Samenvatting Basisboek Pathologie

-
159 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek Pathologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Wim Hendriks. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek Pathologie

 • 1 Toets 16 april 2015

 • Definitie van gezondheid volgens WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)?
  Een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden
 • Wat is draagkracht?
  De kracht die een mens heeft om moeilijke situaties aan te kunnen. Het is de kracht waarmee een mens zich staande houdt tegenover allerlei invloeden die op hem inwerken
 • Wat is draaglast?
  Bestaat uit de moeilijke situaties en de prikkels die op een mens afkomen. Het zijn de lasten die hij te dragen krijgt
 • Wat betekent aanleg?
  Omvat alles wat een mens meekrijgt bij zijn geboorte. Erfelijke factoren van beide ouders en de invloeden tijdens zwangerschap en geboorte
 • Wat is de conditie van een mens?
  De toestand waarin het menselijk lichaam op een bepaald moment verkeert
 • Wat betekent decompensatie?
  Als de lasten te groot worden en je niet langer de kracht hebt om de lasten te dragen, ben je niet meer in staat in voldoende mate te compenseren. De balans slaat door naar de verkeerde kant. Dus de draaglast overtref de draagkracht en dan spreek je van decompensatie
 • Wat is patiëntenvoorlichting?
  Voorlichting aan kleine groepen patienten of individuele patienten die lijden aan een bepaalde ziekte zoals DM of COPD
 • Wat houdt primaire preventie in?
  Voorkomen van ziekte zoals campagne tegen roken, vaccineren (griepprik)
 • Wat houdt secundaire preventie in?
  Richt zich op het tijdig opsporen van ziekten. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en borstkanker
 • Wat houdt tertiaire preventie in?
  Voorkomen dat symptomen van een ziekte verergeren. Patient met DM past levenstijl aan om schade aan lichaam te verkleinen en het recht op een rookvrije werkplek, vastgelegd in Arbeidsomstandighedenwet (ARBO)
 • Waar staan de letters COPD voor?
  Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 • Wat vallen er onder indirecte kosten?
  Ziekteverzuim, verloren arbeidsjaren en uitkeringen
 • Wat houdt therapieontrouw in?
  Niet opvolgen van een behandeling of medicatie niet innemen of advies van therapeut niet opvolgen
 • Wat is levensverwachting?
  Het aantal nog te verwachten levensjaren van een groep mensen van 1 bepaalde leeftijd
 • Wat kenmerkt een ziekte met een acuut karakter?
  Plotseling begin van ziekteverschijnselen
 • Wanneer is er sprake van besmetting?
  Het moment waarop de ziekteverwekkers het lichaam zijn binnengedrongen
 • Wat is een subklinische infectie?
  De infectie in zeer lichte mate doormaken
 • Wat zijn prodromen?
  In de aanloopperiode van een niet-acuut verlopene ziekte zijn er vaak vage verschijnselen van je niet lekker voelen. Onduidelijk is welke ziekte aanwezig is, maar het duidt wel op een dreigend gevaar. Deze verschijnselen heten prodromen
 • Wat zijn de prodromen van een naderende griep?
  Algeheel vermoeid, rillerig, hoofdpijn en spierpijn
 • Waar wordt een ziekte met een chronisch karakter door gekenmerkt?
  Langzaam en sluipend begin en meestal blijft de ziekte de rest van het leven aanwezig
 • Voorbeelden van een chronisch verlopende ziekte?
  DM, COPD, Parkinson
 • Wat is een complicatie?
  Tijdens een ziekte kan een nieuw probleem optreden
 • Wat houdt een foudroyant ziekteverloop in?
  Wanneer een ziekte zeer snel tot ernstige gevolgen of de dood leidt
 • Voorbeelden van een foudroyant ziekteverloop?
  Hartaanval (myocardinfarct) longontsteking (pneumonie), hersenliesontsteking (meningitis) en een buikvliesontsteking (peritonitus)
 • Wat zijn restverschijnselen?
  Enkele klachten blijven bestaan
 • Wat is fantoompijn?
  Hoewel het afgezette been er niet meer is, ervaart men geweldige pijn of jeuk in dat been. Fantoompijn is hier een restverschijnsel van een amputatie
 • Wat is exacerbatie van de ziekte?
