Samenvatting Basisboek bedrijfseconomie

ISBN-13 9789001829544
430 Flashcards en notities
133 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek bedrijfseconomie". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001829544. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek bedrijfseconomie

 • 1 Ondernemingen en hun functie in de economie

 • Hoe kan een onderneming worden omschreven?
  een naar winststrevende productie organisatie.
 • Aanmerkelijk belanghouder --> Belastingplichtige die op zijn minst 5% van het aandelenkapitaal van een bedrijf bezit. Omdat het 5% is of meer dan valt het in box 2.

  Bedrijfskolom --> is het productieproces dus: Ijzermijn naar ijzerverwerkingsbedrijf naar autoproducent naar dealer verkoop aan klant.

  Bedrijfstak --> de ondernemingen die een schakel vormen van de bedrijfskolom dus ijzerverwerkings bedrijven samen.

  Beherende vennoot --> is een venoot van een venootschap maar is ook de leider of eigenaar hiervan.

  Besloten vennootschap/naamloos vennotschap met beperkte  aansprakelijkheid --> Een bv en een nv zijn een rechtspersoon. Bij een bv/nv is er een scheiding tussen eigendom en leiding. Het eigen vermogen is verdeeld in aandelen. De gezamenlijke aandeelhouders vormen een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) zij krijgen alle belangrijke beslissingen zoals het benoemen van de directie.

  Bij een BV/NV is er vaak sprake van een grootaandeelhouder, als deze persoon ook in de directie zit kan er worden gesproken van een directeur-grootaandeelhouder (DGA)

  Een verschil tussen een NV en een BV is dat een NV vaak gebruik maakt van de effectenbeurs om het geld bij elkaar te krijgen.

  Het kan ook zijn dat er een raad van commissarissen (RvC) is. Deze raad houd toezicht voor de aandeelhouders.

  Een bv en een nv kunnen extra vermogen krijgen doordat de AvA beslist geen  winst uit te keren. Ook kunnen ze extra aandelen uitgeven.

  Aandeelhouders zijn niet aansprakelijk ze kunnen niet verplicht worden om uit hun prive vermogen te betalen.

  de winst van een bv en een nv worden belast met vennootschapsbelasting. Verder betalen aandeelhouders zelf nog inkomstenbelasting over hun aandeel in de winst.
 • Aanmerkelijk belanghouder
  Belastingplichtige die op zijn minst 5% van het aandelenkapitaal van een bedrijf bezit.
 • Coöperatie --> is een vereniging die door een overeenkomst met haar leden gezamenlijk iets uit voert. De leden krijgen hier de winst uitgekeerd.
  Voorwaarden voor een coöperatie zijn: Er is een gemeenschappelijk belang, er zijn heldere afspraken en er is vertrouwen onder de leden.

  Voordelen van een coöperatie zijn:
  Schaalvoordelen
  Minder regels
  De coöperatie is de rechtspersoon.
  Nadelen zijn:
  langzame bestuursgang
  het vermogen is van iedereen.
  er moet een gezamenlijk belang zijn.

  Eenmanszaak --> zaak geleid door een persoon.
  De ondernemer die de eenmanszaak leid is ook aansprakelijk voor de schulden van de onderneming want die komen op zijn naam te staan.

  Effectiviteit --> hierbij draait het om de effectiviteit van iets dus het productiedoel dat gehaald word en het effect hiervan.

  Efficiency --> met zo min mogelijk productie factoren zoveel mogelijk producten produceren.

  Franchising --> Formule waarbij een zelfstandige ondernemer zich aansluit bij een keten. Hier geniet de zelfstandige ondernemer bepaalde faciliteiten van wel betaalt de ondernemer hier een vergoeding voor.

  fusie --> Samensmelting

  Integratie --> de onderneming neemt een deel van het productieproces wat eerst buiten het bedrijf viel op in het eigen bedrijf.

  Kapitaal --> grondstoffen duurzame, productiemiddelen van een onderneming dus machines etc.

  Kartel --> zijn afspraken om de concurrentie tussen bepaalde bedrijfen te beperken.
 • Beherende vennoot -> is een venoot van een venootschap maar is ook de leider of eigenaar hiervan.

