Samenvatting aantekeningen en antwoorden op de vragen

-
477 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - aantekeningen en antwoorden op de vragen

 • 1 introductie

 • Wat is lymfoseek? explain its mode of action.
  Het is een small molecule. Verder heeft het mannose groepen waardoor het aan de CD-206 receptoren op de lymfocyten in de lymfeknopen kan binden. Ook is het radioactief gelabeld met technetium. In minuten hopen de lymfoseek moleculen zich op in de lymfevatenknopen. Op deze manier kan precies opgezocht worden waar de tumoren zich bevinden, want waar de lymfecellen in grote getale aanwezig zijn zal de tumor zich ook ergens bevinden. Tijdens een operatie van een patient met borstkanker of melanoma is dit erg handig, zodat precies duidelijk wordt welk weefsel moet worden verwijderd. 
 • Wat is medicinal chemistry?
  Dit is discipline tussen farmacologie en chemie in, met betrekking tot het ontwerpen, synthetiseren en ontwikkelen van farmaceutische medicijnen. Ook bestudeert het al bestaande medicijnen. Zoals de biologische eigenschappen hiervan en de quantitieve structuur activiteit relaties. (QSAR)
 • Wat is GMP?
  Dit is good manufacturing practice. Het houdt in dat tijdens de productie van bijvoorbeeld een geneesmiddel alles wordt vastgelegd zodat later in zn geheel te controleren is of het geneesmiddel goed is. 
 • Noem 2 nadelen van intraveneuze injecties:
  - pijn
  - vergrote kans op infecties.
  Daarom is de orale toediening gewenst, hoewel deze vorm van toediening moeilijker is om medicijnen in te verpakken. 
 • Wat voor soort componenten komen het meest voor in medicijnen?
  - small molecules komen het meest voor in medicijnen.
 • Verklaar het proces van medicijnontdekking en ontwikkeling, met betrekking tot de verschillende fasen, de kosten en de drug liftime. 
  1) door bijvoorbeeld proteomics en/of genomics kan een therapeutisch target worden geidentificeerd. 
  vraag: is/ zijn deze targets waardevol?
  2) Dan volgt de lead identificatie
  vraag: is deze lead geidentificeerd?
  3) lead optimalisatie studies worden uitgevoerd.
  vraag: is de lead component te ontwikkelen?
  4) Er vinden preklinische studies plaats. 
  vraag: Is het medicijn ook verantwoord om aan mensen toe te dienen?
  5) de klinische veiligheid wordt getest
  vraag: werkt het medicijn ook in mensen? 
  6) De klinische dosis wordt geoptimaliseerd. 
  vraag: is het medicijn bewezen om op de markt te kunnen komen?
  7) product wordt gelanceerd
  vraag: verkoopt het product?
 • Tussen welke 2 gebieden (cirkels) zit het juiste medicijn in?
  Een goed medicijn moet zowel affiniteit hebben voor de receptor als dat het niet te toxisch is, de kosten moeten niet te hoog zijn, hij moet ook in water oplosbaar zijn en het medicijn moet stabiel zijn. Hiertussenin zit het juiste medicijn.
 • Wat is de drug life time?
  In de eerste 3 jaar wordt het medicijn ontdekt, geoptimaliseerd en ontwikkeld. Hier vindt ook GMP bij plaats. Daarna beginnen de klinische testen. Deze bestaat uit 4 fasen. Als het daar door komt (9 jaar) dan kan het op de markt komen. Op dit moment kan een bedrijf er patent op aanvragen, om het geld wat er in is gestoken weer terug te verdienen. Dit duurt 20 jaar, daarna mogen andere bedrijven het product ook gaan namaken. 
 • Op welke manieren kun je medicijnen allemaal classificeren?
  - chemisch
  - biologisch
  - indicatiegebieden (daar waarvoor het medicijn bedoeld is)
  - target classificatie
 • Wat zijn mAB?
  monoklonale antilichamen.
 • Hoe steekt de chemische classificatie in elkaar?
  Je hebt hierbij de biologische en de synthetische classificatie.
 • Hoe steekt de classificatie in elkaar op de therapeutische gebieden?
  Denk hierbij voor medicijnen voor kanker, ontstekingen of infecties. bv taxol, aspirine, iburprofen en imipenem. 
 • Hoe steekt de classificatie in elkaar biologisch gezien?
  Hierbij gaat het vaak om de biologische moleculen zoals de antilichamen of eiwitten.
 • hoe steekt de classificatie in elkaar als het gaat om targets?
  Hierbij heb je het bijvoorbeeld over tyrosine kinase inhibitors of GPCR's.

