Samenvatting Basisboek opvoeding

-
ISBN-10 9006951935 ISBN-13 9789006951936
263 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek opvoeding". De auteur(s) van het boek is/zijn Hans Malschaert, Marinus Traas Ivonne Hermens Tekst Totaal Ivonne Hermens Tekst Totaal. Het ISBN van dit boek is 9789006951936 of 9006951935. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Basisboek opvoeding

 • 1 Wat is opvoeding eigenlijk?

 • Wat is opvoeding?
  Opvoeding is een bepaalde vorm van omgang tussen volwassenen en jeugdigen die erop gericht is steun en richting te geven aan het proces van volwassenwording. 
 • Wat zei Lodewijck Frencken over opvoeding?
  Een kind is op opvoeding aangewezen
 • In welke situaties wordt een  kind opgevoed? 
  Gezin, school, buurt en leeftijdsgenoten
 • Wat is een identificatiekader?
  Een groep waarmee je jezelf identificeert. 
 • Wat zijn opvoedingsdoelen?
  - Jezelf handhaven in de maatschappij
  - Ontwikkelen van een eigen identiteit
  - Zelf ontplooiing
 • Wat zijn opvoedingsvoorwaarden?
  - Pedagogische relatie kind en ouder
  - Veiligheid tijdens de opvoedsituatie
  - Uitdaging
  - Echtheid / authentiek 
 • Wat zijn opvoedingsmiddelen?
  - Straffen / negeren
  - belonen
  - humor
  - praten ect
 • Wie heeft Jeugdland opgericht en wat is het?
  Lea Dasberg in 1971.  Omdat ze vond dat kinderen werden gezien als kleine volwassenen
 • Wie zei de zin: een kind is op opvoeding aangewezen?
  Els - Lodewijck - Frencken
 • Wat is de definitie van opvoeding?
  Opvoeding is een bepaalde manier van omgang tussen volwassenen en jeugdigen die erop gericht is om steun en richting te geven aan het proces van volwassenwording
 • Wat komt er nog meer aan te pas bij opvoeding ipv alleen opvoeder en jeugdige?
  Maatschappelijke context. School, gezin, vrienden
 • Wat heeft de school met opvoeding te maken?
  De school neemt steeds meer opvoedingstaken over
 • Wat zijn de opvoedingsdoelen?
  Leren handhaven in de maatschappij, zichzelf ontplooien, het ontwikkelen van een eigen identiteit
 • Wat zijn de opvoedingsvoorwaarden?
  Opvoedingsrelatie, veiligheid, uitdaging, echtheid / authentiek
 • Wat is jeugdland en wie heeft het opgericht?
  Lea Dasberg in 1971. Kinderen mogen niet meer blootgesteld worden aan enge dingen / volwassenen zaken.
 • 1.1 Inleiding

 • Langeveld: Opvoeding is omgang tussen volwassenen en kinderen. Die omgang beoogt een bepaalde invloed, namelijk het kind te helpen mondig te worden

 • hoe omschreef Langeveld (1979) opvoeding?

  opvoeding is omgang tussen volwassenen en kinderen. die beoogt een bepaalde invloed, namelijk het kind te helpen mondig te worden.

 • Wat is volgens Langeveld de definitie van opvoeding?
  Opvoeding is omgang tussen volwassenen en kinderen. Die omgang beoogt een bepaalde invloed, namelijk het kind te helpen mondig te worden.
 • Hoe luidt de definitie van opvoeding na de kleine wijziging?
  Opvoeding is een bepaalde vorm van omgang tussen volwassenen en jeugdigen die erop gericht is steun en richting te geven aan het proces van volwassenwording.
 • Daaraan moeten wij toevoegen dat opvoeding is gebaseerd op de verantwoordelijkheid die concrete ouders of verzorgers, dan wel de samenleving tot wie de betrokken jeugdigen behoren, dragen voor het welzijn van aan hen toevertrouwde kinderen en jeugdigen. En dit houdt tevens in dat opvoeding zich afspeelt binnen en bepaald wordt door de culturele context van de betreffende samenleving.
 • Ten aanzien van de opvoeding onderscheiden we doelstellingen, middelen, voorwaarden en omstandigheden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt de methode dialectiek in?
Deze methode wordt in de filosofie gebruikt om op het oog onverzoenlijke en tegenstrijdige inzichten met elkaar te verzoenen en op een 'hoger' plan van begrip te brengen (these-antithese-synthese).
Wat zijn de stappen uit de hermeneutische cirkel?
 • Vorverst√§ndnis (voorbegrip); vermoeden van een verschijnsel.
 • Ordening dagelijkse ervaringen en plaatsen in breder perspectief.
 • Interpretatie van het oorspronkelijke verschijnsel.
Wat houdt de methode hermeneutiek in?
De hermeneutiek betekent op een systemische, volgens bepaalde regels en methoden geleide, manier van interpreteren van het menselijk handelen. Het wordt ook wel 'de kunst van het interpreteren' genoemd. Dit gebeurt via een aantal stappen, de zogenoemde 'hermeneutische cirkel'.
Ten aanzien van de geesteswetenschappelijke pedagogiek zijn er een drietal methoden, welke zijn dit?
 • De hermeneutiek.
 • De dialectiek.
 • De fenomenologie.
Waarover gaat het in de pedagogiek?
Over een wetenschap van een handelen, waardoor de grens tussen theorie en praktijk tamelijk vaag is.
Welke vier stromingen zijn er als het gaat om pedagogische stromingen?
 • Personalistische of geesteswetenschappelijke stroming.
 • Empirisch-analytische stroming.
 • Kritisch-emancipatorische stroming.
 • Ecologische pedagogiek.
Welke individuele kenmerken zijn nodig voor communicatie?
Een zender en een ontvanger.
Wat is de kern van de communicatie- of systeemtheorie?
Dat het menselijk gedrag primair wordt opgevat als communicatie.
Welke vijf niveaus in behoeften onderscheidt Maslow?
 • Fysiologische behoeften (bijvoorbeeld voedsel, onderdak, seks).
 • Veiligheidsbehoeften (bijvoorbeeld bescherming tegen verwaarlozing).
 • Sociale behoeften (bijvoorbeeld sociaal geaccepteerd zijn).
 • Behoeften van het ego (bijvoorbeeld status, zelfrespect).
 • Behoeften tot zelfrealisatie (bijvoorbeeld creativiteit, liefde, religieuze gevoelens - behoefte aan 'topervaringen').
Wat zijn de groeibehoeften?
Deze zijn gericht op de eigenlijke zelfverwerkelijking; streven naar zelfrespect, communicatie met anderen, inclusief vriendschap en 'diepere' seksuele relaties, het - binnen de eigen mogelijkheden - leveren van prestaties, en ten slotte het ervaren van de zinvolheid van het eigen bestaan, waarbinnen religieuze ervaring een rol speelt.