Samenvatting A&G

-
21 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "A&G". De auteur(s) van het boek is/zijn Rogier. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - A&G

 • 1 Week 2

 • Opdr 5; Welke determinanten onderscheidt het ASE model?

  Attitude:

  Houding van mensen t.a.v. een onderwerp, object, gedrag of individu. Ik hou niet van roken. Ik vind werken niet leuk.

  Sociale invloed:

  • Waargenomen gedrag, Subjectieve normen, Sociale steun / sociale druk, Invloed van vrienden en omgeving, ‘Norm’ wordt bepaald door de omgeving.

  Eigen effectiviteit:Het vertrouwen in eigen kunnen, om het gedrag in kwestie te kunnen uitvoeren

 • Opdr 1;1;Wat zijn de zes stappen bij gedragsverandering?
  1 openstaan> unfreezing(mentaliteitsverandering) bewustwording
  2 begrijpen> moving(kennis en inzicht)bewustwording
  3 willen>moving()
  4 kunnen>moving(fysieke,beperking)
  5 doen>moving(Sociale omgeving)
  6 blijven doen>freezing( Sociale omgeving)
  OPa BEGRIJPT WIL en KUNnie Daarom Best
 • Arbeidsgezondhied
  Negatief ;bewegings klachten, emaotionele uitputting. en positief; motivatie, belogenheid, actief leergedrag, competentie en vigilantie(bedrijvigheid)
  Alle persoonlijke fysieke en mentale gezondheidsaspecten die het functioneren op de werkplek beinvloeden
 • Arbeidsprestatie bestaat uit;
  prestatie gedrag;productief en contraproductief> verzuim, verloop) en prestatie resultaat; kwantitatief> prod per uur,minder fouten targets behalen, omzet......, kwalitatief> klant tevredenheid, beoordeling leidingevende.
 • IGM is?
  Integraal gezondheids manegement; bedrijfseconomisch perspectief, aansluiten bij INK kwlaiteitsmanagement, betrekken en management(draagvlak)
  Ga verder met groeimodel> gebruik uitgevonden dingen en ga daarop verder....
 • Waar legt het model; Demand-control-support model van Karasek relaties in? En wat houdt het in?
  De hoogte van taakeisen(werktempo) >demand)en de eigen ruimte voor sturings mogelijkheden(vrijheid)>control) worden in relatie gebracht.
  Dit houdt in dat je met dit model erachter kan komen waardoor er werkstress ontstaat en hoe je een actieve medewerker vormt.
 • 5;3 Wat moet je doen om elke ASE determinant te beïnvloeden om gewenst resultaat te halen bij oudjes te motiveren om gym oefeningen te doen.
  De houding veranderen> ze moeten het leuk vinden.
  Acceptatie creëren vanuit de vriendenkring, of familie laten pushen....
  Laag beginnen zodat ze zelf zien dat het haalbaar is om de oef te doen. (Laat bijv. filmpjes zien dat het wel kan)
 • Opdr 2 Hoe omschrijf je het Model Arbeidsbelasting van Dijk? blz 152> meer voor persoon en icf meer voor org.
  Dit model typeert een werksituatie adhv belastendefactor(4 A's) en regelmogelijkheden, mate waarin zelf verandering aangebracht kan worden in in werk. Ook het verwerkingsvermogen speelt mee, de mate waarin de werknemer in staat is te werken met zijn lichamelijke of denk kracht.
  Het geeft aan dat arbeid invloed heeft op je lijf, en geeft aan waardoor.
  De ene kant vanuit persoon en de onderkant vanuit regel en herstel mogelijkheden.
 • Opdr 4 kijk ook naar job demand resource model)
  B;ICF model, die geeft weer welke determinanten meespelen op intern en extern gebied die voor belasting en belastbaarheid zorgen
  (Verzuimfreq: n ziekmeldingen per periode / totaal medewerkers.)
  B:Lees de pijlen in het model als; staat in verbinding met
  Intern : persoon>belastbaarheidskant
  Extern:omgeving>macro eco wetgeving en dergelijke, meso determinanten; gekoppeld aan het bedrijf. Micro: bij specifieke baan.
 • Opdr 5; 2; Wat houdt het ASE(S)subjectieve ruimte) model in?

  Het ASE-model is gebaseerd op de theorie van gepland gedrag en gaat om het verklaren van gedrag door middel van analyse op het gebied van sociale invloed, de eigen wil en de houding van de persoon. Dit model stelt dat gedrag verklaard wordt vanuit de intentie om dat gedrag te vertonen en dat de intentie op haar beurt wordt verklaard vanuit drie hoofddeterminanten: Attitude, Sociale invloed en Eigen effectiviteit.


 • Week 5 Opdracht 1: Wat zijn de kenmerken van Scientific Management en wie is de grondlegger?

