Summary Ziekteleer gezelschapsdieren

-
446 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ziekteleer gezelschapsdieren

 • 1 Inleiding in de ziekteleer

 • Wat is ziekte eigenlijk?
  Ziek zijn komt neer op "niet gezond" zijn
 • Noem 2 oorzaken van ziekte in het dier zelf
  1 aangeboren afwijkingen
  2 andere oorzaken
 • Noem 2 oorzaken van ziekte buiten het dier:
  1 niet infectieus
  2 infectieus
 • Wat word er bedoeld met de term etiologie?
  oorzaak van een ziekte
 • Wat word er bedoeld met een ziektebeeld?
  symptomen van een ziekte
 • Noem 2 oorzaken van ziekte (infectie) buiten het dier:
  1 niet infectieus
  2 infectieus
 • Wat word er bedoeld met therapie?
  worden de symptomen en/of de oorzaak van de ziekte bestreden
 • Wat word er met prognose bedoeld?
  de verwachting van herstel
 • Wat word er met preventie bedoeld?
  maatregelen nemen die voorkomen dat een bepaalde ziekte optreedt
 • Wat zijn aangeboren afwijkingen?
  Dit zijn afwijkingen die bij de geboorte aanwezig zijn, ze kunnen tijdens de ontwikkeling zijn ontstaan of erfelijk vastliggen
 • Noem 5 oorzaken van verhoogde gevoeligheid
  1 Leeftijd
  2 Geslacht
  3 Ras 
  4 Allergie 
  5 Ouderdom
 • Niet infectieuze factoren (4)
  1 Verzorging en huisvesting
  - voeding en drinkwater: teveel, te weinig, verkeerde samenstelling, bedorven
  - klimaat: tocht, onvoldoende ventilatie
  - omgevingstemperatuur: te koud, te warm
  2 Verwondingen (trauma)
  3 Vergiftigingen (intoxicaties) 
  4 Straling
  - röntgenstraling
  - radioactievestraling
 • Micro-organismen zijn organismen die ziekte kunnen veroorzaken.
  Ze worden ook wel pathogenen of ziekteverwekkers genoemd.
  In welke groepen zijn ze in te delen? (6)
  1 Virus
  2 Bacterie
  3 Gist en schimmel
  4 Protozo
  5 Parasiet
  6 Prion
 • Hoe word het binnendringen van het lichaam door micro-organisme ook wel genoemd?
  Besmetting
 • Hoe noem je  het als binnengedrongen ziektekiemen zich in het lichaam kunnen vermenigvuldigen en verspreiden?
  Infectie
 • Hoe noem je de tijd tussen besmetting en optreden van symptomen?
  Incubatietijd
 • Wat zijn bacteriën?
  eencellige micro-oganismen
 • Welke bacteriën kunnen alleen in een zuurstofrijke omgeving leven?
  Aerobe bacteriën
 • Bacteriën kunnen ook worden ingedeeld op basis van hun vorm (3)
  1. Coccen: rond
  a staphylococcen
  b streptococcen

  2 Staven: staafvormig
  a miltvuur
  b tuberculose
   
  3 spirocheten: spiraalvormig met 1 of meerdere windingen
  a leptospirose
  b ziekte van lyme
 • Hoe word een bacteriedodend antibioticum genoemd?
  bactericide
 • Hoe word een antibioticum genoemd dat tegen meerdere soorten bacteriën werkt?
  breedspectrum antiboticum
 • Een smalspectrum AB werkt alleen tegen bepaalde soorten bacteriën. Als het alleen de groei remt, is het een?
  bacteriostatische middel
 • Om problemen met resistente bacteriën te voorkomen is het heel belangrijk om? (4)
  1 niet onnodig antibiotica te gebruiken
  2 voldoende te doseren, voor het juiste gewicht en lang genoeg
  3 Bij operaties zo steriel mogelijk te werken, zodat bij schone operaties het gebruik van antibiotica niet nodig is.
  4 de juiste antibiotica te gebruiken (niet zwaarder dan nodig is)
 • Hoe zijn bacteriën te kweken? en waar gebeurd het in?
  In het laboratorium op een speciale voedingsbodem.
  Dit gebeurd in een broedstoof bij 37°C gedurende enkele dagen
 • Als de bacterie goed "gegroeid" is, kan men met behulp van wat bepalen om wat voor bacterie het gaat?
  met behulp van gramkleuring en microscoop (vb antibiogram)
 • Hoe word Ziekte van Weil ook wel genoemd?
  Leptospirose
 • Hoe kun je besmet raken met leptospirose (ziekte van weil?)
  door contact met urine van een geïnfecteerde hond of met urine van een zieke rat
 • Wat zijn de symptomen van de ziekte van weil? (6)
  - algemeen ziek zijn (zoals lusteloosheid en verminderde eetlust)
  - geelzucht
  - koorts
  - braken
  - diarree
  - uremie

