Samenvatting Aanvankelijk en technisch lezen

-
ISBN-10 9001794769 ISBN-13 9789001794767
444 Flashcards en notities
132 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Aanvankelijk en technisch lezen". De auteur(s) van het boek is/zijn Henk Huizenga. Het ISBN van dit boek is 9789001794767 of 9001794769. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Aanvankelijk en technisch lezen

 • 1 Onderwijs in lezen 9

 • wat is een analfabeet
  ?
  3
 • Voortzeget L.S.L.
  Hoofdstuk 2: 2.2, 2.3, 2.5, 2.6
  Hoofdstuk 4: 4.1.2, 4.3
  Hoofdstuk 5: 5.3, 5.4, 5.5
  Hoofdstuk 6: 6.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 6.4
  Hoofdstuk 7: 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5
  Hoofdstuk 9: 9.2
 • 1.1 Lezen in het leven 10

 • Wat is een ondersteunende taalactiviteit?
  Wanneer je als doel hebt om de leesvaardigheid van kinderen te vergroten.
 • Wanneer is lezen een ondersteunende taalactiviteit?
  Wanneer het als doelstelling heeft de leesvaardigheid van de leerlingen te vergroten.
 • Wanneer is lezen een ondersteunende taalactiviteit?
  Wanneer je als doel hebt om de leesvaardigheid van kinderen te vergroten. Het gaat dus om de traditionele leeslessen, het onderwijs in het lezen.
 • Wat is een functionele taalactiviteit?
  Wanneer kinderen hun leesvaardigheid moeten toepassen
 • Wanneer is lezen ene functionele taalactiviteit?
  Wanneer leerlingen hun leesvaardigheid moeten toepassen.
 • Wanneer is lezen een functionele taalactiviteit?
  Wanneer kinderen hun leesvaardigheid moeten toepassen in o.a. het dagelijkse leven en schoolvakken. We noemen het lezen in het onderwijs ook wel eens 'schools functioneel'
 • Welke drie vormen van lezen kennen we? (domeinen)
  Technisch lezen, 
  Begrijpend en studerend lezen. 
  Belevend lezen. 
 • Wat is technisch lezen?
  De vaardigheid om geschreven taal om te zetten in gesproken taal. Dit kan hard op, maar ook in je hoofd. 
 • Wat is een foneem?
  Een klank (36)
 • Wat is een grafeem?
  Een letter of lettercombinatie die de klank aangeeft. 
 • Wat zijn klankzuivere woorden?
  Woorden waarbij de foneem en grafemen gelijk zijn. 
 • Wat is voordrachtslezen?
  Hierbij leg je de aandacht op een natuurlijke manier van voorlezen.
 • Wat is begrijpend lezen?
  Het achterhalen van de betekenis van een tekst.
 • Wat is studerend lezen?
  De lezer moet de inhoud kunnen vastleggen in bijvoorbeeld een samenvatting of een schema. 
 • Wat is belevend lezen?
  Hierbij staat de emotionele betrokkenheid van de lezer centraal. 
 • Welke fasen heb je in het leesonderwijs?
  Voorbereidend lezen (groep 1 en 2)
  Aanvankelijk lezen (groep 3)
  Voortgezet lezen (groep 4 - 8)
 • Wat is voorbereidend lezen?
  Alle activiteiten waarbij de kinderen niet zelf lezen, maar die ze wel in contact brengen met geschreven taal. Ook wel beginnende geletterdheid genoemd.
 • Wat is beginnende geletterdheid?
  De spontane belangstelling bij kleuter en peuters voor het geschreven woord. 
 • Wat is aanvankelijk lezen?
  Dit begint in groep 3. Het leren van foneem-grafeem koppeling maken. De eerste helft van groep 3. Ze zijn voornamelijk bezig met het eigen maken van leestechniek. 
 • Wat is voortgezet lezen?
  Gaat vooral om het vergroten van het leestempo, automatiseren van leesstrategien en leren op een natuurlijke manier voor te lezen. 
 • Welke twee werkvormen zijn er?
  Hardop lezen en stillezen.
 • Wat is een leeskring?
  Hierbij gaat 1 kind uit de kring een tekst voorlezen aan de rest. 
 • In welke fase is een kind uit groep 3 bezig in het leesonderwijs?
  Aanvankelijk lezen
 • Bij welke fase gaat het vooral om het vergroten van leestempo, automatiseren van leesstrategieën en het realiseren van een goede voordracht?
  Voortgezet lezen
 • Kinderen schrijven /klur/ in plaats van /kleur/. Welke fout wordt hier gemaakt?
  Onduidelijke koppeling tussen grafemen en fonemen
 • Een leerling schrijft aardug in plaats van aardig. Welke moeilijkheid is dit.
  Het herkennen van grafemen
 • Een leerling kiest mu/is/ in plaats van /muis/. Welke moeilijkheid is dit?
  Het herkennen van fonemen
 • Welk woord zeg ik: /guh/ /ee/ /luh/. Antwoord: geheel. Welke deelvaardigheid gaat hier fout?
  Onduidelijke koppeling tussen grafemen en fonemen.
 • Welke van de volgende woorden zijn klankzuiver? Kies uit: Rat, bed, bezig, poes, nu, leven.
  Rat en Poes
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Over welke 3 fasen spreken we bij geletterdheid?
1. Ontluikende geletterdheid
2. Beginnende geletterdheid
3. Gevorderde geletterdheid
Noem een voorbeeld bij visuele discriminatie
Welke letter zie je vooraan bij bed?
Welke visuele vaardigheden zijn er? (6)
1. Discriminatie (verschil zien tussen letters of woorden)
2. Analyse (letters in een woord herkennen)
3. Synthese (plakken)
4. Spatieel ordenen (volgorde van letters onthouden)
5. Letterpositie bepalen (aangeven wat de plaats van een letter in een woord is)
Noem een voorbeeld bij klankpositie bepalen
Wat hoor je vooraan bij vuur? Of wat hoor je achteraan bij huis?
Noem een voorbeeld bij temporeel ordenen
Drop - dorp of raam - maar. Lln kunnen de volgorde van een klank soms moeilijk onthouden, hierdoor benoemen ze vaak perongeluk de laatste klank als eerst.
Noem een voorbeeld bij auditieve synthese
Plakken, r-oo-s -> roos
Noem een voorbeeld bij auditieve analyse
Hakken, roos -> r-oo-s
Noem een voorbeeld bij auditieve discriminatie
Hoor je twee keer hetzelfde woord of niet? bak/en/pak/en/mat/en/nat
Noem een voorbeeld bij auditieve objectivatie
Welk woord klinkt langer? Reus of kabouter?
Welke auditieve vaardigheden zijn er? (6)
1. Objectivatie (letten op klank en niet op betekenis)
2. Discriminatie (verschil horen tussen woorden en klanken)
3. Analyse (hakken)
4. Synthese (plakken)
5. Temporeel ordenen (de volgorde van klanken onthouden)
6. Klankpositie bepalen (aangeven waar je een klank in een woord hoort)