Samenvatting Analytische filosofie / druk 1 een inleiding

-
ISBN-10 9460041906 ISBN-13 9789460041907
225 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Analytische filosofie / druk 1 een inleiding". De auteur(s) van het boek is/zijn Christiaan Jozef Joannes Buskes H G J M Simissen. Het ISBN van dit boek is 9789460041907 of 9460041906. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Analytische filosofie / druk 1 een inleiding

 • 1 Logica

 • Wat is een redenering?
  Premissen (uitgangspunten) via 'dus' leidend tot de conclusie
 • Wat is logische geldigheid?
  Logische geldigheid is niet afhankelijk van de inhoud maar van de formele structuur van een redenering. Voor logische geldigheid hoeven de premissen niet waar te zijn. Accepteert u ze toch, dan moet u ook de conclusie accepteren, zinnig of onzinnig.
 • Wat is een inductieve generalisering?
  Uit een eindig aantal gevallen wordt een algemene conclusie getrokken
 • Als een conclusie door een geldige redenering verkregen is, heeft deze tenminste dezelfde zekerheidsgraad als de premissen. Als de conclusie echter onwaar is, is er een tegenvoorbeeld tegen het redeneerschema.
 • Wat is de deductieve methode?
  Uit een intuïtief direkt inzichtelijke bewering (axioma) zijn door zuiver logisch redeneren stellingen af te leiden (theorama's) die we aanvankelijk niet verwacht hadden. De waarheid van de afgeleide stellingen lag blijkbaar in de basisstellingen besloten.
 • Wat is het verschil tussen semantisch waar en syntactisch waar
  Semantisch waar is de relatie tussen een zin en de werkelijkheid. Syntactisch waar is de relatie tussen de structuur van formules
 • Welke leerstellingen van Aristoteles hebben de voortgang van de wetenschap gehinderd?
  De teleologie en het denken en redeneren volgens Aristotelische wetten.
 • Wat is volgens Aristoteles een syllogisme?
  Een tekst waarin vanuit bepaalde beweringen een andere bewering met noodzakelijkheid volgt.
 • Geef de viert typen  redeneringen die tot het syllogisme behoren
  Alle, geen, sommige (wel), sommige..niet relateren termen aan elkaar. AEIO
 • De Aristotelische logica werkt met termen (uitdrukkingen) maar de stoïcijnse met zinnen. Een ander woord daarvoor is de propositie- of zinslogica.Op weg naar de logica van Frege is de stoicijnse logica van meer belang dan de A. Wiskundigen lieten de logica liggen.
 • Leibniz bedacht een encyclopedie, een kunsttaal (lingua philosophica) en een rekenmethode (calculus ratiocinator). Helaas voor Leibnitz was dit project door het ontbreken van empirisch onderzoek en de opkomst daarvan veel te veel gedacht vanuit a priori idee van goddelijke harmonie. Frege zou het onderdeel 'universele taal'  in 1879 weer oppakken
 • Leg uit waarom kwantificatie de belangrijkste innovatie in Freges 'begriffsschrift' is.
  Hij onderscheidt singuliere termen die naar een uniek individu of object verwijzen en tekenen van algemeenheid ofwel kwantoren. Kwantoren leiden tot kwantificerende uitdrukkingen.
 • Schrijf de logische constanten is gelijk aan, het is niet het geval dat, en, of, als...dan, dan en slechts dan als, alle en sommige
  zie
 • Freges eersteordepredicatenlogica kan mechanisch beslissen in de Arist. termenlogica en in de stoicijnse zinslogica. Echter niet alle taalproblemen zijn hiermee op te lossen bewees Goedel met zijn onvolledigheidsstelling. Ook Turing en Church bewezen het onvermogen van Freges logica om alle ware stellingen te beslissen langs mechanische weg.
 • Omschrijf de descriptietheorie
  Russell liet zien dat de schijnbaar logische vorm van een zin niet zijn echte vorm hoeft te zijn. Het gaat over uitspraken die we doen over niet bestaande verschijnselen en  formuleert deze zo precies dat niet -existentie logisch zichtbaar wordt. De logisch empiristen waren hier blij mee.
 • Wat is referentiële betekenistheorie?
  Zinnen in de formele taal interpreteren we m.b.t een vooraf gegeven domein van individuen. Zo komen we tot waarheid. Het is een extensionele betekenistheorie. De betekenis ligt in de verwijzing naar de werkelijkheid.Frege heeft in zijn Begriffsschrift aangegeven dat deze opvatting tot problemen leidt.
 • Een zin kan dezelfde waarheidswaarde hebben (Bedeutung) maar een verschillende cognitieve betekenis (Sinn) een andere propositie uitdrukken.
 • Kant ging uit van een synthetisch a priori: nieuwe kennis vinden zonder een beroep te doen op de werkelijkheid. (wiskunde) De logisch empiristen echter  erkennen geen taal die metafysische beweringen mogelijk maakt.
 • Wat is intensionele logica?
  De mogelijk om naast de gangbare vocabulaire ook operatoren ontwikkelden waarmee naar mogelijke werelden wordt verwezen. Hier hiren namen van Kanger, Hintikka en Kripke bij.
 • De re/de dicto
  over het ding/over het woord
 • Volgens Kripke hebben eigennamen in alle mogelijk werelden dezelfde verwijzing, slechts een extensie en geen intensie.
 • De Montague-semantiek of - grammatica maakt het mogelijk natuurlijke talen met dezelfde technieken als logische talen te interpreteren. Een andere nieuwe theorie maakt de context van zinnen relevant. Het is de discourse-representatietheorie van Hans Kamp die uitgaat van dynamische betekenistheorie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke 5 condities  zijn in combinatie met een waar geloof voldoende voor kennis? (waarborg)
1 De overtuiging is geproduceerd door een betrouwbaar cognitief mechanisme: sensus divinitatis)

