Samenvatting Adviseren moet je doen !

-
ISBN-10 9055744522 ISBN-13 9789055744527
137 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Adviseren moet je doen !". De auteur(s) van het boek is/zijn F Oosterwegel. Het ISBN van dit boek is 9789055744527 of 9055744522. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Adviseren moet je doen !

 • 2.1 stakeholders: opdrachtgevers, klanten en overige betrokkenen

 • Wie is er verantwoordelijk voor het adviesproject?

  Degene die tekent en dat is meestal de opdrachtgever maar dit kan ook de beslisser zijn

 • wie zijn de klanten?

  managers, balie medewerkers, verkoopmedewerkers, directeur enz.

 • wat is de rol van de klant inzake het advies project?

  zij formuleren samen met de adviseur de doelstellingen

  zij nemen deel aan bijeenkomsten

  zij geven toestemming  voor de stappen inzake adviesproject

  adviseur brengt verslag uit naar de klant

  adviseur brengt aan hen advies uit

 • waarom is het belangrijk klanten vanaf de eerste dag bij te betrekken?

  om voldoende draagvlak te creeren

 • 2.2 stakeholder: typering

 • wat voor type is stakeholder "de starter"

  - onervaren

  - wordt dagelijks  geconfronteerd met

  1. inhoudelijke zaken
  2. organisatorische zaken
  3. communicatieve zaken

  - visie wordt hierdoor gevormd

 • wat voor type is de stakeholder "de routinier"

  • eigenzinnig
  • jaren eigen manier van werken
  • geen "out of the box" denker
  • minder kritische insteek

   

 • wat voor type is stakeholder "de autodidact"

  • door zelfstudie geschoold
  • zelfstandige en constructieve houding in oplossen van problemen
  • staat open voor adviezen
 • wat voor type is stakeholder "de professional"

  • hoog werkniveau om te kunnen excelleren
  • complexe vraagstelling ivm veel materiekennis en ervaring
 • wat is een stakeholdersprofiel?

  De kenmerken kennis, deskundigheid, ervaring, ambitie en persoonlijkheid van een stakeholder, bepalen de aanpak van de adviesvraag. Er zijn dus vele profielen en er moet gekozen worden voor een juiste adviesbenadering per stakeholder

 • 3 Het adviesproces

 • Per fase zullen dezelfde activiteiten worden doorlopen. welke zijn dat?

  • Informatie inwinnen
  • Diagnose stellen
  • Doel stellen
  • Draagvlak creëren
  • Instrumenten
  • Beheren
  • Reflecteren / evalueren
 • Wat houdt de activiteit "informatie inwinnen" in binnen het adviesproces?

  aaan de hand van gesprekken, interviews, vragenlijsten e.d. informatie verzamelen over:

  • Context: marktontwikkelingen en trends
  • Organisatiestructuur: hoe zit de organisatie in elkaar
  • Organisatieprocessen: samenwerken, leren, communiceren
 • Welke vaardigheden horen bij de activiteit "informatie inwinnen"?

  • Calculeren
  • interviewen
  • inventariseren
  • luisteren
  • onderzoeken
  • rangschikken
  • registreren
  • samenvatten
  • signaleren
  • sorteren
  • structureren
  • systematiseren
  • verkrijgen
  • verzamelen
 • Wat houdt de activiteit "diagnose stellen" precies in binnen het adviesproces?

  Door de huidige situatie gestructureerd in kaart te brengen en daaruit zoveel mogelijk relevante gegevensverbanden te genereren, schep je door goed doordachte conclusies het kader (diagnose stellen) voor later te nemen beslissingen.

 • Binnen activiteit "diagnose stellen" zijn 3 afstemmingsgebieden die direct de continuïteit van een organisatie beïnvloeden. Welke zijn dit?

  • Compatibiliteit: hoe staat de organisatie t.o.v. de concurrentie in de markt?
  • Responsiviteit: Hoe communiceert de organisatie met de marktspelers, en hoe ervaren deze marktspelers hun contact met de organisatie?
  • Congruentie: Sluiten de organisatiestructuren en de samenwerkingsprocessen van de medewerkers op elkaar aan?
 • Welke vaardigheden horen bij de activiteit "diagnose stellen"?

  • analyseren
  • argumenteren
  • identificeren
  • interpreteren
  • rangschikken
  • signaleren
 • Wat houdt de activiteit "doel stellen" in binnen het adviesproces?

  De doelstelling die voortvloeit uit de diagnose moet helder zijn en gedeeld worden met stakeholders. De doelstelling, het resultaat, moet vanuit oogpunt van bruikbaarheid SMART zijn.

 • Waar staat SMART voor?

  • Specifiek; resultaat moet duidelijk zijn en goed gespecificeerd
  • Meetbaar; meetmomenten, hoe ver staan we van ons doel?
  • Acceptabel; adviesproject opdelen in kleine stappen, eerder resultaat zichtbaar
  • Reëel: maak duidelijke afspraken over capaciteit en tijdslijn
  • Tijdgebonden; Bepalen einddatum project
 • Welke vaardigheden behoren bij activiteit "doel stellen"?

  • analyseren
  • argumenteren
  • bewijzen
  • conceptualiseren
  • concretiseren
  • detailleren
  • discuseren
  • doorgronden
  • formuleren
  • identificeren
  • interpreteren
  • redeneren
  • structureren
  • systematiseren
  • uitleggen
  • verwoorden
  • visualiseren
 • Wat houdt de activiteit "draagvlak creëren" in binnen het adviesproces?

  Je moet ervoor zorgen dat de stakeholders de voorgestelde veranderingen ook willen ondergaan

 • Binnen de activiteit "draagvlak creeren" zijn er een aantal onderwerpen waar voldoende aandacht aan moet worden besteed. Welke zijn dat?

