Samenvatting Basisboek Logistiek

-
ISBN-13 9789001877521
127 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Basisboek Logistiek
 • Ad van Goor & Hessel Visser
 • 9789001877521
 • 1st

Samenvatting - Basisboek Logistiek

 • 1 Marktgestuurde Logistiek


 • Kennisclips kijken 
  per week een hoofdstuk voorbereiden en een casus maken van de elo

   toetsing = 50 meerkeuze vragen 

  altijd camera aan

  30 minuten les
 • Colleges worden niet opgenomen, essentie van de slides worden behandeld in de colleges
 • Definitie logistiek
  Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing van de feitelijke goederenstroom vanaf de ontwikkeling van een product en inkoop van grondstoffen, via productie en distributie van het eindproduct naar de eindafnemer, inclusief de retourstromen.
 • Welke 4 deelgebieden omvat de bedrijfslogistiek?
  1. Inkooplogistiek: zijn alle activiteiten die te maken hebben met het aanschaffen van de materialen die nodig zijn om jou product te fabriceren

  2. Productielogistiek: richt zich op de inrichting van het productieprocess.

  3. Distibutielogistiek: hierbij gaat het over drie onderwerpen, namelijk de locatie en de inrichting van magazijnen, het beheren van de voorraden en het externe transport.

  4. Retourlogistiek: heeft alles te maken met goederen die retour komen.
 • Grondvorm is de schematische weergave van het logistieke proces
 • Bedrijfslogistiek omvat vier deelgebieden:
  1. Inkooplogistiek
  2. Productielogistiek
  3. Distributielogistiek
  4. Retourlogistiek
 • Wat zijn de belangrijkste kosten bij een ontwikkeltraject?
  - kosten voor de technische ontwikkeling van een product, zoals de kosten voor het maken van een technische tekening of een schaalmodel;

  - kosten voor het ontwerpen van de processen die nodig zijn voor het uiteindelijk produceren en op de markt brengen van het product.

  - kosten voor het testen van een nieuw product.
 • KOOP = klantorder-ontkoppelpunt
 • Inkooplogistiek
  Alle activiteiten die te maken hebben met het aanschaffen van de materialen die nodig zijn om jouw product te fabriceren.
  inkoop proces is te onderscheiden in:
  • Commerciële inkoop (richt zich op relatie met leverancier)
  • Inkooplogistiek (richt zich op het ter beschikking komen van de juiste hoeveelheid product met de afgesproken kwaliteit tegen de juiste prijs en op de juiste plaats)  
 • Hoe bepaal je of er een markt is voor en product of dienst?
  Bij logistiek gaat het om twee belangrijke doelstellingen, namelijk een optimale kwaliteit bieden tegen de laagste kosten. Een optimale kwaliteit zorgt voor een tevreden klant, die mogelijk nog eens iets zal kopen. Bovendien zal je moeten onderzoeken of er wel vraag is naar het product of de dienst.
 • In een schematische weergave geef je de processtappen weer d.m.v. Rechthoeken
  Ontkoppelpunt (d.w.z. Voorraaden) geef je weer d.m.v. Driehoeken
 • Productielogistiek
  Richt zich op de inrichting van het productieproces
  Productieproces is te onderscheiden in:
  • Productiebeheerding (gaat over de noodzakelijke capaciteit aan mensen, gereedschappen en machines. Efficiënte inrichting van fabriek)
  • Material management (tijdige aanvoer naar de verschillende van de juiste grondstoffen, onderdelen en halffabricaten)
 • Benoem de 4 elementen van een integraal logistiek concept
  1. Grondvorm
  2. Besturingssyteem
  3. Informatiesysteem
  4. Personele organisatie
 • Distributielogistiek
  Gaat over drie onderwerpen: de (locatie en inrichting van) magazijnen, het beheren van de voorraden en het transport. 
  • Commerciële distributie (heeft te maken met de verkoopkanalen)
  • Logistieke distributie (richt zich op de feitelijke goederenstroom van eindproducten)
 • Wat is het (KOOP)
  = klantorderontkoppelpunt
  Op planning gebaseerde activiteiten
  KOOP 1:
  maken voor lokale voorraad
  KOOP 2:
  maken voor centrale voorraad
  KOOP 3:
  assembleren op order

