Samenvatting ABC van de Geneeskunde

-
964 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - ABC van de Geneeskunde

 • 1.1 Algemene Pathology

 • Wat zijn de kenmerken van productieve hoest en prikkelhoest?
  Productieve hoest: slijm en sputum opgehoest
  Prikkelhoest: geen slijm/sputum... enkel irritatie van de luchtwegen.
 • Wat is Auscultatie? (aus cult atie)
  Listening to the sound of the lungs with a stethoscope or with the ear.
 • Wat is Auscultatie?
  Listening to the sound of the lungs with a stethoscope or with the ear.
 • 1.2 INFORMATICA

 • Wat word de behandelaar verwacht te weten?
  De diagnose
  De oorzaak 
  De prognose 
  De verwachte uitkomst van de therapeutische opties
 • Welke drie organisaties (in NL) geven richtlijnen in medisch gegevens?
  Het NHG = Nederlandse Huisartsen Genootschap
  De CBP = College Bescherming Persoonsgegevens
  Het FK = Farma-co-therapeutisch Kompas
 • Wat betekend GVS?
  Geneesmiddelen Vergoedings Systeem
 • Wat betekend DBC?
  Diagnose Behandel Combinatie
 • Wat betekend EBM?
  Evidence Based Medicine
 • Wat is de definitie van EBM?
  Het integreren van individuele klinisch expertise 
  met het beste externe bewijzen vanuit statistisch wetenschappelijke onderzoek.
 • één andere ding die een centrale rol speeld bij EBM?
  De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt (en arts).
 • Welke vier dingen vormen de keuze/beslissing in EBM?
  De evidence   (bewijzen)
  De prognose

  De toepasbaarheid
  De voorkeuren van patiënt & arts
 • Volgens EBM, op welke basis worden beslissingen in de praktijk genomen?
  Op basis van het beste beschikbare bewijsmateriaal uit wetenschappelijk statistische onderzoek.
 • Noem 2 vormen van evidence.
  Onbewerkte uit de originele onderzoeken (evidence).
  Evidence verwerkt in Synopsis
 • Noem 5 stappen van toepassen van EBM in de praktijk.
  1. Vraag  (het probleem vertalen in een beantwoordbaar vraag)
  2. Zoek   (efficiënt zoeken naar bewijsmateriaal)
  3. Toepasbaar   (in eigen praktijk?)
  4. Beslissing    (op grond van de evidence, neem een beslissing)
  5. Evalueren    (het regelmatig evalueren van de resultaten van dit proces)
 • Welke kennis is nodig voor een succesvol toepassing van EBM?
  Integratie van kennis van
  - Patho-fysiologische kennis,
  - kennis uit onderzoek en 
  - praktische ervaring
 • Noem wat EBM bladen.
  Evidence Based Medicine
  Evidence Based Nursing
  Evidence Based Health Care
  ACP Journal Club
  Cochrane Database of Systematic Reviews of Clinical Evidence
 • Van waar uit gaat het medische handelen van EBM?
  Het medisch handelen (zo veel mogelijk) te baseren op feiten die uit wetenschappelijk onderzoek.
 • Wat is de eerste wat je moet leren als je EBM wilt oefenen?
  goed geformuleerde vragen te leren stellen.
  (& via vragen uit uw eigen praktijk uw vakkennis op peil te houden)
 • Noem de inhoud van een vraag. (pg 33)
  diagnose
  prognose
  therapie    (preventie)
  bijwerkingen
 • Wat zijn vijf prioriteiten in het maken van vragen? (page 24)
  Hoe vaak komt deze vraag terug in mijn pratkijk?
  Hoe belangrijk is het antwoord voor de patient van vandaag?
  Vind ik het probleem boeiend?

  Is het antwoord makkelijk te vinden?
  Zijn er beroepsgroep richtlijnen op dit gebied?
 • Wat is de formula over de "waarde van de informatie"?
  waarde vd informatie =
  relavantie (voor de patient) 
  x validiteit (van het onderzoek)
  / hoeveel tijd nodig om de informatie te vinden
 • Waarvoor staat PICO?