  Karakter:- Training in routine en regels,


  - 'Slechts één beste manier'

  - Financiele motivatie van de medewerker


  Focus op Arbeider

  Voordelen:

  - Productiviteit

  - Effectiviteit

  - Efficiëntie

  Nadelen:

  Gaat voorbij aan sociale behoeften van de werknemer

  Van Taylor, hij was vooral bezig met tijdsstudies, alles zo effient mogelijk maken,
 • Scientific Management en de bestuurlijke organisatie vallen onder de klassieke org leer. Welke kenmerken horen hierbij? en welke overheersen?

  -          verzamelplaatsen -          Centraal gebruik van machines. hiërarchie & discipline. taakverdeling & coördinatie.

  -          Scientific management (F. Taylor) (Taylorisme). iedereen een eigen onderdeel 

  -          Overheersend: efficient een taak uit voeren.

   

 • Na klassiek, kwam de Human relations benadering, wat zijn de kenmerken en wie is hierbij de belangrijkste auteur?
  Auteur Mayo,
  Human relations is een perspectief waarop naar management wordt gekeken of hoe de managementdiscipline wordt opgevat. sterk de nadruk op het feit dat organisaties groepen van mensen zijn.
 • Opdracht 4A: Wat verstaan we onder coping en welke copingstrategien onderscheidt Berk?
  strategien waarmee mensen met stress omgaan..dus probleem oplossende strategien!
  Onder te verdelen in emotionele of probleem gerichte coping; situatie verandering.
 • B:Hoe kan iemand tot een andere stijl van coping overgaan?
  Coping stijlen zijn te veranderen, door de manier van denken te veranderen.
 • Welke fasen kun je onderscheiden in een coping proces?
  Uit 4 fases;
  1: Taxatie (waardeoordeel)van de situatie
  2:Taxatie van de coping mogelijkheden
  3: Coping strat kiezen uit de mogelijkheden
  4:Heroverweging van de keuzes,dankzijn dynamisch proces!
 • Het Revionisme?
  Likerts Linking pin principe
  Mc greagor: X/Y Theorie
  De contingentie benadering
  De lerende organisatie
  1:De revisionistische theorie is een organisatietheorie die streeft naar een herziening en samenvoeging van de klassieke en gedragskundige organisatietheorie.

  2:Rensis Likerts ‘linking-pin’-principe.

  Linking-pinstructuur: een organisatie bestaat uit elkaar overlappende groepen die bij elkaar gehouden worden door mensen die als verbindende schakel (‘linking-pin’) functioneren. Een afdelingdirecteur is zowel lid van het centrale directieteams als baas van zijn afdeling.  Hij is dus de verbindende schakel tussen directie en afdeling.

  3:McGregors X- en Y-theorie.

  -          X-theorie: de mens is van nature lui, heeft geen ambitie of initiatief en komt alleen werken voor het geld. Y-theorie: mensen willen van nature graag werken, Manier van leiding geven: delegeren en bevorderen van het nemen van initiatief.

  4:Contingentie (oorsprong rond 1960)   What’s happening outside?  Afstemming van de organisatie op de omgeving. Situationeel management. Externe organisatie.
  5:Een lerende organisatie is dus een organisatie waarin de managers verandering initiëren, bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen en hiërarchie zo veel mogelijk vermijden.


  5:

