Samenvatting Basisboek facility management

-
ISBN-10 9001811183 ISBN-13 9789001811181
802 Flashcards en notities
85 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek facility management". De auteur(s) van het boek is/zijn Bernard Drion, Hester van Sprang. Het ISBN van dit boek is 9789001811181 of 9001811183. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek facility management

 • 1 Wat is FM?

 • wat is een single service supplier

  een single service supplier is een aanbieder van een soort dienst. of schoonmaak of beveiliging of catering.

 • Waar komt de naam FM vandaan?
  Jaren 70, 80 vanuit Amerika
 • Wat is FM
  Het management van alle diensten die aan de werkomgeving (kantooromgeving, zorg- en recratieomgeving) gerelateerd zijn en die nodig zijn om mensen te ondersteunen bij hun streven naar toegevoegde waarde aan de organisatie.
 • FM kan in 2 functies verdeeld worden in een organisatie, welke?
  primair en ondersteunend
 • Leg de input, throughput, output en outcome uit
  Input: middelen, zijn de middelen waarover een organisatie beschikt om haar doelen te verwezenlijken
  Throughput: Processen, Zijn de tussenproducten die door het gebruik van de input tot stand komen 
  Output: Producten, zijn de producten die tot stand zijn gekomen uit de throughput. en meteen gebruikt kunnen worden voor diegene voor wie het product bedoeld is
  outcome:Effecten, Outcome zijn de maatschappelijke uitkomsten van de output. kunnen negatief als positief zijn.
 • Geschiedenis van FM

  - Voor de 18e eeuw
  In kastelen, veldtochten denk aan logistiek, voorraden.

  - Na de 18e eeuw en voor de tweede wereld oorlog
  Meer industrie

  - Na de tweede wereld oorlog tot nu
  Meer industie en individualisme
 • Waar is de facility manager verantwoordelijk voor?
  Klantcontact onderhouden, beleid bepalen/uitvoeren, dienstverlening (huisvesting, diensten en middelen), vertalen van de klantvraag naar de inkoop en uitvoering van diensten.
 • Wat is FM?
  het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor het optimale werk-, verblijfs- en zorgomgeving
 • Wat is toegevoegde waarde?
  Gaat over de mate waarin huisvesting, diensten en middelen bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelen.
 • Wat hebben Maslow en FM met elkaar te maken?
  De basis moet goed zijn
 • Hoe heeft het vakgebied zich in nederland ontwikkeld?
  Van volledige focus op het gebouw (de fysieke werkplek) naar de mens, waarbij ook de virtuele omgeving aan de orde komt.
 • FM richt zich bij de definitie op 2 werelden, welke?
  fysieke en virtuele werelden.
 • Wat is de primaire functie?
  Voorbeeld: In een ziekenhuis is opereren een primaire functie
 • In een organisatie worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd. Deze kunnen we globaal in 3 groepen indelen;
  - Improvisatie
  - Routinematige werkzaamheden
  - Projectmatige werkzaamheden
 • Wat is de positie van de facilitaire organisatie binnen een bedrijf?
  De plek bepaald de invloed van de FM'er. Door strategisch te handelen kan de FM'er zijn invloed en positie verbeteren.
 • Wie zijn de 2 belanghebbenden binnen een organisatie?
  de interne en externe klant
 • Wat is een ondersteunende functie?
  Voorbeeld: in een ziekenhuis is steriliseren en schoonmaken een ondersteunende functie
 • Wat is een project?
  Je voegt tijdelijk een groep mensen samen voor een afgesproken tijd met bepaald budget
 • Wat zijn internationale ontwikkelingen op het gebied van facility management?
  Er is een groei van multinationale aanbieders
  Er is een toenemend aantal nationale klanten
  Door vastgoedadviseurs die multinationaal werken ontstaan min of meer gestandaardiseerde concepten
  Lokale inkleuring van gestandaardiseerde concepten
 • Waar is de reikwijdte van FM in vastgelegd?
  NEN 2748
 • Wat zijn de balanghebbenden van FM
  een FM'er heeft altijd twee belanghebbenden: interne klant (medewerkers van het primaire proces) externe klant: patiënten, bezoekers etc.
 • Noem een aantal voorbeelden van projecten
  Ziekenhuis, verkorten wachtlijsten
  Bankwezen, fusie
  Scholen, opzetten van een nieuwe opleiding

