Summary Ziekteleerboek Circulatie

-
341 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ziekteleerboek Circulatie". The author(s) of the book is/are Various Authors. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ziekteleerboek Circulatie

 • 2.1 Inleiding

 • Wat zijn de puncta maxima?
  De plaatsen op de thoraxwand waar de sluiting van de diverse kleppen (de harttonen) en eventueel geruis het beste gehoord kunnen worden.
 • Als we ausculteren en we horen een bijgeluid, wat moeten we dan ten eerste bepalen?
  Of het bijgeluid van cardiale of van extracardiale oorsprong is.
 • Wat is een ander woord voor cardiale bijgeluiden?
  Souffle
 • Waardoor worden souffles veroorzaakt?
  Wervelingen door het bloed die zorgen voor turbulentie.
 • Aan de hand van welke 4 kenmerken beschrijven we een souffle
  1. Intensiteit (schaal 1 tot 6, bij 5 en 6 fremitus bij palpatie)
  2. Punt van maximale intensiteit
  3. Tijdstip van de souffle (systolisch, diastolisch, continu) binnen de hartactie
  4. Toonhoogte en aard van de souffle (bijvoorbeeld rauw, blazend of fluitend) (typerend voor sommige aandoeningen)
 • Welke 2 soorten cardiale bijgeluiden onderscheiden we?
  1. Functionele geruisen
  2. Organische geruisen
 • Waardoor worden functionele geruisen veroorzaakt en wijst dit altijd op een hartafwijking?
  Veranderingen in de stroomsnelheid of viscositeit van het bloed. Hoe sneller en dunner, des te luider.

  Hoeft niet op een hartafwijking te wijzen, kan ook bij anemie.
 • Noem 2 situaties waarbij je in een gezond dier toch een functioneel bijgeruis hoort
  1. Jonge dieren, systolisch bijgeruis omdat ze een relatief groot slagvolume hebben. Punctum maximum bij de aortaklep, 1-2
  2. Volwassen paarden, souffle zonder morfologische veranderingen, vooral op de aortaklep te horen.
 • Noem de 3 globale oorzaken van organisch geruis
  Stenose, klepinsufficientie en een shunt
 • Aan welke voorwaarden moet het bloed voldoen om een geruis te geven
  Snel genoeg stromen en een redelijk volume hebben
 • Welke algemene regel geldt voor de intensiteit van het bijgeruis met betrekking tot de ernst van de aandoening bij stenose, bij insufficientie en bij ventrikelseptumdefect?
  Stenose: hoe luider des te erger
  Insufficientie: hoe luider des te erger
  Ventrikelseptumdefect: hoe luider des te kleiner het defect
 • 2.2 Fysiologische of functionele bijgeluiden

 • Bij welk dier zijn vaak fysiologische bijgeluiden?
  Paard
 • Bij welke aandoeningen wordt de gespleten eerste harttoon bij het paard duidelijker?
  Premature ventriculaire complexen, atriumfibrillatie
 • Wat gebeurt er bij een gespleten tweede harttoon en is dit erg?
  Pulmonalis en aorta sluiten niet tegelijkertijd, meestal niet pathologisch, kan erger worden bij pulmonale hypertensie, dat is wel klinisch relevant.
 • Wat is de oorzaak van de fysiologische vroegdiastolische souffle bij het paard?
  Snelle vulling van ventrikels
 • Welk fysiologisch bijgeruis komt voor bij het rund?
  Zachte souffle op de pulmonalisklep
 • Wat voor souffle treffen we vaak aan bij veulens tot 3 dagen post partum?
  Continue souffle omdat ductus arteriosus nog niet geheel gesloten is.
 • Noem 4 extracardiale bijgeluiden
  1. Bruits de glou glou door traumatische pericarditis
  2. Krakende geluiden door pleuritis
  3. ademhalingsgeluiden
  4. borborygmi
 • 2.3.1 Systolische bijgeluiden

 • Wat zijn de oorzaken van systolische hartruisen?
  1. Insufficientie van mitralis/tricuspedalis
  2. stenose van aorta of pulmonalis
  3. ventrikelseptumdefect
 • Wat zijn de oorzaken van mitralisklepinsufficientie?
  Primair: myxomateuze degeneratie, congenitale malformatie, bacteriele endocarditis

  Secundair: Dilaterende cardiomyopathie, myocarditis, ruptuur/prolaps tendae chordinae (door myxomateuze degeneratie of endocarditis)
 • Wat zijn de oorzaken van tricuspedalisklepinsufficientie?
  Mitralisklepinsufficientie, klepdegeneratie, klepdysplasie, dilaterende cardiomyopathie, aritmogene cardiomyopathie van het rechter ventrikel, bij het rund endocarditis.
 • Hoe vaak komt Aorta of pulmonalisstenose voor bij welke diersoorten en wat voor souffle hoor je?
  Paard/rund: zeldzaam. Hond: regelmatig aangeboren. Systolische souffle
 • Waarom horen we bij VSD een systolische souffle?
  Stroming van linker naar rechter ventrikel veroorzaakt turbulentie in hetzelfde gebied als tricuspedalis
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe is de diagnose, behandeling en prognose van angiostrongylus?
Diagnose door fecesonderzoek via Baermann methode. Behandeling met anthelmintica. Prognose is gunstig.
Wat voor verschijnselen veroorzaakt angiostrongylus?
Verminderd uithoudingsvermogen, respiratoire verschijnselen (hoesten/dyspneu door granulomateuze/interstitiele pneumonie), flauwtes, ascites (pulmonale hypertensie), hemorragische diathese en daardoor centraal neurologische verschijnselen.
Waarin verschilt de levenscyclus van angiostrongylus met dirofilaria?
Via slakken of slakkeneters
Wat is de latijnse naam van de french heartworm en komt deze in nederland endemisch voor?
Angiostrongylus vasorum, ja, ook bij vossen.
Wat is de behandeling bij dirofilariasis?
Specialistenwerk, veel complicaties (anafylactische shock door wormantigenen). Dieren liever preventief behandelen of thuis laten.
Hoe stel je de diagnose dirofilaria?
Buitenlandanamnese, ELISA testkit (moeten er wel genoeg wormen zijn).
Wat is het vena cava syndroom?
Groot aantal wormen  komt vanuit a. pulmonalis in rechter atrium. Dit vormt een mechanische belemmering bij de tricuspedalisklep. Er ontstaat acuut rechter hartfalen (ascites) en massale intravasale hemolyse (hemoglobinurie, icterus). Linker harthelft krijgt te weinig bloed, hypotensie, shock.
Wat zijn de meest voorkomende verschijnselen bij een hond met hartworm?
Meestal niets, kan hoesten, verminderd uithoudingsvermogen, flauwtes.
Hoe veroorzaakt dirofilaria ziekte?
Veroorzaken intravasale schade wat voor belemmering bloedstroom zorgt. Hierdoor kan trombose ontstaan in a. pulmonalis. Daarnaast wordt het endotheel ontregeld door irriterende stofjes en bewegingen, dit leidt tot verhoogde permeabiliteit van longcapillairen en dus tot longinfiltraties.
Waarom is dirofilaria in nederland niet endemisch?
Moet lange tijd niet kouder dan 15 graden zijn voor de mug.