Samenvatting Basisboek Pathologie mbo niveau 4

-
ISBN-13 9789006921908
1537 Flashcards en notities
56 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek Pathologie mbo niveau 4". De auteur(s) van het boek is/zijn Alexander Huygen. Het ISBN van dit boek is 9789006921908. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek Pathologie mbo niveau 4

 • 1 Zorg voor de gezondheid

 • Wat is de definitie van gezondheid?
  Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden.
 • wat is mitose
  celdeling
 • Wat wordt bedoeld met de draagkracht van een mens?
  Dat is de kracht die een mens heeft om moeilijke situaties aan te kunnen.
 • waar zijn cellen met een groot herstelvermogen te vinden
  in de huid, klierweefsel, de slijmvliezen, het beenmerg en het vetweefsel
  deze cellen delen zich snel waardoor de kans op een fout groot is
 • Waaruit bestaat de draag last?
  Deze bestaat uit de moeilijke situaties en de prikkels die op een mens afkomen. Het zijn de lasten die hij te dragen krijgt.
 • waar bevinden zich de cellen met een klein herstelvermogen
  zenuwweefsel, spierweefsel, steunweefsel en hartspierweefsel
  deze cellen ontsporen minder snel
 • Wanneer is er sprake van een gezonde situatie?
  Als er evenwicht is tussen draagkracht en draaglast.
 • waar ontstaan gezwellen het vaakst
  huid, spijsverteringskanaal, luchtwegen, geslachtsorganen, beenmerg, steunweefsel van zenuwcellen
 • Waaruit bestaat je draagkracht?
  Uit een combinatie van aanleg, conditie en geestelijke en maatschappelijke toestand.
 • wat zijn benigne gezwellen
  zijn goedaardige gezwellen
 • Wat wordt bedoeld met aanleg?
  Alles wat een mens meekrijgt bij zijn geboorte.
 • hoe groeien benigne gezwellen
  langzaam en blijven binnen de grens van het weefsel
  zijn glad van oppervlak en liggen los van omringende weefsels
 • Waaruit bestaat de aanleg?
  Uit erfelijke factoren die het kind van beide ouders meekrijgt, en de invloeden die het kind ondergaat tijdens de zwangerschap en de geboorte.
 • wat zijn maligne gezwellen
  zijn kwaadaardige gezwellen
 • Wat is conditie?
  De toestand waarin het menselijk lichaam op een bepaald moment verkeert.
 • hoe groeien maligne gezwellen
  groeien snel en houden zich niet aan de grenzen van het weefsel
  voelen vast aan, onregelmatig en moeilijk van andere weefsels af te grenzen
 • Welke factoren zijn belangrijk bij het vormen van de draagkracht?
  Geestelijke factoren.
 • wat is expansieve groei
  dit is groei binnen het weefsel en doorbreekt nooit het kapsel
 • Wat bepalen mede de weerbaarheid?
  Gevoelens van veiligheid en vertrouwen in de omgeving.
 • wat zijn metastasen
  zijn uitzaaiingen van kwaadaardige cellen
 • Wat is nog meer bepalend voor de draagkracht?
  De plaats die iemand binnen de maatschappij en binnen het gezin inneemt.
 • hoe worden benigne gezwellen geschreven
  deze eindigen op -oom, bv fibroom, lipoom etc
 • Waarvan is je draaglast afhankelijk?
  Van invloeden die van buitenaf inwerken of die uit het lichaam zelf voortkomen.
 • hoe worden maligne gezwellen geschreven
  deze eindigen meestal op carcinoom (dekweefsel) en sarcoom (steunweefsel)
 • Wat zijn endogene factoren?
  Invloeden van binnenuit.
 • wat is carcinoom in situ
  dat is een carcinoom in aanleg, het voorstadium van een carcinoom
  zijn nog geen uitzaaiingen
 • Wat zijn exogene factoren?
  Invloeden van buitenaf.
 • hoe breiden kwaadaardige gezwellen zich uit
  via infiltratie
  via hematogene metaststering
  via lymfogene metastasering
 • Wat is homeostase?
  Dit is het proces van het lichaam om alle lichaamsfuncties in evenwicht te houden.
 • wat is infiltratie
  dit is een agressieve doorgroei in de omliggende weefsels en organen
 • Via welke belangrijke aanpassingsmechanismen probeert het lichaam een nieuw evenwicht te bereiken, waardoor herstel van ziekte kan optreden?
  -de water- en zouthuishouding;
  -de regeling van de lichaamstemperatuur;
  -de hormonale functies;
  -de bloedsomloop;
  -de ademhaling;
  -de uitscheiding van afvalstoffen.
 • wat is hematogene metastasering
  het gezwel groeit door in de bloedvaten, eenmaal in de bloedbaan kunnen de kwaadaardige cellen door het hele lichaam versleept worden
 • Wanneer is er sprake van decompensatie?
  Als de draaglast de draagkracht overtreft.
 • wat is lymfogene metastasering
  de kwaadaardige cellen verspreiden zich via de lymfebanen en de kwaadaardige cellen blijven steken in de eerstvolgende lymfeklier
 • Wat is een burn-out?
  Een psychische decompensatie.
 • wat is lymfangitis carcinomatosa
  is als metastasen zich in een bepaald weefsel uitbreiden en de lymfe zich ophoopt (lymfeoedeem)
 • Met welke gezondheidsbevorderende factoren kun je je gezondheid beschermen?
  -De juiste gezonde voeding;
  -voldoende lichaamsbeweging;
  -voldoende kleding;
  -zorgen voor een balans tussen lichamelijke en geestelijke belasting;
  -op tijd en regelmatig rust nemen;
  -schadelijke invloeden uit de omgeving voorkomen;
  -infecties voorkomen.
 • wat zijn entmetastasen
  gezwellen die zich verspreiden via een naaldbiopsie of punctie
