Samenvatting anatomie splanchno deel 4

-
101 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - anatomie splanchno deel 4

 • 1 anatomie splanchno deel 4

 • de luchtpijp
  trachea
 • bestaat uit opeenvolgende kraakbeenringen die met elkaar verbonden zijn door fibroelastisch weefsel
  tunica fibrocartilaginea
 • ringen van de tunica fibrocartilaginea
  trachearingen=kraakbeenringen
 • verbinden de kraakbeenringen
  ligamenta anularia=fibroelastisch weefsel
 • bestaat uit glad spierweefsel, verbindt de kraakbeenuiteinden met elkaar samen met bindweefsel
  M trachealis
 • verbindt het slijmvlies met de tunica fibrocartilaginea
  tunica submucosa
 • verbindt de tunica fibrocartilaginea met de omgevende structuren in de hals resp de borstholte
  tunica adventitia/ tunica serosa
 • kan goed gevoeld worden als een stevige, licht indrukbare en matig verplaatsbare buis. Ligt ventraal van de wervelkolom
  pars cervicalis=halsdeel
 • korter dan het halsdeel en reikt van de voorste borstingang tot boven de hartbasis, waar de luchtpijp splitst in een rechter en een linker hoofdbronchus
  pars thoracica=borstdeel
 • opsplitsing van de luchtpijp ter hoogte van de hartbasis
  bifurcatio tracheae=hoofdbronchus
 • scherpe mediane kam die uitpuilt in het einde van de trachea
  carnia tracheae
 • de long
  pulmo
 • gericht naar de borstingang. Vult de cupulae pleurae en vormt de afgeronde spitse top, waar de facies costalis en facies medialis afgerond in elkaar overlopen
  apex pulmonalis=longtop
 • gericht tegen het diaphragma, gevormd door de facies diaphragmatica (caudaal gelegen longoppervlak)
  basis pulmonalis=longbasis
 • stevig vergroeid met het longkapsel en veroorzaakt aldus het gladde oppervlak van de longen
  pleura pulmonalis
 • aanhechtingsplaats ter hoogte van de hartbasis waar de long vastgehecht is op het mediastinum
  radix/hilus pulmonalis=longwortel
 • verbindt de long met het postcardiale mediastinum vanaf de longwortel tot nabij het diafragma
  ligamentum pulmonale
 • gewelfd en ligt tegen de concave pleura costalis die de ribwand bekleedt
  facies costalis
 • is vlak en wordt ingedeeld in een facies vertebralis en een facies mediastinalis
  facies medialis
 • ligt tegen de wervellichamen en de M longus colli
  facies vertebralis
 • ligt tegen het mediastinum
  facies mediastinalis
 • is concaaf en ligt tegen het gewelfde diefragma dat bekleed is met pleura diaphragmatica
  facies diaphragmatica
 • de zeer stompe bovenrand van de long, waar de facies costalis en facies meialis vloeiend in elkaar overgaan
  margo dorsalis/margo obtusus
 • zeer scherp, relatief korte rand die de overgang vormt tussen de facies costalis en de facies medialis en is ter hoogte van het hart duidelijk uitgehold door een incisura cardiaca
  margo ventralis=margo acutus
 • uitholling in de margo ventralis ter hoogte van het hart
  incisura cardiaca
 • vormt de rand van de longbasis en bestaat dus uit de boord tussen de facies diaphragmatica enerzijds en de facies medialis en facies costalis anderzijds. Scherpe rand
  margo basalis/margo acutus
 • boord tussen de facies diaphragmatica en de facies costalis hij is bijzonder scherp
  recessus costodiaphragmaticus
 • insnijdingen in de longen, aangewend om de long in te delen in longkwabben. Het zijn diepe insnijdingen van de long, waarbij de begrenzende vlakken van de longlobben elkaar raken
  fissurae interlobares=insnijdingen
 • longkwabben rechterlong
  lobus cranialis
  lobus medius
  lobus caudalis
  lobus accessorius=steeds goed afgezonderd en vult de recessus mediastini
 • wordt gevuld door de lobus accessorius
  recessus mediastini
 • worden door een fissura interlobalis van elkaar gescheiden
  lobus cranialis, lobus caudalis=linkerlong
 • het geheel van vertakkende buizen die het transport van lucht naar en van de longalveolen moet mogelijk maken
  bronchaalboom
 • de linker en rechter hoofdbronchus ontstaan die onmiddellijk de longen binnendringen
  bifurcatie
 • splitst in de longwortel in secundaire bronchen
  bronchus principlalis=linker en rechter hoofdbronchus
 • afsplitsing van de hoofdbronchus (splitsing in de longwortel)
  bronchi lobares=secundaire bronchen
 • afsplitsing van de secundaire bronchen
  bronchi segmentales=segmenale bronchen
 • het urinaire stelsel
  organa urinaria
 • urineleiders
  ureters
 • urineblaas
  vesica urinaria
 • urinebuis
  urethra
 • de nier
  ren
 • zorgt voor een impressio renalis in de lobus caudatus van de lever
  extremitas cranialis=craniale nierpool
 • afgerond en ligt vrij
  extremitas caudalis=caudale nierpool
 • ligt retroperioneaal en raak aan de diafragmapijlers, zodat de nieren iets meebewegen met het ademhalingsritme
  facies dorsalis=bovenzijde
 • welft uit naar de buikholte toe en is bedek met peritoneum
  facies ventralis=onderzijde
 • mooi afgeronde rand van de nier
  margo lateralis
 • vertoont een indeuking
  margo medialis=mediale rand
 • indeuking in de mediale rand van de nier
  hilus renalis=indeuking
 • uitholling tot diep in de nier aan de hilus renalis. Hij bevat
  - nierbekken
  - arteria en vena renalis
  - lymfevaten en nierlymfeknopen
  - zenuwtakjes
  - vetweefsel
  sinus renalis
 • intrarenale verzamelruimte van de urine waar de ureter op aansluit
  pelvis renalis=nierbekken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

afvoerbuisjes (10 a 20) die uit het rete testis vertrekken
ductuli efferentes testi=afvoerbuisjes
hierin ligt het rete testis
mediastinum testis
rechte buisjes vormen hier vebinding met elkaar
rete testis
de zaadbuisjes sluiten hierop aan
tubuli seminiferi recti=rechte buisjes
ligt in de lobuli
tubuli seminiferi contorti=zaadbuisjes
is geelbruin en zacht, ligt in de lobuli
testisparenchym
is niet uitrekbaar en plaatst het parenchym onder druk
tunica albuginea=dikke bindweefselkapsel
verbonden met de staart van de epididymis door de ductuli efferentes testis
extremitas caudata=staartpool
verbonden me de kop van de epididymis door de ductuli efferentes testis
extremitas capitata=koppool
tegenovergestelde boord van de margo epididymalis en heeft geen vergroeiingscontact met andere structuren
margo liber=vrije rand