2. De overtuiging is geproduceerd in een omgeving die voldoende lijkt op die waarvoor het cognitief mechanisme ontworpen is (wij in de omgeving van God)

3. het c.m. Is gericht op waarheid

4. de geproduceerde overtuiging waar is

5. en voldoende sterk is
Wie bedacht de mythe van Jones?
Sellars
Welke twee objecties tegen religieus geloof ken je?
De jure en de facto
Wie heilden zich bezig met abortuskwesties?
Thomson en Hursthouse
Welk onderscheid ohgv toegepaste ethiek maakt Rawls in A Theory of Justice?
Tussen ideaalgebonden theorie van rechtvaardigheid die geen rekening houdt met historische omstandigheden en niet-ideaalgebonden theorie die op concrete situaties van toepassing is en daar wel rekening mee houdt. De eerste gaat voor de tweede.
Hoe staat Rawls ethische theorievorming bekend?
Als de methode van het reflectieve evenwicht. Geen evidente eerste principes maar een coherent systeem van samenhang tussen opvattingen, stellingen en argumentaties. Via een rechtvaardigheidstheorie
Wat is het carthesiaanse theater?
Dennets kritiek op bewustzijn als projectiescherm waarop gekeken wordt door de mind's eye. De kleuren zijn de qualia, het verhaal van de film zijn de gedachten. Bewustzijn is geen ding.
Wat betoogde Turing en Putnam?
Zij betoogend al voor de kosmt van de computer dat de geest is als een computerprogramma dat draait op onze hersenen
Wat is de mythe van Jones?
Het gedachte experiment dat Sellars in 1956 oppert om het ryleaanse input=outputmodel te verbeteren. We kunnen gedrag beter voorspellen als we doen alsof er achter ons gedrag overtuigingen en wensen schuilgaan. Je kunt hiermee gedrag verklaren en toekomstig gedrag voorspellen. Je kunt er ook naast zitten, dan zal er een andere verklaring gezocht moeten worden.
Hoe definieerden log. behaviouristen mentale toestanden?
Als geneigdheden of disposities van de persoon als geheel