Samenvatting A history of europe in the twentieth century

-
ISBN-10 0195135717 ISBN-13 9780195135718
292 Flashcards en notities
28 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "A history of europe in the twentieth century". De auteur(s) van het boek is/zijn Eric Dorn Brose. Het ISBN van dit boek is 9780195135718 of 0195135717. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - A history of europe in the twentieth century

 • 1 "A Specter is Haunting Europe"

 • Wat is een natiestaat?
  Een politieke eenheid met gemeenschappelijke geschiedenis en/of lotsbestemming, geregeerd door of in naam van het volk. Er is sterk besef van eigen identiteit tegenover de buurlanden.
 • Geef voorbeelden van hoe het nationalisme een bindende en ontbindende factor kan zijn
  Bindend: eenheid door zelfde geschiedenis, etc. Bijvoorbeeld Italië waarbinnen mensen met dezelfde taal en cultuur een staat wilden.
  Ontbindend: bijv. Oostenrijk. Daar woonden veel verschillende volken (Hongaren, Duitsers, etc.). Zij hadden het gevoel door vreemden bestuurd te worden en wilden hun eigen natiestaat vormen.
 • Nationalisme omvat zowel staatsvorming als staatsvorming en natievorming. Leg het verschil uit en geef voorbeelden
  natievorming: het proces waarbij de culturele identiteiten van gemeenschappen in een staat steeds meer op elkaar gaan lijken en de onderlinge verbondenheid steeds groter wordt. Het volgt vaak op staatsvorming. Russificatie is hiervan een voorbeeld (een fusie van volken waarbij de Russische samenleving bepalend is)
  staatsvorming: het proces waarbij vanuit een politiek centrum gezag wordt uitgeoefend over territoriale eenheden en de binnen deze levende bevolkingen. Duitsland werd eerst een staat met minimalistische nationale gevoelens. Pas later kwam daar echt nationalisme bij kijken. De hoge burgerij (liberalen) hadden vooral nationalistische gevoelens.
 • Modern imperialisme was gebaseerd op politieke, economische en culturele redenen. Geef voorbeelden:
  Modern imperialisme: imperialisme: uitbreiding van je macht door nieuwe gebieden te veroveren en andere volken te overheersen. Het modern imperialisme: imperialisme waarbij grondstoffen en kolonies heel belangrijk zijn.
  • politiek: vergroot territorium door landsuitbreiding - groter imperium. Concurrentie tussen grootmachten.
  • economisch: opbloeiende handel, aanvoeren en afzetten van producten - industrialisatie.
  • cultureel: superioriteitsgevoel. White man's burden (gedicht van Rudyard Kipling en eufemisme voor racisme, kolonialisme en imperialisme) Per land is verschillend welke motieven een rol hebben gespeeld, bijv. Italië en Zuid-Afrika politieke en in veel andere landen economisch.
 • Aan het einde van de 19e eeuw vertoonde Rusland overeenkomsten met het moderne West-Europa. Geef voorbeelden en beargumenteer of dit grote of oppervlakkige overeenkomsten waren.
  In de 19e eeuw begonnen de eerste opstanden tegen de tsaren uit te breken. Rusland maakte grote culturele bloei door en de wereld maakte kennis met de Russische literatuur, muziek en ballet.
 • Wat karakteriseert een democratische staat? Welk land was democratischer tussen 1870 en 1914: Groot-Brittannië, Frankrijk of Duitsland?
  Democratische staat:
  • parlement (uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht);
  • kiesrecht;
  • volksvertegenwoordiging

  Constitutie: 

  • grondwet en grondrechten;
  • mate waarin vrijheid van meningsuiting en persvrijheid speelt

  Groot-Brittannië: democratisch met machtig parlement. Wat wel tegensprak was dat het parlement slechts uit adel en hoge burgerij bestond.

  Frankrijk: niet zo democratisch, veel anti-republikeinen.

  Duitsland: ogenschijnlijk heel democratisch, maar dit was eigenlijk helemaal niet het geval.


 • Leg uit waarom vrouwen in de 19e eeuw uitgesloten werden uit het staatsdomein en hoe zich hiertegen verzetten
  Vrouwen moesten thuis voor de kinderen en het huishouden zorgen, terwijl hun mannen werkten. Veel vrouwen maakten duidelijk het hier niet mee eens te zijn door actief te worden in de kerk, vrijwilligersorganisaties, etc. Ook werd er gedemonstreerd.
 • Waarom kan de sociale wetgeving zoals die was aan het eind van de 19e eeuw een aspect zijn van natievorming? Waarom introduceerde Bismarck de sociale wetgeving in Duitsland?
  Sociale wetgeving = wetten om de zwakkeren in de samenleving te ondersteunen. Dit kan een aspect zijn van natievorming omdat armen en rijken dichter bij elkaar komen en een doel van natievorming is streven naar eenheid. Ook wilde Bismarck graag een eenheid creeëren en hij was nationalistisch.
 • Verklaar waarom de zogenoemde Dreyfus-affaire een keerpunt was in de moderne Franse geschiedenis
  De affaire nam de politiek in Frankrijk lange tijd in beslag, vanwege antisemitisme tegen joden in het Franse leger (Dreyfus was joods), maar ook omdat er ontevredenheid was over het politieke regime. De positie van de linkse partijen (steun Dreyfus) werd sterker en die van de rechtse (kant van het leger) werd slapper. De positie van de derde republiek werd enorm versterkt.
 • Leg uit waarom het socialisme zich ontwikkelde van het Marxisme aan het einde van de 19e eeuw (onbuigzame/strakke Marxisme)
  Marxisme: het wetenschappelijke socialisme van Karl Marx en zijn aanhangers. Het Marxisme voorspelde dat het kapitalisme ten onder zou gaan en dat de staat zichzelf zou opheffen. Het Marxisme is de belangrijkste vorm van socialisme. 

