Samenvatting Anatomie en fysiologie in gezondheid en ziekte

-
ISBN-10 0443104042 ISBN-13 9780443104046
1054 Flashcards en notities
72 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Anatomie en fysiologie in gezondheid en ziekte
 • Ross Wilson
 • 9780443104046 of 0443104042
 • 10e ed. [i.e. 1e ed.]

Samenvatting - Anatomie en fysiologie in gezondheid en ziekte

 • 1 Hoofdstuk 1

 • De eiwitten worden verpakt in membraangebonden blaasjes
 • 1.1 Bloedvaten

 • hee
  heet
 • 1.2 Milieu intérieur en homeostase

 • Het milieu extérieur omringt het lichaam en is de bron van zuurstof en voedingsstoffen.
 • Het milieu intérieur is het vocht dat de lichaamscellen omspoelt, ook wel interstitiële of weefselvloeistof genoemd. 
 • Het celmembraan is het omhulsel van een cel die de milieus binnen en buiten de cel scheidt. 
 • Selectieve permeabiliteit of semipermeabiliteit regelt de beweging van moleculen in en uit de cel en maakt het mogelijk dat de cel de eigen interne samenstelling regelt. 
 • De homeostase is de relatief stabiele toestand die ontstaat wanner het milieu intérieur heel nauwkeurig wordt gereguleerd. Bij bedreiging of verstoring loopt het welzijn van het individu in gevaar. Enkele belangrijke fysiologische variabelen zijn: de kerntemperatuur, de water- en elektrolyhuishouding, de zuurgraad van lichaamsvloeistoffen, het bloedsuikergehalte, de bloed- en weefselzuurstof en koolstofdiocidegehaltes en de bloeddruk.
 • Het regulatiesysteem handhaaft de homeostase door veranderingen in het milieu intérieur op te sporen en daarop te reageren. Zo’n systeem heeft drie basiscomponenten: de detector, het controlecentrum en de effector.
 • In systemen die door een negatief feedbackmechanisme worden gereguleerd, zorgt het signaal naar de effector voor afname of negatie van het effect van de oorspronkelijke stimulus. Hierdoor ontstaat continue regulering van een variabele binnen nauwe grenzen. De meeste homeostatische processen in het lichaam worden door negatieve feedback gereguleerd om plotselinge en grote veranderingen in het milieu intérieur te voorkomen.
 • De hypothalamus is het regelcentrum voor de lichaamstemperatuur.
 • Bij positieve feedbackmechanismen doet de stimulus de respons progressief toenemen zodat, zolang de stimulus aanhoudt, de respons progressief wordt versterkt. Hiervan zijn er maar een paar mechanismen, zoals de bloedstolling en de baarmoedercontracties bij een bevalling.
 • De verstoring van de homeostase treedt op als de fijnregeling van een onderdeel van het milieu intérieur niet goed werkt, zodat deze waarden bereikt die buiten de range vallen. Dit kan de gezondheid schaden of levensbedreigend zijn.
 • 1.3 cellen, weefsels en structuur van het lichaam

 • Cellen in groepsverband zijn
  Weefsels
 • Organen zijn bijvoorbeeld het hart, de maag of de hersenen.
 • Wat zijn organellen?
  Kleine organen in een cel, die een eigen specialistische functie hebben.
  Voorbeelden:
  - Nucleus(de kern)
  - Mitochondriën
  - Ribosomen
  - Lysosomen
  - Endoplasmatisch reticulum
  - Golgi apparaat
  - Cytoskelet
 • Uit hoeveel lagen bestaat het plasmamembraan?
  Uit 2 lagen fosfolipiden. 
 • 1.4 Inleiding tot de ziekteleer

