Samenvatting Basisboek bedrijfseconomie

-
ISBN-10 9001889174 ISBN-13 9789001889173
804 Flashcards en notities
50 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek bedrijfseconomie". De auteur(s) van het boek is/zijn Wim Koetzier Rien Brouwers. Het ISBN van dit boek is 9789001889173 of 9001889174. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek bedrijfseconomie

 • 1 Ondernemingen en hun functie in de economie

 • wat doen productiehuishouden (bedrijven) met goederen en diensten?
  verkopen aan consumenten
 • wat houdt zich bezig met vraagstukken over het streven naar welvaart van de mens
  economie
 • waar houdt algemene economie zich mee bezig?
  relaties tussen consumenten en producenten en tussen producenten onderling
 • waarin onderscheiden micro en macro economie zich?
  micro: hoe komt een prijs tot stand? (vraag-aanbod)
  macro: maatschappelijk economische problemen. (werkloosheid, inflatie)
 • wat opereert op inkoopmarkt en verkoopmarkt
  productieorganisatie
 • hoe noem je de grondstoffen en duurzame productiemiddelen van een onderneming
  kapitaal
 • streven naar winst (of waardereactie) of als eigenaar beter willen worden hoort bij een?
  onderneming
 • wat is winst en hoe kom je daar aan?
  de inkopen voor je productieproces meer dan goed maken. het overschot is dan winst
 • wanneer spreek je van kwalitatief goede eindproducten en wanneer van doelmatig produceren?
  effectiviteit en efficiency
 • wat is een maatstaf voor efficiency en effectiviteit en voor ieder individueel?
  winstcijfer. 
  efficiency: kosten product
  effectiviteit: omzet product
 • wat is het middel voor winst als doel bij een onderneming?
  activiteiten. dus wat het bedrijf doet
 • hoe garandeert een onderneming dat zij lang blijft bestaan naast winst?
  continuïteit. zorgen voor een goed product
 • 1.2 Profit- en non-profitorganisaties

 • overheidssector zorgt voor collectieve goederen en diensten. wat zijn dat? maak hierbij een onderscheid in marktmechanisme en budgetmechanisme.
  goederen en diensten voor de bevolking omdat consumenten dit zelf niet kunnen (marktmechanisme). dit kan de overheid doordat iedereen belasting betaald (budgetmechanisme)
 • hoe noem je het voorval dat algemene voorzieningen die zijn overgenomen van de overheid door ondernemingen?
  privatisering
 • waarin verschilt een non-profitorganisatie ten opzichte van een onderneming? er zijn er 3
  de activiteit is ook het doel
  ze zijn afhankelijk van contributies
  de effectiviteit gaat niet langer over winst
 • 1.3 ondernemingsactiviteit

 • wat is de globale indeling van ondernemingen als het gaat om het omzettingsproces (activiteit)
  land en mijnbouw
  industrie
  handel
  dienstverlening
 • hoe heet het als je op aanvraag produceert, aanvraag op basis van keuzesecties, 1 standaard product maakt en standaard producten in verschillende varianten maakt?
  stukproductie, serie-stukproductie, massaproductie en serie-massaproductie.
 • industriële ondernemingen maken een tastbaar product. voor dat maak-proces zijn 3 inputs nodig. welken zijn dat?
  grondstof, duurzame productiemiddelen en menselijke arbeidskracht.
 • hoe krijgen handelsondernemingen winst  zonder een transformatieproces?
  door rekening te houden met ongelijkheden in:
  grootte van productie en consumptie
  samenstelling van productie en consumptie
   tijdstip van productie en consumptie
  plaats van productie en consumptie
 • wat is het verschil in detailhandel en groothandel?
  detailhandel verkoopt aan de consumenten
  groothandel verkoopt aan bedrijven (business-to-business)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de drie onderdelen van een jaarverslag
Jaarrekening, verslag van de directie en overige gegevens
IRR- Internal Rate of Return
Als NCW gelijk aan 0 is, dan is de interne rentabiliteit hetzelfde als het gebruikte rentepercentage.
Project aanvaardbaar?
-Als NCW groter dan 0 is, dan is het rendement groter dan het gebruikte rentepercentage. 
-Als NCW gelijk aan 0 is, dan is het rendement hetzelfde als het gebruikte rentepercentage.
-Als NCW kleiner dan 0 is, dan is het rendement kleiner dan het gebruikte rentepercentage.
Contante waarde=
De huidige waarde van een toekomstig bedrag, na het verstrijken van een bepaalde periode, verrekend met een bepaalde rente over dat bedrag. De contante waarde van een serie bedragen is gelijk aan de som van de contante waarden van de afzonderlijke kapitalen. Van eindwaarde naar contante waarde [contant maken] =
C = E / (1 + i)n of C = E x 1 / (1 + i)n
Eindwaarde=
De waarde van een bedrag op een toekomstig tijdstip. [€11.236 in het voorbeeld]. Van contante waarde naar eindwaarde [eindwaarde berekenen] =
E = C x (1 + i)n
NCW=
Berekent de contante waarde van alle (verwachte) cashflows, inclusief het oorspronkelijke investeringsbedrag, waarbij als disconteringsvoet (intrest) de gemiddelde vermogenskostenvoet (de ‘i’ in de formule) van de onderneming wordt gebruikt, bekeken aan de hand van het aantal perioden (de ‘n’ in de formule). Dus:
NCW = BCW – investering
Costdriver en costpool =
CD= kostenveroorzaker (bepalend voor de vraag naar een activiteit)
CP = samengevoegde activiteiten op basis van samenhang
1:5:200 regel betekent? Brede uitleg
De kosten van het gebruik van het gebouw over de levensduur 5x zo hoog zijn als de oorspronkelijke investering. Sterke interactie een verbetering van het ontwerp
1:5:200 regel
1= investeringskosten, 5= gebruikskosten, 200= exploitatie gehuisveste activiteiten
NEN 2699 investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken
Grondkosten: verwervingskosten van de grond
Bouwkosten: terrein en gebouw begint bij keuze PvE ontwikkeling meeste invloed op kosten
inrichtingskosten:gebouw overeenkomstige bestemming gebruikt te kunnen worden. Luxe?
bijkomende kosten: voorbereiding en begeleiding van een bouwopgave zoals management en adviseurs. 
Onvoorzien: toeslag op de basisraming te dekking van toekomstonzekerheden
Belastingen: omzetbelasting en bijzondere belastingen: heffingen
Financiering: financieringskosten/rente grond en bouw