Summary Zinspelen

-
ISBN-10 9055738271 ISBN-13 9789055738274
451 Flashcards & Notes
101 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Zinspelen
 • Joost van Iersel
 • 9789055738274 or 9055738271
 • 2008

Summary - Zinspelen

 • 1 cultuur

 • Waat komt het woord cultuur vandaan
  Van het Latijnse woord Colère, dat bebouwen betekent
 • 1.1 de lage lucht

 • aan wat is voor buitenlanders heel erg zichtbaar hoe rijk Nederland is?
  Over het algemeen ziet Nederland er goed verzorgd uit. De snelwegen zijn goed onderhouden de auto's zijn in goede staat, de huizen worden netjes bij gehouden, etc.
 • wat moet je kunnen om in Nederland succes te hebben?
  goed kunnen samen werken
 • Nederland is bekend omdat?
  om hun strijd tegen het water.
 • wat zou er gebeuren als er in Nederland geen dijken waren?
  dan zou een derde deel van Nederland onder water komen.
 • wie hebben ervoor gezorgd dat Nederland droog kon blijven?
  de duikers, dijken en windmolens. 
 • Wat voor afspraken hadden de bewoners van de polders gemaakt om de polders droog te houden?
  Iedereen zorgt voor het onderhoud en de controle van een stukje dijk. Het is dus heel belangrijk dat je elkaar kunt vertrouwen daarin. Anders kunnen er grote rampen ontstaan.
 • welke afspraak is belangrijk voor de Nederlanders?
  afspraak is afspraak
 • Wat is een polder
  Een stuk land achter een dijk
 • Wat is belangrijk bij het onderhoud en controle van de dijken
  Dat we goede afspraken maken wie welk deel van het onderhoud voor zijn rekening neemt en zich daar ook aan houdt.
 • Waarom is het zo belangrijk we ons aan onze afspraken houden.
  Het is een deel van onze cultuur, onze samenleving is daarop gebaseerd. Zie bv de afspraken rondom de dijken, zonder afspraken zouden de dijken overstromen..
 • Wat zijn drie belangrijke kenmerken van de manier waarop Nederlanders leven
  • Afspraak is afpsraak
  • Doe maar zo gewoon mogelijk
  • We zijn een degelijk spaarzaam volk
 • Wat is een duiker
  Een duiker is een buisje dat in een dijk is gestopt. Hierin zit een deurtje, dat dichtgaat als bij vloed het water Nederland binnen wil en opengaat als bij eb het water terug naar zee wilt
 • Wat is cultuur en wat maakt de Nederlandse cultuur zo bijzonder
  Cultuur is een aangeleerde manier van denken en doen van een groep mensen met eigen waarden en normen, gewoontes en gebruiken. De nederlandse cultuur is zo bijzonder omdat we met z'n allen met goede afspraken strijden tegen het water.  
 • Welke invloed heeft de strijd tegen het water op de Nederlanse cultuur gemaakt.
  Je moeten samenwerken met elkaar om een strijd tegen zo'n krachtig iets te kunnen winnen. Daarom is het zo belangrijk dat we kunnen bouwen op gemaakte afspraken, dat iedereen doet wat hij moet doen. Dat we het algemeen belang boven ons eigen belang stellen. Samen sta je sterk.
 • 1.2 de inburgeringstest

 • uit hoeveel vragen bestaat de inburgeringstest?
  uit 36 vragen
 • door wie zijn de inburgeringsvragen opgesteld?
  door deskundigen op het gebied van de Nederlandse cultuur.
 • de inburgeringsvragen gaan over verschillende onderwerpen. Noem er 5 en noem dan ook het aantal vragen over dat onderwerp.
  gebruiken (3), gedrag (7), milieu (2), instellingen (12), geschiedenis (4), topografie (3), rechtstaat (5).
 • wat gebeurt er op 24 augustus?
  dan is het naturalisatiedag. de mensen die ingeburgerd zijn als Nederlander krijgen op die dag hun Nederlandse paspoort.
 • waarom is naturalisatie dag op 24 augustus?
  omdat op 24 augustus 1815 de eerste grondwet in het koninkrijk der Nederlanden is ingevoerd.
 • Wat is een inburgeringstest
  Een test met vragen over Nederland, die je met succes moet afleggen om Nederlander te worden.
 • Wat is de grondwet
  In de grondwet staan de basisrechten en plichten van de mens beschreven.
 • Wat is gelijkheid

  Gelijkheid geldt voor alle mensen, onafhankelijk van je kleur, je geslacht, je geloof, ben je voor de wet gelijk aan elkaar.