  Na een rustige fase in het ziekteproces kunnen de ziekteverschijnselen opeens verergeren
 • Wat is remissie?
  Rustige fase van een ziekte en vermindering van verschijnselen zonder dat de ziekte in zijn geheel verdwijnt
 • Wat is recidief?
  Wanneer een ziekte helemaal genezen is en na enige tijd weer terugkeert
 • Wat is een progressief verloop van de ziekte?
  Het aantal en de ernst van de ziekteverschijnselen nemen toe
 • Wat is een infauste prognose?
  Als duidelijk is dat een ziekte zeer ernstig is en behandeling niet meer helpt en er is dan sprake van een slechte afloop
 • Wat is reconvalescentiefase?
  Herstelfase
 • Wat zijn endogene ziekteoorzaken?
  Ziekmakend van binnenuit (aangeboren afwijkingen)
 • Wat zijn exogene ziekteoorzaken?
  Ziekmakend van buitenaf. Invloeden vanuit de directie omgeving van de mens en vormen de grootste groep ziekteoorzaken
 • Wat zijn genetische oorzaken?
  Erfelijke afwijkingen
 • Wat zijn prenatale oorzaken?
  Niet erfelijke afwijkingen, ontstaan tijdens de zwangerschap
 • Wat zijn perinatale oorzaken?
  Niet erfelijke afwijkingen, ontstaan rond de geboorte van het kind
 • Wat is overerven?
  Ouders geven erfelijke ziekten of afwijkingen door aan kun kinderen
 • Waar ligt de afwijking van erfelijke aandoeningen?
  In een bepaald onderdeel van een chromosoom, het gen
 • Wat is dominante overerving?
  De afwijking is overheersend. Wanneer het kind het gen van een van de ouders erft, zal het kind deze afwijking vertonen. Voorbeeld ziekte van Huntington. 50% kans dat een kind deze afwijking krijgt. Als het kind het gen niet erft, heeft het de afwijking niet
 • Wat is recessieve overerving?
  De eigenschap is ondergeschikt en leidt alleen tot de afwijking als beide ouders de recessieve eigenschap aan kun kind meegeven. Voorbeeld PKU, cystische fibrose en albinisme
 • Wat is geslachtsgebonden overerving?
  Bloedziekte hemofilie daar zit de afwijking op een van de X-chromosomen
 • Wat zijn aangeboren niet-erfelijke afwijkingen?
  Medicijnen, alcohol en drugs kunnen de vrucht beschadigen
 • Wat zijn prenataal ontstane niet-erfelijke afwijkingen?
  Ontstaan tijdens de zwangerschap
 • Wat gebeurt er in de embryonale fase?
  De aanleg van alle organen vinden plaats en er treden miljoenen celdelingen op
 • Wanneer heet het ongeboren kind een foetus?
  Vanaf de 12e week in de zwangerschap tot aan de geboorte
 • Hoe heet deze periode?
  Foetale fase
 • Vanaf welke week is er voor de foetus zelfstandig leven mogelijk?
  Vanaf de 25e week maar wel begeleiding in couveuse
 • Wat zijn perinatale onstane niet erfelijke afwijkingen?
  Ontstaan tijdens bevalling, bijv. zuurstoftekort
 • Wat is infantiele encefalopatie?
  Een hersenbeschadiging die door letsel bij de geboorte is ontstaan. Dus een neurologische stoornis door een geboortetrauma
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat produceert het bijniermerg?
Adrenaline en noradrenaline. Onder invloed van stress komen deze hormonen vrij.
Wat produceert de bijnierschors?
Aldosteron (water- en zouthuishouding) en cortisol
Waar is de bijnier uit opgebouwd?
Bijniermerg (binnenste gedeelte) en de bijnierschors (buitenste gedeelte)
Hoe heet een te traag werkende schildklier?
Hypothyreoidie, laag T4 gehalte en hoog TSH gehalte
Hoe heet een te actieve schildklier?
Hyperthyreoidie, Lab laat te hoog T4 gehalte zien en een onderdrukt TSH gehalte
Wat is verantwoordelijk voor afgifte schildklierhormoon?
Onder invloed van hypofyse, door het thyreoidstimulerend hormoon (TSH) TSH stimuleert de schildklier tot het aanmaken en uitscheiden van tri-joodthyronine (T3) en thyroxine (T4)
Hoe heet de schildklier?
Thyroid en weegt ongeveer 20 gram, zit aan voorzijde hals, voor het strottenhoofd
Wat is polydipsie?
Enorme dorst en drinken van vele liters vocht per dag
Wat is polyurie?
Urineproductie meer dan 10 tot 15 liter per dag
Wat gebeurt er al hypofyse te weinig ADH produceert?
Verliest iemand veel water bij de urine en dit heet diabetes insipidus