Samenvatting Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland

-
ISBN-10 9066658797 ISBN-13 9789066658790
635 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland". De auteur(s) van het boek is/zijn Maarten van der Linde. Het ISBN van dit boek is 9789066658790 of 9066658797. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland

 • 1 MOTIEVEN VOOR SOCIAAL WERK

 • Noem 5 Motieven voor sociaal Werk (in totaal 10)
  Interesse
  Opvoeding
  Afwisseling
  Status
  Macht
  Contact
  Ervaring
  Ontplooiing
  Schuldgevoel
  Onrecht
 • wat voor motieven hebben sociaal workers

  interesse in mensen, opvoeding meegekregen van huis uit, afwisseling geen routine baan, status helpen geeft status en waardering. macht , contact, ervaring, ontplooiing, schuld gevoel, onrecht.

 • Motieven om sociaal werk te doen:
  1. Godsdienstige levensbeschouwing: Barmhartigheid en gerechtigheid
  2. Medemenselijkheid: Filantropia en humanitas
  3. Openbare orde en welbegrepen eigenbelang
  4. Sociale Angst
  5. In stand houden van arbeidsreserve
  6. Schuldgevoel en verontwaardiging
  7. Emancipatie en ontplooiing
  8. Het professionele motief
 • Waarom sociale geschiedenis?
  het herhaalt zich
  kennis nodig voor inzicht
  organisatie van onze zorg vindt haar wortels in de middeleeuwen
 • wie was Willem van Oranje
  De overgrootvader van Willem Alexander
 • Waar staat WMO voor?
  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • 1.       Godsdienstige levensbeschouwing: barmhartigheid en gerechtigheid

  2.       Medemenselijkheid: filantropia en humanitas

  3.       Openbare orde

  4.       Sociale angst

  5.       In stand houden van arbeidsreserve

  6.       Schuldgevoel en verontwaardiging

  7.       Emancipatie en zelfontplooiing

  8.       Het professionele motief

 • Columbus ontdekte in 1492 Amerika
 • Wat betekent "barmhartigheid"?
  Liefdevol, medelijden, mededogen
 • Wie is de stamvader van het joodse volk?
  Abraham
 • Wat betekend Philantropia? En Humanitas?
  P= welwillend, dienstvaardig, gastvrij, gemeenschapszin
  H=mildheid, redelijkheid, onbaadzuchtigheid
 • Wat betekent "filantropia"?
  Menslievenheid
 • Hoever gaat de geschiedenis van het joodse volk terug?
  2000 v chr
 • Hielpen de Joden alleen hun eigen volk, of de Christenen?
  De Joden
 • Wat betekent "humanitas"?
  Menselijkheid
 • hoe heet het basisboek van het jodendom?
  TENACH
 • Waaruit bestond de orde en welbegrepen eigen belang?
  Ordelijk bestuur
  openbare orde
  veiligheid
  Bijstand verlenen: wie geen eten heeft gaat stelen
  Onderwijs: normen en waarden bijbrengen
 • Wat verstaan we onder "Sociale angst"?
  De angst voor opstand en revolutie
 • Tsedaka is een islamitisch woord!
  niet waar
 • Wat was de sociale angst?
  Bijstand verlenen  uit angst voor opstand
  als de rijken rijker worden en de armen armer, komt het volk meestal in opstand
 • Waar staat "Charitas" voor?
  Dienende liefde
 • Tsedaka betekend gerechtigheid!
  Waar
 • TENTAMENVRAAG:
  Wie was Arnold Toynbee en wat deed hij?
  Hij kwam uit een elite familie. 
  Hij ging vrijwilligerswerk doen in de Londense achterbuurten.
  In buurthuizen. 
  Het bestaat nu nog, ze hebben stages voor studenten van hoge universiteiten
 • Wat betekend Chesed?
  Barmhartigheid
 • Wat is Caritas?
  Vanuit het Christendom:
  dienende liefde of naastenliefde
 • Is chesed hebreews?
  ja
 • Was Maimonides een joods of een islamitisch geleerde?

  Joods
 • Wanneer leefde Maimonides?
  1135-1204
 • Werkte Maimonides de Tsedaka of de Chesed uit?
  Tsedaka (gerechtigheid)
 • In welke acht gradaties onderscheide Maimonides de Tsedaka?
  1. Behoeftigheid ontvanger, geen anonimiteit, evt. werkverschaffing
  2. Anonimiteit ontvager en gever
  3. Anonimiteit ontvanger
  4. Anonimiteit gever
  5. Gever geeft uit zichzelf
  6. Gever geeft nadat ontvanger erom gevraagt heeft
  7. Gever geeft minder en tegen zijn zin in
 • OP welke tree van de ladder van Maimonides komt;

  Anonimiteit gever

  4

 • noem de twee bovenste treden van de ladder van Maimonides
  1. Behoeftigheid ontvanger, geen anonimiteit, evt. werkverschaffing
  2. Anonimiteit ontvager en gever
 • door de Zakat te betalen kan een Moslim god dienen, klopt dit?
  ja
 • welk recht hebben de armen volgens de islam?
  Zakat; verplichte aalmoezen
 • hoe heet het verplicht geven van aalmoezen in de islam
  Zakat
 • is zakat vrijwillig?
  nee
 • Wat betekend Zakat
  = reiniging d.m.v. geven van giften aan armen
 • Waartoe behoren de volgende zuilen;
  1. de geloofsbelijdenis
  2. rituele gebeden
  3. Zakat; het geven van aalmoezen
  4. vasten tijdens de ramadan
  5. pelgrimstocht naar Mekka
  Islam
 • noem de vijf fundamentel verplichtingen van de islam
  1. de geloofsbelijdenis
  2. rituele gebeden
  3. Zakat; het geven van aalmoezen
  4. vasten tijdens de ramadan
  5. pelgrimstocht naar Mekka

 • Wat houdt gerechtigheid in?
   Gerechtigheid is o.a.
  Men handelt rechtvaardig wanneer men het welzijn van de gemeenschap vergroot. Een rechtvaardige is anderen tot zegen. Het recht is erop gericht deze gerechtigheid te bewaren en ieders recht te beschermen
 • Leg uit wat barmhartigheid inhoudt
  Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van medelijden met mensen die het moeilijk hebben

  of
  Barmhartigheid is de behoefte om hulp te verlenen aan mensen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren.
 • Leg uit wat een humanistische levensbeschouwing inhoud
  Het humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt en die uitgaat van de waarde van de mens
 • Wie is de stamvader van de Islamiten?
  Abraham
 • Wanneer leefde Mohammed?
  570-632
 • Wie is Mohammed 570-632
  De grondlegger van de Islam
 • wanneer is de Islam gesticht?
  613 na Chr.
 • Wat betekend Islam
  overgave of onderwerping
 • Islam betekend overgave of onderwerping, klopt dit?
  ja
 • Wie is 'majoor' Alida Boshardt (1913-2077)
  het gezicht van het leger des heils
 • (barmhartige sameritaan) Van wie kreeg de reiziger hulp?

  Sameritaan (een met joden op slechte voet staande buitenlander)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.