  Bouwen van brug, gebouw, schip
  Marktonderzoek
  Maken van computerprogramma
  Reorganiseren
  Inrichten van een groot magazijn
  Maken van een film
  Openen van een nieuw filiaal
  Ontwikkelen van een nieuw product
 • Primaire en ondersteunende functies
  Facility management is een ondersteunende functie
  Voorbeeld; In een ziekenhuis valt opereren onder de primaire functie, maar het schoonmaken van de operatiekamer onder de ondersteunende diensten. 
 • Welke hoofdgroepen heeft de NEN 2748?
  huisvesting
  diensten en middelen
  ICT
  externe voorzieningen
  facility manangement
 • Wat is Rijkwijdte?
  De maximale afstand die mensen willen afleggen om van een bepaalde dienst gebruik te maken
 • Wat zijn de kenmerken van een project?
  - Tijdelijk
  - Eenmalig
  - Opdrachtgever / Sponsor
  - Budget
  - Plan van aanpak
 • Wat zijn de belangrijkste rollen van een FM'er?
  Aanbieder en adviseur
 • Diensten en Middelen uit de NEN 2748 opgedeeld in 2 soorten
  hard services en soft services
 • Wat is huisvesting?
  Het beschikbaar stellen van de werkomgeving in de vorm van een bij de organisatiedoelen passende accommodatie
 • Projecten kunnen naar inhoud worden ingedeeld in verschillende groepen zoals;
  Technische projecten
  Sociale projecten
  Commerciële projecten
  Gemengde projecten
  Evenementen
 • De FM'er heeft als verantwoordelijkheid het uitvoeren van diensten. Hierbij richt de FM'er zich vooral op het leveren van diensten en het ontwikkelen van nieuwe concepten.

  De FM'er heeft als rol adviseur zijn. Hierbij richt de FM'er zich op advies geven bij complexe trajecten of bij gebrek aan capaciteit bij de opdrachtgever en controleren van leveranciers in opdracht van de FM'er
 • Wat is een hard service?
  alles dat te maken heeft met gebouwen en onderhoud daarvan
 • Waarin kan je diensten en middelen onderverdelen?
  in hard en soft services: Hard services zijn: onderhoud, gebouw en installatie. Soft services zijn: Catering, receptie etc.
 • Uit welke fasen bestaan een project?

  1. Initiatief - Het idee
  2. Definitie - Wat moet er gebeuren?
  3. Ontwerp - Hoe gaat het worden?
  4. Voorbereiding - Hoe moet het gemaakt worden?
  5. Realisatie - Doen!
  6. Nazorg - Gebruik en instandhouding
 • Het vakgebied FM in Nederland is nog steeds in ontwikkeling omdat het een relatief jong vakgebied is. 
 • Wat is een soft service?
  alle diensten los van de gebouwen etc.
 • Wat is een externe voorziening?
  Een voorziening buiten het gebouw maar waar de FM'er nog steeds verantwoordelijk voor is: bijvoorbeeld: een externe vergaderruimte
 • Waar staat SMART voor?
  S - Specifiek
  M - Meetbaar
  A - Acceptabel
  R - Realistisch
  T - Tijdsgebonden
 • Wat is de NEN?
  Dit is een Europese normcommissie voor facilitaire producten en diensten. 
 • Wat zijn externe voorzieningen?
  Alles wat zich buiten eigen locatie afspeelt.
  thuiswerkplekken
  vergaderplekken
 • Wat is integratie?
  De opname in een groter geheel
 • Waar staat KOFTIG voor en wanneer gebruik je het?
  Je gebruikt het bij; Hoe houd ik mijn project onder controle?

  K - Kwaliteit
  O - Organisatie
  F - Faciliteiten
  T - Tijd
  I - Informatie
  G - Geld
 • In de NEN (Europese normcommissie) worden de facilitaire producten en diensten onderscheiden in hoofdgroepen; 

  - Huisvesting
  - Diensten/middelen
  - ICT
  - Externe voorzieningen
  - FM
 • Wat zijn nu de hoofdaandachtsgebieden van FM?
  flexibilisering
  gastvrijheid
  beleving
 • Wat is een strategisch middel?
  Een gebouw wordt steeds vaker als en strategisch middel gezien. voorbeeld: uitstraling, kan bijdragen aan het boeien van medewerkers, en cultuurverandering. als een bedrijf graag wilt dat 2 afdelingen beter met elkaar communiceren dan kan hij deze twee dicht bij elkaar bouwen.
 • Wat zijn de kenmerken in diensten?
  Een dienst is ontastbaar,
 • Wat is huisvesting?
  Letterlijk betekent dit het verschaffen van onderkomen.
 • Waarom is klantvriendelijkheid steeds belangrijker?
  Personeel kan de dienst maken of breken. En omdat de klant steeds meer eisen stelt.
 • Wat is een Single Service Supplier?
  een organisatie die maar 1 dienst aanbied, voorbeeld: catering, schoonmaken, beveiligen.
 • Noem een aantal facilitaire services die bijna alle bedrijven hebben.
  Facilitair meldpunt
  Receptie
  Beveiliging
  Schoonmaak
  Catering
  Afvalmanagement
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Om als facility manager toegevoegde waarde te kunnen realiseren, is een aantal voorwaarden belangrijk.
 1. Een goede relatie met de bedrijfstop en de rest van de organisatie

De top beoordeelt uiteindelijk het functioneren van de dienstverlening daarbij spelen verwachtingen een grote rol, die verwachtingen moeten gemanaged worden en dit kan alleen gebeuren door goed contact.

