Samenvatting Basisboek Algemene Brandpreventie

-
138 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek Algemene Brandpreventie

 • 1.1.1 Branddriehoek

 • Welke 3 factoren spelen een rol bij de branddriehoek?
  Zuurstof, brandstof en ontbrandingstemperatuur
 • 1.1.2 Brandvijfhoek

 • Welke 2 aanvullende factoren spelen een rol bij de brandvijfhoek?
  Een Katalysator en de mengverhouding
 • Wat is een katalysator?
  Stof die chemische reactie kan beïnvloeden zonder zelf deel te nemen
 • Welke vormen van katalysatoren zijn er?
  Negatief en positief katalytisch
 • (Brandkromme) Welke drie fasen heeft een brand
  Groeifase (ontwikkelingsperiode), Brandfase en Dooffase
 • Wat komt er bij ontbranding vrij?
  Rook
 • Waar bestaat rook uit?
  Opstijgende warme lucht, roetdeeltjes en brandbare gassen
 • Hoe ontwikkeld de brandfase zich?
  Onstaat een rooklaag welke dikker en warmer wordt en waar brandbare rookgassen zich tegen het plafond ophopen. Bij temperatuur van 280-350 graden ontstaat gasluchtmengsel. Dan zullen bij een bepaalde mengverhouding brandbare gassen ontbranden (Vlamoverslag). Dan loopt de temperatuur op naar 900 graden of meer.
 • Wat is vlamoverslag
  Dit is het verschijnsel wat ontstaat wanneer een gasluchtmengsel een bepaalde mengverhouding heeft bereikt en ontbrand.
 • Welke acties spelen zich af in de groeifase?
  Ontdekking, melding, alarmering en vluchten
 • 1.2 Brandpreventie in de veiligheidsketen

 • Wat zijn de vijf schakels van de veiligheidsketen?
  1. Proactie
  2. Preventie
  3. Preparatie
  4. Repressie
  5. Nazorg
 • Wat is proactie?
  Het wegnemen van structurele oorzaken van brand
 • Noem een voorbeeld van proactie
  Brandweer die adviseert bij opstellen bestemmingsplan, waarbij deze kijken naar risico's voor omgeving, bereikbaarheid hulpdiensten, routering gevaarlijke stoffen en voldoende bluswater aanwezig
 • Wat omvat preventie allemaal?
  Zorg voorkomen van directe oorzaken brand en beperken van gevolgen van brand. Maatregelen bouwkundig en installatietechnisch, organisatorische maatregelen
 • Wat zijn preventieve organisatorische maatregelen?
  BedrijfsHulpVerleningsorganisatie
 • Wat is preparatie?
  Het voorbereiden van de brandweer op een mogelijke brand. Hierbij kun je denken aan, onderhoud aan brandkranen, aanvals en rampbestrijdingsplannen, geoefendheid van bestrijding en keuze juiste materieel
 • Wat is repressie?
  Bestrijding van brand en hulpverlening
 • Wat is nazorg?
  Opvang betrokkenen, rapportage en evaluatie en waarschuwen stichting salvage.
 • 1.3 Het bevorderen van de brandveiligheid en verantwoordelijkheden

 • Welke 3 groeperingen hebben als doel de brandveiligheid te bevorderen?
  1. Overheid
  2. Voorlichters brandpreventie 
  3. Brandassuradeuren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke voorbereidingsprocedures voor een omgevingsvergunning worden er in de Wabo beschreven?
1. Reguliere voorbereidingsprocedure
2. Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Waarin zijn de indieningsvereisten voor de activiteit brandveilig gebruik opgenomen?
In artikel 3.3 van het Ministeriële Regeling OmgevingsRecht (Mor)
Waar staat de afkorting Mor voor?
Ministeriële Regeling OmgevingsRecht
Waar kun je een omgevingsvergunning aanvragen?
Bij Omgevingsloket Online (OLO) www.omgevingsloket.nl
Uitgestelde inwerkingtreding van een vergunning is om meestal 6 weken de tijd te geven om bezwaar te maken. Bij welke activiteiten kom je dit tegen?
1. Monumenten
2. Slopen eb aanleggen
3. Afgraven van grond
Is in alle gevallen een omgevingsvergunning vereist wanneer er werkzaamheden aan een monument plaats vinden?
Meestal wel, maar is het niet het geval als er sprake is van normaal onderhoud
Welke twee soorten monumenten zijn er?
1. Rijksmonument op basis van monumentenwet 1988
2. Monument op grond van provinciale en gemeentelijke monumentenverordeningen
Welke bouwwerken kunnen worden beschermd als rijksmonument?
1. Wanneer het bouwwerk minimaal 50 jaar oud is
2. Wanneer het bouwwerk aan de overige eisen gesteld in de monumentenwet 1988 voldoet
Wat geniet de voorkeur, een brongerichte maatregel of een effectmaatregel?
Een brongerichte maatregel
Wat is een voorbeeld van een effectmaatregel als voorschrift in een omgevingsvergunning?
Dit kan een brandblusser zijn bij de opslag van gevaarlijke stoffen