Summary Zinspelen, Deel 4, Padvinden

-
ISBN-13 9789055738816
865 Flashcards & Notes
176 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Zinspelen, Deel 4, Padvinden". The author(s) of the book is/are Joost van Iersel. The ISBN of the book is 9789055738816. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Zinspelen, Deel 4, Padvinden

 • 1 De monnik en de filosoof

 • wat zijn de drie juwelen?
  1. de Boeddha (stichter)
  2. de Dharma (leer)
  3. de Sangha (gemeenschap)
 • Hoofdvraag: wat zijn de kenmerken van de filosofische benadering naar 'de zin van het leven' en welke kenmerken van de boeddhistische benadering daarvan? 
  Yet unanswered
 • wat zijn moedra's?
  handhoudingen
 • wat is "pitaka"?
  de drie korven
 • wat is "triratna"?
  drie juwelen
 • wat zijn de drie korven?
  1. soetta-pitaka: woorden vd boeddha
  2. abhidhamma-pitaka: uitleg vd dharma
  3. vinaya-pitaka: regels  voor de monniken
 • wat zijn de drie hoofdstromingen vh boeddhisme?
  1 het kleine voertuig (thervada)
  2 het grote voertuig (mahayana)
  3 het diamanten voertuig (vajrayana)
 • wat zijn de 4 hoofdonderwerpen in de filosofie?
  kenleer
  meta-fysica
  antropologie
  ethiek
 • wat zijn de 4 filosofische periodes?
  1 antieke filosofie (600 BC - 300 AC)
  2 filosofie van Middeleeuwen en Renaissance 
  3 filosofie vd 17e en 17e eeuw
  4 filosofie vd negentiende en twintigste eeuw
 • wat is het verschil tussen een monnik en een bhikkhoe?
  een bhikkhoe is een boeddhistische monnik die deel wil maken in de samenleving.
  een monnik zondert zich af van de samenleving.
 • wat is het verschil tussen een bhikkhoe en een monnik
  een monnik wil zich afgezonderd richten op zijn religie en een bhikkhoe wil nog wel onderdeel zijn van de gemeenschap
 • als hij zegt dat de mens zonder zelf is, dan bedoelt de boeddha niet dat de mens niet bestaat.
  als hij zegt dat de mens ... is, dan bedoelt de boeddha niet dat de mens niet bestaat
  als hij zegt dat de mens anatman is, dan bedoelt de boeddha niet dat de mens niet bestaat
 • wanneer iemand de astanga-marga gaat volgen, wat doet hij/zij dan?
  hij/zij wil dan nirvana bereiken.
 • 1.1 De monnike en de filosoof

 • betekenis zinspelen?
  met bedekte termen ergens op duiden
 • 1.2 Bewuste aandacht