  Klantgerichte activiteiten
  KOOP 4:
  maken op order
  KOOP 5:
  inkopen en maken op order
 • Retourlogistiek
  Bedrijfsklanten en consumenten kunnen verschillende redenen hebben om ene ontvangen product terug te sturen.
 • Wat is een grondvorm
  Een grondvorm is de weergave van de fysieke goederenstroom
 • Integraal logistiek concept
  4 basis elementen:
  • Grondvorm: hierbij worden alle logistieke processen geanalyseerd, van de levering van de grondstoffen via de productie en de verkoop aan de consumenten tot en met de nazorg. 
  • Besturing: na grondvorm komt besturing van de processen. De centrale vraag: wie geeft de impuls tot een transactie in de keten? Het is van belang om te bepalen waar voorraad in de keten dient te worden aangehouden om op tijd te kunnen voldoen aan de klantenwensen.
  • Informatiesysteem: hiermee worden de logistieke processen aangestuurd.
  • Logistieke organisatie: op welke wijze zijn de verantwoordelijkheden met betrekking tot de logistiek geregeld?
 • Benoem de krachten die de KOOP beïnvloed
  1. Proces
  2. Leverprestatie
  3. Product & Markt (let op: heeft haar eigen KOOP)
  4. Voorraden
 • Diensten
  Diensten zijn niet-tastbare en relatief snel vergankelijke activiteiten, waarbij tijdens de gelijktijdige consumptie directe behoefte bevrediging centraal staat.
 • Voorraad: ontkoppelpunten vs wachtrijen
  Ontkoppelpunt:
  - vrije voorraad
  - voorraad nog niet gekoppeld aan een order (bestemming niet vast)
  - doorstroming behoeft expliciete beslissing

  Wachtrij:
  - geen vrije voorraad
  - voorraad al wel gekoppeld aan een order (bestemming staat vast)
  - doorstroming behoeft GEEN expliciete beslissing
 • Diensten bezit vier kenmerken:
  1. Ontastbaarheid
  2. Vergankelijkheid (niet van te voren maken, bewaren en opslaan)
  3. Heterogeniteit
  4. Gelijktijdige consumptie
 • 2 doelstellingen van logistiek
  Het bieden van klanttevredenheid (optimale kwaliteit) en dit tegen de laagste kosten
 • Benoem de 3 verschillende soorten voorraden (+Wat zijn de redenen dat men kiest voor een ontkoppelpunt)
  1. Veiligheidsvoorraad
  - voorraad die wordt aangehouden ter compensatie van onverwachte fluctuaties in vraag en/of aanbod
  2. Seriegroottevoorraad
  - voorraad die ontstaat doordat omstelkosten/tijden wordt vermeden, door niet de gevraagde hoeveelheden te produceren of te bestellen maar een grote hoeveelheid (seriegrootte)
  3. Anticipatievoorraad
  - voorraad die wordt aangehouden om om te kunnen gaan met seizoensvraag
 • Definitie optimale kwaliteit
  • Technische kwaliteit (uitvoering product)
  • logistieke kwaliteit (servicegraad ervaring klant)
 • Benoem de 4 verschillende soorten wachttijden/wachtrijen (+Wat zijn de redenen dat men kiest voor wachtrijen (voorraad))
  1. Stapelwachttijd
  - ontstaat doordat het bedienende proces een aantal units gelijktijdig in bewerking wil nemen
  2. Perronwachttijd
  - ontstaat doordat er slechts op bepaalde (vaste) momenten bediening mogelijk is, terwijl de capaciteit van de bediener geen belemmering vormt
  3. Assemblagewachttijd/completeringswachttijd
  - ontstaat wanneer de voortgang van de processtap afhankelijk is van meerdere units
  4. Loketwachttijd
  - ontstaat doordat de bewerkings- of bedieningsintensiteit van het proces tijdelijk niet overeenkomt met de intensiteit waarmee items arriveren
 • Productlevenscyclus
  1. Introductiefase
  2. Groeifase
  3. Verzadigingsfase
  4. Vervalfase
 • Wat zijn de logistieke aspecten van het product of de dienst?
  • Inkoop en opslag
   • Marktonderzoek op de inkoopmarkt doen
   • Leveranciers vergelijken
   • Levertermijnen moeten overeenkomen en anders een goede planning maken bij inkoop
   • Voldoende opslagruimte
  • Productie en distributie
   • Hoe zet je de productieproces op?
   • Distributiekanaal: op welke wijze komen de ingekochte producten of geproduceerde producten of diensten bij de klant terecht? 
   • Veel organisaties laten systematisch marktonderzoek onder hun klanten uitvoeren
   • Je moet stilstaan bij retour.
 • Belangrijkste kosten in het ontwikkelingstraject:
  • Kosten voor de technische ontwikkeling van een product (bij. technische tekening, schaalmodel)
  • Kosten voor het ontwerpen van de processen die nodig zijn voor het uiteindelijk produceren en op de markt brengen van het product
  • Kosten voor het testen van een nieuw product.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Basisboek Logistiek
 • Arend Roelofs Goor Hessel Marius Visser Muriël van Alphen
 • 9789001816889 of 9001816886
 • 2013