  Besloten vennootschap/naamloos vennotschap met beperkte  aansprakelijkheid --> Een bv en een nv zijn een rechtspersoon. Bij een bv/nv is er een scheiding tussen eigendom en leiding. Het eigen vermogen is verdeeld in aandelen. De gezamenlijke aandeelhouders vormen een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) zij krijgen alle belangrijke beslissingen zoals het benoemen van de directie.

  Bij een BV/NV is er vaak sprake van een grootaandeelhouder, als deze persoon ook in de directie zit kan er worden gesproken van een directeur-grootaandeelhouder (DGA)

  Een verschil tussen een NV en een BV is dat een NV vaak gebruik maakt van de effectenbeurs om het geld bij elkaar te krijgen.

  Het kan ook zijn dat er een raad van commissarissen (RvC) is. Deze raad houd toezicht voor de aandeelhouders.

  Een bv en een nv kunnen extra vermogen krijgen doordat de AvA beslist geen winst uit te keren. Ook kunnen ze extra aandelen uitgeven.

  Aandeelhouders zijn niet aansprakelijk ze kunnen niet verplicht worden om uit hun prive vermogen te betalen.

  de winst van een bv en een nv worden belast met vennootschapsbelasting. Verder betalen aandeelhouders zelf nog inkomstenbelasting over hun aandeel in de winst.
 • Massaproductie = obv

  Mission statement --> Sammenvatting van de doelstellingen van een organisatie.

  Omzetbelasting --> de belasting die word geheven over de verkoopopbrengst dit word vervolgens allemaal weer doorgerekend etc etc

  Organisatie --> Samenwerkingsverband van mensen en middelen.

  Parallelisatie --> Het uitvoeren van activiteiten uit dezelfde schalkel van een andere bedrijfskolom dus van een andere productieproces.


  Productie  --> het produceren van goederen.

  Vennootschap onder firma --> bestaat uit twee of meer personen die samen een onderneming willen starten en een idee of iets andere willen exploiteren.

  De leiding ligt bij de vennooten de vennoten zijn ook hoofdzakelijk aanpsrakelijk hierbij moeten de venoten eerst de zakelijke schulden voldoen alvorens de schulden prive te voldoen.

  Fiscaal bestaat er geen Venootschap onder firma de venoten worden geacht voor zijn of haar winstaaandeel een aparte onderneming te drijven hierover word inkomstenbelasting geheven.

  Comanditaire vennootschap --> bestaat uit stille venoten en beherende venoten hierbij zijn de laatste aansprakkelijk de stille venoten of comanditaire venoten niet. De stille venoten profiteren niet van ondernemingsvoordelen.
 • Mission statement
  Samenvatting van de doelstellingen van een organisatie.
 • Omzetbelasting --> de belasting die word geheven over de verkoopopbrengst dit word vervolgens allemaal weer doorgerekend etc etc

  Organisatie --> Samenwerkingsverband van mensen en middelen.

  Parallelisatie --> Het uitvoeren van activiteiten uit dezelfde schalkel van een andere bedrijfskolom dus van een andere productieproces.

  Productie  --> het produceren van goederen.

  Vennootschap onder firma --> bestaat uit twee of meer personen die samen een onderneming willen starten en een idee of iets andere willen exploiteren.

  De leiding ligt bij de vennooten de vennoten zijn ook hoofdzakelijk aanpsrakelijk hierbij moeten de venoten eerst de zakelijke schulden voldoen alvorens de schulden prive te voldoen.

  Fiscaal bestaat er geen Venootschap onder firma de venoten worden geacht voor zijn of haar winstaaandeel een aparte onderneming te drijven hierover word inkomstenbelasting geheven.

