Samenvatting Anatomie in Vivo

-
304 Flashcards en notities
248 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Anatomie in Vivo

 • 1 Romp

 • Wat is de columna vertebralis?
  Wervelkolom
 • processus spinosus van de columna vertebralis

  naar achter uitstekende wervelstukjes

  kruisje zetten op 1 processus spinosus

 • Wat is de processus spinosus van de columna vertebralis? 
  Doornuitsteeksel. Aanhechting van spieren. 
 • wat zijn de cervicale wervels en waar zitten ze?
  halswervels, 1 t/m 7
 • Wat is de costae? 
  Ware, valse en zwevende ribben. Kruisje op de chondrocostale overgang van rib 2 t/m 10. Kruisje op uiteinde van rib 11 en 12. 
 • wat zijn de thoracale wervels?
  borstwervels 1 t/m 12 (geteld vanaf de 7e cervicale wervel)
 • Wat is de manubrium sterni? 
  Handvat waar sleutelbeenderen en 2 bovenste ribbenparen aan vast zitten. Bovenste gedeelte van het sternum. 
 • wat zijn lumbale wervels?
  rugwervels 1 t/m 5 vanaf de 12e thoracale wervel
 • Incisura jugularis van het manubrium sterni 
  Jugularis is kuiltje. Kuiltje aan de bovenzijde van het sternum 
 • wat zijn processus spinozi?
  dorsale uitsteeksels
 • Wat is de incisura clavicularis van het manubrium sterni?
  Dit is een spleetje bij de incisura jugularis van het manubrium sterni. Spleetje tussen clavicula en sternum 
 • wat zijn processus transverzi?
  dwars uitsteeksels
 • Wat is het corpus sterni? 
  Het middenstuk 
 • ware, valse, zwevende costae

  kruisje zetten op de chondrocostale overgang van rib 2 t/m rib 10.  rib 1 overslaan

  kruisje zetten op uiteinde van rib 11 en 12 (meer naar dorsaal)

 • Wat is de laterale rand van het corpus sterni? 
  Zijkanten van het sternum, tussen de ribben. Teken 2 verticale lijntjes ter hoogste van een intercostaal ruimte 
 • manubrium sterni

  bovenste gedeelte borstbeen, waar rib 1 aan vastzit.

  kruisje hierop

 • Wat is het processus xiphoideus? 
  Onderaan het borstbeen. Zwaardvormig uitsteeksel. Onderste stukje van het sternum 
 • incisura jugularis van het manubrium sterni

  bovenste ronde kuiltje aan bovenzijde sternum

  horizontaal lijntje zetten

 • Wat is de aorta pars abdominalis?
  Dit is de buikslagader, niet te diep palperen. 
 • incisura clavicularis van het manubrium sterni

  =art. sternoclavicularis

  spleetje tussen clavicula en sternum

  spleetje tekenen. schuin naast incisura jugularis

 • Hoe zijn de pulsaties van de aorta pars abdominalis het best palpabel? 
  In rugligging aan de linkerzijde van de navel. 
 • ???onderste rand van het corpus sterni
  horizontaal lijntje tekenen aan onderzijde corpus sterni
 • Wat is de m. rectus abdominis? 
  Rechte buikspier
 • laterale rand van het corpus sterni

  zijkanten van sternum tussen de ribben

  2 verticale lijntjes tekenen t.h.v. intercostale ruimte aan weerszijde van corpus sterni

 • Wat is de functie van de m. rectus abdominis? 
  Flexie van de romp 
 • processus xiphoideus

  zwaartvormig uitsteeksel, onderste stukje van sternum

  kruisje erop. lengte kan variëren.

