Samenvatting Aardrijkskunde buiteNLand

-
ISBN-13 9789001746100
176 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Aardrijkskunde buiteNLand". De auteur(s) van het boek is/zijn Geert van den Berg, Moniek de Boer, Dion van Groningen, Harrie Mennen. Het ISBN van dit boek is 9789001746100. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Aardrijkskunde buiteNLand

 • 2.1 De opbouw van de aarde

 • Wat is de korst van de aarde?
  Vergeleken met het gesteente in de aardmantel bestaat de aardkorst uit licht gesteente dat drijft op de aardmantel. De oceanische korst is dunner (gemiddeld 8 kilometer) dan de continentale korst (gemiddeld 40 kilometer).
 • Wat is de aardmantel?
  De aardmantel bestaat uit zwaardere gesteenten dan de aardkorst. Vanuit de aardkern wordt het gesteente in de aardmantel verwarmd. Om deze warmte kwijt te kunnen, komt het materiaal in beweging. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bestaat de mantel niet uit vloeibaar gesteente, maar uit vast gesteente. Ondanks de hoge temperatuur is het niet gesmolten, aangezien de hoge druk smeltpunt verhogend werkt. Dit vaste gesteente beweegt echter, op de lange termijn gezien, heel traag. Je kunt dit vergelijken met de vervorming van asfalt bij stoplichten. Het gaat hier om zogenaamde convectiestromen. Zo transporteert de mantel de warmte uit de kern naar het aardoppervlak. Alleen op een diepte tussen 100 en 200 kilometer bevindt zich een laag die voor een klein deel gesmolten is; deze laag noemen we de asthenosfeer. Al het vaste gesteente hierboven, inclusief dat van de aardkorst, wordt de lithosfeer genoemd.
 • Wat is de aardkern en hoe werkt het?
  De aardkern bestaat grotendeels uit ijzer. Radioactieve elementen in de kern, zoals uranium, produceren warmte. De binnenkern is vast en de buitenkern is door de warmte vloeibaar.
 • Wat is de lithosfeer?
  Al het gesteente boven de asthenosfeer inclusief de aardkorst.
 • Wat is de asthenosfeer?
  Op diepte tussen 100 en 200 kilometer is de laag die voor een klein deel gesmolten is.
 • 2.1.1 Een verschrompelde appel?

 • Wat was de theorie van vroeger over de aarde?
  Dat de aarde een vloeibare bol is die is afgekoeld. Omdat het krimpt zijn er bergen ontstaan en oceaanbekken.
 • Wat beweegt er ?
  De contanten en de bodem van de oceaan
 • 2.1.2 Twee soorten aardkorst

 • Waardoor wordt het grootste deel van de aardkorst gevormd?
  De oceaanbodem
 • Hoe komt het dat de oceanische kortst lager ligt dan de continentale korst?
  De oceaanbodem bestaat uit basalt en dat heeft een hogere  dichtheid dan de continent die opgebouwd zijn uit graniet. Daarom kat het vier kilometer lager dan de continentale korst. Zo drijft de korst op de aardmantel.
 • Waar bestaat de oceaanbodem/korst uit?
  Basalt
 • Waar bestaat continenten vooral uit?
  Graniet
 • Hoe heet het onder water gebergte ?
  De midoceanische rug
 • Wat is er aan de hand in de midoceanische rug?
  De oceaan is hier veel minder diep dan elders. Zo zijn er ook diepe kloven in de oceaanbodem en die heten diepzeetrogen.
 • 2.1.3 De aarde gescand

 • Hoe kan de aarde onderzocht en bekeken worden?
  Door seismologen en trillingen van aardbevingen die dwars door de aarde gaan.
 • Hoe heet is de kern van de aarde?
  5000 graden celcius
 • 2.2 Platentektoniek

 • Hoe heette alle contanten aan elkaar vast tachtig miljoen jaar geleden?
  Pangea
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de risicoperceptie ?
De mate waarin men het risico om zelf slachtoffer te worden inschat, vaak laag
Hoe wordt de kwetsbaarheid van een samenleving bepaald?
 • Fysieke factoren zoals slechte constructie van gebouwen en landgebruik dat bodemerosie bevordert
 • sociale factoren zoals bepaalde bevolkingsgroepen die achtergesteld worden, arm zijn en minder kansen hebben op bijvoorbeeld adquate huisvesting 
 • economische factorenzoals de onverzekerde informele sector, afhankelijkheid van één inkomstbron, precaire voedselvoorziening 
 • milieufactoren: uitputting van hulpbronnen zoals water en landbouwgrond, klimaatverandering
Hoe word de soort ramp en de intensiteit van de natuurrampen gemeten?
De schaal van de ramp en eventuele gerelateerde schadelijke gevolgen/ Zo zal een aardbeving grotere gevolgen hebben als die hoog scoort op de schaal van Richter, over een groot oppervalk plaatsvindt en er bijvoorbeeld branden ontstaan.
Hoe wordt bepaald hoe hoog het risico voor een natuurramp met catastrofale gevolgen is?
 1. De aard van de natuurramp: de soort ramp en de intensiteit ervan
 2. het aantal mensen en gebouwen dat bij de ramp betrokken is, en hoeveel infrastructuur verwoest wordt.
 3. de kwetsbaarheid van een samenleving
Wat zijn voorbeelden van situaties waardoor verlies van mensenlevens  in ontwikkelingslanden is?
 • Hoge bevolkingsdichtheden in rivierdalen en delta's wegen en woningbouw op instabiele hellingen
 • gevaarlijke mijnen
Wat zijn de redenen dat de verliezen van mensenlevens groter is door natuurrampen in ontwikkelingslanden?
Dat komt  vooral door een verkeerde locatie keuze voor bouw- en infrastructuur, het zich niet houden aan bouwvoorschriften, verkeerd omgaan met natuurlijke bronnen en gebrek aan een rampenplan.
Waarom zijn natuurrampen zo desastreus voor ontwikkelingslanden?
Economisch gezien is het heel zwaar omdat ze jaren doen om iets op te bouwen wat in minuten kapot gemaakt kan worden.
Wat zijn de oorzaken van dat de economische schade zo groot is door natuurrampen?
 • De ongebreidelde urbanisatie 
 • armoede
 • slecht bestuur
 • constructie van gebouwen en infrastructuur op kwetsbare plekken
 • klimaatverandering en El Niño
 • ontbossing 
Hoe wordt het nog erger versterkt dan deze vorige voorbeelden?
Diverste stedelijke agglomeraties en een slecht rioleringssysteem,
Wat is het gevolg van al deze gevallen?
De rivier kan het water niet meer aan en het treedt buiten haar oevers.