Samenvatting ANW actief : algemene natuurwetenschappen voor de tweede fase.

-
ISBN-10 9042524537 ISBN-13 9789042524538
699 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "ANW actief : algemene natuurwetenschappen voor de tweede fase.". De auteur(s) van het boek is/zijn Bert van den Berg Grada Hooijer. Het ISBN van dit boek is 9789042524538 of 9042524537. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - ANW actief : algemene natuurwetenschappen voor de tweede fase.

 • 1 Artikel 9

 • Wat zijn kometen?
  kleine lichamen van met stof vervuild ijs, die in een zeer langgerekte ellipsbaan om de zon bewegen. De staart van een komeet staat altijd van de zon afgericht door de zonnewind. 
 • Wat zijn meteoren?
  Kleine stofjes die met een grote snelheid (60 km/h) de aardatmosfeer binnendringen en door wrijving met de lucht opgloeien. 
 • Wat zijn meteorieten?
  Brokstukken uit de ruimte die niet geheel in de aardatmosfeer verbranden. Ze zien eruit als vuurbollen die op de aarde inslaan.
 • Wat zijn planetoïden?
  Projectielen uit de ruimte van meer dan een km in middellijn. Een planetoïde die inslaat op de aarde heeft rampzalige gevolgen voor de aarde.
 • Wat is een supernova?
  Een exploderende reuzenster die is opgebrand. Als de brandstof voor kernfusie opraakt stort het binnenste van een zware ster ineen tot een neutronenster of zelfs een zwart gat. Enorme explosie!
 • Wat is het verschil tussen een meteoor en een meteoriet?
  Een meteoor is het lichtend spoor van een meteoroïde die in de dampkring verbrand. Een meteoriet is het niet verbrande deel van de meteoroïde die we op aarde als steen terugvinden.
 • 1.1 Scheppingsverhalen en wetenschappelijk verklaren

 • Op welke manieren kan je iets verklaren?
  wetenschappelijk en via mythen

 • De mens heeft de behoefte om dingen te verklaren, want men is van nature nieuwsgierig. In de mythologie gingen mensen een heleboel verklaren door middel van goden, zo heb je ook de scheppingsverhalen. Elk volk heeft zijn eigen verhaal. Daarna ontstond er toch een behoefte om dingen wetenschappelijk te bewijzen. Men ging theorieën opbouwen en deze door middel van experimenten en proeven proberen te bewijzen. Een heleboel van de tegenwoordige theorieën zijn samengevat in wiskundige formules.
  • Voor een wetenschappelijke verklaring zijn een paar eisen.
  • Een falsifieerbare theorie
  • Een ondersteunend experiment
  • Alles moet waargebeurd zijn
 • 1.2 Wat doet wetenschap?

 • Waar vinden we resultaten van naturwetenschappelijk onderzoek?
  Eigenlijk overal om ons heen
 • Ontwikkelingen gaan zo snel, dat mensen het niet meer bij konden houden in de jaren 90, zij gingen vervroegd met pensioen. In de geneeskunde zijn de resultaten het meest spectaculair.
 • Door middel van het verleden, kunnen we voorspellen naar het heden
 • 1.3 Wie doet wetenschap

 • Wie doet wetenschap?
  Kan iedereen zijn, wetenschappers zijn ook normale mensen en wetenschapper is ook een normale baan.
 • Vroeger hadden mensen een raar beeld van onderzoekers, puur omdat er weinig gezegd werd over wat er op dat moment gebeurde in de wetenschap. Men sprak over Wetenschappers in de ivoren toren, ofwel, ze waren ver weg en onbereikbaar
 • Waarom waren mensen geintresseerd in wat er gebeurde in de wetenschap?
  de wetenschappers werkten van hun belastinggeld, dus ze kregen intresse en wilden weten wat voor geheims daar gaande was.
 • In onderzoek is het belangrijk het onderwerp te beperken. Als je als onderzoeker al wat langer mee gaat moet je er natuurlijk iets dieper op in gaan
 • Wat is trial en error
  iets zelf blijven proberen, totdat het goed gaat. ookwel, een apparaat gebruiken zonder een gebruiksaanwijzing te lezen.
 • 1.4 Waarom doet men aan wetenschap

