Samenvatting Algemene Opleiding Bankbedrijf

-
217 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Algemene Opleiding Bankbedrijf". De auteur(s) van het boek is/zijn NIBE SVV. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Algemene Opleiding Bankbedrijf

 • 1 Bankbedrijf

 • Welke 2 rollen vervullen banken in het economisch proces van een land?
  1. Geld aantrekken van huishoudens met een overschot en dit uitzetten bij huishoudens met een tekort aan geld.
  2. Klanten in staat stellen om gemakkelijk en veilig betalingen te doen.
 • Waarbij treden banken op als intermediair?
  1. Beleggen
  2. Verzekeren
  3. Bedrijfsovernames
 • In welke 3 groepen delen banken hun klanten in?
  1. Particuliere klant
  2. Zakelijke klant
  3. Professionele klant
 • Op welke wijze tracht de bancaire sector het aangetaste vertrouwen bij het publiek te herwinnen?
  1. Aanpassen van het risicoprofiel van hun activiteiten
  2. Verhogen van de solvabiliteit
  3. Betere zelfregulering
 • 1.1 Activiteiten van Banken

 • In welke 4 categorieen kunnen de activiteiten van banken worden onderverdeeld?
  1. Activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie
  2. Diensten op het gebied van betalingverkeer
  3. Bemiddelingsactiviteiten en overige dienstverlening
  4. Handel op de financiele markten voor eigen rekening en risico
 • Welke vier categorieën activiteiten van banken zijn er?

  1) Activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie

  2) Diensten op het gebied van betalingsverkeer

  3) Bemiddelingsactiviteiten en overige dienstverlening

  4) Handel op de financiële markten voor eigen rekening en risico

 • wat zijn de belangrijkste activiteiten van banken?
  1. trekt geld aan van huishoudingen met overschot; zet geld uit bij huishoudingen met tekort 
  2. stelt klanten in staat om betalingen te doen (makkelijk en veilig)
  3. intermediair (beleggen, verzekeren, bedrijfsovernames)
 • wat is de meest voorkomende klant indeling?
  particuliere klant
  zakelijke klant
  professionele klant
 • 1.1.1 Activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie

 • wat is transformatie?
  omvormen van vermogen (bijv van spaargeld naar leningen)
 • Wat is de transformatiefunctie?
  Het zodanig omvormen van het aangetrokken vermogen dat vragers en aanbieders precies krijgen wat zij wensen. Dus van spaargeld uitgeleend geld maken en omgekeerd.
 • Instellingen waarvoor het aantrekken en uitzetten van geld een afgeleide functie is heten institutionele beleggers
 • Op welke 2 manieren vormen banken het vermogen van de transformatiefunctie om?
  1. Transformatie naar risico
  2. Transformatie naar looptijd
 • Wat is de kredietportefeuille?
  Alle leningen die een bank verstrekt en die tezamen het kredietrisico verdelen over verschillende tegenpartijen.
 • Wat verstaat men onder kredietrisico?
  Wanneer een partij aan een andere partij geld uitleent, bestaat het risico dat die tegenpartij niet in staat is om aan haar verplichting te voldoen.
 • Wat verstaat men onder kredietportefeuille?
  Alle leningen die een bank verstrekt.
 • Wat verstaat men onder renteresultaat of nettorentebaten?
  Het verschil tussen rentekosten en rente-inkomsten.
  Banken betalen over de door hen aangetrokken middelen doorgaans een lagere rente dan die zij krijgen over hun uitzettingen.
 • Wat verstaat men onder liquiditeitsrisico?
  De kans bestaat dat geldgevers op grote schaal abrupt hun geld opvragen. Omdat een deel van de uitzettingen lang vaststaat, kunnen  banken dan niet aan deze opvragingen voldoen.
 • 1.1.1.1 Tranformatie naar risico

 • wat is het kredietrisico?
  wanneer een partij geld uitleent aan een tegenpartij: risico= tegenpartij kan niet aan verplichtingen voldoen (terugbetalen van hoofdsom + betalen van rente)
 • wat is de kredietportefeuille?
  alle leningen die de bank verstrekt (samen)
 • waarom is het risico in de kredietportefeuille gespreid?
  omdat de kans dat alle tegenpartijen gezamenlijk failliet gaan nihil is
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.