 • Hoe moet je de m. rectus abdominis palperen? 
  In ruglig. Palpeer de laterale randen van de spier, de linea alba (middenlijn) en de intersectiones tendinae (tussenpezen). De bovenste tussenpees ligt ter hoogte van de ribbenboog. De onderste ter hoogte van de navel en de middelste er tussenin. 
 • aorta pars abdominalis

  buikslagader

  palperen met hand op hand methode.

  uitgangshouding: liggen op rug bij ingehouden adem.

  kruisje zetten waar je pulsatie voelt

 • Wat is de m. abliquus externus abdominus?
  Buitenste schuine buikspier.
 • m.rectus abdominis

  rechte buikspier.

  uitgangshouding: ruglig, lichte flexie wervelkolom, buikspier aanspannen.

  laterale randen tekenen+palperen

  liea alba(middenlijn) tekenen +palperen

  intersectiones tendinae (tussenpezen) tekenen+palperen, ongeveer 3 pezen aan elke lichaamszijde. bovenste t.h.v. ribbenboog. onderste t.h.v. navel, middelste tussen de bovenste en onderste in.

  origo: -vanaf 5 t/m 7e rib  - processus xiphoydeus

  insertie: christa illiaga

   

 • Wat is de functie van de m. obliquus externus abdominus? 
  Eenzijdig gebruik:     Rotatie thorax (borstkas).
  Tweezijdig gebruik:  Flexie van de romp
 • m. obliquus externus abdominus

  buitenste schuine buikspier

  uitgangshouding: in zit te romp achterover hellen (flexie tegen weerstand) --> voor 2 zijdig gebruik. heterolaterale draai uitvoeren --> voor eenzijdig gebruik

  door spier afwisselend aan en ontspannen kan verschil worden gezien met ribben

  laterale lijnen tekenen + palperen

  origo: 5e t/m 12e rib

  inserti: ventrale deel christa illeaga

   

 • Hoe moet je de m. obliquus externus abdominus palperen? 
  In zit de romp achteroverhellen en roteren. Alleen de achterste rand palperen. 
 • m.erector spinae

  rugspier

  uitgangshouding: buiklig met armen in 90 graden abductie, rug extenderen

  laterale randen tekenen en palperen

  origo: -christa illeaga - os sacrum - 5 lumbale wervels

  insertie: -onderste 8 ribben -thoracale wervels

 • Wat is de m. erector spinae? 
  De spier die op je rug loopt
 • ductus thoracicus

  lymfestam bij linkerclavicula

  grootste lymfestam van het lichaam

  buisje tekenen t.h.v. clavicula

 • Hoe moet je de m. erector spinae palperen? 
  Buiklig, armen in 90 graden in abductie en bennen omhoog. Laterale randen van de spier tekenen. 
 • ductus thoracicus dexter

  lymfestam bij rechterclavicule

  buisje tekenen t.h.v. clavicula

 • Wat is de ductus thoracicus? 
  Dit is de belangrijkste/grootste lymfestam, gaat over in bloedsomloop. 
 • Hoe moet je de ductuc thoracicus tekenen? 
  Teken een buisje over de linker clavicula 
 • Wat is de ductus lymphaticus dexter? 
  Dit is de lymfestam aan de rechterkant. 
 • Hoe moet je de ductus lymphaticus dexter tekenen? 
  Teken een buisje over de rechter clavicula
 • Wat zie je op dit plaatje? 
  Ductus lymphaticus dexter is rechts 
  Ductus thoracicus is links

  Lymfestammen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Anatomie in ViVo
 • F Kollenburg
 • of
 • 2013

Samenvatting - Anatomie in ViVo

 • 1 Inleiding

 • Wat is anatomie in vivo?

  Bij de Anatomie in vivo worden de anatomische structuren in de levende mens bestudeerd.

 • 1.1 Anatomische houding, vlakken en assen

 • Wat zijn de kenmerken van de anatomische houding? (4)

  1. Rechtop staande mens
  2. Handpalmen naar voren
  3. Recht vooruit kijkend
  4. In de lucht zwevend
 • Welke verschillende vlakken zijn er in de anatomische houding? (3)

  1. Sagittal vlak
  2. Frontaal vlak
  3. Transversaal vlak
 • Wat is het sagittaal vlak?

  Verdeelt het lichaam in een linker- en rechterkant.

