Samenvatting Banas

-
ISBN-10 9041503188 ISBN-13 9789041503183
248 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Banas
 • J L M Crommentuijn, E Wisgerhof, A J Zwarteveen
 • 9789041503183 of 9041503188
 • 2001

Samenvatting - Banas

 • 1.1 Serie en Parallel

 • Een lampje brandt als de stroomkring gesloten is. De elektrische stroom loopt van de pluspool naar de minpool van de batterij. De batterij is een spannigsbron, dit wordt uitgedrukt in Volt (V)
  Elektrische energie komt binnen via ene grondkabel. In de meterkast wordt de stroom verdeeld in groepen. Op elke groep kunnen allerlei elektrische apparaten worden aangesloten. Dit kan op twee manieren: in serie of parallel.
 • Wat levert een spanningsbron?
  Elektrische Energie
 • Kenmerken van een serieschakeling:

  - Alle onderdelen zitten in dezelfde stroomkring.
  - Als een onderdeel kapot is, werken de andere onderdelen ook niet meer.
 • Kenmerken van Parallelschakeling:
  - Elk onderdeel zit in een aparte stroomkring.
  - Als een onderdeel kapot, blijven de andere onderdelen werken.
 • 1.1.1 Stroomsterkte

 • Stroomsterkte wordt gemeten met een ampèremeter. Je moet deze in serie schakelen. 

  Stroomsterkte raakt niet op; toch brandt het lampje. Het brandend lampje heeft dus energie. Deze energie zat eerst in een spanningsbron. De elektrische stroom brengt deze eerst van de spanningsbron naar het lampje. 
  Een elektrische stroom transporteert energie. 


 • een elektrische stroom is beweginde lading

  een electrische stroom transporteert energie


 • Welke functie heeft een elektrische stroom in een schakeling?
  Transporteert energie.
 • met wat meet je een stroomsterkte
  amperemeter
 • In een serieschakeling is de stroomsterkte overal even groot.

 • serie schakeling : l=l1 = l2

  parallelschakeling l = l1 + l2

 • In een parallelschakeling is de stroomsterkte die uit de spanningsbron komt, gelijk aan de som van de stroomsterkten in de aparte stroomkringen. 
 • Wat zijn identieke lampjes?
  Gelijke lampjes
 • De stroomsterkten door de twee lampjes zijn verschillend. De stroomsterkte is alleen even groot bij gelijke lampjes. Gelijke lampjes noem je identiek. 
 • 1.2 Schakelschema's

 • Bij schakelingen worden de onderdelen verbonden met snoertjes. In een schakeling met veel onderdelen zitten veel snoertjes. De schakeling ziet er hierdoor erg onoverzichtelijk uit. Daarom teken we schema's van schakelingen. 
 • Schakelingen geven we aan met schakelsymbolen (schematisch).
  Afspraken van het tekenen van een schakelschema:
  - stroomkring moet rechthoekig zijn.
  - de onderdelen worden zo goed mogelijk verdeeld.
 • 1.2.1 Stroomsterkte en spanning meten

 • De eenheid van stroomsterkte is ampère (A).
  De grootheid stroomsterkte kunnen we meten met de ampèremeter
  De sterkte van een batterij noemen we de spanning. Spanning wordt uitgedrukt in de eenheid volt (V). 
  De grootheid spanning wordt gemeten met een voltmeter. 
 • Voorbeeld: Droog haar kan knetteren als je het kamt met een plastic kam. BI het kammen ontstaat er lading. Als deze lading wegstroomt, loopt er een elektrische stroom. Je ziet dan vonkjes.
  Een elektrische stroom is bewegende lading

