Samenvatting Algemene bouwkunde voor makelaars

-
ISBN-10 9006951048 ISBN-13 9789006951042
395 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Algemene bouwkunde voor makelaars". De auteur(s) van het boek is/zijn A H L G Bone. Het ISBN van dit boek is 9789006951042 of 9006951048. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Algemene bouwkunde voor makelaars

 • 1 bouwwereld TT

 • wat is een watertoets ? 

  een onderdeel van de structuurvisie die verteld wat de invloed is op de wateromgeving

   

 • wat verstaat de wet milleubeheer onder "bescherming van het milleu" ?

  duurzaam verwijderen van afvalstoffen, verbeteren van milleu, zuinig gebruik bouwstoffen.

 • wat is een aquifer ?

  watervoerende bodemlaag (grondwater)

 • waarover gaat het Kyoto Protocol ?

  verminderen van de uitstoot en industrialisering

 • kenmerken van een autarkische woning zijn ?

  zelf voorzien van in de opwekking van benodigde grondstoffen en een gesloten warmte kringloop

 • wat doet een kopersbegeleider ?

  helpen van realisatie van individuele wensen bij de bouw van een nieuwbouw woning

 • wat is de nota van inlichtingen ?

  dit bestaat uit de antwoorden op vragen over bestek en tekeningen van de aannemers

 • hoe wordt het genoemd wanneer meerdere bedrijven een prijs mogen maken op basis van bestek en tekeningne ?

  een Aanbesteding

 • waaraan moet een woning bij oplevering voldoen ?

   

   de eisen in het koopcontract 

 • welke begroting word er door de architect opgesteld ?

  directiebegroting 

 • wat bepaal je met de kegel van Abrahamz ?

  de zetmaat (consistentie) van speciebeton

 • wat bepaal je met het vat van Walz ? 

  de verdichtingsmaat, je meet de dichtheid van het beton

   

 • noem voorbeelden van permanente belasting

  gevel, binnenmuur, gronddruk, b.g. vloer, 

 • wat deed de woningwet van 1901 ?

  stelde kwaliteitseisen aan de bouw en bood financiering voor gemeenten en woningcorporaties

 • wat gebeurde er in de jaren 70 met de woningbouw ?

  de kwaliteit van de woningen ging omhoog en de inspraak van bewoners ook

 • waar diende de Woningwet van 1962 voor ?

  gelijke verdeling van de bestemming van de grond

 • op welke 3 niveaus werkt de WRO ?

  Rijk (planologische kernbeslissingen), provincie (streekplannen), gemeente (bestemmingsplannen)

 • het rijk stelt  PKB's op (planologische kernbeslissingen), deze hebben als doel de standpunten van de centrale overheid kenbaar te maken aan provincies en gemeenten.

 • in de streekplannen van de Provincies staat beschreven waar steden en dorpen kunnen uitbreiden (planologisch)

 • aan de hand van structuur en streekplannen stelt de gemeente Bestemmingsplannen op

   

 • voor buiten de bebouwde kom is de gemeente VERPLICHT een bestemmingsplan op te stellen, binnen bebouwde kom is dit NIET verplicht

 • het bouwbesluit (2003) geld niet alleen voor nieuwbouw maar ook bij verbouw

 • de 4 belangrijkste begrippen uit Bouwbesluit 2003 zijn

  verblijfsruimte, verblijfsgebied, gebruiksoppervlakte, verkeersruimte

 • een verblijfsruimte ligt altijd in een verblijfsgebied

   

   

 • voorbeelden van een verblijfruimte ? 

  kaantoor, kamer, keuken

 • definitie en voorbeelden van een verblijfsgebied ? 

  er gebeuren dingen die met de functie te maken heeft zoals: slapen, koken, eten

 • voorbeelden van een verkeersruimte ?

  gang, hal, of overloop

 • wanneer is de wet millieubeheer in werking getreden 

  maar 1993

 • waarom is de WM (wet milieubeheer) in het leven geroepen ?

  om de belasting op het milieu door bedrijven in instelling te verminderen.

 • wat staat er in het bestek ?

  inhoud van het werk en het verloop van de procedure

 • wat is de begroting ?

   

  kostenbepaling aan de hand van bestek en tekeningen 

 • uit welke 4 onderdelen is de werkbegroting opgemaakt ?

  bouwvoorbereiding, fundering, ruwbouw, afbouw

 • wat zijn de onderdelen voor Beton ?

  water, zand, grind, cement

 • noem 4 beton soorten ?

  schuimbeton, lichtbeton, zwaarbeton, normaalbeton

 • wat weegt normaal beton ?

   

  tussen de 2000 en 28000 kg per m3 (meestal 2400 kg per m3)

 • wanneer worden vertragers toegepast ?

  het beinvloed de uiteindelijke sterkte positief, geen stortnaad nodig

 • wanneer worden versnellers toegepast ?

  als de bekisting eerder klaar moet zijn

 • waarom gebruikt men verdichtingsmiddelen en schuimmiddelen ?

  dan verstoppen de porien in het beton zodater er een betere vloeistofdichtheid ontstaat, schuimmiddelen wordengebruikt voor het verkrijgen van lichtbeton

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wet milieubeheer
bedoeld om milieubelasting door bedrijven en instelling te voorkomen/ beperken
doel milieuvoorschrift in Bouwbesluit
Beperken schadelijke milieueffecten van materiaal dat wordt gebruikt voor het bouwen.
LCA levenscyclusanalyse
methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de gehele levenscyclus
4 pijlers duurzaamheid
verstandig gebruik van ruimte
verstandig gebruik van energie
verstandig gebruik van water
milieuvriendelijke materialen
4 pijlers duurzaamheid
verstandig gebruik van ruimte
verstandig gebruik van energie
verstandig gebruik van water
milieuvriendelijke materialen
Teken een H-profiel.Waarin verschillen HE-A, HE-B en HE-M profielen?
H profiel: breedte is hoogte
is een warmgewalst profiel

Het HE-M profiel verschilt van het HE-A en HE-B profiel door de dikkere flenzen en een dikker lijf:

HE-A:
HE-B: dikkere flenzen tov HE-A
HE-M: dikker flenzen en dikker lijf
Hoe worden warmgewalste profielen vervormd?
Warmgewalste profielen worden bij omgevingstemperatuur vervormd.  

Een voorbeeld hiervan is het hoogwaardig betonstaal dat wordt gewrongen of getordeerd.
Hoe maakt met staalplaat?
Met een wals die bestaat uit zware rollen waartussen de witgloeiende ingot wordt uitgewalst. Hierdoor neemt de dikte af en de lengte sterk toe.
Noem de vier kenmerken van warmgewalste profielen
 • stijver materiaal
 • gladder materiaal
 • lage maattolerantie
 • ronde hoeken
Borstel voegwerk

Boerstelvoegwerk komt nagenoeg overeen met platvol voegwerk. de voeg wordt met een harde bezem afgeveegd, waardoor de structuur wat ruwer en opener is dan daardoor iets minder bescherming biedt tegen weersinvloeden