Samenvatting Anatomie verwijdering afvalstoffen Class notes

107 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Anatomie verwijdering afvalstoffen Class notes

 • 1399759200 Verwijdering afvalstoffen

 • Wat is stoelgang?
  Defecatie, endeldarm (rectum) zorgt voor uitdrijven van de feces.
 • Wat wordt het rectum genoemd?
  De endeldarm ongeveer 15-20 cm lang
 • Waarom wordt het rectum zo genoemd?
  Is 15-20 cm lang en is het enige stukje darm dat vrijwel recht is (rectus=recht)
 • Hoe wordt de endeldarm bij de anus afgesloten?
  Door twee sluitspieren (sfincters) die min of meer om elkaar heen liggen
 • Wat is feces?

  Alle onverteerbare en onverteerde voedingsstoffen
 • Waarom zijn deze stoffen nooit echt in ons lichaam opgenomen (behalve de galkleurstoffen)?

  Omdat het darmkanaal te beschouwen is als een stukje buitenwereld in ons lichaam
 • Welke andere afvalstoffen worden er behalve feces ook uit ons lichaam verwijderd?

  Door de nieren en de urinewegen urine

  Door de huid zweet en door de longen koolstofdioxide (CO2) en water(damp)

 • Wat is het verschil tussen feces en zweet, CO2 en urine?

  Zweet, CO2 en urine zijn producten die wel in ons lichaam hebben vertoefd
 • Waar is de binnenste sluitspier van de anus uit opgebouwd?

  Uit glad spierweefsel
 • Waar is de buitenste sluitspier van de anus uit opgebouwd?

  Uit dwarsgestreept spierweefsel
 • Wat is het verschil tussen de binnenste en de buitenste sluitspier van de anus?

  Binnenste werkt onwillekeurig en de buitenste is willekeurig
 • Wanneer blijft de binnenste sluitspier gesloten?

  Wanneer de endeldarm niet of nauwelijks is gevuld. De buitenste sluitspier is dan ontspannen, dus open.
 • Wanneer vindt het transport van de feces naar de endeldarm plaats?

  Een keer per etmaal, meestal in aansluiting op een maaltijd

 • Hoe ontstaat de aandrang tot defeceren?

  Doordat de wand van het rectum wordt uitgerekt na binnenkomst van een hoeveelheid feces. Via bepaalde zintuigjes in de wand van het rectum wordt het uitrekken van de wand via gevoelszenuwen (sensibele) zenuwen doorgeseind naar het ruggenmerg. In het ruggenmerg worden deze berichten overgebracht op bewegingszenuwen (motorische zenuwen). Deze staan in verbinding met de spieren in de wand van de endeldarm. Deze gaan zich dan samentrekken. Op hetzelfde moment wordt ervoor gezorgd dat de binnenste sluitspier zich ontspant en dus opengaat
 • Hoe wordt defecatie bevorderd?

  Door het aanspannen van de buikspieren: de buikpers
 • Wanneer je de defecatie ophoudt, wat gebeurt er dan?

  De spanning in de endeldarm loopt erg op. De feces wordt dan vanuit het rectum worden teruggedrukt naar de dikke darm. In dikke darm wordt dan nogmaals vocht uit feces worden gehaald.
 • Wat voor gevolgen heeft dit?

  Harde en droge ontlasting
 • Wat zijn onze belangrijkste uitscheidingsorganen?

  Nieren
 • Waarom?

  Ze hebben een grote invloed op het in evenwicht houden van het inwendige milieu van ons lichaam
 • Hoe kun je de nieren zien?

  Als filters die dag en nacht bezig zijn het bloed te zuiveren van stoffen die er niet in thuis horen of die in een te grote hoeveelheid in het bloed voorkomen.
 • Hoe noemen we het product wat de nieren maken?

  Urine
 • Welke weg volgt de urine?

  De door de nieren gevormde urine wordt door de beide urineleiders (ureters) naar de blaas vervoerd
 • Wat doet de blaas?

  Is tijdelijke opslagplaats en vanuit de urineblaas gaat de urine via de urinebuis of plasbuis naar buiten
 • Hoe zien de nieren eruit?
  Zijn boonvormig en hebben de grootte van een vuist. 12 cm lang, 7 cm breed en 3 cm dik
 • Hoe zwaar weegt een nier?

