog
 • Hoe vindt de productie en afvoer van kamervocht plaats
  Productie in corpus cilaire --> achterste oogkamer --> voorste oogkamer --> iridocorneale hoek --> sinus venosus sclerae (kanaal van schlemm)
 • Waar ligt de iridocorneale hoek
  Op de scheidingslijn tussen hoornvlies en sclera
 • Hoe komt het kamerwater de bloedcirculatie in
  Via het kanaal van schlemm staat het in verbinding met het veneuze systeem
 • Welke structuur vormt de mediale wand van de neus
  Het septum nasi
 • Hoe kan het dat je niet bij elk stootje aan je neus je neus breekt
  Het septum nasi bestaat uit een benig en kraakbenig deel waardoor het aardig flexibel is
 • Hoe krijg je een zadelneus
  Wanneer er voor een langere tijd bloed onder het slijmvlies van de neus gaat zitten en gaat drukken op het kraakbeen --> deel van de neusrug zal onder het os nasale komen te liggen
 • Welke structuren vormen de laterale wand
  Recessus spheno-ethmoidalis, concha nasalis superior, concha nasalis media en concha nasalis inferior (met bijhorende meati)
 • Hoe wordt de neus gevasculariseerd
  A. Opthalmica, a. Maxillaris en a. Facialis
 • Wat is de plexus van Kieselbach
  Plexus in je neus van aftakkingen van a. Opthalmica, a. Maxillaris en a. Facialis
 • Hoe ontstaat een bloedneus
  Door een ruptuur van een van de dunne vaatjes van de plexus van kiesselbach
 • Door welke zenuwen wordt de neus geinnerveerd
  N. Opthalmicus, n. Maxillaris en n. Olfactorius
 • Hoe wordt geur doorgegeven aan de hersenen
  Via de fila olfactoria opgepikt --> door schedel heen naar bulbus olfactorius
 • Welke 4 sinus paranasales kennen we
  Sinsu sphenoidalis, cellulae ethmoidales/ sinus ethmoidalis, sinus frontalis en sinus maxillaris
 • Hoe kunnen infecties vanuit de neus zich gemakkelijk verspreiden
  Doordat de sinus paranasales zo dicht op elkaar zitten
 • Waarom zwelt een oog snel op bij infectie
  Omdat er weinig uitdij mogelijkheden zijn
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer wordt een gehoortoestel verzekerd
Indien het oor een gehoorverlies van min 35dB heeft bij hoge tonen 1,2-4 kHz
Welke gehoortoestellen kennen we
AHO = achter geluid gaat met een slag het oor in
IHO  = in het oor
ITC = in het kanaal
CIC = complet in canal
Wat zegt de bandbreedte van een hoortoestel
Stelt wat de frequentiebreedte van het hoortoestel is --> tussen welke frequenties er versterking wordt gegeven en in welke mate
Wat is presbyacusis
Langzaam progressief perceptief gehoorverlies
symmetrische aandoening
leidt tot moeilijk verstaan van spraak
Wat is de pathofysiologie achter otosclerose
Er ontstaat spongieus bot in het labyrint 
geeft vrijwel nooit klachten
kan  wel klachten geven bij fixatie van de stijgbeugelvoetplaat os botombouw rond de cochlea
Wat is de carhart notch
Beengeleidingsverlies bij 2000 Hz
Vanaf wanneer mag je gehoorverlies significant noemen
Als dit 30dB of hoger is
Wat is de fletcher index
Het gemiddelde verlies bij 1000, 2000 en 4000 Hz
Wat test je met de proef van Siegle
Door de luchtdruk in de gehoorgang te varieren test je de beweeglijkheid van het trommelvlies
Waar zit het defect bij een conductief gehoorprobleem
In het middenoor of in de buitenste gehoorgang