Samenvatting Anatomy

101 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Anatomy

 • 1.1.1 Inleidende alinea's

 • Wat valt onder anatomy?
  De structuren die gezien kunnen worden zonder het te vergroten maar ook alles wat je met een microscoop kan zien.
 • Wat betekent histology?
  De studie van structuren die met een microscoop zijn te zien.
 • 1.1.2 How can gross anatomy be studied

 • Wat is het verschil tussen een regionale aanpak en een systemische aanpak?
  Bij een regionale aanpak studeer je alles van een regio bijvoorbeeld de thorax te gelijk. Bij een systemische aanpak is elk systeem van het lichaam apart bestudeert maar wel direct dat systeem in het hele lichaam.
 • 1.1.3 Important anatomical terms, tot Imaging

 • Wat is de anatomische positie?
  Het lichaam staat recht, met de voeten bij elkaar, de handen naast het lichaam, hij kijkt naar voren en de mond is gesloten en het gezicht heeft een neutrale expressie. De ogen zijn geopend en focussen op iets in de verte. De handpalmen zijn naar voren gericht, met de vingers recht en bij elkaar, maar de duim is 90 graden gedraaid. De tenen wijzen naar voren.
 • Er zijn 3 hoofdgroepen van oriëntatie van het lichaam in de anatomische positie, welke 3?
  1. Coronal vlak
  2. Sagittal vlak
  3. Transversaal, horizontaal of axiaal vlak
 • Wat is een coronal vlak?
  Dit is verticaal georiënteerd en verdeeld het lichaam is voorste en achterste delen.
 • Wat is een sagittal vlak?
  Dit is verticaal georiënteerd en verdeeld het lichaam in linker en rechter delen. Als het lichaam precies door middel wordt verdeeld noem je dat het median sagittal vlak.
 • Welke 3 combinaties van termen worden meestal gebruikt om de locatie van structuren aan te geven?
  1. Voorste (anterior) en achterste (posterior)
  2. Aan de binnenkant (medial) en aan de buitenkant (lateral) - duim is medial en pink is lateral -
  3. Bovenste (superior) en onderste (inferior) 
 • Wat wordt bedoeld met de termen proximal and distal?
  Dat een lichaamsonderdeel verder van het lichaamscentrum afligt dan een ander onderdeel. Vb. De hand is distaal ten opzichte van het ellebooggewricht.
 • Wat wordt bedoeld met cranial and caudal?
  Cranial betekent richting het hoofd. En caudal betekent richting beneden.
 • Wat wordt bedoeld met rostral?
  Dat iets dichter bij de neus licht. Wordt vaak gebruikt in de hersenen.
 • Wat wordt bedoeld met superficial and deep?
  Hiermee wordt de plaats ten opzicht van het lichaamsoppervlak aangeduid. Superficial is dichter bij het oppervlak en deep is meer naar binnen toe.
 • 1.2.1 Skeletal system

 • In welke 2 groepen kan het skelet worden verdeeld?
  1. The axial skeleton
  2. The appendicular skeleton
 • Wat valt onder het axial skeleton?
  • De botten van het cranium (schedel)
  • De botten van het columnae vertebralis (wervelkolom)
  • De costas (ribben)
  • De rursum indidem gulam (borstbeen)
 • Wat valt onder het appendicular skeleton?
  De botten van de upper and lower limbs. (bovenste en onderste ledematen)
 • 1.2.1.1 Cartilage

 • Wat is cartilage?
  Het is een avasculaire vorm (geen bloedvaten bevattend) die bestaat uit extracellulaire vezels die vastzitten in een matrix, en bevatten cellen die gelokaliseerd zijn in kleine holtes. De hoeveelheid en soort extracellulaire vezels in de matrix varieert per type kraakbeen. In zwaar belaste gebieden of gebieden die te maken hebben met hevige trekkrachten, wordt de hoeveelheid collageen enorm verhoogd en is het kraakbeen bijna onrekbaar. In tegenstelling tot gebieden waar weinig krachten op staan, bevat het kraakbeen elastische vezels en minder collageen vezels.
 • Wat zijn de functies van cartilage (kraakbeen)?
  • Ondersteuning van zacht weefsel
  • Bieden een glad, glijdend oppervlak voor botgewrichten
  • Maken de ontwikkeling en groei van lange botten mogelijk.
 • Welke 3 typen cartilage (kraakbeen) zijn er?
  • Hyaline: meest voorkomende, matrix bevat kleine hoeveelheid van collageen vezels.
  • Elastic: matrix bevat collageen vezels samen met een groot aantal elastische vezels.
  • Fibrocartilage: matrix bevat een klein aantal cellen en gemalen substantie temidden van een aanzienlijk aantal collageen vezels.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar bevindt zich de symphyses?
Komen voor waar twee afzonderlijke botten met elkaar zijn verbonden door kraakbeen. De meeste van dit soort gewrichten komen voor in de middellijn.
Wat zijn synchondroses?
Ze komen voor waar twee ossification centers in een zich ontwikkelend bot gescheiden blijven door een laag kraakbeen.
Wat zijn de 2 cartilaginous joints?
 1. Synchondroses
 2. Symphyses
Wat zijn syndesmoses?
Het zijn gewrichten waarin 2 aangrenzende botten zijn verbonden door een ligament.
Waar bestaan Gomphoses uit?
In deze gewrichten lopen korte collageenweefselvezels in het peiodontal ligament tussen de wortel van de tand en de bony socket.
Waar bevinden zich Gomphoses?
Komen alleen voor tussen de tanden en het aangrenzende bot.
Waar bevinden zich sutures?
In het schedel alleen waar aangrenzende botten zijn verbonden door een dunne laag bindweefsel.
Welke 3 fibrous joints?
 1. Sutures
 2. Gomphoses
 3. Syndesmoses
Wat zijn solid joints?
Het zijn connecties tussen skeletelementen waar de aangrenzende oppervlakken aan elkaar vast zitten door fibreus bindweefsel of door kraakbeen. Bewegingen zijn bij deze gewrichten meer beperkt dan bij synoviale gewrichten.
Wat zijn ball en socket joints?
Kogelgewrichten, maken bewegingen mogelijk rond meerdere assen. Flexie, extensie, abductie, circumductie en rotatie zijn mogelijk.