Summary Zorg goed voor je ziel

-
241 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Zorg goed voor je ziel". The author(s) of the book is/are Abbenes. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Zorg goed voor je ziel

 • 1 Sokrates

 • Wat zijn de drie belangrijkste bronnen voor onze kennis over Sokrates en zijn manier van denken?
  1. De komediedichter Aristophanes.
  2. Xenophon, een leerling van Sokrates.
  3. Plato, een leerling van Sokrates.
 • Waarom zijn we wat betreft onze kennis over Sokrates en zijn manier van denken afhankelijk van andere schrijvers?
  Omdat Sokrates zelf niets opschreef.
 • Wanneer werd Sokrates geboren?
  +/- 470 v. Chr.
 • Hoe heette de moeder van Sokrates, en wat was haar beroep?
  Phainarete, ze was vroedvrouw.
 • Hoe heette de vader van Sokrates, en wat was zijn beroep?
  Sophroniskos, hij was steenhouwer.
 • Bij welke twee (natuur)filosofen ging Sokrates in de leer?
  Anaxagoras en Archelaos.
 • Hoe heette de vrouw van Sokrates?
  Xanthippe.
 • 2 Het proces

 • Wat was de oorzaak van de Peloponnesische Oorlog?
  Het wantrouwen tussen Athene en Sparta, dat de ander de hegemonie over Griekenland zou krijgen.
 • Na de Peloponnesische Oorlog stelde Sparta een nieuw, oligarchisch bewind aan in Athene. Hoe werd deze regering genoemd?
  Regering van de Dertig.
 • Sokrates heeft meegevochten als hopliet in de Peloponnesische Oorlog. Welke twee grote poleis vochten hun conflict uit in deze oorlog, en van wanneer tot wanneer duurde deze strijd?
  Athene en Sparta, van 431 v. Chr. tot 404 v. Chr. 
 • Waarom werd Sokrates verbonden met de misdaden van het bewind van de Dertig?
  1. Sokrates was vaak kritisch over het functioneren van de democratie.
  2. Hij had contacten met mensen uit aristocratische en antidemocratische kringen. (o.a. Kritias, de leider van de Dertig.) 
 • Wat was Sokrates kritiek op de democratie?
  In een democratie worden besluiten genomen door mensen die geen kennis van zaken hadden.
 • Voor welke twee zaken werd Sokrates in 399 v. Chr. aangeklaagd?
  1. Hij zou de goden van de stad niet vereren en andere, nieuwe goden introduceren.
  2. Hij zou een slechte invloed hebben op de jeugd.
 • Waarom kan men het proces tegen Sokrates zien als een politiek proces?
  De voornaamste aanklager Anytus was een leider van de democraten.
 • Over welke 'andere, nieuwe god' spraken de aanklagers waarschijnlijk?
  Sokrates' daimonion (een goddelijke, innerlijke stem). 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe komt Plato's filosofie voort uit Parmenides' en Herakleitos' filosofie?
Herakleitos: er is de zintuiglijk waarneembare en veranderlijke wereld die wij zijn. Deze wereld bestaat dus wel, maar is een mindere zuivere werkelijkheid.
Parmenides: alles wat we in de wereld om ons heen aanschouwen is een vage weerspiegeling van een hogere onveranderlijke werkelijkheid.
= Ideeënwereld, waarvan alle ideeën (dapperheid, boom, goedheid) een afspiegeling hebben op onze veranderlijke schijnwereld.
Wat is kosmocentrisch?
de manier van onderzoek doen waarbij de ordening van de wereld zelf centraal staat
Wat is de Academie (van Plato)?
Het is een leerschool voor begaafde mensen om een soort filosoof-heerser te worden. Er werd kennis gedeeld met als doel deze te kunnen gebruiken voor politieke doeleinden. De dialectische methode werd gebruikt en ook waren er voordrachten. Je hoefde niet in te stemmen met alle kennis (open intellectueel klimaat
In welke schrijfstijl van Plato is de Protagoras geschreven?
Geschreven als een gerapporteerd dialoog, want Sokrates vertelt na een korte inleiding over een gesprek dat hij eerder had met een sofist.
Van welke 2 verschillende schrijfstijlen maakte Plato gebruik?
 • dramatische dialogen: hij schreef ze alsof het toneelstukken waren. De woorden worden zonder verteller weergegeven en de mensen die deelnamen aan het dialoog zijn de enigen die erin voorkomen.
 • gerapporteerde dialogen: in deze werken wordt verslag van een gesprek gedaan door iemand die er ook bij aanwezig was. bv. Sokrates vertelt over een gesprek dat hij eerder met de sofist heeft gehad.
Wat is het verschil tussen Plato's socratische en niet-socratische dialogen?
In zijn latere niet-socratische dialogen gebruikte Plato Sokrates als spreekbuis voor zijn eigen ideeën. In zijn socratische dialogen deed hij zijn best een zo realistisch mogelijk gesprek weer te geven met Sokrates' zijn ideeën (ookal zijn deze ook fictief).
Waarom schreef Plato zijn teksten in dialoogvorm?
 • eerbetoon aan Sokrates, want op deze manier bedreef Sokrates altijd filosofie
 • Plato (en Sokrates) vond(en) dit de beste manier van onderwijs. Wanneer mensen Plato's boeken lezen krijgen ze vragen (en antwoorden) waarover ze na kunnen nadenken en in sommige gevallen is er geeneens een antwoord.
Wat is het doel van Sokrates bij het voeren van socratische gesprekken?
Hij wil iemand mening onderuit halen om ruimte te maken om iemand open te laten staan voor het goede.
In regel 123-134 van Protagoras vraagt Sokrates aan zijn gesprekspartner wat voor iemand een sofist is. Hoe noemen we de manier waarop Sokrates dit gesprek voerde?
socratische of dialectische methode
Wat is de socratische / dialectische methode?
De manier van gespreksvoering die Sokrates gebruikt. Sokrates houdt vol dat hij zelf niets weet en prijs de kennis van zijn gesprekspartner. Hij stelt een vraag en onderwerpt het antwoord vervolgens aan kritisch onderzoek en probeert het te weerleggen. Hij gebruikt daarbij veel van de gesprekspartners eerder uitspraken