 • Wat is het doel van patent of octrooirecht?
  Het doel hiervan is dat andere farm. bedrijven geen middel namaken zonder mee te betalen aan het voorafgaande onderzoek en de ontwikkeling. 
 • Wat zijn de 3 basiseisen voor een octrooieerbare uitvinding?
  - De uitvinding moet nieuw zijn
  - De uitvinding moet een bepaalde uitvindingshoogte hebben, dus het moet voor een deskundige niet voor de hand liggen.
  - De uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn. (het moet nuttig medicijn zijn).
 • Wat is octrooirecht of patent kort gezegd?
  Dit is een exclusief recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of het exploiteren van een uitvinding. Het kan worden gebruikt als monopolie op een bepaald stukje techniek. Het duurt meestal 20 jaar (in de meeste landen)
 • aromaten zijn plat
 • Hoeveel wordt er gemiddeld gezien geinvesteerd in een medicijn?
  ca. 1,3 miljoen euro.
 • Welke 2 typen van farmaceutische patenten zijn er?
  - een patent voor de samenstelling van de verbinding:Een verbindingsgroep met activiteiten en toepassingen. 
  - een patent voor het proces: Er zijn verschillende manieren waarop een verbinding kan worden geproduceerd. 
 • Hoe gaat kortgezegd het aanvragen van een patent in zn werk?
  1) Aanvraag van een nationaal patent. Deze duurt vaak 12 maanden.
  2) internalisatie na 12 maanden. 
  3) Het patent daarna verdedigen in de rechtbank