   

 • Godsdienstvrijheid
  In nederland heeft iedereen het recht om zijn eigen geloof te volgen.
 • Vrijheid van meningsuiting
  In nederland ben je vrij om je eigen mening te mogen uit, waarbij je er wel op moet letten dat je geen mensen discrimineert of geweld aan doet.
 • Noem drie belangrijke artikelen uit de grondwet

  Artikel 1: Iedereen in Nederland wordt gelijk behandeld. Discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politiek, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.

  Artikel 6: Iedereen is vrij om zijn godsdienst, levensovertuiging (alleen of samen met anderen) te belijden. Waarbij je wel rekening houdt met de verantwoordelijkheid volgens de wet.

  Artikel 7: Niemand hoeft toestemming te vragen om zijn mening of gevoelen naar de buitenwereld te uiten, waarbij je wel rekening moet houden met de wet.

 • Wat is het verband tussen de drie belangrijke artikelen uit de grondwet
  Dat iedereen in Nederland (rekening houdend met de wet) vrij is om leven zoals hij dat wil. Vrij in de keuze van het geloof, levensovertuiging, etc, waarbij je ook vrij bent om die keuze's en meningen te verkondigen.
 • Waarom botsen artikel 1 en 7 met elkaar
  In artikel 1 ben je gelijk aan elkaar onafhankelijk van je geloof, ras, geslacht, etc. Als je daarnaast ook vrij bent om je mening te uiten, kan dit zo nu en dan beledigend zijn voor een ander ras, geslacht, etc. Zo is ooit Theo van Gogh vermoord omdat hij door vrijheid van meningsuiting moslins zo beledigde.
 • Geef eens een aantal voorbeeld van inburgeringsvragen
  • Wat is de eerste en de tweede kamer
  • Wie is de volgende koning/koningin in Nederland
  • Op wat voor manieren wordt het vuilnis in Nederland aangeboden.
  • Wat doen wij met hondenontlasting
 • Waarom is er soms verschil in het antwoord op de inburgeringsvraag en wat we in het echt doen.
  In de praktijk leven de Nederlanders soms niet helemaal volgens de regels. Zoals bv. je moet poep van hondjes zelf opruimen van de straat. Vaak loopt een baasje snel door als zijn hondje heeft gepoept, want het is natuurlijk een vies klusje.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • zinspelen
 • Joost van Iersel
 • or
 • 2009

Summary - zinspelen

 • 1 Het spoor terug van Oost naar West

 • Hoe gaan de Hindoes om met het Ganges-water? 
  1. Pelgrims reizen naar de Ganges om zich in het water te baden en zo van hun zonden te zuiveren.
  2. Ook wordt het water te drinken gegeven aan stervenden, zodat zij aan het eind van het leven zich kunnen bevrijden van de gevolgen van kwade daden.
  3. Het water heeft magische eigenschappen en wordt gebotteld om als geneesmiddel te dienen tegen kwalen.
  Een bad in de rivier kan je reinigen van je zonden.
  made by R
 • Wat is de definitie van cultuur?
  Een aangeleerde manier van denken en doen van een groep mensen met eigen waarden en normen, gewoontes en gebruiken.
 • Van waar tot waar stroomt de Ganges.
  Van het Himalaya gebergte tot de Golf van Bengalen in noordwest India
  made by R
 • Wat is de definitie van supercultuur?
  De aangeleerde manier van denken en doen van mensen die leven binnen een supercultuur. Bijvoorbeeld de Europees Amerikaanse supercultuur.
 • Hoe worden de machtige rivieren op de oevers waarvan de oorspronkelijke Indiase cultuur is gebouwd vereerd?
  Als de schenkers van leven en vruchtbaarheid.
  made by R
 • Hoe worden de rivieren in India gezien?
  de aders van moeder aarde
  made by R
 • Hoe worden de bergen in India gezien?
  Als de armen van moeder aarde.
  made by R
 • Hoe worden de bossen gezien?
  Als de haren van moeder aarde.
  made by R
 • Hoe worden de steden in India gezien?
  Als de zintuigen van moeder aarde 
  made by R
 • Hoe wordt de 'gairika' gezien?
  Als het menstruatiebloed van moeder aarde.
  made by R
 • Noem alle speciale rivieren.
  1. Ganges
  2. Jamna
  3. Rasvati
  4. Narmada
  5. Indus
  6. Godaveri
  7. Kaveri
  made by R
 • Vertel in het kort het verhaal over 'Hoe de Ganges op aarde kwam'
  Ooit leefde er een wijze koning in India. Hij was streng voor zichzelf. Bijvoorbeeld bij regen ging hij in het veld slapen. Hij aanriep de goden door en door. Op een dag kwam God brahma. Hij liet de koning een wens doen. Die wenste dat er een rivier zou stromen door heel India. De God liet zijn dochter Ganga naar India gaan. Zij werd de rivier die nu de Ganges heet.
  made by R
 • Hoelang is de Ganges ongeveer?
  2700 kilometer lang.
  made by R
 • 1.1 Rivieren

