Samenvatting Basisboek aanpak schulden

-
ISBN-10 9001875653 ISBN-13 9789001875657
125 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek aanpak schulden". De auteur(s) van het boek is/zijn Nadja Jungmann Tamara Madern. Het ISBN van dit boek is 9789001875657 of 9001875653. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Basisboek aanpak schulden

 • 1 Omvang van de schuldenproblematiek (week 1)

 • Welke redenen zijn er om iemand onder bewind te stellen?
  1. Onmacht
  2. Onkunde
  3. Beperkingen (handicap)
 • Wat betekent "een schuld hebben"?
  Een persoonlijke verplichting tot betaling van een geldsom
 • Wat betekent "een betalingsachterstand hebben"?
  In verzuim zijn met het betalen van een opeisbare vordering
  • Niet op tijd betalen of te laat betalen 
 • Wat zijn de oorzaken van een betalingsachterstand?
  • Hoge vaste lasten
  • Inkomensdaling
  • Hoge zorgkosten
  • Terugbetalen toeslagen
 • Waarom ontstaan betalingsachterstanden?
  Betalingsachterstanden ontstaan uit financiële redenen, niet uit nonchalance of vergeetachtigheid
 • Noem een aantal risicovolle situaties waarbij er sprake is van een betalingsachterstand.
  • Meer dan 3 soorten achterstallige rekeningen;
  • 1 of meer achterstallige rekeningen in de categorieën hypotheek, huur, elektriciteit, gas, water, ziektekostenverzekering, afbetaling van leningen of aflossingsregelingen;
  • Allemaal noodzakelijke schulden;
  • Totale omvang van de achterstallige rekeningen bedraagt meer dan 500,-
  • Leden van het huishouden staan minimaal 1 keer per maand (of meestal) rood voor meer dan 500,-
  • Er is een creditcardschuld van meer dan 500,-
 • Noem een aantal oplossingen voor de risicovolle situaties waarbij er sprake is van een betalingsachterstand.
  • Meestal zelf op te lossen;
  • Bezuinigen;
  • Afspraken met schuldeisers;
  • Meer werken;
  • Eventueel hulp inroepen van budgetcoach
 • Wat is er sprake bij een problematische schuldsituatie?
  Inkomsten zijn lager dan het bedrag dat afgelost moet worden op openstaande schulden
  • Niet meer zelfstandig op te lossen
 • Wat voor grote problemen kunnen er ontstaan bij een problematische schuldsituatie?
  • Huisuitzetting;
  • Afsluiten gas, water of elektriciteit;
  • Stopzetten zorgverzekering
 • Noem een aantal oplossingen voor een problematische schuldsituatie?
  • Afspraken met schuldeisers;
  • Bewind;
  • Schuldhulpverlening;
  • WSNP
 • Wat voor soorten schulden zijn er?
  1. Overlevingsschulden
  2. Compensatieschulden
  3. Aanpassingsschulden
  4. Overbestedingsschulden
  5. Bureaucratische schulden
 • Wat houdt een overlevingsschuld in? Noem 3 voorbeelden
  Ontstaan als een huishouden te lang moet rondkomen van een (te) laag inkomen;
  • Voorbeelden --> Huur, energie en zorg
 • Wat houdt een compensatieschuld in? Noem 3 voorbeelden
  Ontstaan omdat huishoudens de stressvolle situaties waarin ze zitten willen compenseren (er is sprake van weinig geld, maar de schulden zijn op zich wel te vermijden)
  • Voorbeelden --> goederen op afbetaling, een roodstand om aankopen mee te financieren of een creditcard saldo
 • Wat houdt een aanpassingsschuld in? Noem 2 voorbeelden
  Ontstaan als mensen plotseling minder inkomen krijgen of als de vaste lasten flink stijgen
  • Voorbeelden --> hoge uitgaven aan uitgaan en andere niet noodzakelijke posten 
 • Wat houdt een overbestedingsschuld in? Noem 2 voorbeelden
  Ontstaan als mensen consequent te veel uitgeven. Ze weten wel hoeveel er beschikbaar is, maar (bijna) elke maand geven ze meer geld uit dan ze hebben
  • Voorbeelden --> kwartaalkredieten en roodstanden
 • Wat houdt een bureaucratische schuld in? Noem 3 voorbeelden
  Ontstaan als gevolg van het bureaucratisch onvermogen van een huishouden om zaken met de overheid goed te regelen
  • Voorbeelden --> fraudeschulden aan het UWV, terugvordering van studieleningen of toeslagen
 • Wat is de relatie tussen schulden en uitkering?
  • Problematiek is het grootst bij mensen met een bijstandsuitkering;
  • Belemmering om werk te vinden, impact op het gedrag van werknemers en werkgevers;
  • Leidt vaak tot stress, maatregel, boete en dus ... meer schulden
 • Wat is de relatie tussen schulden en werk?
  • Ziekteverzuim hoger, arbeidsproductiviteit lager;
  • Tijdelijke contracten (soms) niet verlengd
 • Wat is de relatie tussen schulden en sociale netwerk?
  • Negatief effect op sociaal netwerk, vrienden en geliefden trekken zich terug, dit heeft negatief effect op sociaal welzijn;
  • Leidt vaak ook tot psychische problemen
 • Wat is de relatie tussen schulden en gezondheid?
  Problematische schulden leiden tot gezondheidsklachten en gezondheidsklachten kunnen ook leiden tot problematische schulden
  • Voorbeelden --> denk aan eigen risico, niet vergoede kosten en het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is schuldhulpverlening?
Omvat meer dan het regelen van schulden
Een onderdeel is stabiliseren, coachen, hulp bij de administratie en budgetbeheer.  
Ook activiteiten als vroeg signalering, preventie en nazorg vallen onder de schuldhulpverlening

