Samenvatting Aardrijkskunde klas 6 H2 en 4

-
ISBN-10 9001878334 ISBN-13 9789001878337
107 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Aardrijkskunde klas 6 H2 en 4". De auteur(s) van het boek is/zijn buitenland. Het ISBN van dit boek is 9789001878337 of 9001878334. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Aardrijkskunde klas 6 H2 en 4

 • 1.1 Het landschap als dynamisch systeem

 • Waar zijn de voedingsstoffen voor de bomen opgeslagen?
  1. Het levende organisch materiaal van de bomen,
  2. Het dode organisch materiaal op de grond,
  3. In de zwarte humuslaag in de bodem.
 • Wat is de bodem?
  Het bovenste gedeelte  van e grond waarin planten wortelen en dat verkleurd is door bodemvormende processen zoals de toevoeging van organisch materiaal en de in- en uitspoeling van infiltrerend water.
 • Tropische bodems zijn niet echt vruchtbaar omdat de voedingsstoffen weg spoelen door de grote hoeveelheid neerslag.
 • Wat is mineralisatie?
  Het proces waarbij plantenmateriaal wordt afgebroken en omgezet in voedingsstoffen.
 • Waardoor wordt de rode kleur van de bodem veroorzaakt?
  Door de afwezigheid van humus en door de sterke chemische verwering.
 • Wat is uitspoeling?
  Bodemvormend proces waarbij infiltrerend regenwater voedingstoffen en bodemmateriaal meeneemt en dieper in de grond weer inspoelt.
 • Wat zijn geofactoren?
  De onderdelen van een landschap die op elkaar inwerken en samen de processen aan en het uiterlijk van het aardoppervlak bepalen.
 • Welke kleur heeft de bodem van een tropisch regenwoud?
  Rood (kijk verder in aantekeningen)
 • Welke kleur heeft de bodem van een naaldwoud?
  Grijs (kijk verder in aantekeningen)
 • 1.2 Wisselwerking tussen de geofactoren

 • Wat zijn landschapszones?
  Een zeer groot natuurlijk gebied waarvan de aard bepaald wordt door de unieke combinatie van de geofactoren klimaat en plantengroei.
 • Wat is de tropische zone?
  Landschapszone rond de evenaar, gekenmerkt door regenwoud, savanne en tropische landbouw.
 • Wat is de boreale zone?
  Landschapszone gekenmerkt door grote verschillen in temperatuur tussen zomer en winter waarbij de winters koud zijn. Er groeit hier hoofdzakelijk naaldwoud.
 • Wat is de subtropische zone?
  Landschapszone op de overgang van de (semi)aride of tropische en gematigde zones, in het geval van het Middellandse Zeegebied gekenmerkt door droogtetolerante vegetatie.
 • Wat is nuttige neerslag?
  De hoeveelheid neerslag die overblijft na verdamping.
 • Wanneer het te droog of te koud is voor boomgroei ontstaan er andere bodems:
  • In droge gebieden op lagere breedte komen gebieden voor met neerslagtekort. 
  • Wanneer op gematigde breedte de nuttige neerslag vrijwel nul is, verandert de natuurlijke vegetatie geleidelijk van bos naar grassteppe.
  • Op hoogte breedte, in de polaire zone, groeien vanwege de lage temperatuur en het korte groeiseizoen alleen grassen, mossen en heide.
 • Waardoor wordt het landschap sterk beïnvloedt?
  • De voedselkringloop wordt doorbroken.
  • Een verschuiving plaatsvindt van diversiteit naar monocultuur.
 • Wat is monocultuur?
  Vorm van landbouw waarbij grote oppervlakten worden aangeplant met één gewas.
 • Wat is chemische vruchtbaarheid?
  De vruchtbaarheid die bepaald wordt door de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem.
 • Wat is fysische vruchtbaarheid?
  De kwaliteit van de water- en luchthuishouding van de bodem afhankelijk van de structuur (korrelgrootteverdeling en poriën) van de bodem.
 • Wat is een gematigde zone?
  Landschapzone gekenmerkt door milde winters, koele zomers en voldoende vocht, waardoor er loofbossen groeien. Momenteel dicht bevolkt en in hoge mate in gebruik door de landbouw.
 • Waarom kunnen in de tropische zone, gematigde zone en de borale zone bossen groeien?
  Er is voldoende water, de tempratuur is in de zomer niet te laag en het groeiseizoen is niet te kort.
 • Bodems onder droge of koude omstandigheden
  Notities
 • Wat is een polaire zone?
  Landschapzone op hoge breedte waar het groeiseizoen erg kort is en geen bomen voorkomen omdat de zomer temperatuur onder de 10 graden Celsius ligt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat tref je aan in wereldsteden?
 • Een concentratie van hoofdkantoren van mno's.
 • Een dicht netwerk van verbindingen, variërend van telecommunicatie tot vliegverbindingen.
 • Een intensieve uitwisseling van informatie en ideeën.
 • Een veelvoud aan banken, andere financiële instellingen, en een aandelenbeurs van mondiaal belang. 
 • Een oververtegenwoordiging van internationale dienstverlenende bedrijven.
Wat is een polaire zone?
Landschapzone op hoge breedte waar het groeiseizoen erg kort is en geen bomen voorkomen omdat de zomer temperatuur onder de 10 graden Celsius ligt.
Bodems onder droge of koude omstandigheden
Notities
Waarom kunnen in de tropische zone, gematigde zone en de borale zone bossen groeien?
Er is voldoende water, de tempratuur is in de zomer niet te laag en het groeiseizoen is niet te kort.
Wat is een gematigde zone?
Landschapzone gekenmerkt door milde winters, koele zomers en voldoende vocht, waardoor er loofbossen groeien. Momenteel dicht bevolkt en in hoge mate in gebruik door de landbouw.
Welke kleur heeft de bodem van een naaldwoud?
Grijs (kijk verder in aantekeningen)
Welke kleur heeft de bodem van een tropisch regenwoud?
Rood (kijk verder in aantekeningen)
Wat is uitspoeling?
Bodemvormend proces waarbij infiltrerend regenwater voedingstoffen en bodemmateriaal meeneemt en dieper in de grond weer inspoelt.
Wat waren de oorzaken van bodemerosie in de Sahel?
 1. De grote akkers lagen het grootste deel van het jaar braak,
 2. De weidegronden van de nomaden waren sterk gekrompen, waardoor er overbeweiding optrad,
 3. De bomen die er stonden, belangrijk vanwege het vasthouden van de grond en het leveren van organisch materiaal, verdwenen door een tekort aan brandhout.
Wat is sedentaire akkerbouw?
Akkerbouw waarbij de boeren een vaste woonplaats hebben.