  vaak zien we ook nog huidbloedingen en uitdroging (dehydratie). 
  Verder treden symptomen van een nierontsteking en/of leverontsteking op
 • Wat is het medische woord voor uitdroging?
  Dehydratie
 • Is ziekte van weil (leptospirose) een zoönose? ja of nee?
  ja het is een zoönose. Het kan van dier op mens overgaan
 • Wat is de behandeling van ziekte van weil? en de preventie?
  Behandeling:
  - zo snel mogelijk (na verdenking van) antibiotica

  Symptomatische behandeling:
  - infuus
  - nierdieet
  -antibraakmiddelen

  Preventie:- jaarlijkse vaccinatie
 • Noem 3 bijzondere vormen van bacteriën
  - mycoplasma = een van de verwekkers van niesziekte van de kat
  - rickettsia = verwekker van typus bij veel kleine dieren en de mens
  - chlamydia = verwekker van papagaaienziekte bij de mens en vogels (zoönose)
 • Wat is een virus?
  Een virus is een niet levend micro-organisme, dat een lichaamscel nodig heeft om zich te kunnen vermenigvuldigen.
 • Hoe gebeurd de voortplanting en verspreiding van schimmels?
  de voortplanting en verspreiding gebeuren via sporen, een soort "zaadjes" die niet met het blote oog te zien zijn, en die ontkiemen daar waar de voedingsbodem en het leefklimaat gunstig zijn.
 • Schimmels zijn belangrijk in het kader van de ziekteleer om drie redenen, welke?
  - afvalstoffen
  - antibiotica
  - infecties
 • De afvalstoffen die ontstaan bij de groei van schimmels op bv voer of hooi kunnen erg giftig zijn en ziekteverschijnselen veroorzaken. Hoe noem je zulke stoffen?
  toxines
 • Hoe noem je in medische term schimmelaandoening van de huid en wat zijn de symptomen?
  trichofytie of microsporie

  symptomen:  

  - kale, grijspoederige plekken meestal zonder jeuk

  Schimmel is een zoönose, mensen krijgen wel vaak jeukklachten
 • Wat zijn protozoën?
  protozoën zijn kleine, eencellige, dierlijke organismen met een ingewikkelde voortplantingscyclus
 • Noem 4 voorbeelden van protozoën:
  - trichomonas
  - coccidiën
  - babesia
  - toxoplasma
 • wat is coccidiose? en wat zijn de symptomen?
  dit is een van de bekendste protozoaire aandoeningen, vooral van belang bij pluimvee, konijnen en schapen.

  symptomen:
  - slappe mest
  - ernstige diarree met bloedbijmenging
  - vermageren
  - sterfte

  Van de zeer gevoelige diersoorten (kippen, konijnen, reptielen en schapen) zijn vooral jonge dieren het slachtoffer van coccidiesebesmetting.
 • Toxoplasmose kent 2 cyclussen, welke?
  - de geslachtelijke cyclus: vind alleen plaats in de eindgastheer de kat
  - de ongeslachtelijke cyclus: vind plaats in elke type cel van tussengastheren
 • Noem 2 voorbeelden hoe een mens een zoönose kan krijgen? benoem ook de preventie
  - onvoldoende verhit vlees (filet americain, niet helemaal gaar vlees en gedroogte worst)
  - werken in de tuin (oöcysten) 

  preventie:
  - rauw vlees laten staan
  - draag handschoenen als je in de tuin werkt
  - als je zwanger bent blijf uit de buurt van (aborterende) schapen en geiten en zwakke lammetjes
 • Wat is trichomonas?
  Dit is de verwekker van het geel bij duiven. Een geelachtig beslag in de keel dat bij duiven ernstige ademhalingsproblemen veroorzaakt.
 • Wat is de nederlandse term voor babesiose?
  bloedwateren

