Samenvatting Anatomie & fysiologie (AG) : AG 302

-
531 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Anatomie & fysiologie (AG) : AG 302
 • J A M Baar, C A Bastiaanssen, A A F Jochems ' s Hans Oostrum
 • of
 • 2e herz. dr.

Samenvatting - Anatomie & fysiologie (AG) : AG 302

 • 1 lichaam en uiterlijk

 • toets week na herfst vak 
 • wat is een weefsel
  een groep cellen met dezelfde vorm en dezelfde functie
 • Latijnse naam van de Blinde darm met wormvormig aanhangsel?
  Appendix
 • meiose
  celdeling in geslachts orgaan
 • wat is een cel
  een cel is het kleinste deel van een organisme
 • Zitter der vloeistof in de Dikke darm?
  Nee
 • wat is een orgaan
  verschillende weefsels die met elkaar samen werken
 • Zitten der vloeistof in de Endeldarm?
  Nee
 • wat is een orgaan stelsel

   

  een groep samenwerkende organen die samen een bepaalde functie uitvoeren

 • Welke functie heeft Erepsine in de Kronkeldarm, Alvleesklier
  en Nuchtere darm?
  Splitsen van eiwitten
 • wat betekend fenotype
  dit zijn de uiterlijke kenmerken van iemand die je kunt zien
 • Latijnse naam van de Endeldarm?
  Rectum
 • wat betekend genotype
  de eigenschappen die je al bij de geboorte krijgt
 • Wat is de functie van Lactose in de Nuchtere darm & Kronkeldarm?
  Splitsen van lactose
 • Wat is de functie van Lipase in de Kronkeldarm, Alvleesklier
  en Nuchtere darm?
  Splitsen van vetten
 • Wat is de functie van water in de Nuchtere darm?
  Transport
 • Welke vloeistof zit der in de Kronkeldarm?
  Darmsap
 • Zit der vloeistof in de Maagportier?
  Nee
 • Zit der vloeistof in de Slokdarm?
  Nee
 • Welke functie heeft Amylase in de Alvleesklier?
  splitsen van amylum
 • Welke functie heeft slijm in de Alvleesklier, Nuchter darm & Kronkeldarm?
  Glijmiddel
 • Wat is anatomie?

  Alles wat we kunnen waarnemen


 • Welk vloeistof zit der in de Nuchtere darm ?
  Darmsap
 • Wat is fysiologie?


  De werking van het lichaam


 • Latijnse naam van mond?
  Os
 • Wie was Hypocrates?

  Grondlegger van de westerse geneeskunde. Griekse arts. Hij zal als eerste natuurlijk oorzaken voor ziekten in plaats van bovennatuurlijke oorzaken


 • Zitter er vloeistoffen in de keelholte?
  Nee

 • Wie was Hypocrates?

  Grondlegger van de westerse geneeskunde. Griekse arts. Hij zal als eerste natuurlijk oorzaken voor ziekten in plaats van bovennatuurlijke oorzaken


 • Welk vloeistof zit der in de maag?
  Maagsap
 • Wie was Claudius Galenus en wanneer leefde hij?

  Van 201 tot 216. Was een Griekse/Rmeinse arts. Nam een belangrijke plaats in de westerse geneeskunde. Zijn geneeskundige systeem domineerde bijna 1500 jaar lang.


 • Latijnse naam van keelholte?
  Farynx
 • Wie was Andreas Vesalius?
  Leefde van 1514 tot 1564. Was een Brabantse arts en anatoom. Eén van de grondleggers van de anatomie. Hij heeft het eerste complete boek geschreven.
 • Welk vloeistof zit der in de mond?
  Speeksel
 • Wat is een anatomische houding?
  Rechtop, handen naar buiten gedraaid en de voeten iets uit elkaar.
 • Wat is de functie van slijm in de maag?
  Bescherming van de maag
 • Wat zijn de extremiteiten?
  Armen en de benen.
 • Wat is de functie van mylase?
  Vertering van amylum(zetmeel)
 • Wat is mediaal van de arm?
  Naar de middellijn
 • Wat is de functie van pepsine?
  Splitsen van eiwitten
 • Wat is lateraal van de arm?
  Aan de zijkant
 • Latijnse naam van Slokdarm?
  Oesophagus
 • Wat is proximaal?
  Dichter bij de romp gelegen
 • Latijnse naam van Maagportier?
  Pylorus
 • Wat is distaal?
  Verder van de romp gelegen
 • De functie van water in de maag?
  Transport
 • Als we spreken van rechts van de patiënt of links, hoe zit dat?
  Werkelijke rechterkant en werkelijke linkerkant van de patiënt
 • De functie van slijm in de mond?
  Glijmiddel
 • Wat is histologie?
  Studie van de weefsels
 • Latijnse naam van Maag?
  Gaster
 • Wat is cytologie?
  Studie van de cellen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Anatomie & fysiologie (AG) : AG 302
 • J A M Baar, C A Bastiaanssen, A A F Jochems ' s Hans Oostrum
 • 9789031346721 of 9031346721
 • 2e herz. dr.

Samenvatting - Anatomie & fysiologie (AG) : AG 302

 • 1 Lichaam en uiterlijk

 • Fenotype = uiterlijk

  Genotype = De erfelijke eigenschappen DNA

  epitheel =dekweefsel

 • Alle cellen hebben een dezelfde functie

  Onjuist

 • Het menselijk lichaam is opgebouwd uit heel veel verschillende onderdelen die samenwerken.