 • Wat is een elektrische stroom?
  Bewegende lading
 • Een elektrische stroom is bewegende lading. Bij een grotere stroomsterkte passeert in 1 seconde meer lading. Bij een grotere stroomsterkte beweegt de lading dus sneller. 
 • Een ampèremeter meet de stroomsterkte. Een ampèremeter meet dus de hoeveelheid lading die in een seconde langskomt. (aantal poppetjes in een seconde)
  Hiervoor moet de stroom door de ampèremeter gaan. Je moet een ampèremeter daarom in serie schakelen.
  Een ampèremeter moet in serie worden aangesloten.
 • Een elektrische stroom transporteert energie. In een stroomkring brengt de bewegende lading dus de energie rond.
  De lading krijgt energie mee van de spanningsbron (batterij). Onderweg deelt de lading alle energie uit.
  Na de lampjes is er geen energie meer. Als de lading weer langs de spanningsbron komt, krijgt het weer nieuwe energie.
  Een sterke spanningsbron geeft veel energie aan de lading. De lading geeft dan veel energie af aan de onderdelen. De spanning is dan groot.
  De spanning is de energie die een bepaalde hoeveelheid lading krijgt of afgeeft. (V)
 • Wat is spanning?
  De energie die een bepaalde hoeveelheid lading krijgt of afgeeft.
 • Spanning meten we met een voltmeter. Het schakelsymbool van een voltmeter is een rondje met een 'v' erin. 
  Een voltmeter meet de energie die een bepaalde hoeveelheid lading krijgt of afgeeft. Je hoeft daarbij maar een lading te controleren.
  Je kunt je dit voorstellen door  het controleren van de rugzakjes van de poppetjes. 
  Om een rugzakje te controleren moet een poppetje langs de voltmeter gaan, want in elk rugzakje zit evenveel energie.
  Hierom moet je een voltmeter parallel schakelen. 
  Een voltmeter moet parallel worden aangesloten.
 • Met welk instrument wordt spanning gemeten? Serie of parallel?
  Met een voltmeter in parallel. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Banas
 • J L M Crommentuijn, E Wisgerhof, A J Zwarteveen
 • 9789041502124 of 9041502122
 • 2000

Samenvatting - Banas

 • 1 Meten is weten

 • Hoe wordt natuurwetenschappelijke kennis verkregen?
  Door waarnemen, experimenteren en meten
 • wat ga je gebruiken

  het benodigde appreratuur,

 • Wat is Natuurwetenschappelijke kennis?
  Waarnemen, experimenteren en meten
 • zie de bronnen 1.9a t/m d

 • Wat is meten?
  Meten is het vergelijken met een afgesproken maat
 • Waaruit bestaat de Aarde?
  Kleine deeltjes, Atomen
 • Wat is een eenheid?
  Een eenheid is een afgesproken maat
 • wat is een balans

  een soort weegschaal,  hier kan je kijken of iets hetzelfde weeft

 • Wat is een laboratorium?
  Een onderzoeksplaats voor onderzoekers
 • Wat is een grootheid?
  Een grootheid is wat je meet
 • welke soorten werkspullen heb je

  1. apperatuur 2. gereedschap 3. glaswerk/aardewerk 4. stoffen

 • Wat is infrarood?
  Warmtestraling

 • Wat is massa?
  De hoeveelheid materiaal, SI-eenheid: meter
 • hoe noemen we een schoolproef

  een practicum

 • Wat is warmtestraling?
  Infrarood
 • Wat is volume?
  De hoeveelheid ruimte dat een voorwerp inneemt
 • hoe kan je bij een proef weten wat je moet hebben voor de veiigheid

  dat staat op het practicum blad

 • Kunnen wij warmtestraling/infraroodlicht zien?
  Nee
 • Welke formule geld voor regelmatige voorwerpen om het volume te berekenen?
  volume = lengte x breedte x hoogte
 • welke noodvoorzieningen horen er in een practicum lokaal aanwezig te zijn

