Summary ZHB 3

115 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - ZHB 3

 • 2.2 Binnenoor

 • Waar ligt de range van voor de mens hoorbaar geluid
  20-20.000 Hz
 • Hoe vindt de voortbeweging van geluid plaats
  Geluidstrillingen worden door de stapes op het ovale venster getikt --> perilymfe van scala tymapni in het binnenoor gaat trillen --> vloeistof kan via ronde venster uitzetten --> demping
 • Wat is het ronde venster
  Een membraneus vliesje dat naar buiten kan stulpen wanneer er een trilling langskomt
 • Wat zorgt ervoor dat de ionkanalen van de haarcellen open gaan
  Geluidsgolven zorgen ervoor dat het basillar membraan wordt bewogen --> haarcellen komen tegen tectoriaal membraan --> spanning op tiplink
 • In welke 3 compartimenten is het cochlea op te delen
  Scala vestibuli, scala tympani en scala media
 • Welke soort vloeistof bevatten het scala vestibuli en scala tympani
  Perilymfe
 • Welke soort vloeistof bevat het scala media
  Endolymfe
 • Wat is het helicotrema
  Een open verbinding tussen de scala tympani en vestibuli
 • Hoeveel zenuwvezels bevinden zich in het cochlea
  50 duizend --> zowel afferent als efferent
 • Uit welke 5 onderdelen bestaat het orgaan van corti
  Tectoriaal membraan, basilair membraan, haarcellen, zenuwcellen en pilaarcellen
 • Wat vormt de verbinding tussen het tectoriaal membraan en de steuncellen
  De buitenste haarcellen
 • Welke winding wordt gestimuleerd door lage tonen
  De apicale winding
 • Welke winding wordt gestimuleerd door hoge tonen
  De basale winding
 • Wat is de belangrijkste functie van de buitenste haarcel
  Het versterken van zachte geluiden
 • Waar zorgt buiging richting het hoogste haartje voor
  Openen van kaliumkanalen
 • Waar zorgt buiging richting het kortste haartje voor
  Repolarisatie
 • Hoe is de concentratie k en na basaal in de haarcel
  K: laag en Na: hoog
 • Wat maakt herstel van de haarcel na depolarisatie mogelijk
  Ca influx in de cel
 • Welke test gebruik je voor gehoorscreening bij pasgeborenen
  Auto-akoestische emissie-test
 • Op welke 4 gebieden verschillen de IHCs en OHCs
  Innervatie, vorm, functie en ligging
 • Wat is het verschil op gebied van innervatie voor IHCs en OHCs
  IHCs: afferent & OHCs: efferent
 • Wat is het verschil qua vorm voor IHCs en OHCs
  IHCs: wijnzak en OHCs: cylinder
 • Wat is het verschil qua functie voor IHCs en OHCs
  IHCs: sensor en OHCs: versterken zachte geluiden
 • Wat is het verschil qua ligging voor IHCs en OHCs
  IHCs: liggen in een rij en OHCs: ligggen in ca 3 rijen in een V-vorm
 • Op welke manieren kan disfunctie van het cochlea optreden
  Haarcelschade, vloeistofdruk-onbalans, circulatiestoornissen, misvorming en als complicatie van een ander defect
 • Door welke factoren kan haarcelschade optreden
  Te hard geluid of schade door medicatiegebruik
 • Wat is er zo erg aan haarcelschade
  Wanneer een haarcel is beschadigd kan deze ook niet meer herstellen
 • Waardoor ontstaat vloeistofdruk-onbalans
  Druk in en endo en perilymfatische ruimten is ongelijk
 • Wat is het effect van een vloeistofdruk-onbalans
  Er ontstaan afwijkende trillingspatronen --> vervorming van geluid
 • Welke 2 ziektebeelden zien we bij een vloeistofdruk-onbalans
  Ziekte van meniere en vorming van hydrops
 • Hoe wordt het binnenoor gevasculariseerd
  Door de stria vascularis
 • Wat is het effect van een defect in de stria vascularis
  Potentiaalverschil van endolymfe kan niet in stand worden gehouden --> geen AP over haarcellen
 • Wat is labbyrintitis ossificans
  Verkalking van het labyrinthd door een meningtitis of andere infectie
 • Hoe kan een schedelbasisfractuur voor aandoeningen aan het labyrinth zorgen
  De breuklijn loop dat dwars door het binnenoor
 • Hoe werkt een cochleaire implantaat
  Audioprocessor knipt geluid op in stukjes --> vertaalt deze in speciaal patroon van elektrische pulsjes --> pulsjes gaan via een spoel naar het implantaat --> pulsjes gaan via elektroden naar cochlea --> elektroden zijn verbonden met de gehoorzenuw
 • Wat zijn de indicatie voor een cochleaire implantatie
  Gehoorsverlies boven de 70-80 dB
 • Wat geldt er voor de resultaten van een cochleair implantaat
  Wanneer iemand doof is dient deze zo snel mogelijk te worden geplaatst --> liefst nog voor de spraaktaal is ontwikkeld
 • Hoe wordt een cochleair implantaat ingebracht
  Middels een operatie: mastoidectomie --> subperiostelae pocket wordt aangelegd --> elektrode wordt in cochlea gebracht middels cochleostoma  of via ronde venster
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de pathofysiologie achter otoscerlose
Versneld proces van botaanmaak en bot resportie --> vorming van spongiotisch bot bilateraal --> geleidingsgehoorverlies
Wat is de behandeling bij een cholesteatoom
Sanerende oorchirurgie
Wat zijn de beruchte complicaties bij een cholesteaoom
Meningitis/ hersenabces, duizeligheid, doofheid en n. Facialis uitval
Wat is er te zien bij LO bij een cholesteatoom
Bruin korstje boven de hamer
Wat zijn klinische verschijnselen van een cholesteatoom
Pocket pars flaccida en pars tensa poliepen, otorrhoea, gehoorverlies en complicaties door expansieve groei
Wat is de pathofysiologie achter een cholesteatoom
Cystische lesie uitgaande van verhoornd epitheel matrix, perimatrix en keratinedebris
In welke vormen komt een cholesteatoom voor
Meestal verworven: primair of secundair
primair --> retractie/ invaginatie van trommelvlies
secundair --> keratinocyten in middenoor via perforatie of operatie
Welke behandelingsmogelijkheden kennen we voor chronische otitis media
Microscopisch oortoilet, otogtt met antibiotica en corticosteroiden, systemische antibiotica, water vermijden en sanerende oorchirurgie
Wat kun je zien bij LO bij een chronische otitis media
Rood en gezwollen slijmvlies (hyperplasie), erosie van gehoorbeenketen en pus te zien
Wat zijn de klinische verschijnselen bij een chronische otitis media
Conductief gehoorverlies (later perceptief), weinig pijn of algemene ziekteverschijnselen en loopoor