 • Voor een beter begrip van de ziekten wordt de volgende indeling gebruikt:
  -Ethiologie: oorzaak van de ziekte.
  -Pathogenese: de aard van het ziekteproces en de effecten daarvan op het normaal functioneren van het lichaam.
  -Complicaties: andere aandoeningen die kunnen ontstaan als het ziekteproces voortschrijdt.
  -Prognose: de verwachte afloop.
 • Mogelijke oorzaken (ethiologie) zijn: genetische afwijkingen, een infectie door nano-organismen, chemicaliën, ioniserende straling, fysiek trauma en degeneratie. Wanneer er geen duidelijk oorzaak is wordt dit een idiopathische, essentiële of cryptogene aandoening genoemd. In deze situatie zijn er vaak wel risicoverhogende factoren (predisponerende factoren) aan te wijzen. Iatrogene aandoeningen zijn door een medische behandeling ontstaan.
 • De belangrijkste processen die tot een ziekte leiden zijn:
  -Ontsteking: naam eindigt op –itis en is een reactie van een weefsel op beschadeging.
  -Tumoren: naam eindigt op –oom en is ontstaan doordat abnormale cellen aan de controle van het lichaam ontsnappen en zich verspreiden. De celproductie is sneller dan de afbraak waardoor er massa ontstaat.
  -Abnormale immunologische mechanismen: ongewenste reacties van het immunsysteem.
  -Trombose, embolie en infarcering: gevolgen van een afwijking van het bloed en/of de vaatwanden.
  -Degeneratie/slijtage: verouderingsproces of snellere slijtage.
  -Metabolische afwijkingen: zoals diabetes mellitus.
  -Genetische afwijkingen: door overerving en omgevingsfactoren.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Anatomie en fysiologie in gezondheid en ziekte
 • Ross Wilson
 • of
 • 2007

Samenvatting - Anatomie en fysiologie in gezondheid en ziekte

 • 1 Zuurstof naar de foetus

 • Neuronen delen zich bijna nooit en moeten dus voortduren zuurstof en glucose krijgen om te overleven

 • Hoe heten groepen cellichamen in het centrale zenuwstelsel en hoe in het perifere zenuwstelsel?

  CZS: nuclei

  Perifeer: ganglia

 • 1.1 Samenstelling van bloed

 • Wat zijn de verschillende soorten plasma-eiwitten?

  Albuminen, Globuninen en stollingsfactoren

 • Waar worden deze plasma-eitwitten het meest gemaakt?

  In de lever (Globuninen ook in het lymfoïde weefsel)

 • Welke drie soorten bloedcellen heb je?

  Erytrocyten, leukocyten en trombocyten

 • Hoe heet het proces van bloedcelvorming?

  Hemopoëse

 • Waar vindt hemopoëse plaats?

  In het rode beenmerg

 • Bevatten erytrocyten een kern en mitochondriën?

  Nee

 • Waar is het rode beenmerg aanwezig?

  In het uiteinde van lange botten en in platte en irregulaire botten

 • Wat is de levensduur van erytrocyten?

  ongeveer 120 dagen

 • Hoe heet het ontwikkelingsproces van erytrocyten?

  Erytropoëse

 • Hoelang duurt de erytropoëse?

  7 dagen

 • Als wat worden de onrijpe rode bloedcellen aan het bloed afgegeven?

  Als reticulocyten

 • In hoeveel dagen rijpen reticulocyten tot erytrocyten?

  2 dagen

 • Daarbij verliezen de reticulocyten hun kern, en kunnen ze zich dus niet meer verder delen.

 • Wat is nodig voor de synthese van RBC?

  Vitamine B12 en foliumzuur

 • Waaruit bestaat Hemoglobine?

  Een globulair eiwit (globine) en een gepigmenteerd ijzer bevattend complex (haem)

 • Elke hemoglobinemolecuul bevat vier globineketens en vier haemeenheden, elk met een ijzeratoom. Elk ijzeratoom kan worden gecombineerd met een zuurstofmolecuul, dus elk hemoglobinemolecuul kan vier zuurstofmoleculen bevatten.

  Een gemiddelde RBC bevat ongeveer 280 miljoen hemoglobinemoleculen en heeft dus een theoretische capaciteit van ruim een miljard zuurstofmoleculen.

 • Wanneer geeft oxyhemoglobine de zuurstof snel af? (pH, zuurstofpeil, temperatuur)

  Bij een lage pH, bij een laag zuurstofpeil en bij een hoge temperatuur

 • Wat is de primaire prikkel voor verhoogde erytropoëse?

  Hypoxie (= ontoereikende zuurstoftoevoer naar de lichaamscellen)

 • Wat is hypoxie?