 • Een bekende verbinding met een nieuwe toepassing is ook octrooieerbaar.
 • Waar bestaat een patent uit?
  1) Introductie: bevat achtergrond en het probleem dat wordt opgelost.
  2) beschrijving van de uitvinding: de synthese enz.
  3) voorbeelden (gedetailleerd) 
  4) claims (waar wil je allemaal patent op hebben) (onion model)
 • Wat voor lifetime uitbreidingen zijn er wat betreft medicijnen?
  - generic drugs
  - Nieuwe formulaties
  - allotropische modificaties
  - zouten
  - nieuwe indicaties
  - prodrugs
  - chirale switch
  - dosis switch
  - actieve metabolieten
  - gedeutereerde drugs
 • Wat zijn generic drugs?
  Dit zijn algemene medicijnen: Het zijn medicijnen die worden geproduceerd en verspreid zonder een patent bescherming. Het medicijn kan alsnog een patent hebben op de formulatie maar niet op de werkzame stof. 
 • Met welke programma's kan je een patent vinden?
  Met espacenet kun je patente opzoeken. Dit kan ook met SCI-finder.
 • Wat is een generic strategy?
  Vanaf jaar 1 kunnen bedrijven een patent aanvragen voor de compositie van de verbinding die ze hebben ontdekt. Deze duurt 20 jaar. Vervolgens gaan ze bezig om de productie van het medicijn te optimaliseren. Als ze een optimaal proces hebben, kunnen ze hierover ook een patent aanvragen, wat ook weer 20 jaar duurt. In de eerste 20 jaar kunnen generic companies beginnen met een synthese te bedenken voor het medicijn. Deze moet dan echter wel exact dezelfde werking hebben, als het oorspronkelijke medicijn. Op het moment dat het patent op de verbinding van het medicijn is afgelopen brengen de generic companies hun generic drugs op de markt. Dit kan ondanks dat er nog een patent is op het proces van het medicijn. 
 • Welke voorwaarden zijn er voor een bedrijf die een generiek geneesmiddel wil produceren?
  - Het middel moet exact gelijk zijn aan het oorspronkelijke middel. Er mogen niet meer dan 0,5 % onzuiverheden in zitten. 
  - Het middel moet bioequivalent zijn. Dit betekent dat het dezelfde werkzame stof moet hebben, dezelfde toedieningsvorm, zelfde sterkte en dezelfde dosis. 
  - Het moet een drug master file bevatten. Dit is een document waarin precies staat hoe het medicijn is geproduceerd. 
 • Wat is een orphan drug?
  Dit is een medicijn voor een zeldzame ziekte. Dit wordt ook wel een orphan disease genoemd. In de US spreekt men hiervan als het gaat om een ziekte die minder dan 200000 mensen hebben. 
 • Welke maatregelen nemen overheden om het ontwikkelen van een geneesmiddel voor een orphan disease aantrekkelijker te maken?
  - 7 jaar lang het medicijn kunnen verkopen zonder competitie. 
  - een belastingsvoordeel bij de klinische trials.
  Dit was een erg succesvolle benadering want maar liefst 249 medicijnen hebben op deze manier een autoriteit ontvangen van 7 jaar. 
 • Wat is een PCT?
  Dit is een patent cooperation treaty. Met behulp van een PCT hoeft een aanvrager slechts een enkel verzoek in te dienen voor patent. De aanvrager heeft daarna meteen al in 140 landen patent aangevraagd. Het is dus een soort van samenwerkingsverdrag. Het is vaak maar z'on 2 a 3 jaar geldig. Daarna moet het bedrijf in alle landen afzonderlijk patent aanvragen. Verder kost het z'on 2500 euro.
 • Waar kun je zoeken als je naar orphan diseases zoekt of de medicijnen daarvoor?
  Je kunt zoeken op de orphanet database of info halen bij de NORD. De National organisation for rare drugs. 
 • Noem eens een voorbeeld van een orphan drug?
  Epogen.  Dit is voor mensen met een slecht werkend nieren.
 • Wat zijn verwaarloosde tropische ziekten?
  Dit zijn tropische ziekten die een groot deel van de wereldpopulatie hebben beinvloed. Maar waarin de farmaceutische bedrijven geen interesse in hebben omdat er een gebrek aan marktwerking is. 
 • waarom zijn ntd van minder waarde voor farmaceutische bedrijven?
  Dit komt doordat ze er geen geld mee kunnen verdienen. De ziektes zoals AIDS of Malaria zijn wel van waarde omdat hier meer stichtingen voor zijn die er geld voor inzamelen en zo de ziekte onder de aandacht brengen. Maar voor ziekten als bijvoorbeeld schistomiasis en andere verwaarloosde tropische ziekten geldt dit niet. 
 • Wat is schistosomiasis?
  Het is een voorbeeld van een neglected tropical disease. De ziekte is een infectie van parasitaire wormen. Het kan zonder behandeling onder andere de longen, lever, milt, blaas en darm aantasten. Een echt levensgevaar bestaat er meestal niet maar de kwaliteit van leven gaat er erg mee achter uit. 
 • Wat is de levenscyclus van schistosomiasis?
  1) De eliminatie van de eitjes via de urine of via de feces.
  2) De eitjes worden uitgebroed en ze verlaten de miracidia
  3) de miracidia zwemmen en doordringen slakkengastheren
  4) 2 generaties van sporocyten in de slakkengastheren
  5) De vrijlating van infectieuze cercariae door de slak in het water. 
  6) Deze cercariae doordringen de menselijke huid.
  7) De cercariae verliezen hun staart tijdens de doordringing en worden nu schistosomulae.
  8) Er vindt circulatie plaats/ migratie door het weefsel van de mens.
  9) Ze groeien op tot volwassenen in de aderen.
  10) Daarna vertrekken ze naar verschillende weefseladeren.
 • Welke 3 soorten parasitaire wormen zijn er onder andere die schistosomiasis kunnen veroorzaken?
  - S. Japonicum: dunne darm
  - S.Mansoni: Grote darm
  - S. haemotobium: venus plexus en de blaas.
 • Welk medicijn is ervoor schistosomiasis voor handen en wat zijn de kenmerken ervan?
  Het medicijn dat hiervoor voor handen is is het medicijn praziquantel. Dit is een erg effectief en veilig medicijn. Het is in vergelijking tot andere medicijnen ook nog eens erg goedkoop. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe werken de kwadranten?
delta E: gewonnen jaren
delta C: geld.
1e kwadrant: Het kost geld maar je wint er levensjaren mee.
2e kwadrant: Je wint geld en je wint er levensjaren mee.
3e kwadrant: Je wint er geld maar geen levensjaren mee.
4e kwadrant: Het kost geld en je wint er ook geen levensjaren mee.
De meeste nieuwe medicijnen zitten in het eerste kwadrant. Dokters willen niets weten van het 3e kwadrant maar farmacoeconomen willen daar nog wel eens over nadenken.
Wat is een afkappunt?
Als na berekening blijkt dat de kosten hoger zijn dan een vastegestelde waarde. Vaak wordt dan de 50.000 lijn als voorbeeld genomen.
Hoe wordt de kwaliteit van leven gemeten?
Men vraagt een patient, hoeveel jaren zou je in willen leveren voor perfecte gezondheid? stel deze wil er x aantal inleveren dan bereken je de kwaliteit van leven door y-x /y
Wat is Qualy?
Quality adjusted life years. Dit concept combineert de gewonnen levensjaren met de kwaliteit gewonnen in andere levensjaren.
Hoe bereken je een CEA?
kosten - (effectief percentage * percentage doden zonder vaccinatie * gewonnen aantal levensjaren met vaccinatie)
Wat is gezondheidswinst?
- voorkomen infecties
- genezen gevallen
-  voorkomen complicaties
- gewonnen levensjaren
Wat is een kosten-effectiviteitsanalyse?
Een CEA neemt, naast, kosten en besparingen ook de gezondheidswinst mee.
Hoe berekenen we KMA?
Altijd kosten- besparingen. Als het getal dat eruit komt negatief is dan spreken we over besparingen. Is het groter dan 0 dan kost het ons geld.
met wat voor besparingen houden we rekening binnen de KMA?
- voorkomen van huisartsenbezoeken
- voorkomen van ziekenhuisopnames.
met wat voor kosten houden we rekening binnen de KMA?
De kosten van:
- het geneesmiddel
- de receptregel
- toediening
- bijwerkingen