 • Wat betekent GVO?
  Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.
 • wat is pleuritis carcinomastosa
  als gezwellen doorgroeien in de pleuraholte
 • Wat wordt bedoeld met patiëntenvoorlichting?
  Voorlichting aan kleine groepen patiënten of individuele patiënten die lijden aan een bepaalde ziekte.
 • wat is peritonitis carcinomatosa
  als gezwellen doorgroeien in de buikholte, dit leidt tot ophoping van vocht
 • Waarop richt zich primaire preventie?
  Op het voorkomen van ziekte, bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat bepaalde activiteiten de gezondheid schade toebrengen.
 • wat is liquor cerebrospinalis
  hersenvocht, hersenruggenmervocht
 • Waarop richt zich secundaire preventie?
  Op het tijdig opsporen van ziekten.
 • wat is palpatie
  is uitwendig of inwendig onderzoek met de hand(en) voelen aan patient
 • Waarvoor is tertiaire preventie bedoeld?
  Om te voorkomen dat symptomen van een ziekte verergeren.
 • wat is auscultatie
  is het afluisteren van lichaamsgeluiden met een sthetoscoop
 • Welke andere voorbeelden zijn er van gezondheid bedreigende factoren?
  -slecht of onvoldoende eten;
  -te weinig nachtrust nemen;
  -weinig of geen lichamelijke inspanning verrichten;
  -overmatig gebruik van alcohol, vet en nicotine;
  -onveilig vrijen;
  -gebruik van drugs met een verslavende werking.
 • wat is rontgenonderzoek
  thoraxfoto, mammografie (rontgenstraling)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is diabetische retinopatie?
Een netvliesafwijkinig die vooral bij diabetici voorkomt.
Wat is diabetische nefropathie?
Verslechtering van de nierfunctie.
Waarom hebben diabetici een hoge kans op infecties?
Dit komt doordat de bloedvaten worden aangetast en hierdoor de doorbloeding verminderd.
Wat is diabetische neuropathie?
Aantasting van de zenuwen.
Acute complicaties bij diabetes zijn;
Hypoglycemie>> te laag glucosegehalte in het bloed. >> onder de 3.5,
meestal omdat de patiens een maaltijd heeft overgeslagen maar wel insuline heeft gebruikt.  ook na fysieke inspanning waarbij glucose als brandstof is verbruikt kan er een hypoglykemie ontstaan. Of bij een te hoge dosis insuline. 
symptomen zijn: hongergevoel, gapen, zweten, trillen, snelle hartslag, agressie. In ernstige gevallen, verminderd bewustzijn of coma.
Hoe wordt diabetes type 2 behandeld?
In eerste instantie met dieet en leefadviezen en orale glucose verlagende medicatie. Zoals methformine, tolbutamide, glicazide en glimepiride.  de dieetadviezen berusten op het beperken van koolhydraten en vetten.
Hoe wordt diabetes type 1 behandeld?
Toediening van insuline. Langwerkende insuline voorziet in de basisbehoefte van het lichaam aan insuline. Bij inname van glucose tijdens maaltijden waarbij je koolydraten eet, heeft het lichaam extra behoefte aan insuline. De kortwerkende insulines zijn kort na de maaltijd nodig om te voorkomen dat het glucosegehalte teveel stijgt.
de glucosespiegel verandert ook door infecties, stress, emoeties en geneesmiddelen.
Beschrijf diabetes type 2
Het lichaam is minder gevoelig voor insuline. Deze vorm van diabetes komt het meest voor. Er is sprake van hyperglykemie, dat wil zeggen dat het glucose gehalte in het bloed te hoog is. Symptomen zijn gewichtsverlies, jeuk, moeheid, algehele zwakte, meer kans op uwi's. Polyurie, vaak urineren, treedt op. Dat komt omdat er veel glucose wordt aangeboden aan de nieren. De nieren kunnen deze glucose niet allemaal heropnemen en schieden dit dan samen met water en zouten uit in de urine. Soms moeten mensen liters water drinken om te voorkomen dat ze uitdrogen. Het hoge glucosegehalte zelf zorgt ook direct voor een sterk dorstgevoel (polydipsie) wat de inname van vocht stimuleert.
Beschrijf diabetes type 1
Sprake van een absoluut tekort aan insuline. Dit komt door de destructie van betacellen in de eilandjes van Langerhans, die normaal gesproken verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van insuline. Diabetes mellitus type 1 ontwikkeld zich in een korte periode.
Wat doet de pancreas?
De pancreas is een belangrijjke klier de vele verteringsenzymen uitscheidt vai een afvoergang naar de darm. In de pancreas liggen 1 a 2 miljoen eilandjes van Langerhans, die het hormoon insuline direct aan de bloedbaan afgeven. Ze bevatten onder andere betacellen, die verantwoordelijk zijn voor de productie van insuline. Een belangrijke factor die leidt tot de aanmaak en het vrijkomen van insuline is de glucosespiegel in het bloed. De belangrijkste bron van glucose bestaat uit de koolhydraten in de voeding . De lever kan ook aangezet worden tot het produceren van glucose. Bij een stijging van de glucosespiegel zorgt het extra geproduceerde insuline voor vervoer van glucose de cel in. Het lichaam zorgt er dus voor dat de glucosespiegel in het bloed binnen bepaalde grenzen blijf .Glucose is de belangrijkste brandstof van het lichaam en is bij vele andere processen betrokken. De hersenen zijn met name gbaat bij een adequate glucosetoevoer. Bij een tekort aan insuline ontstaat diabetes mellitus.