  PICO-systeem: een relevant, goed geformuleerd vraag
  Het PICO-systeem helpt een zoekactie te structureren:

  P = patient  (patiënt)
  I =  intervention  (interventie)
  C = comparison (waarmee vergelijken: andere interventie, placebo)
  O = outcome  (uitkomst)
 • Wat is de aparte ingang van PubNed voor PICO vragen?
  Wat is de nadeel van het gebruik van deze ingang?
  http://pubmedhh.nlm.nih.gov/nlm/pico/piconew.html

  Het nadeel van het gebruik van deze ingang is dat je niet de beschikking hebt over de andere mogelijkheden die PubMed biedt, zoals het gebruik van een extra boolean-operator (term om zoekopdrachten in zoekmachines mee te verfijnen, zoals ‘and' en ‘or') en MeSH-termen (medische trefwoorden. (wat betekend dit???)
 • Waarvoor leent het PICO systeem voor en niet voor?
  PICO systeem leent zich uitstekend voor het opstellen van vragen in de domeinen
  schade, prognose en therapie,
  maar minder in de diagnostische domein.
 • Is het altijd mogelijk aan wetenschappelijk bewijs te komen?
  Nee.
  Misschien zijn alle aspecten van het dagelijks medisch handelen niet wetenschappelijk te onderzoeken.
  Grijs gebied:  vragen waarop tot heden geen adequate antwoorden zijn of waar tegenstrijdig antwoorden zijn.
 • What is the psychological challenge of EBM?
  Changing one's practice from less effective to more effective.
  Means accepting the painful idea that we did it less well before & may have harmed people in the past. Denial seems easier than change.
 • Wat zijn de drie dingen te bepalen van een vraag?
  1) De waarde van de vraag
  2) PICO of background question?
  3) Sensitieve of Specifieke search?
 • What is the difference between a sensitive or specific search?
  very broad (= sensitive)
  very narrow (= specific) 
 • Case study:
  53 jarige man met trombosebeen links.
  Blanco voorgeschiedenis.
  Onderzoek risicofactoren is negatief.
  Patiënt vraagt over de oorzaak & of hij gezond is.

  Zou het zinvol zijn om te zoeken naar een maligniteit, bv met een gastroscopie 
  en echo van de buik en de CEA bepalen?

  (CEAis a protein normally found in the tissue of a developing baby in the womb. The blood level of this protein disappears or becomes very low after birth. In adults, an abnormal level ofCEA may be a sign of cancer.)
  Waarde vd vraag: hoog, omdat dit probleem veel voorkomt in uw praktijk, u wilt uw patient goed informeren en in uw achterhoofd speelt of u niets over het hoofd ziet.

  Opzet vd vraag, PICO of background.
  Background:  Is trombose geassocieerd met maligniteiten?
  PICO:  Hoe groot is de kans op een maligniteit (O) bij een volwassene met een trombosebeen zonder aanwijsbare oorzaak of risicofactoren (P)? (geen I of C in dit stadium)
  Sensitief of specifieke search?
  Patiënt ligt een aantal dagen in ziekenhuis. Antwoord moet bekent zijn vóór hij naar huis gaat.
  We willen geen relevante literatuur missen, maar een brede overzicht van trombose en maligniteit zijn we niet geïnteresseerd. 
  Dus een specifieke (narrow) search.
 • Case study:
  Vrouw, 35 jaar
  Tenniselleboog
  Kan haar werk niet doen daardoor.
  Hebben corticosteroïden injecties zin?
  Waarde vd vraag:  hoog... met effectief behandeling hoeft ze de WIA niet in.
  We denken dat er wel veel literatuur erover is.

