Summary Ziekenhuis deel 2 traject v&v

-
ISBN-13 9789006910384
266 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ziekenhuis deel 2 traject v&v". The author(s) of the book is/are K de boer. The ISBN of the book is 9789006910384. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Ziekenhuis deel 2 traject v&v

 • 1.3 aandoeningen aan de lever

 • Bij leverproblemen, diverse klachten.
 • 1.3.1 levercirrose

 • Levercirrose is een ongeneeslijke ziekte waarbij gezond leverweefsel wordt vernietigd. In plaats hiervan ontstaat niet-functioneel littekenweefsel. Dit weefsel bevindt zich tussen gezond, nog functioneel weefsel.
 • De ziekte ontstaat door langdurige blootstelling van de lever aan stoffen die hij niet kan verdragen en kan het gevolg zijn van elke chronische leverziekte. In Nederland alcoholgebruik meest voorkomende oorzaak. In Aziatische en Afrikaanse landen veel veroorzaakt door chronische hepatitis. Naast hart- en vaatziekten en kanker, meest voorkomende doodsoorzaak bij mensen in de leeftijd van 45 tot 65 jaar.
 • De lever kan veel stoffen afbreken, maar bij overmatig gebruik bijvoorbeeld van alcohol raakt de lever onherstelbaar beschadigd. Als de verlittekening in de lever toeneemt, zal de functie afnemen. Hierdoor worden schadelijke stoffen minder of helemaal niet meer afgebroken. In een vergevorderd stadium van levercirrose kunnen zich de complicaties voordoen als: portale hypertensie, ascitesvocht, cholestase en leverencefalopathie.
 • 1.3.1.1 portale hypertensie

 • Door littekenweefsel kunnen belangrijke bloedvaten en galwegen bekneld raken. Door afsluiting van de poortader ontstaat plaatselijk een hoge bloeddruk --> portale hypertensie. Door deze hoge druk worden nieuwe aderen gevormd --> collaterale vaten, die zwakker zijn dan normale bloedvaten. De nieuwe vaten gaan buiten de lever om. Stoffen die normaal door de lever verwijderd worden of beperkt worden, komen nu zonder filtering in de bloedcirculatie terecht. Doordat de collaterale vaten vaak zwak zijn, kunnen deze veranderen in spataderen en hevig gaan bloeden. Met name in de slokdarm, endeldarm en rondom de navel.
 • 1.3.1.2 ascitesvocht

 • Bij een verminderd vermogen om vocht binnen de bloedvaten te houden, kan de lever vocht gaan lekker naar de vrije buikholte --> ascitesvocht. Ascitesvocht bevat veel albumine. Zorgvragers met kleine hoeveelheid merken hier weinig van. Als de hoeveelheid toeneemt en zich enkele liters vocht ophopen, kan de zorgvrager last krijgen van een verminderde eetlust, pijn en kortademigheid. Ook kan de navel plat zijn of zelfs uitpuilen.
 • 1.3.1.3 cholestase

 • Door drukkend littekenweefsel bij levercirrose kan cholestase ontstaan. Dit is een gehele of gedeeltelijke afsluiting van de galweg. Ondanks de belemmering van de galafvoer, blijft de lever wel gal produceren. Omdat dit niet via de darmen kan afvloeien, lekt bilirubine in de bloedbaan.
 • Symptomen van cholestase zijn:
  • icterus
  • ontkleurde ontlasting door tekort aan bilirubine in de ontlasting
  • vette ontlasting door gebrek aan vet oplossend gal
  • donkere, schuimende urine door uitscheiding van overtollig bilirubine door de nieren
  • hevige jeuk door bilirubine in de huid.
 • 1.3.1.4 leverencefalopathie

 • Omdat een door cirrose beschadigde lever de afvalstoffen niet goed verwerkt, stapelen deze stoffen zich in het bloed op. Door een hoge concentratie afvalstoffen, zoals eiwitten en ammoniak wordt de hersenfunctie aangetast --> leverencefalopathie, hangt samen met de complicaties van levercirrose.
 • In het begin van encefalopathie is de zorgvrager gedesoriënteerd en motorisch onrustig. Slaappatroon en stemming kunnen verstoord zijn. Bij toename van afvalstoffen in het bloed zal het bewustzijn afnemen en kan de zorgvrager in coma raken.
 • 1.3.2 leverontsteking

 • Ontsteking van de lever --> hepatitis. Kom in verschillende varianten voor. Hepatitis wordt veroorzaakt door een virus en is besmettelijk.
 • Wat zijn symptomen van hepatitis?
  • Moeheid
  • misselijkheid
  • cholestase
  • spier- en gewrichtsklachten 
 • De ernst van de klachten, wijze van besmetting en gevolgen voor de lever verschillen per soort hepatitis.
 • Hepatitis A, B, C, D, E zijn viraal. Daarnaast is er nog een hepatitis die ontstaat door blootstelling van de lever aan schadelijke stoffen als alcohol. Hepatitis kan acuut en chronisch zijn. 
  Hepatitis C is het meest voorkomend in Nederland. Ander vormen geven weinig klachten of komen met name voor in ontwikkelingslanden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn symptomen van hepatitis?
 • Moeheid
 • misselijkheid
 • cholestase
 • spier- en gewrichtsklachten 
Wat zijn klachten van chronisch tonsillitis?
 • Vermoeidheid
 • slechte eetlust
 • snurken
 • slechte adem
Wat kunnen indicaties zijn voor tonsillectomie?
 • Een abces in de keel
 • als er meer dan 4 x per jaar een tonsillitis is opgetreden bij volwassenen.
 • ernstige complicaties bij tonsillitis
 • snurken of slaapapneu als gevolg van een te grote keelamandel of een te grote neusamandel. 
Op welke manieren wordt een opvlamming van chronische pancreatitisbehandeld, waarbij geen sprake is van necrose of abcesvorming?
 • Geen alcohol meer gebruiken
 • medicatie met spijsverteringsenzymen
 • voeding via duodenumsonde  
Wanneer krijgt de zorgvrager geelzucht?
Als de tumor de galwegen dichtdrukt.
Je kunt uitleggen wat de volgende behandelingen inhouden bij varices: compressietherapiedichtspuitenlaserstrippen/ ambulante flebectomie van Müller
- zwachtelen van de benen 
- vloeistof wordt in de ader gesproten, waardoor deze wordt afgesloten 
- bloedvat wordt dicht gemaakt met laserenergie 
- er wordt een draad door de ader gelegd, de spatader wordt zo uit het lichaam getrokken. 
Je kunt benoemen wat symptomen zijn bij varices
- opgezwollen benen
-verkleuring van de huid 
- brandend gevoel in de benen 
- soms sprake van kramp of jeuk
Je kunt minimaal drie oorzaken noemen voor het ontstaan van varices.
- erfelijke aanleg
- tijdens zwangerschap
- mensen met een staand beroep
Je kunt uitleggen hoe varices ontstaan
Spataders zijn verwijderde bloedvaten. De kleppen in de aders zorgen voor de juiste stroomrichting van het bloed. Als die kleppen niet meer goed werken kunnen spataders ontstaan. Er blijft bloed in de ader staan waardoor de ader uit rekt en wordt de werking van de kleppen nog slechter.
Wat zijn varices
Spataders