2. Inzicht in de brand van organisatie
voorbeeld Apple: aan het product zelf, de kwaliteit en innovatie ervan, kan de facility manager in het algemeen weinig doen maar aan de support (call center) bijvoorbeeld voor de klant wel 

3. Gevoel voor cultuur van de organisatie 
zelfde waarden en opvattingen hanteert ... de bedrijfscultuur wordt ook wel de DNA van de organisatie genoemd, het karakter, de stijl van de onderneming
Omschrijving van objectief of rationeeltoegevoegde waarde(rationeel - de logische kant, je bekijkt het ook van uit een ander perspectief)
Een bijdrage aan de organisatie die de kosten verlaagt of de omzet van het totale bedrijf verhoogt. Hoe hoger de beleving en de besparing zijn, des te hoger is de waarde van de dienst. 

Formule vorm:
W = Beleving X Besparing = T/V X B/K

W
1.waarde - de door de klant gepercipieerde waarde van een dienst 

2.beleving - belevingswaarde, tevredenheid ten opzichte van de verwachting
 
3.besparing - budget ten opzichte van kosten
 
T
tevredenheid - (1-10) - de tevredenheid van de klant
 
V           
verwachting - (1-10) - verwachting van de klant over wat de tevredenheid zal zijn 
 
B           
budget - (euro’s) - goedgekeurd budget voor de dienstverlening
 
K           
kosten - (euro’s) - factureerde (werkelijke) kosten  betreffende de dienst 


De vier aspecten illustreren hoe er invloed kan zijn op toegevoegde waarde. 
De schaal waarmee tevredenheid en verwachting worden aangegeven loopt van 1 t/m 10.

Als de beleving/tevredenheid en besparing ten opzichte van het budget hoog zijn dan is er sprake van toegevoegde waarde

Als de beleving hoog is, maar het budget wordt overschreden, dan is het nog maar de vraag of er toegevoegde waarde wordt geleverd

Als de besparing hoog is en de beleving laag, dan is er geen sprake van toegevoegde waarde
Toegevoegde waarde kun je ook op twee andere manieren benaderen

1. Als belevingswaarde die voor een groot deel subjectief is 

2. Als rationele, economische waarde, die dus objectief zijn
Objectiviteit zijn feiten, zij staan los van een mening  
Not-for-profit
Winst mag, maar geen eis.


of:
verstrekkingenorganisatie (kosten post)   
Uitbesteding leidt niet per definitie tot lagere kosten
Uitbesteden is een proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen, en waar veel tijd, dus kosten, mee gemoeid zijn.

afwegingscriteria voor uitbesteden zijn:
1. de strategisch toegevoegde waarde van zelf doen     
2. Het effect op het primaire proces (kwalitatief en risico's)
3. financiële aspecten (ten aanzien van btw of geldende cao)
Waar staat de afkorting PDC voor?
Producten- en dienstencatalogus

Hierin staat alle informatie die voor gebruikers van de werkomgeving belangrijk is. (de klant op operationeel niveau)

Het is een soort etalage van alle facilitaire producten en diensten. Van elk daarvan wordt praktische informatie vermeld zoals leveringsconditie, besteleenheden etc.
Domotica
Door slimme toepassing van techniek, zogenoemde domotica, komt tijd vrij voor echte aandacht. Domotica wordt ook wel huisautomatisering genoemd daarbij wordt de dienstverlening (van buiten af) voor een deel door elektronica overgenomen
Welzijn
De welzijn van bewoners kan door goede accommodatie, diensten en techniek bevorderd worden 

interpersoonlijk contact vele malen belangrijker is 
Footprint

voetafdruk, elke consumptie kan omgerekend worden naar het deel van het aardoppervlak dat voor de productie ervan nodig is. Dit maakt het mogelijk milieu impact van verschillende soorten consumptiegedrag (leefstijlen) en bevolkingsgroepen (landen) met elkaar te vergelijken. De voetafdruk geeft weer in
welke maten de capaciteit van de aarde wordt aangetast
Duurzaamheid binnen FM
De FM´er is qua duurzaamheid binnen de organisatie medeverantwoordelijk voor de mens, het milieu en de toegevoegde waarde voor de organisatie. Daarbij gaat het steeds om het vinden van de balans tussen de 3 P´s