Samenvatting Administratieve processen en accounting

-
ISBN-10 9035815882 ISBN-13 9789035815889
197 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Administratieve processen en accounting". De auteur(s) van het boek is/zijn P E M Castelijn Roel Hoekstra. Het ISBN van dit boek is 9789035815889 of 9035815882. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Administratieve processen en accounting

 • 1 Het Boekhouden

 • Een grootboekrekening is een verzameling rekeningen waarop gelijksoortige posten verzameld worden (bezit, schuld, ev) . Juist of onjuist?
  juist
 • Hoe bereken je het eigen vermogen ?
  Nieuw eigen vermogen = Oud eigen vermogen + winst - privé
 • Hoe wordt op een grootboek(rekening) geboekt?
  • Het grootboek (alle rekeningen) moet in evenwicht zijn
  • De rekening wordt geopend vanaf de balans
  • Debiteren bij toename rekening bezit of afname rekening schuld/EV
  • Crediteren bij afname rekening bezit of toename rekening schuld/EV
  • Creditsaldo komt tussen haakjes (notatie afspraak)
  • Rekeningen worden afgesloten met opmerking "balans"
 • Hoe bereken je de winst van een onderneming?
  Opbrengst verkopen - kosten (incl. waarde verschil voorraad)
  Privé buiten beschouwing laten
 • Welke hulprekeningen van het eigen vermogen zijn er?
  • Opbrengst
  • Inkoopwaarde
  • overige kostenrekeningen
  • privé
  • winst/verlies
 • Als een afschrijving plaats vindt op basis van de boekwaarde, is de eerste afschrijving dan op basis van de aanschafprijs of op basis van aanschafprijs minus restwaarde ?
  Op basis van de aanschafprijs
 • Hoe wordt op een hulprekening van het eigen vermogen geboekt?
  Vergelijkbaar met grootboekrekeningen, echter worden deze rekeningen niet heropend. Aan het einde van de periode worden de rekeningen afgesloten:
  • Opbrengst verkopen: saldo naar w&v-rekening, eindsaldo 0
  • inkoopwaarde verkopen: saldo naar w&v-rekening, eindsaldo 0
  • overige kostenrekeningen: saldo naar w&v-rekening, eindsaldo 0 
  • privé: saldo naar EV, eindsaldo 0
  • winst/verlies: saldo naar EV, eindsaldo 0
 • Wat is de functie van de rekening privé en hoe wordt op deze rekening geboekt?
  De onderneming wordt als een aparte eenheid beschouwd. De rekening privé wordt gebruikt om privétransacties van de eigenaar gescheiden te houden van de zakelijke transacties zodat geen vertroebeling van het eigen vermogen plaatsvindt. Bij het opstellen van de eindbalans wordt de rekening privé wel verwerkt in het eigen vermogen.
 • Hoe wordt op hulprekening van het eigen vermogen geboekt?
  Boekingen zijn vergelijkbaar met boekingen in het eigen vermogen. M.a.w. bij afname van het eigen vermogen debiteren, bij toename crediteren.
 • Waarom worden de mutaties op hulprekeningen geboekt en niet rechtstreeks in het eigen vermogen?
  Door rechtstreeks te muteren gaat veel informatie verloren. Deze detailinformatie is belangrijk voor (be)sturing van de onderneming.
 • Wat is een kolommenbalans?
  De kolommenbalans is een combinatie van de saldibalans, winst- en verliesrekening (w&v-rekening) (,overboeking naar EV,) en de eindbalans.
 • Hoe bereken je de nettowinst van een onderneming?
  Opbrengst verkopen - kosten (incl. waarde verschil voorraad)
  Privé buiten beschouwing laten
 • Wat zijn hulprekeningen van het eigen vermogen?
  Dit zijn specificaties (detailrekeningen) van het eigen vermogen opgesplitst in kosten- en opbrengstenrekeningen.
 • 1.2 De balans

 • Wat staat er op een balans?
  Bezittingen, eigen vermogen en schulden.
 • Hoe heet in het boekhouden de linkerhelft van een balans?
  Debetzijde
 • Hoe heet in het boekhouden de rechterhelft van een balans?
  Creditzijde
 • Wat wordt er aan de creditzijde vermeld?
  Het eigen vermogen en de schulden (financiering onderneming).
 • Wat is eigen vermogen?
  Financiele middelen verkregen van eigenaren.
 • Wat zijn schulden (vreemd vermogen)?
  Financiele middelen beschikbaar gesteld door derden, zoals banken.
 • Wat is een inventaris?
  Een lijst van alle bezittingen en schulden op een bepaalde datum met vermelding van de hoeveelheden en de waarden ervan.
 • Wat wordt er aan de debetzijde vermeld? 
  De bezittingen bijvoorbeeld de voorraad goederen en vorderingen op afnemers (klanten)
 • Wat is een debiteur?
  Een vordering op een afnemer (klant).
 • Wat zijn crediteuren?
  Bedragen die nog betaald moeten worden aan leveranciers wegens geleverde goederen.
 • Wat is een activa?
  Bezittingen
 • Wat is een passiva?
  Eigen vermogen en de schulden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.