Samenvatting Aantomie

-
180 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Aantomie

 • 1 Innervaties

 • Waardoor wordt de bovenlip sensibel geïnnerveerd?
  Door de nervus infraorbitalis
 • Waardoor wordt de onderlip sensibel geïnnerveerd? Waarvan is deze een vertakking?
  Door de nervus mentalis. Vertakking van de nervus alveolaris inferior.
 • Waardoor worden alle mimische spieren van het aangezicht (o.a. rondom de mondopening) (motorisch) geïnnerveerd?
  Door de nervus facialis (= 7e hersenzenuw)
 • Waardoor wordt het slijmvlies van de wangen sensibel geïnnerveerd en waardoor het huidoppervlak van de wangen?
  Slijmvlies --> Nervus buccalis (tak van n. mandibularis)
  Huidoppervlak --> Nervus trigemenus (nervus infraorbitalis en nervus zygomaticus)
 • Waardoor wordt de m. buccinator motorisch geïnnerveerd? Waarvan is deze een tak?
  Door de ramus buccalis, dit is een tak van de nervus facialis (n. VII)
 • Waardoor wordt de tong motorisch geïnnerveerd?
  Door de nervus hypoglossus (n. XII).
 • Waardoor wordt het voorste deel van de tong algemeen sensibel geïnnerveerd? En door welke wordt het specifiek geïnnerveerd?
  Door de n. lingualis algemeen. (Tak van de nervus mandibularis) 
  Door de chroma tympani specifiek (Tak van de nervus facialis)
 • Door welke zenuw wordt het achterste deel van de tong zowel specifiek als algemeen geïnnerveerd?
  Door de nervus glossopharyngeus (n. IX)
 • 2 Anatomie mondholte

 • Welke buis loopt er van de wang naar het vestibule oris? Bij welke kies mondt deze uit? Hoe wordt deze uitmonding genoemd?
  De ductus parotideus. De 2e bovenmolaar. Deze uitmonding heet de papil parotidei.
 • Hoe heet het voorste deel van de tong en hoe heet het achterste deel?
  voor: Dorsum lingae
  Achter: Radix lingae
 • Hoe heet de scheiding tussen het voorste en achterste deel van de tong? Wat bevindt zich in het midden van dit deel?
  De sulcus terminalis. Een kleine groeve genaamd het formaten ceacum.
 • Welke elementen bevinden zich met name op het voorste deel van de tong en welke op het achterste deel?
  voor: Smaakpapillen (papillae linguales)
  achter: Tongtonsillen (tonsillae lingualis) (= lymfoid weefsel)
 • Noem de 3 benige structuren van het palatum durum.
  1- Os palatinum
  2- Os incisivum
  3- Processus palatini van de maxilla
 • Hoe worden de dwarse plooien in het palatum genoemd?
  Plicae palatine transversae
 • Hoe heet het knopje aan het voorste deel van het palatum achter de tanden in de caritas oris?
  Papilla incisiva
 • Hoe heet de weefselnaad over de mediaanlijn van het gehemelte?
  De rapte palati
 • Wat bevindt zich in het palatum durum tussen het slijmvlies en het bot en hoe worden deze genoemd?
  Daar bevinden zich een grote hoeveelheid muceuze kliertjes, genaamd glandulae palatinae.
 • Uit welk bindweefselstructuur bestaat het palatum molle? En waardoor wordt deze gevormd?
  Deze bestaat uit aponeurose plalatina, deze wordt gevormd door de peesvezels van de 5 gepaarde gehemelte spieren.
 • Welke 5 gepaarde gehemelte spieren zijn er?
  1- M. palatoglossus
  2- M. Palatopharyngeus
  3- M. Levator veli palatini
  4- M. Tensor veli palatini
  5- M. Uvulae 
 • Wat zijn de twee functies van de m. levator veli palatini en de m. tensor veli palatini?
  Optillen palatum molle en openen tuba auditiva.
 • Hoe wordt de overgang van het harde naar het zachte gehemelte genoemd?
  A-lijn
 • Van waar tot waar loopt de arcus palatoglossus? En wat doet deze?
  Hij loopt van de aponeurose palatina naar de zijkant van de tong. Hij trekt het zachte gehemelte naar beneden en de radix van de tong omhoog.
 • Van waar tot waar loopt de argus palatopharyngeus? En wat doet deze?
  Hij loopt d=van het zachte gehemelte naar de pharynx. Hij trekt het zachte gehemelte naar beneden en de keelholte omhoog.
 • Vanuit waar gaat de mondholte over in de keelholte?
  Vanaf de fauces
 • Wanneer wordt de toegang tot de keelholte vernauwd en hoe wordt dit genoemd?
  Wanneer de keelbogen bilateraal samentrekken. Isthmus fauces
 • Waar bevinden de keelamandelen zich? Hoe wordt deze amandel genoemd?
  In de fossa tonsilliris. Tonsillae palatinae.
 • Waaruit bestaat de ring van Waldeyer?
  1- Tonsilla palatinae
  2- Tonsilla lingue
  3- Tonsilla pharyngea in de nasopharynx
 • Hoe worden de speekselklieren genoemd die onder de tong liggen en waar monden deze afvoerbuizen uit?
  Glandulae sublinguales. De 10-30 kleine (ductus sublingualis minnares) monden uit in de mondholte en sommige op de ductus submandibularis.
 • Waardoor worden de processen condylaris en de processus coronoideus gescheiden?
  Door de incisura mandibulae
 • Waarmee articuleert de processus condylaris?
  Met de fossa mandibularis en het tuberculeus articulare.
 • Hoe wordt het gewricht genoemd die de gewrichtsholtes in 2 compartimenten scheiden?
  Discus articularis
 • Wat bevindt zich achter de fossa mandibulae?
  De meatus acusticus externus.
 • Van waar naar waar loopt het ligamentum lateraal?
  Van het tuberculum articulare naar het collum mandibulae.
 • Welke twee ligamenten bevinden zich aan de buitenzijde van het kapsel articularis?
  1- Ligamentum sphenomandibulare
  2- Ligamentum stylomandibulare
 • Wat verbindt het ligamentum stylomandibulare?
  Processus styloideus met de angélus mandibulae
 • Geef de 4 kauwpsieren, geef hiervan aan wat de origio en insertie is en wat de functie is.
  1- M. temporalis. O = Os temporale/ os pariëtale. I = Processus coronoideus mandibulae. Functie = elevatie. 