  oogdouche, douche, branddeken/brandblusser

 • Welk dier, en welke soort dier kan dat wel?
  Een slang, de Groefkopadder
 • Hoeveel m3 is 1l?
  1 l = 1 dm3
 • Wat is meten?
  Meten is vergelijken met een afgesproken maat
 • Hoeveel cm3 is 1 ml?
  1
 • Wat is een eenheid?
  Een afgesproken maat
 • Wat zie je in een diagram?
  Het verband tussen twee grootheden
 • Wat is een grootheid?
  Een grootheid is wat je meet
 • Wat is interpoleren?
  Het aflezen van niet-gemeten waarden binnen het meetgebied
 • Wat is analoog?
  Dat je een schatting moet maken
 • Wat is extrapoleren?
  Het aflezen van niet-gemeten waarden buiten het meetgebieden
 • Wat is digitaal?
  Dat je het direct kunt aflezen?
 • Wat is het verschil tussen analoog en digitaal?
  Bij analoog moet je een schatting maken, en bij digitaal is dat je het direct kunt aflezen
 • Wat betekent SI?
  Systeme International 
 • Welke grootheden horen bij de SI?
  lengte, tijd, temperatuur, massa en volume
 • Wat zijn de SI eenheden van lengte, tijd, temperatuur, massa en volume?
  meter (m), seconde (s), Kelvin (K), Gewicht (Kg) en Volume (m)
 • Welke eenheden staan er niet in maar mogen wel gebruikt worden
  Graden celcius, minuut, liter
 • Wat zijn voorvoegsels?
  Bijvoorbeeld m, (milli), c (centi)
 • Wat is een standaardeenheid?
  Een eenheid die voor iedereen hetzelfde is
 • Waar staat de standaardmeter?
  In Parijs
 • Wat zijn de onderdelen van de vloeistofthermometer? (zie fig. 1.21, blz.25)
  1. Reservoir met vloeistof
  2. Dunne stijgbuis
  3. Schaalverdeling
 • Wat koos Celcius voor 100 graden & 0 graden?
  100 graden: Kokend water
  0 graden: Smeltend ijs
 • Wat is Kelvin?
  Een temperatuur-eenheid
 • Hoeveel graden celcius komt overeen met 0 graden Kelvin?
  -273 graden celcius
 • Wat is de massa van een voorwerp?
  De hoeveelheid
 • Welk woord mag je in de natuurwetenschappen niet gebruiken?
  Gewicht
 • Hoe konden mensen vroeger de tijd weten?
  Door de stand van de sterren
 • Wat zijn tijdzones?
  De aarde is verdeeld in tijdzones. Zo is het niet overal even laat
 • Wat is volume?
  Het volume van een voorwerp is hoeveel ruimte het inneemt
 • Wat is de formule van volume?
  Lengte x breedte x hoogte (lxbxh)
 • Bij bijv. een steentje kun je niet meteen het volume bepalen. Hoe doe je dat?
  Met de onderdompelingsmethode. Water in een maatcilinder doen en dan het steentje erin doen, en dan het verschil is de volume van het steentje 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem voorbeelden van enkelvoudige stoffen
-Zuurstof
-Koolstof
-Ijzer
-Koper
-Chloor
Wat gebeurt er bij een energie-omzetting?
Dan verdwijnt de ene energievorm en ontstaan andere energievormen
Wat is kernenergie?
De energie van uranium
Wat is stralingsenergie?
De energie van elektromagnetische straling
Wat is zwaarte-energie?
De energie van een voorwerp dat kan vallen
Wat is bewegingsenergie?
Energie van bewegende voorwerpen
Wat is chemise energie?
Energie die is opgeslagen in stoffen
Noem nadelen van biogas
-Een biogasinstallatie is duur
Noem voordelen van biogas
-Duurzaam
-Er wordt afval gebruikt; dus minder verontreiniging
Noem nadelen van aardwarmte
-Bodemverontreiniging doordat het grondwater andere stoffen mee naar boven nemen
-Een put blijft niet eeuwig in bedrijf