Samenvatting Accounting Information Systems, Global Edition

-
ISBN-10 1292060522 ISBN-13 9781292060521
394 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Accounting Information Systems, Global Edition". De auteur(s) van het boek is/zijn Marshall B Romney Paul J Steinbart. Het ISBN van dit boek is 9781292060521 of 1292060522. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Accounting Information Systems, Global Edition

 • 1 transaction processing

 • Wat is goal congruence?

  Wanneer het subsysteem het sub-doel bereikt en ook nog bijdraagt aan het overall-doel

 • 2 Overview of Transaction Processing and Enterprice Recourse Planning Systems

 • Wat is de data processing cycle?
  De operaties die uitgevoerd worden op data om informatie op te leveren  die van betekenis is en relevant is. 
 • Formuleer de 4 stappen in de data processing cycle gedaan worden
  Data input --> data storage --> data processing --> information output.
 • Data input/capture: De data moet opgehaald worden bij drie facetten v.e. bedrijfsactiviteit, bij welke? Waar komt data vandaan?
  1. Elke omvangrijke activiteit
  2. De productiemiddelen die bij elke activiteit gebruikt worden
  3.De werknemers/klanten die participeren
  Data komt van source documents
 • Wat zijn source documenten die gebruikt worden voor data input? (3)
  - Paper source documents: V.b: Verkoop orders, aankoop orders, klokkaarten van medewerkers.
  - Turn arround documents
  - Source data automation.
 • Wat zijn turn arround documenten? Noem een voorbeeld.
  Documenten die naar een externe partij worden gestuurd om vervolgens als input voor het systeem terug te komen in een digitaal leesbaar formaat zodat het als data input voor de onderneming kan gelden. Bv een Energierekening.
 • Wat is source data automation? Noem 2 voorbeelden
  Het ontvangen van transactie data in digitaal leesbaar formaat op de tijd en plaats van herkomst. Vb. een computer gestuurd kassasysteem / geldautomaten van banken.
 • Data storage: Wat is het verschil tussen een algemene grootboek en ondergeschikte/speciale grootboekrekening?
  Een algemene grootboek omvat op hoofdlijnen data voor elke activa, schuld, eigen vermogen, omzet en kosten rekening.
  Een ondergeschikte (speciale grootboekrekening grootboek omvat gedetailleerde informatie over een grootboek met diverse sub accounts.
 • Wat is control account? Noem eens een voorbeeld.
  Het feit dat de algemene grootboekrekening als totaal correspondeert met de secundaire grootboek.  Bv debiteuren grootboek correspondeert met het totaal van alle onderliggende debiteuren.
 • Hoe worden grootboeken in het systeem vastgelegd?
  Control account helpt de accurate data uit het AIS te onderhouden. Data in grootboeken zijn systematisch weer gegeven in coderingsystemen. Codering is het gebruik van nummers of letters om items te classificeren en te organiseren.
 • Werken met coderingen geeft de volgende vereisten:  Noem een goed voorbeeld van werken met coderingen.
  - Consistent met het beoogde gebruik (systeem output)
  - Mogelijkheden om te groeien
  - Zo simpel mogelijk om kosten te minimaliseren en medewerkers acceptatie te creëren.
  -In lijn met de organisatiestructuur en de divisies. 
  Vb Het rekeningschema van grootboeken --> allen gekoppeld aan de balans of VenW rekening. Dit helpt om de jaarrekening op te maken.
 • Wat is een audit trail? Waarvoor wordt het gebruikt?
  Het pad van de transactie door het systeem vanaf het originele punt tot de finale output en vice versa. 
  Het wordt gebruikt om de accuraatheid van de grootboekrekeningen te controleren.
 • Wat is een entity?
  Het item waarover informatie is opgeslagen (bv medewerkers - voorraad of klanten)
 • Wat zijn Attributes?
  De identificerende karakters waarop data staat opgeslagen in een database (bv personeelnummers, naam ect)
 • Wat is een field?
  Fields bevatten data over entity attributes die samen een record maken.
 • Wat is een record?
  Een verzameling van fields waarmee de data value gezamenlijk gelijk zijn aan een attribute van een entity. (bv alle salarisbetalingen van een werknemer)
 • Wat is een file?
  Een verzameling van gerelateerde records.
 • Noem twee soorten files
