Samenvatting Anatomie en fysiologie 1

-
402 Flashcards en notities
12 Studenten
  • Deze samenvatting

  • +380.000 andere samenvattingen

  • Een unieke studietool

  • Een oefentool voor deze samenvatting

  • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Anatomie en fysiologie 1". De auteur(s) van het boek is/zijn Dr Monique Van Miert. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Ben de eerste die aantekeningen maakt
Bekijk het Study Smart Pakket

Laatst toegevoegde flashcards

Beschrijf de farmaco bij het urinair systeem?
  • diuretica: 
wat? geneesmiddel die zout en water doen afscheiden
soorten? Snelwerkende lisdiuretica/thiaziden
kaliumsparende en combinaties 
  • urinair antisepticum: middel die de urinewegen ontsmetten
beschrijf de urethra bij man en vrouw?
Bij de vrouw:3cm ventraal van de vagina
bij de man: 20 cm pars prostatica, pars spongiosa
Beschrijf de blaas?
De basis van de blaas ligt in de blaasdriehoek (trigonum vesicae), ureters gaan schuin door de wand van de blaas (dit voorkomt visico-ureterale reflux) er is een inwendige onwillekeurige sfincter en een uitwendige willekeurige sfincter
Wat is het gevolg van vitamine D bij een slechte nierfunctie?
Te weinig vitamine D dan is er te weinig opname van Ca uit het maagdarmkanaal, hypocalcemie als gevolg
Er wordt vervolgens PTH geproduceerd uit de bijschildklieren. Er wordt Ca uit botten gehaald en terugresorptie van Ca thv de nefronen. Ook de fosfaat eliminatie vermindert.
Dus renale osteodystrofie (botten kunnen minder goed gevormd worden) en metastatische calcificaties (het produkt van Ca en fosfaat stijgt en Ca fosfaat slaat neer op andere plaatsen)
Welke rol speelt de nier mbt vitamine D
opname via de voeding, omvorming in de huid onder invloed van UV, omvorming in de lever met tot slotte omvorming in de nieren
Wat is het RAA-systeem?
De BD daalt: juxta glomulair apparaat secreteert renine,
Renine zedt angiotensinogeen om in angiotensine 1 dat op zijn beurt omgezet wordt in angiotensine 2 (vasocontrictie, BD stijgt)
Angiotensine 2 zorgt ervoor dat in de bijnierschors aldosterone wordt afgegeven (Na+ en H2O retentie in de nier: bloedvolume stijgt : BD stijgt
Dus bij shock daalt de urineproductie
Hoe verloopt de bloeddrukregulatie van de nier?
De nier "voelt" dat de BD laag is omdat zij zelf minder doorbloed is (meting in juxta-glomerulair apparaat)
nier "zorgt ervoor" dat de BD stijgt via het RAA-systeem. Deze bestaat uit renine, angiotensine en aldosterone
Welke hormonen worden geproduceerd door de nier?
Renine (zie RAA-systeem)
erytropoietine (EPO) Deze wordt geproduceerd bij O2 tekort: lever produceert een globuline
samen met renale erytropoietische factor
Wat gebeurt bij de derde stap van de diurese?
Sommige stoffen worden op een actieve manier door de celeln van de tubulus geëxcreteerd (oa fosfaat)
Wat is ANP?
Artiaal natriuretisch peptide is een hormoon afkomstig van de atria van het hart. Het wordt afgescheiden bij uitrekking van arteriale wand (de rekreceptoren worden geprikkeld bij een verhoging van veneuze retour)
Het effect is dat de reabsorptie van Na en water daalt in TC1 en verzamelgang. Er is dus een verhoogde diurese en natriumverlies, bloedvolume daalt, ook een daling in secretie van ADH en aldosteron