Samenvatting - Basisboek Logistiek

 • 1 Marktgestuurde logistiek

 • Door wat wordt logistiek aangestuurd?
  Logistiek wordt aangestuurd door de wensen en eisen van de klant
 • welke stroom is er naast de goederenstroom ook nodig in de logistieke keten ?
  Naast de goederenstroom is er ook sprake van een informatiestroom, waarin verschillende partijen in een keten informatie met elkaar uitwisselen. bv; de vraag naar een product; de nog beschikbare voorraad of de lopende bestellingen.
 • Wat is de 3de stroom ?
  De geldstroom is de 3de stroom. De goederen worden verkocht, de klant betaalt hiervoor een geldbedrag. Dit geld moet de kosten om te produceren dekken.
 • Wat is de belangrijkste doel van de logistiek?
  De goederenstroom zodanig organiseren dat de kosten zo laag mogelijk blijven en dat de klant zo tevreden mogelijk is over het product dat hij koopt
 • Hoeveel deelgebieden omvat de logistieke keten?
  4 Deelgebieden
 • omschrijf de 1ste deelgebied
  1/Inkooplogistiek: omvat alle activiteiten die te maken hebben met het aanschaffen van de materialen die nodig zijn om een product te fabriceren. Het inkoopproces is te onderscheiden in commerciële inkoop en feitelijke inkooplogistiek.
  Commerciële inkoop richt zich op de relatie met de leverancier.
  feitelijke inkooplogistiek begint feitelijk met het bestellen en vervolgens het ontvangen van de goederen.
 • Omschrijf de 2e deelgebied
  2/Productielogistiek: richt zich op de inrichting van het productieproces.
  hierin kan onderscheid gemaakt worden in productiebeheersing en material management.
  Productiebeheersing gaat over de noodzakelijke capaciteit aan mensen, gereedschappen en machines. Ook de efficiënte inrichting van een productiebedrijf heeft te maken met productiebeheersing.
  Material mangement gaat over de tijdige aanvoer van de juiste hoeveelheden grondstoffen, onderdelen en halffabricaten.
 • Omschrijf de 3e deelgebied.
  3/distributielogistiek: gaat algemeen over 3 onderwerpen; de locatie en inrichting van magazijnen; het beheren van de voorraden en het transport.
  Distributie is te onderscheiden in commerciële en logistieke distributie.
  commerciële distributie heeft te maken met de verkoopkanalen. Logistieke distributie richt zich op de feitelijke goederenstroom.
 • Omschrijf de 4de deelgebied.
  4/Retourlogistiek: een klant kan verschillende redenen hebben om een ontvangen product terug te sturen.
  Het organiseren van de retourstromen vraagt om een logistieke aanpak
 • Wat gebruikt men om de logistieke processen in een onderneming te beschrijven?
  Men gebruikt het integraal logistiek concept. Met dit concept kunnen de 4 basiselementen van het logistiek proces geanalyseerd worden.
 • Wat zijn de basiselementen van dit concept?
  - de grondvorm: hierbij worden alle logistieke processen geanalyseerd. Daarbij worden ook de voorraadpunten in de keten in beschouwing genomen
  -De besturing: De centrale vraag bij de besturing van de processen 'wie geeft de impuls tot een transactie in de keten?'. De termen push en pull komen hier aan de orde. Tevens is het hier van belang om te bepalen waar voorraad in de keten dient te worden aangehouden om op tijd te kunnen voldoen aan de klantwensen.
  -Informatiesysteem: hiermee worden de logistieke processen ondersteunt.
  -Logistieke organisatie: het gaat hier om de wijze waarop de personele opbouw van het bedrijf wordt gerealiseerd. Wie is verantwoordelijk voor welke gedeelte van de grondvorm: het proces, de besturing en de informatie.
 • Wat zijn diensten?
  Diensten zijn ontastbare en relatief vergankelijke activiteiten waarbij tijdens de interactieve consumptie directe behoeftebevrediging centraal staat.
 • Wat zijn de kenmerken van diensten?
  1/ Ontastbaarheid: een dienst kan men niet vastpakken
  2/vergankelijkheid: een dienst is tijdelijk, men kan het niet van tevoren maken, bewaren of opslaan 
  3/Heterogeniteit: elke dienst is weer anders. Heterogeniteit ontstaat door de interactieve tussen de dienstverlener en de klant.
  4/Interactieve consumptie: De klant is aanwezig bij het verlenen van de dienst. bv chirurgische ingreep
 • Wat is optimale kwaliteit?
  Optimale kwaliteit omvat zowel de technische kwaliteit als de logistieke kwaliteit van een product of dienst.
  Onder technologische kwaliteit  wordt de uitvoering van het product verstaan.
  De logistieke kwaliteit is de servicegraad die de klant ervaart.
  Hoge logistieke kwaliteit betekent op tijd, in de juiste hoeveelheid en samenstelling het product leveren op de juiste plaats.
 • Wat is de levenscyclus van een product of dienst?
  Hoe lang men verwacht een product of dienst te verkopen.
 • Geef de fases van de productlevenscyclus?
  1/introductiefase: product is weinig bekend
  2/groeifase: is van groot belang voor de fabrikant, er is vraag naar het product.
  3/verzadigingsfase: er zijn bijna geen nieuwe klanten te vinden, product trekt concurrenten aan die een vergelijkbaar product op de markt brengen.
  4/vervalfase: het product wordt bijna niet meer verkocht--> outlet.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe ziet een hergebruikplan eruit?
Het hergebruikplan dient enerzijds om de strategie te ontwikkelen en vorm te geven, anderzijds om kosten in kaart te brengen zodat je de bedrijfsvoering kunt monitoren.
Wat is duurzame logistiek?
Duurzame logistiek voert onder de naam Lean and green een programma uit dat een concrete en pragmatische bijdrage wil leveren aan de verduurzaming van de logistieke keten. Daarbij gaan kostenbesparing en reductie van CO2 hand in hand. Bedrijven binnen de logistieke sector hebben afgesproken hun CO2-uitstoot met 20 procent te reduceren binnen een periode van 5 jaar.
Wat is het strategische belang van hergebruik en duurzaamheid?
Hergebruik en duurzaamheid zijn beide goed voor het milieu en bovendien kan een onderneming proberen zich een groen imago aan te meten door daarmee innovatief om te gaan, in de hoop dat klanten dat zullen waarderen en die waardering zullen omzetten in klantentrouw.
Hoe ziet een serviceplan eruit?
In een serviceplan staan tenminste drie zaken beschreven:
- het serviceniveau dat noodzakelijk is om klanten tevreden te houden 