  Ontoereikende zuurstoftoevoer naar de lichaamscellen

 • Hoe heet de afbraak van erytrocyten?

  Hemolyse

 • Wanneer doet hypoxie zich voor? (2 antwoorden)

  - De zuurstoftransportcapaciteit van het bloed is verlaagd, bijv door een bloeding, overmatige hemolyse of door ziekte

  - De zuurstofspanning in de lucht is verlaagd (zoals op grote hoogten)

 • Hoe verhoogt hypoxie de erytrocytenvorming?

  Door stimulatie van het hormoon erytropoëtine, vooral door de nieren

 • Wat is anemie?

  Onvermogen van het bloed om voldoende zuurstof te vervoeren

 • Waaruit wordt biliverdine gevormd?

  Uit het haem van hemoglobine

 • Biliverdine wordt vervolgens bijna volledig afgebroken tot bilirubine en dan naar de lever vervoerd. De lever zet het om van een vetoplosbare in een wateroplosbare vorm en zo wordt het via het gal uitgescheiden.

 • Waar zitten antilichamen en waar zitten antigenen?

  Antilichamen circuleren in de bloedstroom en antigenen zitten op het membraam van de RBC

 • Welke bloedgroep is de universele ontvanger?

  AB

 • Welke bloegroep is de universele donor?

  O

 • Hoeveel procent van het bloedvolume vormen leukocyten?

  1%

 • Wat zijn de twee belangrijkste soorten leukcoyten?

  - granulocyten (neutrofielen, eosinofielen en basofielen)

  - agranulocyten (monocyten en lymfocyten)

 • Wat stimuleer trombocytensynthese?

  De nieren geven trombopoëtine af, dit stimuleer de tormbocytensynthese

 • Wat is de levensduur van trombocyten?

  8 a 11 dagen

 • Waar worden niet voor hemostase gebruikte bloedplaatjes vernietigd?

  In de milt, door macrofagen

 • Ongeveer 1/3 van de trombocytenvoorraad wordt buiten de circulatie in de milt bewaard, als noodvoorraad bij een zware bloeding.

 • Wat is hemostase?

  Het mechanisme dat het lichaam heeft voor het voorkomen van bloedverlies

 • Wat doet serotine?

  Het bloedvat laten samentrekken

 • Wat is fibrinolyse?

  De afbraak van de bloedprop

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Functies van boten
ondersteuning;
aanhechtingen voor spieren en pezen;
productie van bloedcellen in rood beenmerg;
begrenzing vormen van de schedel, borst  en bekkenholte;
bescherming van organen;
opslag van mineralen, vooral calciumfosfaat;
Wat verstaat men onder fibrose?

Toeneming van bindweefsel.

Waaruit bestaat botweefsel?
 • Kalkzouten voor stevigheid.
 • Botcellen
 • Collageenvezels (ook elastisch)
Hoe wordt de bloedvoorziening van het bot geregeld?

Van de schacht wordt deze voorzien van bloed door takken van een of meer voedende arteriën. De uiteinden hebben een eigen bloedvoorziening.

Uit welke lagen bestaat het periost, en wat is de functie hiervan?

Buitenste laag; taai en vezelig, ter bescherming van het bot eronder.

Binnenste laag; bevat oseoclasten (afbraak) en osteoblasten (opbouw), is van belang bij vernieuwing en herstel van botweefsel.

Wat gebeurt er met de epifyse wanneer de groei is afgerond?

Deze verbeent (en wordt ook platter)

Wat zijn de kenmerken van pijpbeenderen?
 • Zijn langer dan dat ze dikt zijn?
 • hebben een schacht en twee uiteinden

Je vindt pijpbeenderen in het scheenbeen, bovenbeen (femur), bovenarm, spaakbeen en ellepijp.

Wat verstaat men onder onregelmatige beenderen?

Deze hebben geen schacht of uiteinden en zijn divers in vorm en grootte. Bijv. handwortel, voetwortel, wervels

Waar vindt men platte beenderen?

Schedel, bekken, schouderbladen, borstbeen.

In welke beenderen worden vnl. de rode bloedcellen aangemaakt?

De platte beenderen.