 • Waarom is het belangrijk om kennis te hebben van org kunde als je relatie wilt leggen tussen arbeid en gezondheid?
  Elke org is anders bij lerende org is controle bijv minder nodig dan bij een scientific management.
 • Hoe heeft de visie op de rol van de medewerkers invloed op het verzuimbeleid/gezondheidsbeleid? En hoe kan ik de visie van onze org onderzoeken?
  Je verzuimbeleid wordt bij elke organisatie anders aangepast, bij de ene denken ze dat medewerkers niet te vertrouwen zijn en andere krijgen meer vrijheid omdat ze hun medewerkers meer vertrouwen.(denk ook aan belasting en belastbaarheid) Visie hierop best te onderzoeken door; enquete interview en voorbeeldvragen maken over hoe de visie herkenbaar is voor medewerkers( bv hoeveel aandacht krijg je als je ziek bent van je baas?
 • Wat zijn de drie psychologische eigenschappen van stresstolerantie van Kobassa? 
  Blz. 48 Berk.
  Betrokkenheid:
  Beheersing:
  uitdaging:
  Mensen kunnen beter tegen stress als ze hoge^...,...,.. hebben!
 • Belastbaarheid van het individu is te verdelen in algemene persoonlijke factoren en werkgerelateerde  persoonlijke factoren, Wat zijn voorbeelden hiervan?
  Alg.Pers: beheersing, betrokkenheid, uitdaging
  heb je emotioneel of probleemgerichte coping stijl.
  Ben je man of vrouw, jong oud, heb je veel weinig geld(SES).
  Werk: Werkmotivatie, werk inhoud>4A's(behalve omstandigheden), heb je binding met het bedrijf waar je werkt, ervaring, autonomie en tevredenheid over werk
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Belastbaarheid van het individu is te verdelen in algemene persoonlijke factoren en werkgerelateerde  persoonlijke factoren, Wat zijn voorbeelden hiervan?
Alg.Pers: beheersing, betrokkenheid, uitdaging
heb je emotioneel of probleemgerichte coping stijl.
Ben je man of vrouw, jong oud, heb je veel weinig geld(SES).
Werk: Werkmotivatie, werk inhoud>4A's(behalve omstandigheden), heb je binding met het bedrijf waar je werkt, ervaring, autonomie en tevredenheid over werk
Wat zijn de drie psychologische eigenschappen van stresstolerantie van Kobassa? 
Blz. 48 Berk.
Betrokkenheid:
Beheersing:
uitdaging:
Mensen kunnen beter tegen stress als ze hoge^...,...,.. hebben!
Hoe heeft de visie op de rol van de medewerkers invloed op het verzuimbeleid/gezondheidsbeleid? En hoe kan ik de visie van onze org onderzoeken?
Je verzuimbeleid wordt bij elke organisatie anders aangepast, bij de ene denken ze dat medewerkers niet te vertrouwen zijn en andere krijgen meer vrijheid omdat ze hun medewerkers meer vertrouwen.(denk ook aan belasting en belastbaarheid) Visie hierop best te onderzoeken door; enquete interview en voorbeeldvragen maken over hoe de visie herkenbaar is voor medewerkers( bv hoeveel aandacht krijg je als je ziek bent van je baas?
Waarom is het belangrijk om kennis te hebben van org kunde als je relatie wilt leggen tussen arbeid en gezondheid?
Elke org is anders bij lerende org is controle bijv minder nodig dan bij een scientific management.
Het Revionisme?Likerts Linking pin principeMc greagor: X/Y TheorieDe contingentie benaderingDe lerende organisatie
1:De revisionistische theorie is een organisatietheorie die streeft naar een herziening en samenvoeging van de klassieke en gedragskundige organisatietheorie.

2:Rensis Likerts ‘linking-pin’-principe.

Linking-pinstructuur: een organisatie bestaat uit elkaar overlappende groepen die bij elkaar gehouden worden door mensen die als verbindende schakel (‘linking-pin’) functioneren. Een afdelingdirecteur is zowel lid van het centrale directieteams als baas van zijn afdeling.  Hij is dus de verbindende schakel tussen directie en afdeling.

3:McGregors X- en Y-theorie.

-          X-theorie: de mens is van nature lui, heeft geen ambitie of initiatief en komt alleen werken voor het geld. Y-theorie: mensen willen van nature graag werken, Manier van leiding geven: delegeren en bevorderen van het nemen van initiatief.

4:Contingentie (oorsprong rond 1960)   What’s happening outside?  Afstemming van de organisatie op de omgeving. Situationeel management. Externe organisatie.
5:Een lerende organisatie is dus een organisatie waarin de managers verandering initiëren, bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen en hiërarchie zo veel mogelijk vermijden.


5:

Na klassiek, kwam de Human relations benadering, wat zijn de kenmerken en wie is hierbij de belangrijkste auteur?
Auteur Mayo,
Human relations is een perspectief waarop naar management wordt gekeken of hoe de managementdiscipline wordt opgevat. sterk de nadruk op het feit dat organisaties groepen van mensen zijn.
Welke fasen kun je onderscheiden in een coping proces?
Uit 4 fases;
1: Taxatie (waardeoordeel)van de situatie
2:Taxatie van de coping mogelijkheden
3: Coping strat kiezen uit de mogelijkheden
4:Heroverweging van de keuzes,dankzijn dynamisch proces!
B:Hoe kan iemand tot een andere stijl van coping overgaan?
Coping stijlen zijn te veranderen, door de manier van denken te veranderen.
Opdracht 4A: Wat verstaan we onder coping en welke copingstrategien onderscheidt Berk?
strategien waarmee mensen met stress omgaan..dus probleem oplossende strategien!
Onder te verdelen in emotionele of probleem gerichte coping; situatie verandering.
Scientific Management en de bestuurlijke organisatie vallen onder de klassieke org leer. Welke kenmerken horen hierbij? en welke overheersen?

-          verzamelplaatsen -          Centraal gebruik van machines. hiërarchie & discipline. taakverdeling & coördinatie.

-          Scientific management (F. Taylor) (Taylorisme). iedereen een eigen onderdeel 

-          Overheersend: efficient een taak uit voeren.