Samenvatting An Introduction to Child Development

ISBN-13 9781446274026
105 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "An Introduction to Child Development". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9781446274026. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - An Introduction to Child Development

 • 1.2 What is 'Development'?

 • Wat precies de definitie is van 'ontwikkeling' blijft een discussiepunt. Werner zegt bijvoorbeeld dat het een combinatie is van integratie (eerder geleerde vaardigheden integreren in een nieuwe, meer complexe vaardigheid) en differentiatie (meer en beter onderscheid kunnen maken tussen dingen, hier ook naar gedragen).
 • 1.3 The Study of Child Development: A Brief History

 • Watson geloofde dat ontwikkeling het resultaat was van leren, Gesell geloofde juist dat ontwikkeling voortkwam uit genetische aanleg, ook wel maturatie genoemd.
 • Volgens Piaget kwam ontwikkeling voort uit mentale structuren. Vygotsky had het juist over ontwikkeling door sociale interacties. Kinderen leren de 'mental tools' van hun cultuur, zoals de taal en symbolen.
 • 1.4 Principles of Life-span Development

 • Baltes heeft een aantal principes van ontwikkeling benoemd:
  • Ontwikkeling duurt het hele leven lang
  • Ontwikkeling is multidimensionaal (ontwikkeling kan niet beschreven worden met 1 criterium als 'increases in behaviour')
  • Ontwikkeling is multidirectional (er is niet een enkel, 'normaal' pad hoe de ontwikkeling loopt, het kan verschillende kanten op gaan en verschillende uitkomsten hebben)
  • In ontwikkeling is er een constante wisselwerking tussen toename en afname. Voorbeeld: op school neemt de cognitieve ontwikkeling toe maar de creativiteit neemt af.
  • Ontwikkeling kent een hoge mate van plasticiteit
  • Ontwikkeling is ingebed in cultuur en geschiedenis
  • De studie naar ontwikkeling is multidisciplinair
 • 1.4.1 Contextualism in developmental psychology

 • Baltes heeft een 'three-factor model' waarin 3 contextuele invloeden op de ontwikkeling beschreven worden:
  • Normative age-graded influences: biologische en omgevingsfactoren die vergelijkbaar zijn binnen een bepaalde leeftijd, zoals de pubertijd of voor het eerst naar school gaan.
  • Normative history-graded influences: biologische en omgevingsinvloeden die gelinkt zijn aan bepaalde historische gebeurtenissen, die dus vergelijkbaar zijn per generatie, zoals de tweede wereldoorlog.
  • Nonnormative life events: invloeden die vrij uniek zijn per persoon, die een grote impact hebben. 
 • 1.5.1 Continuity and discontinuity

 • Als je de ontwikkeling als continu ziet, wordt er vooral gekeken naar kwantitatieve verandering. Als je de ontwikkeling als discontinu ziet, wordt er vooral gekeken naar kwalitatieve verandering.
 • 1.5.2 Stability and change

 • Er is zowel bewijs voor dat de ontwikkeling een stabiel karakter heeft, dus dat dingen als persoonlijkheid over de tijd gelijk blijven, als voor dat de ontwikkeling een veranderbaar karakter heeft.
 • 1.5.3 Maturation versus experience in development: the nature-nurture debate

 • 'Canalization' is hoe ons biologische programmeren beïnvloed wordt door de omgeving. 'Highly canalized' wil zeggen dat de omgeving er weinig invloed op zal hebben, bij 'less canalized' is het andersom.
 • 2.2 Theories of Human Development

 • Theorieën kunnen ingedeeld worden in 2 groepen:
  1. 'Organicism': kwalitatieve veranderingen, het organisme ontwikkelt dit zelf
  2. 'Mechanism': kwantitatieve veranderingen, vooral door externe factoren 
 • 2.2.1 Psychodynamic theory

 • In de psychodynamische theorie gaat het erom dat 'forces or dynamics' binnen een individu verantwoordelijk zijn voor het gedrag van die persoon. Dus onbewuste processen sturen het gedrag.
 • Wat zijn de 5 ontwikkelingsfasen in de psychosexuele theorie van Freud?
  Oraal, anaal, fallisch, latent en genitaal.
 • De theorie van Freud bracht vooral met zich mee dat werd gekeken naar vroege ervaringen die van invloed zijn op de latere persoonlijkheidsontwikkeling.
 • 2.2.2 Psychosocial theory

 • De psychosociale theorie van Erikson focust op de rol van sociale en culturele factoren in de ontwikkeling. De ontwikkeling duurt het hele leven lang en is dus niet afgelopen bij de adolescentie.
 • In de theorie van Erikson worden 8 fasen van ontwikkeling besproken, met in elke fase een crisis. Elke fase zou in die volgorde doorlopen moeten worden, en als de crisis niet goed is volbracht, heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling in de volgende fasen.
 • Wat zijn de 8 fasen van ontwikkeling volgens Erikson?
  • Vertrouwen vs wantrouwen (0-1)
  • Autonomie vs schaamte en twijfel (1-3)
  • Initiatief vs schuldgevoel (3-6)
  • Vlijt vs minderwaardigheid (6-11), ontwikkeling besef van eigen kunnen
  • Identiteit vs identiteitsverwarring (adolescentie)
  • Intimiteit vs isolement (vroege volwassenheid)
  • Generativiteit vs stagnatie (midden volwassenheid), besef van bijdrage aan de continuïteit van het leven, dingen creëren
  • Integriteit vs wanhoop (late volwassenheid), terugkijken op het leven
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de niveaus van het bioecologisch model van Bronfenbrenner?
 1. Microsysteem: directe omgeving van kind. Kind en omgeving hebben voortdurend interactie.
 2. Mesosysteem: relaties tussen microsystemen. 
 3. Exosysteem: kind is hier niet direct bij betrokken maar het heeft wel invloed op het kind, zoals het werk van ouders.
 4. Macrosysteem: wetten, waarden en cultuur
 5. Chronosysteem: alle aspecten van tijd en hoe dat de ontwikkeling beïnvloedt. 
Wat zijn de 8 fasen van ontwikkeling volgens Erikson?
 • Vertrouwen vs wantrouwen (0-1)
 • Autonomie vs schaamte en twijfel (1-3)
 • Initiatief vs schuldgevoel (3-6)
 • Vlijt vs minderwaardigheid (6-11), ontwikkeling besef van eigen kunnen
 • Identiteit vs identiteitsverwarring (adolescentie)
 • Intimiteit vs isolement (vroege volwassenheid)
 • Generativiteit vs stagnatie (midden volwassenheid), besef van bijdrage aan de continuïteit van het leven, dingen creëren
 • Integriteit vs wanhoop (late volwassenheid), terugkijken op het leven
Wat zijn de 5 ontwikkelingsfasen in de psychosexuele theorie van Freud?
Oraal, anaal, fallisch, latent en genitaal.