- de manier waarop je jouw serviceniveau gaat meten.

- de beslissing om de servicelogistiek zelf te doen of uit te besteden.
Hoe organiseer je de retourlogistiek voor een webwinkel?
De retourlogistiek hoort integraal deel uit te maken van het primaire logistieke proces van een webwinkel. Een webwinkelier moet dus ook beslissingen nemen over het transport, de opslag en het voorraadbeheer met betrekking tot retour ontvangen artikelen.
Hoe zien de opslag en het transport van spareparts eruit?
Bij spareparts gaat het vaak over grote hoeveelheden verschillende onderdelen, maar per onderdeel is relatief weinig opslagruimte nodig. Daarom werk je meestal niet met palletstellingen, maar leegbordvakken op plateauliften. Het transport gaat vaak per koerier, al dan niet in nachtdistributie.
Wat zijn specifieke kenmerken van servicelogistiek producten?
Enkele kenmerken van servicelogistiek zijn:
1. Grote aantallen onderdelen en wereldwijd een groot aantal leveranciers 

2. Vaak een lage omloopsnelheid per onderdeel

3. Een moeilijk voorspelbare vraag maar onderdelen.    

4. Onderdelen zijn vaak relatief duur.
wat is servicelogistiek?
Servicelogistiek is de regie vanaf de 'aftersalesservice' na de ingebruikname van een product tot het moment dat de klant het product niet meer gebruikt.
Met welke distributiekosten moet je in het distributieplan rekening houden?
De op te nemen koten in jouw distributieplan:
1. Externe transportkosten
2. Magazijn- en handelingskosten
3. Kosten voorraadbeheer
3. Kosten verpakkingen.
Wat zijn de afwegingen bij e-logistics?
De afwegingen zijn vergelijkbaar met de gebruikelijke distributielogistiek. Alleen zijn de stromen/hoeveelheen geringer bij zowel het voorraadbeheer, het fulfillment en het lastmiletransport.