Samenvatting Basisboek opvoedkunde pedagogiek in (neuro)psychologisch perspectief

-
ISBN-10 9059318242 ISBN-13 9789059318243
168 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek opvoedkunde pedagogiek in (neuro)psychologisch perspectief". De auteur(s) van het boek is/zijn Jan Willem de Graaf Maryke Tieleman. Het ISBN van dit boek is 9789059318243 of 9059318242. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek opvoedkunde pedagogiek in (neuro)psychologisch perspectief

 • 1 Wat is opvoeding

 • Wat is pedagogiek
  De wetenschap die als onderwerp het helpen en begeleiden van (jonge) kinderen en adolescenten op weg naar volwassenheid heeft, noemen we de pedagogiek.
 • Wat bedoelen ze met prenataal
  Voor de geboorte
 • Wat is co-evolutie
  Hersenen die zich vormen naar het opvoedingsklimaat. Opvoeding en ontwikkeling van de hersenen kunnen hand in hand gaan.
 • Wat is een opponeerbare duim
  Je bent dan in staat om voorwerpen vast te pakken
 • Wat is animal educandum
  Een dier dat opgevoed dient te worden
 • Bij de opvoeding is er per definitie sprake van een asymmetrische relatie tussen de persoon die opgevoed wordt en de opvoeder. Deze asymmetrische relatie gaat uiteindelijk over in een symmetrische relatie als de klus na ongeveer twintig jaar geklaard is.
 • Wat is een kerngezin
  Ouders en of verzorgers die het kind opvoeden. Het gezin waar het kind wordt opgevoed.
 • Wat is het subsysteem
  Betekent dat er twee fronten tegenover elkaar staan. Ouders versus kinderen, leerkrachten versus leerlingen. Het ene front voedt dus het andere op en dat heeft een functie.
 • Wat is exploratie
  Kinderen die het verlangen hebben om hun omgeving te verkennen.
 • 5 verschillende type opvoeders
  De conservatie materialisten (Behulpzaamheid erg belangrijk, sturen vooral aan op de goede banen en inkomsten van hun kinderen)
  De doeners (Hoffelijkheid en goede manieren staan centraal. Ze willen graag dat hun kinderen goed presteren, dapper en trots zijn)
  De sociale idealisten (deze ouders sturen aan op het ontwikkelen van sociale eigenschappen, zoals altruïsme, goede communicatie en verantwoordelijkheid)
  De onopvallende conservisten (sturen aan op eerlijkheid en de bevordering van gezondheid)
  De gematigde hedonisten (levensvreugde, optimisme, humor en oog hebben voor de medemens)
 • Wat zijn extended families
  Gezin waarbij (groot)ouders bij in wonen.
 • Wat is wankel Paedagogik
  Niet altijd duidelijk hoe je om moet gaan met een brutaal of koppig kind. Deze keuzevrijheid kan opvoeders onzeker maken.
 • Wat is effective parenting
  Komt grofweg naar op het gewenst gedraag aanleren en ongewenst gedrag afleren
 • Wat houd het STEP-programma in (Systematic Training for effective Parenting)
  Concrete rollenspelen worden geoefend.
  Belangrijk uitgangspunt is het ondogmatisch opvoeden. Dat betekent dat er geen vaste gedragsvoorschriften zijn. Het gaat er vooral om dat ouders voor zichzelf leren aan te geven waar hun opvoedingsgrenzen liggen en die moeten zij dan in 'ik boodschappen' ipv in 'jij boodschappen' verpakken.
 • Wat houd het SEKS programma in (Starke Eltern-Starke kinder)
  Programma hecht veel waarde aan de rechten van het kind. Ouders moeten in tegenstelling tot het hiervoor genoemde familylab, leren uitleggen wat de zin is van regels en grenzen.
 • Wat houd het Triple-P programma in (Positive Parenting Program)
  Het zorgen voor een veilige en stimulerende omgeving
  Creëren van een positieve leeromgeving
  Leren hoe ouders het beste op ongewenst gedrag kunnen reageren.
 • Wat is Hyper-parenting of too good mothering
  Ouders maken zich voortdurend zorgen om het lichamelijke en geestelijke welzijn van hun kind. Ook hebben ze een hoge verwachting van het eindresultaat
 • Wat houd Tabula rasa in
  Beschouwd het kind als een onbeschreven blad bij de geboorte.
 • Wat is het fenotype
  Som van alle waarneembare eigenschappen en kenmerken van een organisme
 • Visies op pedagogiek

  Langeveld: beschouwt opvoedingswetenschap als een analyse van een beschrijving van de opvoedingsverschijnselen.
  Brezinka: Gaat vooral om verschillen in zelfstandigheid en mondigheid die door de opvoeding moeten worden gestimuleerd.
  Litt: Wil vooral onderzoeken of er meer kindvolgend of meer sturend gehandeld dient te worden in een opvoedingssituatie.
  Montessori: heeft als visie dat degene die wordt opgevoed vooral op het juiste moment zaken moet krijgen aangereikt waarmee hij zich kan ontwikkelen.
  Rousseau: Als de opvoedeling zijn eigen koers kan uitzetten door zijn eigen denken kan hij pas uitgroeien tot een goed burger.
 • Wat is het genotype
  De aangeboren biologische machinerie.
 • Wat is de range of reaction.
  Alle mogelijke uitkomsten.
 • Wat is de Prefrontale cortex
  Deel van de hersenen dat juist in de puberteit een enorme toename laat zien.
 • Wat is het striatum in de hersenen
  Betrokken bij het beleven van sociale relaties, gevoel van eerlijk delen, rechtvaardigheid, taxonomie van geven en nemen.
 • Wat is het amygdale in de hersenen
  Soort geheugen voor pijn en andere emotionele ervaringen
 • Wat wil brain interpreter zeggen
  Zelfbewustzijn
 • Welke drie opvoedingsmilieus zijn er
  Primair (ouders/verzorgers)
  Secundaire (sportvereniging, school of kinderdagverblijf)
  Tertiaire (straat, buurt en cultuur of mix van culturen)
 • Wat is accommodatie
  Vormen van een nieuw denkschema of het aanpassen of veranderen van een bestaand denkschema.
 • Assimilatie
  Inpassen van gebeurtenissen of feiten binnen een accommodatie. Dingen aanpassen.
 • Wat is andragogiek
  Het helpen en begeleiden van volwassenen met als doel hun welzijn te verbereren.
 • Wat is sibling rivalry
  Het oudste kind wat zich achtergesteld voelt bij zijn andere broertjes of zusjes. Hij was namelijk gewend er eerst alleen te zijn.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is Rationeel emotieve therapie (RET)
Het doel is om het negatieve denken te bestrijden door mensen te confronteren met de realiteit.
Er word gedacht dat mensen in de war raken van de wijze waarop zij gebeurtenissen interpreteren.
Wat is eneuresis
Kinderen die niet zindelijk worden op gebied van urine
Wat is encopresis
Kinderen die problemen hebben met het zindelijk worden voor ontlasting
Wat is Pavor nocturnus
Angstaanvallen in je slaap.
Wat is hypersomie
Te veel slapen
Wat is insomnie
Doorslaapprobleem of een inslapprobleem
Wat is Pica
Dit is het eten van niet eetbare zaken.
Wat is rumineren
Dit is het oprispen en herkauwen zonder medische reden, zoals misselijkheid.
Wat is failure to thrive (FTT)
Dit is letterlijk mislukken om te gedijen
Wat is boulimia
Uithongeren wordt afgewisseld met vreetbuien.