Samenvatting aantekeningen inleiding tot het recht

-
1088 Flashcards en notities
35 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "aantekeningen inleiding tot het recht". De auteur(s) van het boek is/zijn Proff van deale. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - aantekeningen inleiding tot het recht

 • 1.2 Recht als geheel van bindende regels

 • Het recht valt te omschrijven in een drie punten. welke zijn dit?
  1. recht is een normensysteen: systeem van wetten en regels.
  2. het normensysteem word  opgelegd door de overheid: het is niet vrijblijvend. je moet je er aanhouden.
  3. het normensysteem word gehandhaafd door de staat, om vervolgens gesanctioneerd te worden.
 • 1.2.1 ALGEMEEN GELDENDE REGELS : Het normensysteem: De soorten normen: wat voor regels zijn er?

 • er zijn vier soorten algemeen geldende regels. welke vier zijn dit?
  1. Algemene gebodsbepaling;
  2. Algemene verbodsbepaling;
  3. Algemene verlofbepaling;
  4. Algemene belovende regels.
 • wat zijn algemeen geldende regels?
  Algemeen geldende regels zijn regels die bindend zijn. je moet je er aan houden.
 • Voor wie gelden de algemeen geldende regels?
  de Algemeen geldende regels zijn algemeen. dit betekent dat ze geldig zijn voor elk rechtssubject.
 • wat is een rechtssubject?
  een rechtssubject is een subject die houder kan zijn van bepaalde rechten of aan wie rechten toekomen. het is iemand die door het recht is herkent als persoon. de persoon is houder van rechten of plichten. dit kan ook een bedrijf, genootschap of een fictief persoon zijn. 
  kortom elk subject die drager is van rechten of plichten moet zich er aan houden.
 • 1.2.1.1 Algemene gebodsbepalingen

 • Wat is een algemeen gebodsbepaling?
  een algemeen gebodsbepaling is een regel die iets oplegt, die iets gebied. je moet het dus doen.
 • Een algemeen gebodsbepaling kan in twee zinnen geformuleerd worden. welke twee zijn dit?
  1. de positieve zin: het aangeven van een geboorte, huwelijk etc.
  2. de negatieve zin: schuldigverzuim
 • Wat is schuldigverzuim?
  Schuldigverzuim is de negatieve formulering van een algemeen gebodsbepaling. Je bent verplicht een bepaalde handeling uit te oefenen, bijvoorbeeld hulp bieden, en hierin verzuim je. Je voert je plicht dus niet uit.
 • 1.2.1.2 Algemene verbodsbepaling

 • Wat is een Algemeen Verbodsbepaling?
  Een Algemeen Verbodsbepaling is een regel die elk rechtsobject bepaalde handelingen uit te voeren.
 • 1.2.1.3 verlofbepaling

 • wat word er bedoelt met 'verlof' in verlofbepaling?
  als we het over verlof uit verlofbepaling hebben spreken we hier over toelating.
 • wat is een verlofbepaling
  een verlofbepaling geeft in het algemeen een toelating om iets te doen. dit geeft je de ruimte om bepaalde zaken zelf te regelen. zoals zaken waar jij de zeggenschap, eigendom, over hebt. 
 • voor wie is een verlofbepaling geldig?
  een verlofbepaling is algemeen geldig dus voor elk rechtsobject
 • 1.2.1.4 belovende regels

 • wat zijn belovende regels?
  belovende regels zijn regels die je iets beloven. de overheid moet er voor zorgen dat je bepaalde dingen hebt, bijv. vrijheid van meningsuiting. GW
 • 1.2.2 REGELS TOEPASBAAR NA KEUZE

 • Wat zijn regels die toepasbaar zijn na een keuze?
  regels die pas van toepassing worden na het maken van een bepaalde keuze: ze zijn dus ontwijkbaar. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wanneer gelden decreten of ordonanties?
ze moeten worden gepubliceerd in het staatsblad en dan zal het 10 dagen na publicatie in werking treden. 
kan een rechter een volmachtswet controleren?
een norm zoals een koninklijk besluit word alleen toegepast als ze in overeenstemming staan met een hogere norm. een gewone KB word door iedere rechter verplicht gecontroleerd.

wie kunnen het initiatief nemen tot een tot standkoming van een formelen wet?
 1. initiatief van de koning
 2. initiatief van het parlement zelf.
Welke verschillende camerale wetten zijn er?
 • monocamerale wetten: alleen de kamer
 • volledig bicamerale wetten: materies waar  je als je een wet wilt maken lang de KvV en de Senaat moet.  -> je moet bij beide een meerderheid halen.
 • gedeeltelijke bicamerale wetten: de senaat speelt een rol maar niet dezelfde als de kamer. de senaat moet reflecteer, evoceren en amenderen.
wanneer treed het verdrag in werking? 
Dit kan op twee manieren geregeld worden:
 1. het verdrag kan het zelf bepalen: je zegt in het laatste artikel wanner het in werking treed.
 2. je vind nik terug dus: hij treed in werking als alle staten zich hebben geuit om verbonden te zijn.
wat is de techniek van het voorbehoud?
in deze fase kan je het akkoord aannemen met 2/3e van alle staten en later moet je wel  een consensus hebben. 
wat is de inrichtende macht?
je treed op in opdracht van de gemeenschap. de gemeenschap maakt de normen. het gewest werkt in opdracht van de gemeenschap: bijv. scholen oprichten, school beheren, programma maken, infrastructuur
wat bedoelt men met het moet persoonlijke schade zijn?
het kan niet in de naam van het leefmilieu zijn
welk probleem ondervind men met het feit dat het om schade moet gaan dat zeker moet zijn en moet vaststaan?
de totale schade is moeilijk meetbaar op een bepaald moment, zo zal het niet altijd duidelijk zijn hoe groot je schade is. 
welke voorwaarde zijn er voor schade?
 1. het moet over persoonlijke schade gaan
 2. schade moet zeker zijn en vast staan
 3. zet een provisinele schadevergoeding vast