  - Master file (records in de master file worden upgedated)
  -Transaction file (voor een bepaalde periode bv journaalpost) 
 • Wat is een database?
  Een verzameling van  met elkaar verbonden, centraal  gecoördineerde files.
 • De vier verschillende manieren van data processing genaamd CRUD zijn de volgende:
  - Creating new records (toevoegen v.e. klant)
  - Reading bestaande data
  - Updating voorgaande records of data
  - Deleting data
 • Wat is batch processing?
  Periodieke opschoning of real time opschoning.
 • Op welke twee manieren kan informatie output worden gelezen?
  - Online
  - Hardcopy (Document / Report / Zoekopdracht specifiek item)
 • Wat is breder als systeem AIS of het ERP systeem?
  Het AIS systeem was van origine alleen bedoeld om financiële data en boekhouding in te verrichten. Het ERP systeem rapporteert naast het traditionele AIS systeem ook alle andere informatie die interne en externe partijen nodig hebben om bedrijfsprocessen te plannen,  controleren en te evalueren.
 • Wat zit er allemaal aan modules in de meester ERP systemen?
  - Productie
  - Salarisadministratie
  - Verkoop
  - Inkoop
  - Financiële verslaglegging
 • Wat zijn de voordelen van een ERP systeem met een centrale database?(4)
  - Alle corporate informatie in een enkele database, waardoor barrières tussen afdelingen verdwijnen en de informatieflow wordt gestroomlijnd.
  - Data in een keer opgeslagen ipv in verschillende systemen, efficiëntie.
  -  Toegang en controle van de data zijn beter beveiligd
  - Standaardisatie van procedures en rapporten.
 • Wat zijn de nadelen van een ERP systeem?
  - Kostbaar
  - Veel tijd om te implementeren/ verandering in de bedrijfsporcessen
  - Complex
  - Gebruikers weerstand
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe zijn cashflow problemen te beheersen?
 1. Door elektronische betalingen.
 2. Door betalingskorting verlenen bij onmiddellijke betaling.
 3. Door cashflow budgetten te maken.
Hoe is diefstal van kasgeld te beheersen?
 1. Door functiescheiding: degene die de ontvangsten behandeld van de afnemers, zou niet: a) betalingen aan afnemers mogen overmaken, b) creditnota's mogen maken en/of autoriseren, c) de bankaansluiting mogen doen.
 2. Door elektronisch te betalen, contant geld minimaliseren.
 3. Door een kasregister bij te houden.
 4. Door dagelijks het kasgeld te storten bij de bank.
Wat zijn de risico's bij (kas) ontvangsten van afnemers?
 1. Diefstal van kasgeld.
 2. Cashflow problemen (vanwege te late betalingen).
Hoe zijn de onnauwkeurige of ongeldige creditnota's te beheersen?
 1. Door functiescheiding van de autorisatie van de creditnota van zowel afdeling verkoop als afdeling debiteurenbeheer.
 2. Door de systeemconfiguratie zo in te richten dat een creditnota enkel kan worden uitgevoerd bij artikelen die retour zijn geboekt, of door autorisatie door het management.
Hoe is de status van de openstaande postenlijst te beheersen?
 1. Door data invoer controlesystemen.
 2. Door aansluiting te zoeken bij de batchtotalen.
 3. Door periodiek de openstaande postenlijst te mailen aan de afnemers.
 4. Door aansluiting te zoeken van de sub administratie met het grootboek. 
Hoe zijn de fouten in de facturen te beheersen?
 1. Door de systeemconfiguratie zo in te richten dat deze automatisch de juiste prijzen oppakt.
 2. Door beperking van toegang tot de masterdata m.b.t. de verkoopprijzen.
 3. Door data invoer wijzigen te beheersen.
 4. Door aansluiting van verzenddocumenten met paklijsten en bill of lading met verkooporders (3-way match).
Hoe is de volledigheid van facturatie te beheersen?
 1. Door het scheiden van het factureren en de shipping functies.
 2. Door periodieke aansluiting van facturen met verkooporders, paklijsten en verzenddocumenten.
Wat zijn de risico's bij het factureren van de verkooporder?
 1. Vergeten te factureren.
 2. Fouten in de factuur.
 3. Openstaande postenlijst niet goed bijgewerkt.
 4. Onnauwkeurige of ongeldige creditnota's.
Uit welke 2 stappen bestaat het factureren?
 1. Factureren.
 2. Verversen lijst openstaande posten.
Wat is een bill of lading?
Een bill of lading is een wettelijke overeenkomst waarin de verantwoordelijkheid voor de goederen wordt geregeld tijdens het transport.