  Structuren = de opbouw van de onderdelen

  Functies hoe de onderdelen samenwerken en werken

  Anatomie (ontleedkunde) = de bouw en opbouw van het menselijk lichaam

  Fysiologie (leer der verrichtingen) = de wetenschap van de functies van de onderdelen van het lichaam

   

 • Een groep cellen met dezelfde vorm en functie noemt men weefsel

  Juist

 • 1.1 Opbouw en eenheid van het lichaam

 • Het menselijk lichaam is een organismen opgebouwd uit cellen, samen vormen ze de eenheid voor het lichaam. 

 • Wat vormt samen de eenheid van het menselijk lichaam? 

  Cellen

 • Waar uit is het menselijk lichaam opgebouwd?

  Uit cellen

 • cel = het kleinste levende zelfstandige.

  Het menselijk lichaam bestaat uit zeer groot aantal cellen.

  Cellen hebben niet allemaal dezelfde functie.

  De meeste zijn gespecialiseerd  en hebben daartoe een bepaalde vorm

  Spiercel = beweging

  Zenuwcel = doorseinen van berichten

  Bot cel = stevigheid

  Weefsel = een groep cellen met de zelfde vorm en functie

  Spierweefstel, zenuwweefsel en beenweefsel

  Orgaan = een groep maar verschillende samenwerkende weefsels

  Elk orgaan heeft 1 of meer functies

  Orgaanstelsel = een groep samenwerkende organen die belast is met uitvoer van een bepaalde functie

  Organisme = verschillende soorten samenwerkende orgaanstelsels

 • Een Cel is de kleinste levende zelfstandige eenheid. Cellen kun je dus beschouwen als de fundamentele bouw stenen van het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam heeft een groot aantal cellen.

 • Wat is de kleinst levende zelfstandige eenheid van het lichaam?

  De cel

 • Cellen zijn te beschouwen als de fundamentele bouwstenen van het menselijk lichaam.

 • Cellen hebben niet allemaal de zelfde functie. Ze zijn meestal gespecialiseerd en hebben daartoe een bepaalde vorm.

   

  • Een spiercel moet voor beweging zorgen.
  • Een zenuwcel dient voor het doorseinen van berichten in de vorm van stroompjes.
  • Een Botcel moet zorgen voor stevigheid.

   

  Het is duidelijk dat deze cellen met elk een andere functie ook een andere vorm hebben.

  Vorm en functie zijn dus altijd gekoppeld.

   

  Weefsel:Een groep cellen met de zelfde vorm en functie noemen we weefsel

  ( zo spreken we over spierweefsel,zenuwweefsel,en beenweefsel.

   

  Orgaan: Een groep verschillende, maar samenwerkende weefsels wordt een orgaan genoemd.

  ( Het hart zorgt b.v voor de circulatie van het bloed)

   

  Orgaanstelsel: Een groep samenwerkende organen die belast is met het uitvoeren van een bepaalde functie noem je een orgaanstelsel.

   

  Organisme: Omdat het menselijk lichaam uit verschillende samenwerkende orgaanstelsels bestaat, wordt het geheel een organisme genoemd.

   

   

   

 • op hoeveel word het aantal cellen geschat van het volwassen lichaam

  10.000 x de wereld bevolking 

 • Waarvoor moet een spiercel zorgen?

  beweging

 • Waarvoor moet een spiercel zorgen?

  beweging

 • Wat is de kleinst levende zelfstandige eenheid van het lichaam?

  De cel

 • Waarvoor dient een zenuwcel?

  voor het doorseinen van berichten via stroompjes

 • Wat vormt samen de eenheid van het menselijk lichaam? 

  Cellen

 • Waarvoor dient een botcel?

  Voor de stevigheid

 • Wat noemt men een groep cellen met de zelfde vorm en functie?

  Weefsel

 • Vorm en functies van een cel zijn altijd gekoppeld  

 • We spreken over bijvoorbeeld spier, zenuw en beenweefsel 

 • Hoe word een groep verschillende maar samenwerkende weefsels genoemd?

  Orgaan

 • Elk orgaan heeft een of meer functies.

  Het hart zorgt bijv. voor de circulatie van het bloed.

 • Hoe noemt men een groep samenwerkende organen die belast is met het uitvoeren van een bepaalde functie? 

  Orgaanstelsel

 • Omdat het menselijk lichaam uit verschillende samenwerkende orgaanstelsels bestaat, wordt het geheel een organisme genoemd. 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Anesthesie / sensorischeA ongevoeligheid voor pijn temperatuur en aanrakingprikels gevoelloosheid ongevoeligB ritmische trillingen
A
hemianopsie / sensorischeA uitval van de helft van het gezichtsveld van een of beide ogenB volledige uitval van het gezichtsveld
A
neuropathie/ sensorischeA aandoening van het perifere zenuwstelselB aandoening van het geheugen
A
hyperesthesie/ sensorischeA overgevoelig voor prikkels als pijn warmte aanraking door een overgevoeligheid van de gevoelszenuwB 
A
tremor/ motorischeA ritmische trillingen parkinson de tremoren zijn een gevolg van elkaar afwisselende samentrekkingen van tegenovergestelde spiergroepenB overgevoeligheid voor prikkels
A
ataxie /motorischeA niet geordend bewegen of te wel onregelmatige onbeheerste bewegingen (dronkenmansloop)B gestoord taal gebruik
A
hemiplegie/ motorischeA halfzijdig krachtvermindering/verlamming verlamming aan een zijde van het lichaamB volledige krachtvermindering
A
dysartie / motorischeA uitspraak stoornis / geheugenverliesB geheugenstoornis / geheugenverlies
A
tetraplegie  motorischeA krachtvermindering/ verlamming in alle 4 de ledematen armen en benenB Krachtvermindering in beide benen
A
paraplegie motorischeA krachtvermindering in beide benenB volledige krachtverlies
A