  • Juiste stakeholders bij betrekken (flexibel en enthousiaste)
  • veel en effectief communiceren (inleven in de stakeholder, hun taal spreken)
  • er mag een last worden ervaren, zolang er maar een voordeel tegenover staat
 • Welke vaardigheden behoren bij de activiteit "draagvlak creëren?

  • argumenteren
  • begeleiden
  • beïnvloeden
  • bemiddelen
  • communiceren
  • confronteren/spiegelen
  • enthousiasmeren
  • faciliteren
  • initiëren
  • inspireren
  • luisteren
  • mobiliseren
  • onderhandelen
  • organiseren
  • overreden
  • presenteren
  • redeneren
  • spreken
  • stimuleren
  • uitleggen
  • verbeelden
  • verkopen
  • vertellen
  • visualiseren
 • Wat houdt de activiteit "instrumenteren" in binnen een adviesproces?

  het gebruik van hulpmiddelen of instrumenten die een adviseur kan inzetten ter ondersteuning eb regulering van het adviesproject. vb. zijn

  • brainstormsessies
  • SWOT analyses
  • Marktanalyses
  • Arbeidsmotivatie
 • Welke vaardigheden behoren bij activiteit "instrumenteren"?

  • analyseren
  • anticiperen
  • creeren
  • expirimenteren
  • fabriceren
  • illustreren
  • improviseren
  • innoveren
  • ondersteunen
  • ontwerpen
  • organiseren
  • reguleren
  • simuleren
  • verbeelden
  • verwoorden
  • visualiseren
  • waarnemen
 • Wat houdt de activiteit "beheren"in binnen een adviesproces?

  zorg dragen dat de voortgang van het adviesproces niet in het geding komt en dat de stakeholders alert en betrokken blijven. Hierbij is communiceren (in de breedste zin van het woord) een van de kernactiviteiten. De stakeholders moeten gedurende het hele project op de hoogte worden gehouden.

 • Welke vaardigheden behoren binnen de activiteit "beheren"?

  • communiceren
  • coördineren
  • discussiëren
  • etaleren
  • formuleren
  • identificeren
  • illustreren
  • instrueren
  • organiseren
  • praten
  • presenteren
  • samenvatten
  • schrijven
  • spreken
  • uitleggen
  • vertellen
  • verwoorden
  • visualiseren
  • voorlichten
 • Wat houdt de activiteit "Reflecteren/evalueren in binnen het adviesproces?

   

  Regelmatig toetsen van de activiteiten die gericht zijn op het behalen van het gestelde doel. bijv.. om het reflecteren en evalueren van het behaalde tussentijdse resultaten t.o.v. het gestelde doel

 • Welke vaardigheden behoren binnen de activiteit "reflecteren / evalueren?

  • afwegen
  • analyseren
  • anticiperen
  • beoordelen
  • bepalen
  • beslissen
  • doorgronden
  • elimineren
  • identificeren
  • rangschikken
  • sorteren
  • systematiseren
  • spiegelen
  • vertalen
 • Wanneer er een aanname wordt gedaan dat advisering leid tot veranderingen kan er een procesmodel worden weer gegeven. Uit welke fases bestaat dit procesmodel?

  • Fase 1 - Veranderingseis
  • Fase 2 - Veranderingsrichting
  • Fase 3 - Veranderingsconsolidatie
 • wat zijn de mogelijke oorzaken indien een adviesproject dreigt te mislukken?

  • Gebrekkige communicatie
  • Weerstand
  • Veranderen zonder visie
  • succes
  • korte termijn- versus langetermijnopbrengsten
  • Veranderen is een continu proces
  • onvoldoende voorbereiding en uitwerking
  • Vermeende verwijtbaarheid management
  • Scepsis ten gevolge van een erfenis
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar wordt het communicatiemodel van Holzhauer voor gebruikt?

Om een communicatieproces van een adviseur inzichtelijk te maken

Wat is het kernkwadrant van Ofman?

Dit laat het verband zien tussen iemands:

 • kwaliteiten: Is je sterkste kant, dat wat je van nature goed afgaat.
 • valkuilen: Ieder kwaliteit heeft ook een keerzijde en hiervan is sprake als de kwaliteit te ver doorschiet.
 • uitdagingen: Ieder kwaliteit heeft daarnaast ook een uitdaging. Dit is de positief tegenover gestelde kwaliteit.
 • allergieën: Als een ander teveel van een uitdaging heeft, dan blijkt men daar vaak allergisch voor te zijn.
de projectmanagementvaardigheden van Gevers & Zijlstra
omgaan met meerde problemen tegelijk en toch het overzicht blijven behouden.
efficiënt omgaan met de projectrecources 'mensen', 'geld', 'tijd' en 'middelen'.
tijdens het hele project de voor het projectmanagement benodigde vaardigheden kunnen inzetten. 
de marketingmix (4 p's) Verhage
Product
Prijs
Plaats
Promotie
kan uitgebreid worden met:
deskundigheid
betrouwbaarheid
persoonlijke aandacht
persoonlijke dienstverlening

4 ijkpunten van marketing
1. de klant
2. de concurrent
3. de markt
4. de toeleverancier
het AIDA-reclamemodel
Attention
Interest
Desire
Action
5 conflicthanteringsstijlen van Ritsema van Eck
1. forceren
2. integreren
3. ontlopen
4.toegeven
5. compromis zoeken
5 onderlingen aspecten van Ritsema van Eck van de onderlingen persoon
identiteit
overtuiging
vaardigheid
gedrag
omgeving
positieve effecten van conflicten
innovatiebron
zelfbewustzijn
motivatie
negatieve effecten van conflict situaties
vervaging samenwerking
stress
selectieve perceptie