 • Hoe wordt het saggitaal vlak ook wel genoemd?

  Mediaan vlak.

 • Wat is het frontaal vlak?

  Verdeelt het lichaam in een voor- en achterkant.

 • Wat is het transversaal vlak?

  Verdeelt het lichaam in een boven- en onderkant.

 • Welke as zit er op het sagittaal vlak?

  Frontale as (breedte-as).

 • Welke as zit er op het frontale vlak?

  Sagittale as.

 • Welke as zit er op het transversaal vlak?

  Longitudinale as (lengte-as)

 • Welke bewegingen zitten er op de frontale as?

  Alle voorwaartse en achterwaartse bewegingen.

 • Wat is plantairflexie? (plant)

  Naar voetzoolzijde buigen.

 • Welke voorwaartse en achterwaartse bewegingen zijn er ? (3)

  1. Flexie/extensie
  2. Anteflexie/retroflexie
  3. Dorsaalflexie/plantairflexie
 • Wat is flexie?

  Buigen.

 • Wat is extensie?

  Strekken.

 • Wat is anteflexie (anteversie) ?

  Naar voren buigen.

 • Wat is retroflexie (retroversie) ?

  Naar achter buigen.

 • Wat is dorsaalflexie?

  Naar rugzijde buigen.

 • Wat is plantairflexie?

  Naar voetzoolzijde buigen.

 • Welke bewegingen zitten er op de sagittale as?

  Alle zijwaartste bewegingen.

 • Welke zijwaartse bewegingen zijn er? (2)

  1. Abductie/adductie
  2. Lateraalflexie
 • Wat is abductie?

  Afvoeren, van het lichaam af.

 • Wat is adductie?

  Aanvoeren, naar het lichaam toe.

   

  TIP: denk aan het engels, add something, iets toevoegen/aanvoeren.

 • Welke bewegingen zitten er op de longtudinale as? (2)

  1. Exorotatie/endorotatie
  2. Pronatie/supinatie
 • Wat is endorotatie?

  'Naar binnen' draaien.

 • Wat is exorotatie?

  'Naar buiten' draaien.

 • Wat is pronatie?

  Beweging van bv. de onderarm in het ellebooggewricht waarbij de handrug naar boven wordt gedraaid.
 • Wat is supinatie?

  Beweging van bv. de onderarm in het ellebooggewricht waarbij de handpalm naar boven word gedraaid.
   
  TIP: Denk aan soep eten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het os pisiforme? 
Ulnair gelegen knobbeltje aan de palmaire zijde van de pols, deze moet je omlijnen 
Wat is de m. tibialis anterior? 
Onderbeenspier aan de voorkant van de tibia. 
Origo: proximale deel van de tibia
Instertie: Eerste middenvoetsbeentje
Waar ligt de m. semimembranosus? 
Ligt net als de demitendinosus aan de dorso-mediale zijde van het bovenbeen. 
Wat is de m. rectus femoris? 
Origo: os ilium 
Insertie: patella en tuberositus tibiae 
Wat is het tuberculum van gerdy? 
Knobbeltje lateraal van de tuberositas tibiae. Omlijnen 
Wat is het tibia-plateau? 
Plateau op tibia, tussen de femur en tibia in. Ligament patella loopt van de patella op scheenbeen. 2 horizontale lijntjes en een stippellijn op de ligament patella. 
Wat is de functie van de m. triceps brachii? 
extensie
Wat zie je op dit plaatje? 
Ductus lymphaticus dexter is rechts 
Ductus thoracicus is links

Lymfestammen
Hoe kun je de nervus peroneus superficialus zichtbaar maken?
Plantairflexie en suppinatie. Huid op spanning brengen. zo komen ze een beetje omhoog te liggen. Niet tekenen alleen projecteren  
Wat is de Nervus peroneus superficialis?
Zenuwstrengen die je op de voetrug zichtbaar kan maken