  Opzet vd vraag:
  Patient: geslacht en leeftijd niet relevant.
  Interventie:  corticosteroïdinjectie (aantal en doses niet relevant)
  Comparison: gebruikelijk therapie is fysiotherapie, dus wel vergelijking nodig.
  Outcome:  pijn en klachten van belang. het gaat om arbeidsgeschiktheid.
  Dus de vraag:  Leiden corticosteroidinjecite (I) bij patiënten met epicondylitis lateralis (P) tot sneller herstel van de arbeidsgeschiktheid (O) dan fysiotherapie (C)?

  Sensitieve or specifieke search?
  Elke week ziet u dit probleem. Enkele weken is een redelijk termijn om het uit te zoeken. Sensitive search dus.
 • Case Study:  voorbeeld vraag over prognose.
  36 jarige vrouw waar elders MS is gesteld. Zij is nu verhuisd naar uw regio.
  Ze vraagt specifiek hoe haar toekomst eruitziet... lopend over 5 jr of rolstoel.
  Waarde vd vraag:  belangrijk voor de px. 
  MS kan mild of snel progressief zijn.
  U denkt dat er literatuur erover is.

  Opset vd PICO:
  (I) geen specifieke interventie op het oog
  (C) geen vergelijkende behandeling

  dus de vraag:  Wat is na 5 jaar de kans op invaliditeit/rolstoelgebondenheid (O) bij jonge vrouwen met recent gediagnosticeerde MS (P)?

  Sensitieve of specifieke search?
  Voor een sensitieve search hebt u geen tijd. Dus specifieke search.
 • Case Study:  Bijwerkingen
  32-jarige vrouw met bipolaire stemmingsstoornis opgenomen, afd Psychiatrie.
  Was in depressie, inmiddels goed opgeknapt met lithium.
  Zij gaat binnenkort naar huis.
  Ze wilt een kind.
  Is er verhoogde risico op schade aan een ongeboren kind, en zo ja, welke schade en hoe groot. Wat zou de vraag zijn?
  Waarde:  hoog wegens mogelijke grote implicaties voor moeder & kind.

  Opset PICO:
  Hoe groot is de kans op een ernstige aangeboren afwijking van een kind (O) bij een zwangere vrouw (P) die lithium gebruikt (I) ten opzichte van een zwangere die geen lithium gebruikt (of een andere antidepressivum) (C)?

  Sensitief of specific search:
  U vermoed dat er niet veel artikelen zijn, dus een sensitive (meer uitgebreid) search.
 • What is Boolean Logic?
  Boolean logic sounds intimidating, but is really very simple. The terms AND, OR, and NOT are the most commonly used, and help you craft a search strategy that is either very broad (sensitive), very narrow (specific) or otherwise optimized to meet your needs. Here is what these terms mean in English, and how to use them:

  Term
  Example
  How to use it
  AND
  diabetes AND hypertension
  Only return articles that are indexed on both diabetes and hypertension. This makes a search narrower and more specific; articles indexed on one term but not the other are excluded.
  OR
  diabetes OR hypertension
  Return all articles that are indexed on either diabetes OR hypertension. This makes a search more broad and sensitive; articles indexed on either term, as well as those indexed on both terms, are returned.
  NOT
  diabetes NOT hypertension
  Return all articles indexed on diabetes, but exclude those that are also indexed on hypertension. This can be helpful in narrowing your search. For example, if you are interested in recent articles on the treatment of Lyme disease only, you may want to use the strategy "Lyme disease AND 2002(year) NOT immunization" since the literature has been full of articles on immunization lately. Use ‘Not’ only when absolutely necessary as you might exclude articles that are relevant to your search.
 • Wat betekend MeSH?
  MeSHsluit vensterMedical Subject Headings
  MeSH is een vocabularium van medische termen dat hiarchisch gestructureerd is. Dit vocabularium wordt gebruikt door een commissie om de artikels in de PubMed database te klasseren. Zodoende kunt u dus makkelijk artikels opzoeken rond een bepaalde 'MeSH term'.
  Hoe zoek ik nu een artikel op via een MeSH term?
  1. Zoek eerst de juiste MeSH term via de MeSH-database. (Je moet dus in plaats van de PubMed database de MeSH database kiezen in PubMed.be.)
  Bijvoorbeeld breast cancer. 
  2. Selecteer de MeSH-termen die je wilt opzoeken in PubMed. Druk op 'Send to'. Vervolgens kan je nog meer MeSH termen kiezen. Op het einde klik je op 'Search PubMed'.
  Je ziet de termen Breast Neoplasms; Breast Neoplasms, Male; BRCA2 Protein; BRCA1 Protein. Als je die term voldoende vindt, vink je ze aan en je klikt dan op 'Send to'. Je term komt in een zoekbox terecht. Nu kan je nog andere MeSH termen kiezen. Als je klaar bent, klik je op 'Search PubMed'. Je wordt dan automatisch overgebracht naar de PubMed database. Desnoods kan je daar nog andere PubMed tags gebruiken om je zoekresultaat te verfijnen.
  Als je de term Breast Neoplasms meer wilt verfijnen, klik je op die term en dan kan je meerdere onderdelen kiezen. Als je klaar bent druk je op 'Send to' en vervolgens op 'Search PubMed'.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de natuurlijke functie van angst, jaloezie en verdriet?
Angst:  is een waarschuwingssignaal voor de vlucht-vecht impulse
Jaloezie:  kan een motivatie voor ontwikkelen & verbeteren zijn.
Verdriet: in het reine komen... wonden helen
Wat zijn de mogelijke misvormingen van een natuurlijk gevoel als verdriet en lieve of boosheid?
Verdriet:  klagen, depri, verbitterd, zelf medelijden / verwijt, macho gedrag
angst, paniek, fobieën.
Liefde:  dwingen, eisen, egoïsme, perfectionistisch, (niet kunnen ontvangen), 
             verwachtingen, voorwaarden & wantrouw.
Boosheid: Agressie, cynisme, klagen, mopperen, negeren, passiviteit, pesten, stilte,
je tekort gedaan voelen, verhaal halen, weglachen.
Passende zorg (6)
Patiëntveiligheid
Patiëntgerichtheid
Effectiviteit
Tijdigheid
Efficiëntie
Gelijkheid
Wat is Urge Incontinentie?
Sammentrekkingen van de blaas op ongewenste momenten, geeft plotseling opkomende mictiedrang (aandrang te urineren), waardoor er urineverlies is vóór de WC is bereikt.
Wat is Stress Incontinentie?
Stress Incontinentie komt het meest voor bij vrouwen de meerdere kinderen gebaard hebben en dus verzakkingen krijgen... en van dan druk in de buikholte, van hoesten, lachen, niesen, tillen en persen, falen de afsluit mechanisme van de blaas, en daardoor urine verlies.
Noem twee complicaties van acute nierbekkenontsteking.Wat zijn de symptomen en complicaties van chronisch nierbekkenontsteking?
Acute:
1) nier insufficiëntie
2) sepsis
Chronisch:
1) Geen symptomen
2) Nierinsufficiëntie
Wat zijn de symptomen van acute pye-lone-fritis?
= nier / nierbekkenontsteking
1. hoge koorts
2. pijn in de flanken, uitstralend naar de rug en geslachtsorganen.
3. pijn bij urineren
Wat kun je doen om blaasontsteking te voorkomen?
Veel vocht/water drinken vóór geslachtsgemeenschap en
daarna niet wachten met urineren.
Wat is het argument om een antibiotica kuur zonder onderbreken af te maken?
Antibioticum dood eerst de meest gevoelig bacteriën.
Als het te vroeg gestopt word, leven de sterke bacteriën nog, en zonder te concurreren worden die worden minder gevoelig voor behandeling.
Wat is het belang van urine controle nadat een blaasontsteking behandeld is?Waarom moet ook een blaasontsteking die weinig of geen klachten geeft behandeld worden?
Na de behandeling van een cystitis, kunnen restaanwezigheid van bacterien nog een cystitis geven en ook tot nierinsufficiëntie leiden. Bij weining/geen klachten geldt hetzelfde.