  Comanditaire vennootschap --> bestaat uit stille venoten en beherende venoten hierbij zijn de laatste aansprakkelijk de stille venoten of comanditaire venoten niet. De stille venoten profiteren niet van ondernemingsvoordelen.
 • 1.1 Consumenten en producenten

 • Uit welke drie economieën bestaat Algemene Economie?
  Micro-economie

   Meso-economie

   Macro-economie
 • Wat wordt verstaan onder efficiency?
  De doelmatigheid van het productieproces.
 • Waar maakt micro-economie veel gebruik van?
  Modelvorming (waar vraag en aanbod elkaar kruizen ligt het evenwicht)
 • Wat wordt verstaan onder effectiviteit?
  De doelgerichtheid van het productieproces.
 • Noem voorbeelden van meso-economie?
  Landbouw, staalindustrie (bedrijfstakniveau)
 • Wat wordt bedoeld met doelgerichtheid?
  De mate waarin het eindproduct geschikt is om te voldoen aan de eisen van de afnemers.
 • Welke twee kenmerken kan je benoemen van macro-economie?
  Werkgelegenheid

  Bruto middelandpunt
 • Waarom is continuïteit belangrijk in een onderneming?
  Het behalen van winst is noodzakelijk voor een onderneming omdat het dan over de financiële middelen beschikt dat het nodig heeft om voort te bestaan. Wel is het belangrijk dat het winststreven ook vanuit een langetermijnperspectief bezien wordt.
 • Wat wordt er bedoelt met mission statement?
  Een onderneming geeft aan welke doelen ze zichzelf stelt.
 • Wat is een mission statement?
  Hierin geven ondernemingen aan welke doelen zij zichzelf stellen.
 • Waar richt bedrijfseconomie zich op?
  Bedrijfseconomie richt zich op het economisch handelen binnen de productieorganisaties.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn kenmerken van minder verbruik?
 • voordelig efficiencyverschil. 
 • uitgaan van de standaardhoeveelheid bij kostprijsberekening. 
 • alleen incidenteel omdat de hoeveelheidstandaard is bepaald op grond van haalbaarheid bij efficiënt en zuinig werken. 
Wanneer is er sprake van verspilling?
Als het werkelijk verbruik hoger dan de standaardhoeveelheid en wordt nadelig efficiencyverschil {efficiency variance) genoemd. 

Dat meerverbruik mag niet in de kostprijs worden opgenomen.
Wat is de norm/standaard benodigd productiemiddel?
De noodzakelijke of toegestane kwantiteit en wordt opgenomen in de kostprijsberekening.
Uit welke elementen bestaan de uitgaven?
 • De werkelijk verbruikte hoeveelheid 
 • De werkelijk betaalde prijs per eenheid
Waarbij wordt bij de historische kostprij van uitgegaan?
De uitgaven zoals die in het verleden zijn gedaan.
Welke typen productie bestaan er?
 • Homogene massaproductie: een type massaproduct gemaakt
 • Heterogene massaproductie: massaproducten in één onderneming 
 • Stukproductie: overeenkomstig de opdracht van één individuele afnemer. 
 • Seriemassaproductie: mengvorm tussen massaproductie en stukproductie, waarbij de producent bepaalt de hoedanigheid van het product, dat vervolgens gedurende een bepaalde periode wordt geproduceerd. 
 • Seriestukproductie: de afnemer bepaalt de hoedanigheid van het product, waarvan hij er een aantal koopt.  
Wat zijn kenmerken van massaproductie?
 • De onderneming bepaalt de hoedanigheid van het product zelf
 • baserend op de vraag van het totale aantal afnemers.  
Waar draagt kostenbudgettering aan bij?
Door middel van kostenbudgettering beschikt zij over een instrument om de bedrjjfszuinigheid te bewaken.
Wat zijn de doeleinden voor kosten en kostprijsberekening?
 • ter ondersteuning van langetermijnbeslissingen als de keuze van de vestiproductiecapaciteit, productiemethode enz. 
 • als informatiebron ter vaststelling van de meest winstgevende verkoop- en productiegrootte voor de komende periode 
 • als grondslag voor de bepaling van de (minimum)verkoopprijs 
 • als middel ter bewaking van de bedriifszuinigheid 
 • als grondslag voorde waardering gereed product en goederen in bewerking op de balans. 
Waarom moeten lang termijn beslissingen worden getoetst?
of de indertijd genomen beslissingen, ook gelet op de huidige omstandigheden, nog de beste zijn.