  2- M. pterygoideus lateralis. O = Laterale zijde van de lamina lateralis van de processus pterygoideus (sphenoid). I= Kapsel en discus kaakgewricht. Functie = Protrusie en beweging naar de laterale zijde. 

  3- M. pterygoideus medialis. O = Fossa pterygoidea. I=Binnenzijde annulus mandibulae. Functie = Elevatie van de mandibulae. 

  4- M. Masseter. O = Onderrand binnenzijde jukbeen. I= Buitenzijde ramus/ annulus mandibulae. Functie = Elevatie en protrusie van de mandibulae. 
 • Wat is fauces?
  De opening van de mondholte naar de keelholte. Het ligt tussen de argus palatoglossus en de argus palatopharyngeus.
 • Wat is choana?
  De opening tussen de neusholte en de keel.
 • Hoe heet de groeve in het midden van de tong?
  Sulcus medianus. Het diepste gedeelte heet sulcum.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Tussen welke twee zenuwen loopt de ductus mandibularis? En waar loopt hij door?
N. lingualis en n. hypoglossus. Hij loopt door de glandula sublingualis en m. hyoglossus op de caruncula sublingualis.
Geef een synoniem voor de ductus sublingualis major waar alle 8-20 ducti van de glandula sublingualis in uitkomen nadat ze zijn uitgekomen in de plica sublingualis.
Duct van Bartholin
Geef een synoniem voor de mondbodem
Diaphragma oris
Welke drie intrinsieke tongspieren zijn er?
1- M. Longitudinalis
2- M. Transversalis linguae
3- M. Verticalis linguae
Wat is de functie van de m. styloglossus?
Het terugtrekken van de tong
Wat is de functie van de m. palatoglossus?
Omhoog trekken van de tong en het omlaag trekken van de nasopharynx
Welke 4 extrinsieke tangspieren zijner?
M. Genioglossus
M. Palatoglossus
M. Styloglossus
M. Hyoglossus
Wat is de intrinsieke tongspier?
Ligt binnen tong. Zorgt voor vervorming van de tong.
Wat is de extrinsieke tongspier?
Ligt buiten tong. Zorgt voor de beweging van de tong als geheel.
Hoe heet de diepe V punt van de tong?
Foramen cecum