 • Waar gaat de mythe van het ontstaan van de Ganges over?
  Er leefde een wijze koning ''Bagirata'', hij was trouw aan de goden en bidden elke dag. Van de goden mocht hij een wens doen en hij wenste 
  ''Dat het land besproeid werd met water uit de hemel'' Toen de godin Ganga het water liet vallen terwijl het door Shiva's hoofd werd afgeremd (anders zou het te hard op het land vallen). Wees Bagirata aan Shiva de weg door het land.
 • Wat betekent het dat veel mensen in India de rivier de Ganges als heilig beschouwen?
  Het betekent dat veel mensen in India bepaalde krachten aan de rivier toekennen (genezing, vergeving van zonden) en dat zij geloven dat de rivier van goddelijke oorsprong is.
 • Hoe kun je in de eerste en in de tweede taal over de rivier de Ganges spreken?
  Eerste taal: Het is een feit dat de mensen in India de rivier de Ganges heilig vinden, maar de rivier heeft geen speciale krachten.
  Tweede taal: De rivier de Ganges is een bijzondere rivier met speciale krachten. De rivier is heilig en moet goed behandeld worden.
 • 1.2 Dieren

 • Noem de vijf schatten of vijf producten van de koe (Surabhi)
  Melk, boter, yoghurt, mest en urine.
  made by R
 • Op welke 3 manieren worden dieren als heilig gezien?
  1. Als verschijningsvorm van een god. (sommige goden zijn half mens en half dier)
  2. In functie van een god. (Een god wordt vaak samen met een dier afgebeeld)
  3. Als rijdier van een god. (Sommige goden rijden op een dier)
 • Is er een verklaring voor het feit dat er nergens op de wereld zo veel vegetariërs wonen als in India?
  De Indiase mensen vereren de dieren net zoals dat ze goden vereren. Dit doen ze, omdat veel goden worden vergezeld door dieren als ze op aarde komen of zijn.
  made by R
 • Waarom is de koe heilig in India?
  Omdat de koe de Indiërs 5 schatten/producten brengt:
  melk, yoghurt, boter, mest en urine.
 • Waarvoor kunnen de schatten van de koe benut worden?
  1. zwangere vrouwen vangen de urine van de koe op om het te drinken als medicijn.
  2. De mest van de koe wordt gebruikt als brandstof
  made by R
 • Hoe wordt de koe vereerd?
  Als symbool van de eenheid tussen mens en dier.
 • Wat vertelde een mythe?
  1. God Shiva heeft de verschillende diersoorten geschapen door elk soort een karakteristieke houding mee te geven.
  2. God Brahma zou elke soort een bijzonder geheim hebben toe vertrouwd.
  made by R 
 • Wat betekend het Indiase woord 'Jangama'?
  Het betekent 'alles dat beweegt' en wordt gebruikt om de wereld van de dieren mee aan te geven.
  made by R
 • Welke dieren zijn heilig?
  1. Koe
  2. Aap
  3. Stier
  made by R
 • Op welke drie manieren redde de god Vishnu de wereld?
  1.Als vis redde hij de eerste mens van een zondvloed.
  2. Als schildpad hielp hij met het maken van een onsterfelijkheidsdrank.
  3. En als everzwijn redde hij de aarde van de bodem van de oceaan en bracht haar aan de oppervlakte.
  made by R
 • Wat gebeurt er als een koe in India in de weg ligt of steelt van marktkraampjes?
  Hij wordt met zachte hand gecorrigeerd.
  made by R
 • Waarom werd de koe uitgekozen als een symbool voor de eenheid tussen mens en dier?
  De koe schenkt overvloed, ze geven niet alleen melk, maar ze maakt ook landbouw mogelijk. De koe is een gedicht van medelijden. Zij is de moeder van miljoenen Indiërs. De Indiase cultuur is niet te begrijpen als men voorbijgaat aan de betekenis van deze uitzonderlijke bescherming van de koe.
