Summary Zo ver de wereld strekt : de geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800

-
ISBN-10 903512779X ISBN-13 9789035127791
984 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Zo ver de wereld strekt : de geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800". The author(s) of the book is/are Wim van den Doel. The ISBN of the book is 9789035127791 or 903512779X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Zo ver de wereld strekt : de geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800

 • 1 De tijd van wereldwijde revoluties

 • Met de onafhankelijkheid van Amerika was het dekolonisatieproces in 1776 begonnen. Nederland steunde dit lang met een oorlog tegen Engeland tot gevolg. In deze periode komt ook de verlichting op die leidde tot de verkenning van de wereld. ook was er groot geloof in de vooruitgang van de westerse wereld door rationeel denken, terwijl andere delen stil stonden. Dit denken werd mede mogelijk gemaakt door de industriële revolutie die zich in deze gebieden afspeelde. 

 • Waarmee begon het dekolonisatieproces?

  Met de onafhankelijkheid van Amerika

 • Nederland steunde de onafhankelijkheid van Amerika. Wat was het gevolg?

  Een oorlog met Engeland

 • Waartoe leidde de verlichting?

  Tot de verkenning van de wereld

 • Er was in het westen een groot geloof in de vooruitgang van de westerse wereld. Waar werd dit door mogelijk gemaakt?

  Rationeel denken en de industriële revolutie 

 • Azië ontwikkelde zich als afzetmarkt en rond 1800 kan je het begin zien van de splitsing tussen de industrie van het westen en de rest van de wereld. De 7-jarige oorlog maakte een einde aan de positie van Frankrijk als een mogendheid en het Ottomaanse Rijk stortte in. Engeland breidde haar positie steeds verder uit, mede ten koste van Nederland en de VOC. Engeland was effectiever door de inzet van particulieren. In 1795 werd de VOC genationaliseerd. Naast de Engelse concurrentie was ook corruptie een groot probleem.

 • Waar ontstaat rond 1800 een splitsing tussen?

  Tussen de industrie van het westen en de rest van de wereld

 • Waar maakte de 7-jarige oorlog een einde aan?

  Aan de positie van Frankrijk als mogendheid en het Ottomaanse Rijk stortte in

 • Ten kosten van wie breidde Engeland haar positie verder uit?

  Nederland en de VOC

 • Waardoor was Engeland effectiever dan Nederland?

  Door de inzet van particulieren 

 • Door welke twee problemen werd in 1795 de VOC genationaliseerd? 

  Door de Engelse concurrentie en de grote corruptie 

 • 1.1 De opkomst van Engeland

 • Onder Napoleon werd Frankrijk definitief verslagen door Engeland en kwamen er revolutionaire ideeën op. Er kwamen roepen tot democratische hervormingen, ook in de koloniën. Men wilde bijvoorbeeld de boeren grond of erfpacht geven en de inwoners opvoeden en door een verlicht bestuur het land voor goed aan Nederland binden. 

 • Wat maakte de Engelse macht zo groot ten opzichte van Nederland?
  Engeland had een sterke marine
 • Welke democratische hervormingen wilde men doorvoeren in de koloniën?

  Boeren grond of erfpacht geven en de inwoners opvoeden. Door een verlicht bestuur het land voor goed aan Nederland binden.

 • Wat was 'the great divergence?''
  De splitsing tussen de moderne westerse industriële samenleving en de oude, stilstaande samenlevingen van overige werelddelen.
 • Wat was een gevolg van 'the great divergence?'
  Een groeiende welvaartskloof tussen de westerse wereld en andere werelddelen.
 • De afwezigheid van een allesoverheersend imperium in Europa maakt concurrentie tussen verschillende landen mogelijk.
 • Welke geopolitieke revolutie vond plaats in de 19e eeuw?
  Door de 7-jarige oorlog tussen 1756 en 1763 verloor Frankrijk haar positie als sterkste mogendheid en kon Engeland opklimmen tot oppermacht.
 • Engeland was effectief in de handel op Indië omdat zij gebruik maakte van particuliere handelaren en een groot deel van de intra-Aziatische handel voor hun rekening namen.
 • Wat was de Engelse tegenhanger van de VOC?
  De East India Trading Company
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

1.3 Wie was dit? 

Daendels

1.2 Wie was dit? 

Diponegoro 

1.1 Wie was dit? 

Raffles

Wat was de 'ethische politiek'?
Een koloniaal beleid dat zich kenmerkte door rekening te houden met de wensen van de inheemse bewoners, opvoeden van het volk en zachtaardiger op te treden.
Wat was de Engelse tegenhanger van de VOC?
De East India Trading Company
Welke geopolitieke revolutie vond plaats in de 19e eeuw?
Door de 7-jarige oorlog tussen 1756 en 1763 verloor Frankrijk haar positie als sterkste mogendheid en kon Engeland opklimmen tot oppermacht.
Wat was een gevolg van 'the great divergence?'
Een groeiende welvaartskloof tussen de westerse wereld en andere werelddelen.
Wat was 'the great divergence?''
De splitsing tussen de moderne westerse industriële samenleving en de oude, stilstaande samenlevingen van overige werelddelen.
Wat maakte de Engelse macht zo groot ten opzichte van Nederland?
Engeland had een sterke marine
Welke internationale ontwikkelingen waren van belang voor de opkomst van het nationalisme in Nederlands Indie?
 • Japan won in 1925 van Rusland, de Aziaten konden dus toch wel wat bereiken
 • Tijdens WO-I kwam de VS op het toneel, zij waren tegen het kolonialisme
 • In India ging het allemaal een stuk sneller dan in Nederlands Indie.