  Toenemende mogelijkheid voor arbeidersklasse zich via de bestaande politieke kaders te manifesteren door uitbreiding van kiesrecht en vorming van sociaal-democratische politieke partijen vanaf 1875. Toenemend economisch belang van de arbeidersklasse bij de bestaande (kapitalistische) orde: gemiddeld hogere lonen door mechanisatie, groei wereldeconomie en druk vakbonden. Toenemende beschermende sociale wetgeving in nationaal kader. Door deze factoren werd revolutie, gepredikt door het marxisme, minder aantrekkelijk.
 • Leg uit waarom het pacifisme rondom de Haagse vredesconferenties een mislukking werd
  In 1914 ontstond de eerste wereldoorlog (waardoor de 3e vredesconferentie werd afgelast) Van vrede was dus niet echt sprake.
 • Wat veranderde het uitbreken van de 1e wereldoorlog precies aan de verhoudingen in Groot Brittannie?
   Einde aan groeiende arbeidsonrust door optreden vakbonden, einde aan politieke onrust door suffragettes, einde (tijdelijk, tot optreden Sinn Fein) aan nationalistische onrust in Ierland. Nationale eenheid om de oorlogsinspanning te steunen.
 • Wat is de Irish Question en hoe werd deze opgelost?
  Tijdens en na WOI gewelddadig separatisme (IRA) en bloedige repressie door de Britten. 1922 Ierse Vrijstaat (dominion in Britse Gemenebest) meteen verdeeld: minderheid streeft naar volledige onafhankelijkheid (De Valera, Sinn Fein). Noord-Ierland bleef lid van Verenigd Koninkrijk. Verdeeldheid in Ierse Vrijstaat over Dominionstatus (semi-afhankelijkheid van GrBr). In Noord-Ierland stonden de katholieke pro-Ierse minderheid en de pro-Britse meerderheid elkaar naar het leven. De Ierse kwestie gaat dus over de onafhankelijkheid van Ierland
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de Irish Question en hoe werd deze opgelost?
Tijdens en na WOI gewelddadig separatisme (IRA) en bloedige repressie door de Britten. 1922 Ierse Vrijstaat (dominion in Britse Gemenebest) meteen verdeeld: minderheid streeft naar volledige onafhankelijkheid (De Valera, Sinn Fein). Noord-Ierland bleef lid van Verenigd Koninkrijk. Verdeeldheid in Ierse Vrijstaat over Dominionstatus (semi-afhankelijkheid van GrBr). In Noord-Ierland stonden de katholieke pro-Ierse minderheid en de pro-Britse meerderheid elkaar naar het leven. De Ierse kwestie gaat dus over de onafhankelijkheid van Ierland
Wat veranderde het uitbreken van de 1e wereldoorlog precies aan de verhoudingen in Groot Brittannie?
 Einde aan groeiende arbeidsonrust door optreden vakbonden, einde aan politieke onrust door suffragettes, einde (tijdelijk, tot optreden Sinn Fein) aan nationalistische onrust in Ierland. Nationale eenheid om de oorlogsinspanning te steunen.
Wat zijn de geallieerden?
bondgenoten/staten die samen vochten tegen Duitsland, Italië en Japan in de tweede wereldoorlog
Wat was de 80-jarige oorlog?
Opstand van de Nederlandse gewesten tegen hun landsheer (Filip II). Er vormden zich 7 soevereine gewesten.
Wat waren de grootmachten in 1815?
Groot-Brittannië, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland
Wat is het beleg van Wenen (Vienna)?
Dit was in 1683. De Ottomaanse grootvizier Kara Mustafa leidde op bevel van Sultan Mehmet IV een leger van 138.000 man naar Wenen. Oostenrijk was zwak, de Ottomanen sterk - slag om Wenen - Polen kwamen onverwacht opzetten om Oostenrijk te helpen en versloeg de Ottomanen. Het werd duidelijk dat het Ottomaanse Rijk alleen kon worden verslagen door samenwerking. In 1684 werd de Heilige alliantie opgericht.
In de Europese geschiedschrijving wordt het beleg van Wenen ook wel de tweede keer dat de Islam aan de poorten van Europa stond genoemd. Voor het Ottomaanse Rijk betekende dit een groot keerpunt. Het zou tot zijn einde in 1923 een steeds kleinere rol gaan spelen in Europa.
Wat is het lutheranisme?
Het geheel van theologische en kerkelijke erfgoed dat is voortgevloeid uit het werk en de leer van de hervormer Maarten Luther.
Wat is het calvinisme?
Staat voor ingehouden emoties, niet te koop lopen met successen, zuinigheid en hard werken. Gebaseerd op ideeën van Johannes Calvijn.
Wat is het feodalisme?
middeleeuws maatschappelijk stelsel waarbij de adel de feitelijke alleenheerschappij over een bepaald gebied uitoefende.
Wat is de Renaissance?
letterlijk wedergeboorte. Periode die volgde op de middeleeuwen. Begon in Italië. Wedergeboorte van de verworvenheden van de klassieke oudheid en geboorte van nieuwe ontwikkelingen (papier, drukpers, teloorgang feodale stelsel, etc.)