  made by R
 • Wat heeft Gandhi over de koe gezegd?
  Dat hij voor niemand onder doet wat betreft het vereren van de koe. De bescherming van de koe is een geschenk van India aan de wereld en behoort tot een van de meest wonderbaarlijke verschijnselen uit de menselijke evolutie. 
  Door de koe te beschermen slaat de mens een brug naar alle dieren. 
 • Vertel het verhaal van Hanoeman (de god van de apen)
  Hij schoot Rama te hulp bij zijn oorlog tegen de demon Ravana, ontvoerder van Rama's echtgenoot Sita.
  made by R
 • Noem een aantal dieren die een vorm van heiligheid hebben vanwege de functie die ze vervullen voor en god. 
  1. God Ganesh reist door de kosmos op zijn rat.
  2. Shiva wordt altijd gezien met een stier.
  3. Godin Saraswati wordt altijd gezien met een zwaan.
  4. Godin Doerga heeft een tijger en een leeuw.
  5. God Vishnu nam, om de wereld te redden, de vorm aan van een vis, schildpad en een everzwijn.
  made by R
 • Wie is de god van de apen?
  Hanoeman
  made by R
 • Wat doen de mensen in het zuiden van India met de koe?
  Hier doet de koe dienst als waarzegster en wordt ze aangekleed met fraaie kleden en haar horens worden beschilderd en versierd met koperen dopjes.
  Het aantal keren dat de koe met haar kop schud, voorspeld de toekomst.
  made by R
 • Wat doen de mensen in het noorden van India met de koe?
  Op feestdagen krijgt ze bloemslingers omgehangen.
  made by R

 • Om welke reden zijn veel dieren in India heilig?
  Om de functie die ze vervullen voor een god.
  Bijvoorbeeld de God Ganesh reist door de kosmos op zijn rat. Godin Saraswati wordt altijd gezien met een zwaan.
  made by R
 • Hoe gaat het verhaal over God Vishnoe?
  Hij nam achtereenvolgend het gedaante aan van een vis, schildpad en everzwijn. Als vis redde hij de eerste mens van een zondvloed. Als schildpad hielp hij met het maken van een onsterfelijkheidsdrank. En toen hij everzwijn was redde hij de aarde van de bodem van de oceaan en bracht haar naar de oppervlakte, waar hij haar uitspreidde ,bergen op haar bouwde en haar verdeelde in continenten.
  made by R 
 • Waar worden apen vereerd?
  in speciale apentempels
  made by R
 • Wat is de stier Nandi?
  het rijdier van de god Shiva
  made by R
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is cultuur?
Het denken en doen van een groep mensen
Ethiek
Richtlijnen voor hoe je goed moet leven.
Redactie
(Een herlezing en herschrijving van een tekst met soms ingrijpende verandering.)
De redactie van de Tenach heeft plaatsgevonden tijdens de Babylonische ballingschap
Schriftelijke overlevering
Vanaf 1000 v C konden mensen hun verhalen in schrift zetten.
Alsnog ging de mondelinge overleving sterk door voor de gewone burger
Verschillende boekrollen vormen uiteindelijk de tenach 
zijn geschreven tussen ca. 1000 en 100 v.C
Standplaatsgebondenheid
Dat je ergens op kijkt aan de hand van waar je geboren bent
mondelinge overlevering
er is nog geen schrift dus wordt alles via mondelinge traditie verspreid (orale traditie)
Babylonische ballingsschap
596 voor Christus is het zuiden van Israel in de ballingschap gevoerd door de babyloniërs.
Assyrische balingsschap
721 v christus de 10 noordelijke stammen van het volk Israel grotendeels weggevoerd naar Assyrië.
Monotheîstisch
Geloof in slechts 1 god