  Elke nier weegt gemiddeld 150 gram
 • Waar liggen de nieren?

  In de lendenstreek aan weerszijden van de wervelkolom, achter in de buikholte en de holle zijde is naar de wervelkolom gekeerd
 • Waar bij de nier treden de grote bloedvaten in en uit?

  Aan de holle zijde
 • Hoe wordt het bloed aan- en afgevoerd in de nier?

  Aan de holle zijde voert de nierslagader het bloed aan vanuit de aorta, terwijl de nierader het gezuiverde bloed afvoert naar de onderste holle ader.
 • Wat zit er nog meer aan de holle zijde van de nier?

  Het begin van de urineleider
 • Waarom stroomt er veel bloed door de nieren?

  Doordat de nieren liggen tussen het begin van de aorta (de bloeddruk is daar zeer hoog) en het laatste stuk van de onderste holle ader (waar de bloeddruk laag is)
 • Hoeveel bloed stroomt er per etmaal door de nieren?

  1500 tot 2000 liter bloed
 • Hoeveel urine produceren de nieren?

  1,5 liter urine
 • Wat hebben de nieren aan de buitenkant?

  Een glad bruin kapsel
 • Wat bevindt zich hieromheen?

  Een vetkapsel dat zorgt voor steun (steunvet)
 • Waaruit bestaat iedere nier van buiten naar binnen?

  Nierschors

  Niermerg

  Nierbekken


 • Hoe ziet de nierschors eruit?

  Vrij smalle laag en heeft een gespikkeld uiterlijk
 • Hoe ziet het niermerg eruit?

  Dit is gestreept en bestaat uit een aantal piramiden
 • Hoe ziet het nierbekken eruit?

  Dit is de holte waarin de urine terecht komt. Via de urineleider (ureter) staat het nierbekken in verbinding met de urineblaas
 • Waar is ieder nier uit opgebouwd?

  Uit ongeveer 1 miljoen nefronen
 • Wat is een nefron?

  De functionele eenheid van de nier
 • Uit welke 5 onderdelen bestaat de nefron?

  Nierkapseltje (kapsel van Bowman), dit vormt het begin van een nefron. Het nierkapseltje is op te vatten als een ingedeukt ballonnetje waarin een kluwen zit van haarvaten: de glomerulus (glomus = kluwen)

  Eerst gekronkelde buisje, gelegen in de schors

  Lis van Henle, haarspeldvormig deel en ligt grotendeels in het merggebied. Het heeft een dalende en stijgende tak

  Tweede gekronkelde buisje, gelegen in de schors

  Verzamelbuis, gelegen in het merggebied. Op één verzamelbuis zijn meerdere nefronen aangesloten • Hoe worden het nierkapseltje en glomerulus samen genoemd?

  Het lichaampje van Malpighi
 • Wat vindt er in iedere nefron, dus ook in iedere nier plaats?

  Filtratie van bloed, waardoor voorurine ontstaat

  Terugresorptie van stoffen vanuit de voorurine terug naar het bloed, zodat uiteindelijk urine verblijft


 • Wat ontvangt het bloed van de nierslagader?

  De haarvatenkluwen (de glomerulus) in het nierkapseltje
 • Hoe wordt voorurine gemaakt?

  Door de hoge bloeddruk in de glomerulus wordt bloedplasma met allerlei opgeloste stoffen vanuit de glomerulus naar het nierkapseltje geperst
 • Wat zit er in de voorurine?

  Niet alleen afvalstoffen, maar ook nog vele nuttige stoffen
 • Wat is de werking van het nierkapseltje?

  Werkt als een filter, door dit filter kan in principe alles passeren met uitzondering van de bloedcellen en de plasma-eiwitten


 • Waarom kunnen deze niet passeren?

  Zijn te groot en blijven dus in het bloed achter
 • Waarom wordt er bij filtratie geen zuurstof verbruikt?

  Het bloedvat dat het bloed vanuit het kapseltje afvoert bevat nog steeds zuurstofrijk bloed
 • Door wat wordt de energie die nodig is om te filtreren geleverd?

  Door de werking van het hart
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is stoelgang?
1
Wat wordt het rectum genoemd?
1
Waarom wordt het rectum zo genoemd?
1
Hoe wordt de endeldarm bij de anus afgesloten?
1
Pagina 1 van 27