Als je je aanmeldt voor schuldhulpverlening start een traject dat uiteindelijk moet leiden tot een schuldregeling.
Wat is schuldregeling?
Proces tussen schuldeisers en schuldenaar en de gemeente heeft een bemiddelende rol.
Wat is NEN 8048?
Dit is een Nederlandse kwaliteitsnorm voor schuldhulpverlening
Organisatie die zich laat certificeren laat zien dat die de processen op orde zijn en bonafide is
Norm is gestart in 2008
Waar zijn de afspraken uit een convenant op gericht?
Op het stabiliseren van de financiële positie van de schuldenaar en het bevorderen van minnelijke schuldhulpverlening
Wat is een convenant?
 • Een overeenkomst tussen NVVK en schuldeisende partij of koepel waarin onderlinge samenwerkingsafspraken worden gemaakt
 • Bevatten afspraken en wederzijdse verplichtingen
 • Uitgangspunt is dat de schuldenaar het hele bedrag terugbetaalt 
 • Als uitvoerder schuldhulpverlener denkt dat dit niet haalbaar is en schuldenaar voldoet aan de gestelde voorwaarden verzoek om gedeeltelijke kwijtschelding
 • Met sommige convenantpartijen zijn aanvullende bijzonder afspraken gemaakt   
Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden NVVK
Afsluiten van convenanten
NVVK zet zich in om leden deel te laten nemen aan certificering van NEN 8048 (gemeenten kunnen zich vrijwillig certificeren)
Er worden ook niet in iedere gemeente dezelfde producten aangeboden
 • Advies
 • Schuldregeling
 • Budgetcoaching / begeleiding
 • Budgetbeheer 
 • Soms alle producten     
Uitvoering schuldhulpverlening is niet in iedere gemeente gelijk.
Gemeente zelf
Maatschappelijk werk
Kredietbanken
Praktijk van de gemeentelijke schuldhulpverlening
Uitvoering van de schuldhulpverlening
Klanten van de schuldhulpverlening
Schuldhulpverleningsproces
Doorlopen van een schuldhulpverleningstraject
Knelpunten van de schuldhulpverlening
Wat is de WSnp? 1998
Wet Schuldsanering natuurlijke personen nog invoeren staat bovenaan in document les 1