Samenvatting Abnormal child psychology

-
144 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Abnormal child psychology". De auteur(s) van het boek is/zijn Eric J Mash, David A Wolfe. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Abnormal child psychology

 • 1.1 Historical Views and Breakthroughs

 • Early Biological Attributions

  Publiek werden mensen met een mentale stoornis ontweken, maar door de enorme vooruitgang in mentale hygiene, veranderde de kijk op kinderen en volwassenen met een mentale stoornis.

   

 • Waarom bleef behandeling in eerste instantie beperkt tot de zichtbare stoornissen, zoals een psychose?

   

  Omdat de gedachtegang gebaseerd was op een biologisch ziektemodel.

 • Early psychological Attributions.

  Tegenwoordig denken we bij mentale stoornissen niet alleen aan biologische oorzaken, maar ook aan ontwikkelings- en culturele factoren.  In de 20e eeuw verschoof de aandacht van het biologische naar het psychologische. Hierdoor versnelde ook de ontwikkeling van de diagnose stelling. 2 belangrijke stromingen:

  1. Psychoanalyse: Freud was ervan overtuigt dat vroege ervaringen een belangrijke rol speelde bij psychopathologie. De psychoanalyse stelde dat persoonlijkheid en mentale gezondheid meerdere oorzaken hadden. De theorie heeft een gebrek aan emperische validatie.
  2. Behaviorisme: dit begon met het experiment van Pavlov (klassiek conditioneren). Watson is vooral bekend om zijn theorie over emoties die hij kon uitleggen van normaal naar abnormaal gedrag.
 • Welke psycholoog bedacht dat mentale stoornissen wel behandeld konden worden, en hoe dan?

   

  Freud, met een goede omgeving en/of therapie.

   

 • Hoe ontstaat de persoonlijkheid van een kind?

   

  Door de combinatie van ontwikkelings- en situationele processen die veranderen bij iedereen op een unieke manier.

 • Wat is nosologies?

   

  De neiging om psychiatrische stoornissen in beschrijvende categorieën te classificeren.

   

 • Was het behaviorisme een uitbreiding van de psychoanalyse, of staat het helemaal los?

   

  Het is een uitbreiding: Watson ging Freuds concept uitleggen in wetenschappelijke termen, aan de hand van klassiek conditioneren.

 • Evolving Forms of Treatment

  Hierna was de psychodynamische benadering de dominante vorm van behandeling. Kinderen met mentale problemen werden weer in een instituut gestopt. Omdat dit voor schade zorgde bij kinderen werden die uit de instituten gehaald en in stimulerende gezinnen opgenomen. Toen werd de gedragstherapie bedacht, en vanaf die tijd werden kinderen met een mentale stoornis heel anders behandeld.

   

 • Wat werd de tegenhanger van de psychoanalystische behandeling van kinder- en familie stoornissen?

   

  Gedragstherapie. De psychoanalyse bleek voor deze kinderen niet te helpen.

   

 • 1.2 What Is Abnormal Behavior in Children and Adolescents?

 • 3 vragen centraal in definiëren en begrijpen van abnormaal gedrag van een kind:

  1. Hoe beoordelen we wat normaal is
  2. Wanneer wordt een kwestie echt een probleem?
  3. Waarom vertonen sommige kinderen een continu abnormaal proces van ontwikkelen en anderen een meer variabel proces?

   

 • Hoe kan je beoordelen of het gedrag van een kind normaal of abnormaal is?

  Daar is geen duidelijk antwoord op, maar je moet in ieder geval sensitief zijn voor het stadium van ontwikkeling van het kind en de copingstrategieën van het kind.

 • Defining Psychological Disorders.

  De definitie van een psychologische stoornis sluit omstandigheden waarin reacties voor de cultuur normaal zijn uit. Verder zegt de definitie alleen iets over wat een persoon doet, niet over oorzaken of redenen. Het is belangrijk om te onthouden dat termen die abnormaal gedrag beschrijven, niet de persoon zelf beschrijven. We gebruiken de DSM voor structuur in diagnose.

 • Wat zijn de kenmerken van een psychologische stoornis?

   

  Een bepaalde mate van nood (angst), het gedrag bevet een bepaalde mate van onbekwaamheid en dit samen verhoogd de kans op verdere schade (dood/pijn).

   

 • Wat is een stigma?

   

  Een cluster van negatieve attitudes en overtuigingen dat leidt tot angst of vermijding/discriminatie van mensen met mentale stoornissen. Het leidt dus tot vooroordelen.

   

 • Wat is het gevaar van stigma?

   

  Een persoon gaat zich helemaal terug trekken en zoekt geen hulp meer.

 • Competence.

  Competence: de mogelijkheid voor succesvol aanpassen aan de omgeving. Wat succesvol is verschilt per cultuur en etniciteit. Daarnaast is belangrijk welk mijnpalen ze allemaal bereiken die normaal zijn voor hun leeftijd. Conduct geeft aan hoe goed een persoon de regels van de sociale omgeving volgt (thuis of school).

 • Hoe weten we of een kind zich normaal ontwikkeld of niet?

   

  Door ontwikkelingstaken, die vertellen hoe een kind zich normaal ontwikkeld.

   

 • Developmental Pathways.


  Een ontwikkelingspad refereert naar de volgorde en timing van gedrag en de relaties tussen gedrag. Zie figuur 1.1 Ik kan het niet duidelijk opschrijven.

  Er zijn dus geen duidelijke oorzaak-gevolg relaties voor kinderstoornissen. 

 • Wat is multifinality?

   

  Het idee dat verschillende uitkomsten komen van hetzelfde begin.

   

 • Wat is equifinality?

   

  Het idee dat verschillende oorzaken leiden tot hetzelfde gevolg (dezelfde stoornis).

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de hoofdtherapie voor angststoornissen en fobieën?

Exposure; copingstrategieën leren door kind elke keer een stapje verder te laten gaan.

Welke structuur of neurotransmitter controleert het angstsysteem?

Geen enkele die het hele angstsysteem controleert. De HPA-as, limbisch systeem (amygdala en hippocampus), prefrontale cortex, en andere (sub)corticale structuren spelen een rol.

Hoe ziet de theorie van Bowlby eruit m.b.t. angst?

Angst in kinderen heeft de roots in de emotionele hechting die nodig is voor overleven. Vroege onveilige hechting wordt geinternaliseerd en beïnvloeden hoe de wereld wordt gezien door deze kinderen, en dat leidt tot angst.

Hoe zien de gedrags- en leertheorieën angst?

Angst wordt geleerd door klassiek conditioneren. Operant conditioneren wordt genoemd bij het in stand houden van het gedrag.

Hoe ziet de psychoanalytische theorie angst?

Als een defensie tegen onbewuste conflicten in het kind, omdat ze te pijnlijk zijn om tot uiting te komen. De angst beschermt een kind dus tegen onbewuste wensen en drives.

Wat zijn de oorzaken voor angst (dat het meer bij meiden dan jongens  is)?

Genetische invloed, en neurobiologische verschillen, maar ook door varierende sociale rollen en ervaringen.

Komt angst meer voor bij meisjes of jongens?

Meisjes; 2x zoveel als bij jongens.

Wat is negatieve affect?

Een blijvend negatieve stemming en wordt gekenmerkt door nervositeit, verdriet, boosheid en schuld.

Wanneer hebben kinderen meer kans om depressie bij de angst te ontwikkelen: jong of oud?

Oud.

Welke diagnose wordt het vaakst gesteld bij kinderen met een angststoornis? (als 2e diagnose)

Depressie.