Samenvatting Arbeidsrecht

-
ISBN-10 9089746773 ISBN-13 9789089746771
221 Flashcards en notities
30 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Arbeidsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn M Treep. Het ISBN van dit boek is 9789089746771 of 9089746773. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Arbeidsrecht

 • 1 module 1/ hoofdstuk 1 rechtsgebieden en rechtsbronnen

 • broepsbevolking kun je onderverdelen in :
  werknemers
  werknemers bij de overheid
  zelfstandigen
 • Welke rechtsbronnen kent het recht?
  - de wet
  - jurisprudentie
  - verdragen
 • Hoe vertalen maatschappelijke veranderingen zich kwa regels?
  in de wetgeving en jurisprudentie
 • Waarom zijn de begrippen recht en wet niet bepaald identiek?
  slechts een gedeelte van de bij ons geldende rechtsnormen is expliciet in de wet vastgelegd.
 • Wat is de definitie van wetgeving?
  de door de overheid vastgestelde en vervolgens in wetgeving vastgestelde geschreven rechtsregels. 
 • Hoe wordt er aangegeven dat het begrip recht ruimer is dan de wet?
  doordat er interpretatieruimte is om te handelen naar wat redelijk, billijk, gebruikelijk of algemeen maatschappelijk aanvaardbaar is. 
 • 1.1 rechtsgebieden

 • arbeidrecht is heel leuk

   

 • Welk recht betreffen de verhouding tussen overheidsorganen onderling of die regels bevatten ten aanzien van de overheid in haar gezagskwaliteit als overheid ten opzichte van de burger.

  Dit noemen wij publiekrecht publiekrecht

 • wat is arbeidsrecht

  leuk

 • Wat zijn de belangrijke onderdelen die behoren tot het publieksrecht?

  De grondwet met de grondrechten, het kiesrecht, de verhouding regering-parlement, de regelgeving ten aanzien van gemeente en provincies en de organisatie van de rechterlijke macht.

 • Op welke gebieden heeft de overheid meer terrein naar zich toegetrokken sinds de komst van de sociale verzorgingsstaat?

  Sociale economie(arbeidsbeschermende wetgeving, sociale zekerheid en sociale voorzieningen), onderwijs, ruimtelijke ordening, milieu bescherming. 

 • Waar vallen deze onderdelen van het recht, met alle bijbehorende wetten, maatregelen en uitvoeringsbesluiten onder?

  Deze rekenen wij tot het bestuurs-- of administratie recht.

 • Welk doel heeft privaat recht?

  De verhouding tussen burgers onderling te regelen.

 • Welk onderscheid wordt er gemaakt binnen het privaatrecht?

  In privaatrecht wordt onderscheid gemaakt tussen burgerlijk recht en handelsrecht.

 • Wat bevat het handelsrecht?

  Het handelsrecht bevat onder andere regels over verzekeringen en wissel- en chequerecht.

 • Wat bevat het personen- en familierecht?

  Het personen- en familierecht bevat onder meer regels omtrent ouderlijk gezag, voogdij, huwelijk en echtscheidingen.

 • Waar draait het vermogensrecht om?

  Alles wat op geld weerbaar is: Het vermogen van de mens. 

 • Welke rechten vallen nog meer onder het vermogensrecht? Wat is een belangrijk onderwerp in dit recht?

  De rechten die onder het vermogensrecht vallen zijn, erfrecht, goederenrecht en verbintenisrecht. Een belangrijk onderwerp in dit recht is eigendom.

 • Hoe worden koop- huur- en arbeidsovereenkomsten genoemd? Onder welk recht vallen deze overeenkomsten?

  Koop- huur en arbeidsovereenkomsten worden verbintenissen genoemd. Deze overeenkomsten vallen onder het verbintenissenrecht.

 • 1.1.1 publiekrecht

 • Wat is publiekrecht?
  De rechtsregels die de verhouding betreffen tussen overheidsorganen onderling of die regels bevatten ten aanzien van de overheid in haar gezagskwaliteit als overheid ten opzichte van de burgers. 
 • Noem voorbeelden van staatsrecht? (publiekrecht)
  De Grondwet met de grondrechten, het kiesrecht, de verhouding regering-parlement, de regelgeving ten aanzien van gemeente en provincie en de organisatie van de rechterlijke macht. 
 • Noem voorbeelden van bestuurs- en administratief recht? (publiekrecht)
  sociaal economisch gebied, onderwijs, ruimtelijke ordening,  milieubescherming.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een wet in materiële zin?
een rechtsvoorschrift met een algemene strekking.Kijk hierbij naar de inhoud van de wet.
Wat is een wet in formele zin?
Een wetsvoorschrift gemaakt door de regering, samen met de Eerste en Tweede kamer.
kenmerken overeenkomst tot opdracht (dienstenovereenkomst)?
- geen ondergeschiktheid
- geen duurzame relatie
- geen plicht in staat staan voor resultaat (alleen inspanningsplicht)
- opdrachtgever betaald vooraf afgesproken prijs
wat houdt overeenkomst tot opdracht in?
geen dienstverband, maar verrichting van werk zonder stoffelijk aard (adviesbureaus, advocatenbureaus)
kenmerken aanneming van werk?
geen duurzame relatie
geen ondergeschiktheid tussen partijen
werk hoeft niet persoonlijk verricht te worden
opdracht gever betaald vaak vooraf voor resultaat
aannemer moet instaan voor resultaat
wat is er aan de hand bij regel tov aanneming van werk?
regelend karakter, ze kunnen in hun algemene voorwaarden afwijken vd wet
wat is aanneming van werk?
zonder arbeidsovereenkomst werk moet verrichten (bepaald resultaat)
welke soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid zijn er?
arbeidsovereenkomst
aanneming van werk
overeenkomst tot opdracht
hoe valt de beroepsbevolking in te delen?
werknemers
werknemers bij overheid
zelfstandigen
Wat zijn bronnen die hun doorwerking vinden in de private sector?
arbeidstijdenwet 
wet gelijke behandeling
wet aanpassing arbeidsduur
wet op de ondernemingsraden
arbeidsomstandighedenwet
jurisprudentie