  babesia (bruine hondenteek)
 • Wat zijn de symtomen van babesiose (bloedwateren)?
  - roodbruine urine
  - geelzucht
  - bloedarmoede  
  - nieruitval
  - sterfte
 • Wat zijn parasieten?
  Parasieten zijn dierlijke of plantaardige organismen die zich voeden ten koste van een ander organisme (de zogenaamde gastheer)
 • Parasieten zijn onder te verdelen in twee groepen, welke?
  - Endoparasieten, leven in het lichaam van hun gastheer, o.a. wormen
  - Ectoparasieten leven op of in de huid van hun gastheer, o.a. insecten en spinachtigen
 • Wat valt er onder endoparasieten?
  wormen:

  - de rondwormen (spoelworm), zweep worm, maagdarm worm)
  - de platwormen (lintwormen en zuigwormen )
 • Hoe noem je in medische term:
  spoelwormen bij de hond?  spoelwormen bij de kat?
  - spoelwormen bij de hond: toxocara canis
  - spoelwormen bij de kat: toxocara cari

  zijn beide een zoönose
 • Hoe kunnen honden zich infecteren (spoelworm) 4 ?
  - via placenta
  - via de moedermelk
  - oraal, door afname van infectieuze eieren in de omgeving
  - door het opeten van zogenaamde 'tussengastheren; , zoals kleine knaagdieren (muizen//ratten) die larven bij zich dragen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Omschrijf trichiasis en distichiasis
Bij deze aandoeningen raken haren het hoornvlies.
De plaats van de haren bepaalt de naam van de aandoening.

bij Trichiasis: bevinden deze haartjes zich op normale plek


bij Distichiasis: groeien haren verkeerd vanuit de ooglidrand.


Als aan deze aandoeningen niks gedaan word, dan gaat na een tijdje bloedvaatjes in het hoornvlies ingroeien en kan er uiteindelijk een deel van het hoornvlies afgestoten worden. Het is zeer pijnlijk en irritant voor dieren
Geef de omschrijving van een cherry eye
Er zit ook een traanklier in het derde ooglid, deze kan opzwellen. Dit word een cherry eye genoemd.

Soms kan de klier onder verdoving weer worden teruggeduwd, anders is een operatie nodig.
Vreemde voorwerpen kunnen ook onder het vlies terecht komen en problemen veroorzaken
Wat is conjunctivitis ?
Oogbindvliesontsteking
Wat is progressieve retina atrofie (P.R.A.)?
P.R.A. is een erfelijk gebrek, waarbij de staafjes en kegeltjes degenereren.
De afwijking is progressief: het begint met nachtblindheid en eindigt met totale blindheid.

Therapie: bestaat niet, alleen slechts fokmaatregelen kunnen deze aandoening voorkomen.


Komt voor bij o.a.:
- Retrievers
- Setters
- Drentse patrijs
Waaruit bestaat de therapie bij othematoom (bloeduitstorting in de oorschelp)?
De therapie bestaat uit het verwijderen van het bloedstolsel en het dichtstikken van de oorhuidlagen op elkaar, zodat zich niet opnieuw bloed kan ophopen. Als alternatief kunnen injecties met corticoïden in de oorschelp worden gegeven, soms geeft dit goed resultaat.

Zonder behandeling ontstaat een schrompeloor. Dit is pijnlijk, door vervorming van het kraakbeen
Wat is een Othematoom?
Een othematoom is een bloeduitstorting in de oorschelp

Er bevind zich een grote zwelling tussen huid en kraakbeen die kou aanvoelt.
Het is niet pijnlijk
Geef omschrijving van: Traanbuis
Afvoerbuis waardoor vocht vanaf de oogspleet naar de neus getransporteerd kan worden
Geef omschrijving van: Onderooglid
Onderste begrenzing van de oogspleet, hiermee kan het oog ten dele gesloten worden
Geef omschrijving van: Lens
Deze structuur regelt dat er zowel in de verte als dichtbij scherp gezien kan worden
Geef de omschrijving van: Glasachtig lichaam
Een soort gel-achtige structuur die een groot deel van de oogbol van binnen opvult