 • Noem vijf redenen om aan wetenschap te doen?
  1. Nieuwsgierigheid
  2. Eigenwijsheid
  3. Medelijden
  4. Geld
  5. Publish or Perish
 • Men doet wetenschap door verschillende drijfveren. Nieuwsgierigheid, Enthousiasme, Interesse enz. . Tegenwoordig is een belangrijke drijfveer competitie. Wetenschap kan ook uitmonden in omstreden onderzoek.
 • Wat zijn belangrijke drijfveren voor wetenschap?
  Nieuwsgierigheid en medelijden
 • Wetenschap is vaak ook gewoon een baan
 • Paul Ehrlich (1854-1915), was een Duitse onderzoeker die een arseenverbinding vond die giftig genoeg was om de verwerker van de gevreesde geslachtsziekte syfilis te doden, maar die niet zo giftig was dat de patiënt nog zieker werd of dood ging. Het was de 606e stof die hij testte. Ehrlich noemde de stof salvarsan, maar de stof stond nog jaren lang bekend als 606.
 • Wetenschap kan ook slechte kanten hebben, zo is de atoombom uitgevonden en meteen gebruikt in wo2, dit is een negatief punt van de wetenschap. Veel wetenschappers vinden dat zij niet verantwoordelijk mogen worden gehouden voor hun ontdekking,
 • Fritz Haber (1868-1934), was een Duitse chemicus die de ammoniaksynthese (manier van ammoniak ontwikkelen uit waterstof en stikstof) ontwikkelde. De eerste fabriek volgens het Haber procedé werd in 1913 opgestart. Behalve ammoniak voor de landbouw werd er ook ammoniak voor nitreerzuur gemaakt. Dit was belangrijk om explosieven te maken. Haber werd omstreden in verband met strijdgas (chloorgas) in de eerste wereldoorlog. Toch kreeg hij de nobelprijs in 1918.
 • Door wie word besloten om een onderzoek wel of niet door te laten gaan?
  door de overheid die het vaak financiert

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom komt er minder koolstofdioxide vrij bij plantenolie dan bij aardolie (fossiele brandstof)?
Plantenolie is een biobrandstof. De gebruikte planten nemen tijdens hun leven CO2 op uit de lucht. Deze komt weer vrij bij verbranding. Er komt dus geen nieuwe CO2 vrij. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen wel. Deze komen diep uit de grond en hebben miljoenen jaren geleden geleefd. De CO2 die vrijkomt is in de oertijd gevormd dus komt er extra bij in de lucht. 
Wat is een gat in de ozonlaag?
Een plek in de ozonlaag waar ozon in veel lagere concentraties voorkomt. 
Waar is het gat in de ozonlaag het grootst en waarom?
In oktober boven antartica. Daar is het koud en zijn weinig stikstofverbindingen. Stikstofverbindingen breken chloorradicalen als cfk-gas af. Dit gas wordt dus minder afgebroken en zorgt voor een gat in de ozonlaag. 
Welke stoffen zorgen voor een gat in de ozonlaag?
Cfk-gas en methylbromide
Waar dient de ozonlaag voor?
Beschermt ons tegen UV-straling
Hoeveel km is de ozonlaag van ons verwijderd?
30 km
Wat is ozon?
Een stof (O3) die ruikt naar een knoflookachtige geur en gevaarlijk is. 
Wat houdt het Daisy model in?
Een wereld die om de zon draait met verschillende kleuren madeliefjes. Eerst is het koud en nemen de donkere madeliefjes de overhand. Hierdoor warmt de aarde op en komen er meer witte madeliefjes. De aarde wordt weer kouder. (Dit is om de Gaia-theorie te bewijzen)
Wie bedacht het Daisy model?
James lovelock
Wat doen regelgenen?
Kunnen op verschillende tijden andere genen in- en uitschakelen.