Summary Zinspelen, deel 3, Grenzeloos

-
ISBN-10 9055738565 ISBN-13 9789055738564
553 Flashcards & Notes
291 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Zinspelen, deel 3, Grenzeloos". The author(s) of the book is/are Joost van Iersel. The ISBN of the book is 9789055738564 or 9055738565. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Zinspelen, deel 3, Grenzeloos

 • 1 Migranten tussen twee culturen

 • wat is het verschil tussen plaats voor een moskee en ruimte voor een moskee? 
  plaats is praktisch, het hangt af van regels, bestemmingsplannen en wetgeving.
  ruimte is principieel, het heeft te maken met de sociale machtsverhouding.
 • Welke soorten hoofddoekjes zijn er?
  Hijaab, khimar, chador, nikaab, boerka
 • Wie zijn de bekendste migrantenschrijvers?
  Salman Rushdie, Kader Babdolah, Lulu Wang, Moses Isegawa en Yasmine Allas. 
 • Wat is migrantenliteratuur?
  Literatuur wat over specifieke migrantenproblemen zoals vervreemding, heimwee en eenzaamheid gaat, geschreven door schrijvers die van oorsprong niet-Nederlands zijn.
 • Wat denkt de Nederlander die geen moslim is dat de reden voor moslima's is om een hoofddoek te dragen?
  Dat haar vader of man haar daartoe verplicht, dat ze zich wil provoceren, dat ze net als andere pubers op zoek is naar grenzen, dat ze zich als feminist verzet tegen de doorgeschoten seksualisering van de samenleving.
 • Wat is het verschil tussen ruimte en plaats voor een moskee?
  Plaats:is praktisch, het hangt af van regels, bestemmingsplannen en wetgeving
  Ruimte: is principieel, het heeft te maken met sociale machtsverhoudingen.
 • Hoe kwam het dat de groep migrantenschrijvers rond 2001 voor het eerst zichtbaar werd?
  Nederland werd toen meer een multiculturele samenleving met meer multiculturele schrijvers.
 • Wat kunnen de redenen zijn voor een moslima om een hoofddoekje te dragen?
  1. Culturele achtergrond, hiermee wordt status of ouderdom uitgedrukt.
  2. Het kan een symbool zijn voor islamitische identiteit. Ze hebben de moslim-waarden zoals bescheidenheid, deugdzaamheid, eerbaarheid, kuisheid en waardigheid.
  3. Verzet tegen de westerse invloeden en de westerse leefwijze.
  4. Een weloverwogen strategie, om persoonlijke idealen te verwezenlijken.
  5. In bepaalde omstandigheden kan er sprake zijn van een relatie tussen hoofddoek en onderdrukking.
 • Wie is Salman Rushdie?
  Hij is een migrantenschrijver tussen twee culturen die garant staat voor kwaliteit.
 • Waarom werd juist Salman Rushdie gevraagd het Boekenweekgeschenk van 2001 te schrijven?
  Hem kiezen zagen velen als gebaar van internationale solidariteit.
 • Wie zijn de bekendste migrantenschrijvers van de eerste generatie?
  Kader Abdolah, Lulu Wang, Moses Isegawa, Yasmine Allas.
 • 1.2 Hoofddoekjes en interculturele communicatie

 • hijaab
  hoofddoek
 • Kenmerken van een hijaab
  Bedekt alleen de haren en de hals.
 • Kenmerken van een chador
  Bedekt haren, hals en schouders
 • Kenmerken van een khimar
  Niet gezichtsbedekkend
 • Kenmerken nikaab
  Bedekt alleen de ogen niet
 • Kenmerken van een boerka
  Volledig bedekkend, dus ook voor het gezicht. Voor de ogen genoeg voor de draagster om doorheen te kijken, maar niet genoeg voor de toeschouwer om iets te zien.
 • Wat zijn de kenmerken van een nikaab?
  het is een mantel die lichaam en hoofd omhult, inclusief de neus, mond en wangen
 • Wat zijn de kenmerken van een khimar?
  het is een capevormige doek die een die de nek en schouders bedekt. Het gezicht blijft volledig vrij.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een Hadieth?
een niet geopenbaarde bron over historische Mohammed met feiten en legenden
Hoe moet je omgaan met de Koran?
hardop voorlezen, niet vertaalt worden, een rituele wassing verrichten en je mag de Koran niet zomaar ergens neer leggen
Wat betekent het woord koran?
Zeg, oftewel spreek het voort.
Waarom bestaat dé islam niet?
omdat er een hele hoop verschillende groepen zijn die weer op een andere manier geloven dan de andere groep.
waarom spreken we niet over mohammedanen maar over moslims?
Omdat in het geloof Mohammed niet centraal staat maar god.
wat betekent moslim?
slm en dat betekent in het arabisch: 'hij die zich onderwerpt om vrede te bereiken'
Wat betekent Islam?
onderwerping om vrede te bereiken.
Wie zijn de Essenen
Zij hadden zich teruggetrokken in de woestijn bij de dode zee. Zij geloofde dat het k.v.g alleen door God zelf tot stand kon komen
Wie zijn de Zeloten
Zij wilde de Romeinen met geweld verdrijven uit Palestina. God is de enige heerser over Israel.
Wie zijn de Farizeeën
Zij geloofde dat de mens zelf door stipte naleving van de Tora, zo'n apocalyptische ommekeer bij god kunnen afdwingen.