 • Anapanasati Soetra
  Boekje uit 300 v. Chr over de volledige bewuste ademhaling 
 • Waarom moet ook de nadruk worden gelegd op 'het stoppen' in plaats van alleen op 'bewuste aandacht' ?
  Om tot inzicht te komen, moeten we eerst kunnen 'stoppen'. 
 • Bewuste aandacht
  Gerichtheid op het leven naar binnen wat leidt tot kalmte van de geest (dat waar het Boeddhisme naar streeft)
 • Welke twee vormen van meditatie omvat het boeddhisme?
  1. Samatha: stoppen met je bezigheden, kalm worden, tot jezelf komen
  2. Vipashyana: bewuste aandacht, open aandacht, vol belangstelling kijken naar wat er van moment tot moment in en met je gebeurt. 
 • Samantha
  Stoppen met je bezigheden, kalm worden, tot jezelf komen
 • De boeddhistische meditatie omvat traditioneel 2 aspecten. Eentje daarvan is Samantha. Wat houdt dit in?
  Stoppen met je bezigheden, kalm worden, tot jezelf komen
 • Vipashyana
  Bewuste aandacht, open aandacht, vol belangstelling kijken naar wat er van moment tot moment in en met je gebeurt
 • De boeddhistische meditatie omvat traditioneel 2 aspecten. Eentje daarvan is Vipashyana. Wat houdt dit in?
  Bewuste aandacht, open aandacht, vol belangstelling kijken naar wat er van moment tot moment in en met je gebeurt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is verlichting volgens Kant?
Bevrijding uit onmondigheid en de moed om vrij te denken
Waarom heeft het empirisme zoveel problemen met rationalisme?
Omdat zij denken, dat je geen aangeboren ideeën of voorstellingen in je bewustzijn kunt hebben. Je weet pas iets van de wereld als je die zelf hebt waargenomen.
Noem biografische gegevens over Immanuel Kant
 • Geboren 22 april 1724
 • In Königsbergen, Duitsland
 • Kon zo goed biljarten dat het hem hielp zijn studie te financieren
 • Studeerde klassieke literatuur, wiskunde, natuurkunde, theologie en wijsbegeerte
 • Werd een gevierd docent en vruchtbaar auteur
 • Zag al vroeg in, dat de rationalistische filosofie een beperking kende.
 • Publiceerde echter pas in 1781 zijn hoofdwerk: Kritik der reinen Vernunft
 • Leefde volgens strikte dagindeling en discipline (bv elke dag om 19.00 uur een wandeling, één keer per dag, om 13.00 uur een maaltijd)
 • Kende een onvermoeibare werklust
Welk experiment is het meest bekend van Descartes?
Het twijfelexperiment. Je kunt, zo stelde hij, twijfelen aan alles, behalve aan het gegeven dat JIJ het bent die twijfelt. Als je twijfelt dan DENK je. Dus ben je een denkend wezen. Cogito ergo sum: "Ik denk dus ik ben"
Waarom is Spinoza speciaal van belang voor ons?
Omdat hij Nederlander was en al in zijn tijd was bekend dat hij zeer briljant was.
Waarom (en waarin) is Isaac Newton een bekroning?
Jazeker, met name op gebied van wetenschappen: Hij maakt een wiskundige uitleg van de belangrijkste natuurwetten mogelijk. In 1687 publiceert hij zijn boek "Philosohiae naturalis principia mathematica'".
Noem biografische gegevens over René Descartes
 • Leefde van 1596 tot 1650
 • Geboren in Frankrijk (La Haye - Touraine) als lid van lagere Franse adel
 • Opgevoed aan een Jezuïtische school
 • Zeer talentvol wiskundige; was hij ook enthousiast over, omdat wiskunde hem heldere inzichten en zekere bewijzen leverde.
 • Leefde *1626-1628 in Parijs en koos daar voor de filosofie
 • Gaat in 1629 wonen en werken in Nederland (o.a. A'dam)
 • Vertrok in 1649 na lang aarzelen naar Zweden, waar hij korte tijd later overleed
Welk model levert de natuurwetenschap?
Het model dat in de eeuwen daarna - tot heden aan toe - wordt gebruikt om wetenschap te bedrijven: men bedenkt een hypothese, ontwerpt een proef en stelt (bij herhaling) vast wat daarvan de uitslag is, waardoor een theorie wordt ondersteund of juist 'onderuit' gehaald.
Nietzsche
Duitse filosoof (1844-1900) met haarscherpe analyse van de gehele filosofie tot dan toe. Hoogleraar universiteit Basel, maar na 1870 (Frans-Duitse oorlog) zieker en zieker. Begint een min of meer zwervend bestaan. Ziet alles als een ‘eeuwige terugkeer’. Bekendste boek is “Alsosprach Zarathustra”. Stort in als hij ziet hoe een paard afgeranseld wordt en is vanaf dan geestelijk en lichamelijk een wrak. 
Sramaan
Een asceet in het de periode van het Brahmanisme (het vroeg hindoeïsme waarin de Boeddha leefde en waarop hij kritiek had, omdat ze veel te strikt één weg volgden, die van ascese.)