Samenvatting anatomie splanchno deel 3

-
106 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - anatomie splanchno deel 3

 • 1 anatomie splanchno deel 3

 • gewelfd, in overeenstemming met de vorm van het middenrif. Het oppervlak is effen en vertoont geen uitstulpingen
  facies diaphragmatica=kant van het diafragma
 • lichtjes cancaaf, kan afdrukken vertonen van organen (maag en de pars cranialis duodeni liggen er onmiddellijk naast)
  facies visceralis=kant van de organen
 • afgeronde kant van de lever
  margo dorsalis/margo obtusus=stompe kant
 • indeuking voor de slokdarm in de margo dorsalis van de lever
  impressio esophagea
 • langwerpige groee waarin de V cava caudalis ligt. De groeve ligt in de margo dorsalis van de lever
  sulcus venae cavae
 • Is scherp en vertoont inkepingen die de lever opdelen in kwabben
  margo ventralis/margo acutus=scherpe kant
 • inkeping in de margo ventralis van de lever, bevat het ligamentum teres
  incisura ligamenti teretis
 • dun strengetje dat vanuit de navel via het ligamentum falciforme naar de lever loopt. Overblijfsel van de V umbilicalis
  ligamentum teres
 • bevat de galblaas
  fossa vesicae felleae
 • verbinden de dorsale en de ventrale leverrand
  margo dexter en sinister
 • ligt rechts van de lijn die de sulcus venae cavae met de fossa vesicae felleae verbindt
  lobus dexter=rechter leverkwab
 • door een supplementaire inkeping in de margo dorsalis van de lobus dexter wordt deze in twee gesplitst
  lobus dexter lateralis en medialis
 • ligt links van de lijn die de impressio esophagea met de incisura ligamentum teretis verbindt
  lobus sinister=linker leverkwab
 • door een supplementaire inkeping in de margo dorsalis van de lobus sinister, wordt deze in twee gesplitst
  lobus sinister lateralis en medialis
 • ligt ongeveer centraal op de facies visceralis van het middendeel (tussen de lobus sinister en lobus dexter). Verschillende leidingen verlaten of bereiken hier de lever
  porta hepatis/leverhilus=leverpoort
 • galafvoerweg
  hepaticus communis
 • poortader
  V portae
 • leverslagader
  A hepatica
 • ventraal van de leverpoort
  lobus quadratus
 • dorsaal van de leverpoort. Heeft een paar uitstulpingen
  lobus caudatus
 • gericht naar rechts en caudodorsaal in de lobus caudatus
  processus caudatus=spiegelkwab
 • gericht naar links in de lobus caudatus
  processus papillaris
 • verbindt de rechter leverkwab met het diafragma
  ligamentum triangulare dextrum
 • verbindt de linker leverkwab met het diafragma
  ligamentum triangulare sinister
 • zeer kort, verbindt de facies diaphragmatica van de lever met het diafragma
  ligamentum coronarium
 • gebied waar de lever rechtstreeks vergroeid is met het diafragma en niet bedekt is met peritoneum. Deze zone bevindt zich aan de slokdarm
  area nuda=naakte zone
 • loopt vanaf de navel in de mediaanlijn op de ventrale buikwand en verloopt verder op de diafragmatische zijde van de lever tot tegen de slokdarml Verbindt ventrale buikwand met het diafragma
  ligamentum falciforme
 • verbindt de viscerale zijde van de lever met de maag. Vormt samen met het ligamentum hepatoduodenale het omentum minus
  ligamentum hepatogastricum
 • verbindt de viscerale zijde van de lever met het duodenum. Vormt samen met het ligamentum hepatogastricum het omentum minus
  ligamentum hepatoduodenale
 • Ligamentum hepatogastricum & ligamentum hepatoduodenale
  omentum minus
 • ter hoogte van de sulcus venae cavae vergroeid met het leverkapsel en op dit niveau is de craniale zijde van de vene ook vergroeid met het diafragma
  V cava caudalis
 • Loopt vanuit de leverpport langs het omentum minus naar de darmscheilwortel en vormt een bijkomende vasthechting van de lever
  V portae
 • een tweetal grotere galwegen
  ductus hepaticus dexter
  ductus hepaticus sinister
 • samensmelting van de ductus hepaticus dexter & sinister. Voert het gal vanuit de leverpoort naar de ductus cysticus
  ductus hepaticus communis
 • voert het gal naar de galblaas. Sluit aan de op galblaashals. Gal gaat in twee richtingen
  ductus cysticus
 • peervormig, heeft een fundus (bodem), een corpus (galblaaslichaam) en een collum (hals)
  vesica fellae=galblaas
 • voert gal naar het duodenum
  ductus choledochus
 • tepelvormige verdikking van het slijmvlies aan het einde van de ductus choledochus. Ligt in het omentum minus en verbindt de ductus cysticus met het duodenum
  papilla duodeni major
 • alvleesklier
  pancreas
 • ontstaat uit de dorsale pancreasknop die uitgroeit in het mesoduodenum
  lobus pancreatis dexter=rechterpancreaskwab
 • afvoer van de lobus pancreatis deter naar het duodenum
  ductus pancreaticus accesorius
 • verdikking van het slijmvlies op het einde van de ductus pancreaticus accesorius
  papilla duodeni minor
 • ontstaat uit de ventrale pancreasknop die uitgroeit in het viscerale blad van het omentum majus
  lobus pancreatis sinister=linkerpancreaskwab
 • afvoerweg van de lobus pancreatis sinister
  ductus pancreaticus
 • de plaats waar de ductus choledochus (afvoerbuis van de galblaas of galgang) en de ductus pancreaticus (afvoerbuis van de alvleesklier) uitmonden in de twaalfvingerige darm
  papilla duodeni major
 • milt
  lien
 • Opbouw van de milt
  facies parietalis
  facies visceralis
  hilus
 • verbindt de milt met de curvatura maor van de maag
  ligamentum gastrolienale
 • verbindt de dorsale rand van de milthilus met het middenrif
  ligamentum phrenicolienale
 • milt-nierband
  ligamentum lienorenale
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

gewelfd, in overeenstemming met de vorm van het middenrif. Het oppervlak is effen en vertoont geen uitstulpingen
2
lichtjes cancaaf, kan afdrukken vertonen van organen (maag en de pars cranialis duodeni liggen er onmiddellijk naast)
2
afgeronde kant van de lever
2
indeuking voor de slokdarm in de margo dorsalis van de lever
2
Pagina 1 van 27