Samenvatting Basisboek informatie & control

-
ISBN-10 9001796273 ISBN-13 9789001796273
231 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek informatie & control". De auteur(s) van het boek is/zijn Eddy Vaassen. Het ISBN van dit boek is 9789001796273 of 9001796273. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek informatie & control

 • 1 Ap[pels

 • blabla
 • interne beheersing
  zorgen ervoor dat een organisatie beschikt over relevante en betrouwbare informatie en het in goede banen leiden van operationele processen.
 • management control
  is gericht op de basis van de strategische doelstellingen en met behulp van relevante en betrouwbare informatie, uitoefenen van control op de mederwerkers.
 • informatiemanagement
  is gericht op de beschikbaarheid van informatie.
 • bestuurlijke informatie
  omvat alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen-in-engere zin , het doen functioneren van de huishouding, en ten behoeve van de verantwoordingen die daarvoor afgelegd moeten worden
 • interne beheersing
  moet zorgen voor: 1. voor betrouwbare informatie
  2. het waarborgen van de volledigheid en de ingaande kasstromen en juistheid van uitgaande kasstromen.
  3. het minimaliseren van het risico van onjuiste beslissingen.
  4. het vermijden van juridische conflicten

 • er zijn 4 elementen nodig om een proces te beheren 
  1. een duidelijk meetbaar doel
  2. duidelijke meetbare output
  3. corrigerende acties
  4. een voorspellend model
 • 1.1 Organisaties en control

 • Het begripconstituerend control bestaat uit 3 elementen, welke?
  1. het  element.
  2. het terugkijkend element.
  3. vooruitkijkend element
 • Het begrip constituerend control bestaat uit 3 elementen, welke?
  1. het terugkijkend element
  2. Het vooruitkijkend element
  3. constituerend
 • Waar staat het begrip controle voor?
  Het begrip control staat voor de toetsing van een realiteit (ist) aan de norm (soll).
 • Terugkijkend element
  Het afleggen van verantwoording, het detecteren van afwijkingen van gestelde criteria en het nemen van corrigerende maatregelen
 • Een organisatie heeft altijd behoefte aan informatie, waarom is informatie van belang?
  Informatie is van belang voor het nemen van beslissingen, het controleren van processen, het aansturen van werknemers en het afleggen van verantwoording. Daarnaast is het van belang dat de organisatie beschikt over betrouwbare en relevante informatie. 
 • Waarop is het vakgebied management control gericht?
  Dit vakgebied is gericht op het op basis van de strategische doelstellingen en met behulp van relevante en betrouwbare informatie nemen van beslissingen.
 • Hoe heet het vakgebied dat primair is gericht op de beschikbaarheid van informatie?
  Informatiemanagement
 • Vooruitkijkend element
  Het nemen van beslissingen om afwijkingen van gestelde criteria tot een minimum te beperken
 • Constituerend element
  Het treffen van zodanige organisatorische maatregelen dat afwijkingen van vastgestelde criteria, zoals standaarden of doelstellingen, zo veel mogelijk worden voorkomen
 • 1.2 Betekenis van het begrip interne beheersing

 • Wat is het doel van interne beheersing?
  Interne beheersing heeft als doel het in goede banen leiden van transacties waarbij de organisatie is betrokken. 
 • Waaruit is interne beheersing ontstaan?
  Het is ontstaan vanuit de bestuurlijke informatievoorziening en daarmee met de gedachte dat kwalitatief hoogwaardige informatie essentieel is om een organisatie te beheersen en te besturen. 
 • Wat zijn de 4 belangrijke doelstellingen van interne beheersing?
  1. Het vermijden van juridische conflicten.
  2. Het zorgen voor een betrouwbare informatievoorziening.
  3. Het minimaliseren van het risico van onjuiste beslissingen. 
  4. Het waarborgen van de volledigheid van ingaande kasstromen en juistheid van uitgaande kasstromen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Web defacing
Vervangen van een website door een andere om aldus foutieve informatie te verstrekken dan wel informatie te onttrekken aan de bezoeker van de website, die hij niet zou hebben verstrekt als hij had geweten dat het hier om een andere website gaat dan bedoeld.
Virus
Klein computerprogramma dat ontworpen is met het doel schade aan te richten bij computergebruikers
Virtual private network
Netwerk dat alleen toegankelijk is voor bij het betreffende netwerk geregistreerde gebruikers
Trojan horse
Computervirus dat verstopt zit in een ander programma
Software-upgrade
Geheel of gedeeltelijk nieuwe versie van een computerprogramma waarin fouten zijn hersteld of functionaliteit is toegevoegd
Software-patch
Klein computerprogramma dat als doel heeft kleine aanpassingen aan te brengen in bestaande software om fouten te herstellen of funtionaliteti toe te voegen
Secure server
Extra beveiligde server voor het verwerken van zeer gevoelige informatie
Recoveryplan
Plan dat beschrijft heo moet worden gehandeld als zich storignen in het informatiesysteem hebben voorgedaan waardoor gegevens, programmatuur of hardware zijn besschadigd en moeten worden hersteld
Procedurecontroles
Controles gericht op het vaststellen van het bestaan van producedures of afspraken waardoor risico's worden verminderd of afgedekt
IT-risicomanagement
Identificeren van de aan het gebruik van IT gerelateerde risico's, het implementeren van veiligheidsmaatregelen, het controleren van de effectiviteit van de genomen maatregelen en het waar nodig ondernemen van corrigerende acties